Modrá ptačí hvězdice: vlastnosti a poslání

John Curry 03-10-2023
John Curry

V Kronice hvězdných semínek jsou modrá ptačí hvězdná semínka vzácným typem hvězdných semínek, která mají modré peří a auru.

Modří letci jsou často považováni za posly z jiných dimenzí, protože cestují na mnoho míst v naší galaxii i mimo ni.

Modří ptáci mohou vytvářet portály pomocí svých myšlenek, ale není známo, jak tento proces funguje a jaká jsou všechna omezení.

Kdo jsou Blue Avian Starseed

Aviané přišli na Zemi spolu s dalšími hvězdnými semeny, aby pomohli s přechodem do Zlatého věku.

Modří ptáci žijí v říši mimo čas a prostor, což znamená, že mohou vidět do minulosti, přítomnosti i budoucnosti současně.

Jsou to nesmírně láskyplné bytosti, které ke svému přežití nepotřebují jídlo ani vodu díky své schopnosti vytvářet tyto věci podle libosti čistou myšlenkovou formou.

Ptačí hvězdná semínka jsou strážci moudrosti a nesou lidem poselství od ducha.

Pracují na vyšší dimenzionální úrovni než většina ostatních hvězdných semen, protože jejich vědomí je již na frekvenci páté dimenze.

Na přijímání těchto poselství od ducha se připravovali po mnoho životů služby - hledali hluboko v sobě, aby nalezli pravdu, která se pak přenášela skrze jejich fyzické bytí.

Lidé s modrým ptačím hvězdným semínkem jsou přirozeně přitahováni ke studiu duchovních nauk, metafyzických jevů, vědeckofantastické literatury a nevysvětlitelných jevů, kvantové fyziky a matematiky.

Související příspěvky:

 • Duchovní význam plejádských hvězdných semínek
 • Symbolika modrého motýla - duchovní význam
 • Duchovní význam modré hvězdy - nový začátek pro Zemi
 • Duchovní význam peří modré sojky

Rádi se učí o starověkých civilizacích, protože tyto informace s nimi rezonují na hluboké úrovni - umožňují jim nahlédnout do současného dění na naší planetě.

Fascinuje je také věda o psychických schopnostech, ESP a síle záměru.

Víme, že modří ptáci nemají rádi fyzické tělo a většina z nich má ráda vyšší dimenzionální frekvence, což je jeden z důvodů, proč na Zemi není mnoho ptačích hvězdných semen.

Role ptačích hvězdic na Zemi

Modří ptáci se mohou uplatnit v mnoha oborech, ale nejčastěji je baví být ve službách, které vyžadují vyšší úroveň inteligence a pozornosti.

Zde jsou některé role, které modří ptáci milují:

 • Učitelé
 • Léčitelé
 • Duchovní vůdci
 • Detektivové
 • Špioni
 • Vědec
 • Astronauti
 • Piloti
 • Školitelé
 • Inovátoři

Mají mnoho dalších rolí, ve kterých nejsou v centru pozornosti, ale často se rádi začlení do svého okolí, aby pomohli tam, kde je to potřeba.

Modrá ptačí hvězdná semínka jsou velmi zvědavá na všechno, co souvisí se životem na Zemi, a když mají příležitost, snaží se učit víc než jen to.

Modrá ptačí hvězdice Původ

Modří ptáci pocházejí z jiného vesmíru, ale rozšířili se a vyvinuli po celé galaxii a dokonce osídlili mnoho planet ve 3D.

Mají spojení se všemi věcmi ve svém vesmíru a často komunikují s jinými bytostmi prostřednictvím telepatie nebo dokonce zvukových vibrací.

Modří ptáci jsou velmi citliví, pokud jde o komunikaci, a proto dávají přednost jemným způsobům komunikace před slovy.

Související příspěvky:

 • Duchovní význam plejádských hvězdných semínek
 • Symbolika modrého motýla - duchovní význam
 • Duchovní význam modré hvězdy - nový začátek pro Zemi
 • Duchovní význam peří modré sojky

Vyvinuli se do mnoha různých velikostí, barev a podob, ale v jádru jsou to stále ptáci.

Vývoj modrých ptačích hvězdic

Modří ptáci se vyvíjejí díky své mysli, nikoliv díky činům jako mnoho jiných bytostí v našem vesmíru.

Pracují s univerzálními energiemi, aby zvýšili své vibrace a rozšířili se do vyšších stavů vědomí, když je to potřeba nebo když o to požádají.

Modří ptáci mění vzhled na základě energie, která je obklopuje, takže mohou změnit svůj vzhled na jakoukoli bytost, aby jí pomohli nebo ji uzdravili.

Vzhled ptačích hvězdic

Modré ptačí hvězdice jsou představovány jako modré/indigové opeřené bytosti podobné ptákům a jsou podobné lidem, mají trup, paže a ruce.

Související článek Starseeds: Jste vesmírný cestovatel?

Když se však inkarnují na Zemi, nabývají mnoha různých ras a barev.

Většinou se vtělí na místa, která potřebují největší pomoc, například tam, kde je chudoba a válka.

Jsou tu proto, aby lidem a Zemi pomohli rozvinout se na vyšší úroveň vědomí, a k tomu potřebují, aby se všichni na Zemi snažili získat vědomé uvědomění.

Modrá ptačí hvězdice Vlastnosti

Zde jsou některé z rysů, kterých si můžete všimnout, poznáváte některé z nich?

Vysoce inteligentní

Stejně jako většina hvězdných semen jsou vysoce inteligentní. Dokážou číst myšlenky, vidět do budoucnosti a přesně předpovídat.

Modří ptáci mají hluboké pochopení života, protože rozumí toku energie, a proto se vám při komunikaci s nimi může zdát, že jsou moudřejší než jejich věk.

Vizionáři

Jsou to vizionáři a mají silný smysl pro cíl. Modří ptáci jsou tu proto, aby nám pomohli posunout se do vyššího vědomí a dosáhnout našeho skutečného lidského potenciálu.

Pozorovatelé

Jsou velmi dobří v pozorování přírody a světa kolem sebe. Modří ptáci velmi dobře vidí věci, které ostatním lidem unikají, protože se dívají dál než na to, co je zřejmé, aby viděli hlubší pravdy o životě.

Láska & soucit

Mají neuvěřitelnou schopnost lásky, soucitu a empatie. Modré ptačí hvězdice vám dají prostor, když ho potřebujete, ale také vědí, kdy potřebujete podporu.

Jsou velmi intuitivní, pokud jde o lidi, a okamžitě vycítí, že někdo není upřímný nebo má špatné úmysly.Modří ptáci udělají, co mohou, aby se ochránili před negativní energií.

Dobré vzpomínky

Mají skvělou paměť, modří letci si dokáží vybavit minulé životy a dokonce i zážitky z jiných dimenzí.

Citlivý & Duchovní

Modrá ptačí hvězdice jsou velmi citlivé duše s hlubokým napojením na ducha.

Příliš mnoho lidí kolem nich nebo velký hluk je snadno zahltí, a proto mohou potřebovat prostor pro samotu, aby načerpali síly.

Kreativní

Jsou velmi kreativní, hvězdná semínka Modrého ptáka mohou být umělci nebo skvělí hudebníci, protože mají schopnost přenášet inspiraci z jiných sfér a dimenzí.

Spojení s ptáky

Mají vztah k ptákům, Modří ptáci se mohou cítit přitahováni ptáky nebo s nimi cítí hlubokou spřízněnost.

Telepatické

Většina modrých ptáků je telepatická, dokáže komunikovat s ostatními pomocí telepatie.

Modré ptačí hvězdice mohou zjistit, že meditace, při kterých propojujete mysl a srdce, jsou pro ně snadné, protože mají přirozenou schopnost snadno propojovat tato dvě energetická centra.

Vícerozměrné bytí

Modří letci mají hluboké spojení se všemi dimenzemi, což jim usnadňuje pohyb mezi dimenzemi.

Viz_také: Význam růžových koulí: Význam růžových koulí

Cítí se ve svém těle nepohodlně

Jsou to většinou bytosti z vyšších dimenzí, a proto je pro ně obtížné navázat vztah s nižšími frekvencemi našeho fyzického světa.

Modří ptáci se dokonce mohou ve svém těle cítit nesví a neví, jak se ocitli na Zemi!

Snaha zapadnout

Stejně jako většina hvězdných semínek mají problém zapadnout mezi ostatní, protože jsou pro své okolí příliš vyspělí.

Mohou se potýkat s pocitem outsidera nebo se snažit najít své místo v tomto světě.

Modrá ptačí hvězdná semínka Cíl a poslání na Zemi

Hlavním cílem modrých ptáků je učit se a chápat, jak vše funguje, protože to přináší mír do vesmíru pro všechny bytosti.

Jsou velmi vyspělí, pokud jde o technologie, které jim umožňují přístup k informacím ve formě světelných vln.

Související článek Mohou hvězdná semínka najít pravou lásku?

Jejich sekundárním cílem je poznat sebe sama a zjistit, jak jim to pomůže v dosažení jejich primárního cíle.

Když porozumí všem věcem v životě, mohou pochopit, co znamená být naživu, což pak přináší mír do vesmíru, protože mohou pochopit život z pohledu jiných bytostí.

Modří ptáci žijí proto, aby se učili, a nacházejí svůj smysl v pomoci druhým, i když to znamená, že se musí začlenit do nového prostředí, aby se naučili něco, co dosud neznali.

Působí také jako poslové na Zemi, zejména nyní, kdy planeta čelí negativnímu vlivu jiných entit.

Vědí, že ve vesmíru nejsme sami, a chtějí nám pomoci. Modří letci se snaží lidi naučit, že neexistuje nic jako "my" nebo "oni", protože všechen život pochází ze stejného místa: ze světelných vln.

Cílem a posláním modrých ptačích hvězdic na Zemi je šířit lásku a přijetí ostatních bytostí.

Pracují spolu s ostatními hvězdnými semínky na nastolení míru ve vesmíru, protože si myslí, že je to důležité pro všechny bytosti, zejména pro lidské bytosti na Zemi, které si v současné době neuvědomují svou existenci a to, jakou roli hrají v budoucnosti naší planety.

Jak mohou Blue Avians zůstat na zemi

Modré ptačí hvězdice mají tendenci být velmi empatické vůči bolesti druhých lidí, což jim může ztěžovat zvládání intenzivních emocí.

Na druhou stranu jsou Modří ptáci velmi oddaní pomoci druhým a uzdravení této planety od negativních energetických vzorců.

Mají úžasné schopnosti, díky nimž mohou telepaticky komunikovat prostřednictvím vnímání vibrací ze srdeční čakry nebo čakry třetího oka (umístěné mezi obočím) druhé osoby.

Modří ptáci jsou velmi intuitivní a mají schopnost vidět do srdce druhého člověka.

Bývají to mimořádně citlivé, klidné duše, které vyzařují energii lásky.

Modří ptáci také dokáží telepaticky komunikovat se zvířaty, což z nich dělá vynikající léčitele zvířat i učitele pro děti, které by potřebovaly trochu více pomoci s poznáváním svých psychických schopností.

Jsou velmi empatičtí vůči ostatním a mají tendenci chápat pocity druhých lidí, aniž by museli cokoli říkat.

Mají také schopnost komunikovat s bytostmi z různých úrovní vědomí, a proto to pro ně může být někdy obtížné, protože cítí energii každého člověka.

Viz_také: Duchovní význam hořících nohou - 14 překvapivých symbolů

Mohou si udržet uzemnění tím, že se obklopí dalšími hvězdnými semeny, která jim pomohou zůstat soustředěnými a uzemněnými v jejich poslání uzdravit tuto planetu.

Mají také tendenci žít velmi aktivním snovým životem, takže je pro ně důležité, aby si zapisovali, co se dozvěděli ze snů nebo vizí, protože tyto informace bývají velmi užitečné při navazování duchovních spojení.

Závěr

Modří ptáci jsou velmi vzácným typem hvězdice, a pokud máte pocit, že jste jedním z nich, je důležité věnovat čas a uvědomit si příznaky.

Modří ptáci jsou zde na Zemi v rámci intergalaktické mise.

Dostali svou vlastní jedinečnou práci, kterou by měli zvládat s lehkostí, aniž by je rozptylovaly vnější síly nebo se cítili přepracovaní.

Modré ptačí hvězdice mohou pomoci zveřejnit informace, které byly veřejnosti po léta skryty.

Modří ptáci jsou zde také proto, aby působili jako strážci a chránili ostatní, aby mohli plnit své individuální poslání.

Pokud s tímto typem hvězdného semínka souzníte, dejte nám vědět v komentářích!

John Curry

Jeremy Cruz je vysoce uznávaný autor, duchovní poradce a energetický léčitel specializující se na říši dvouplamenů, hvězdných semínek a spirituality. S hlubokou vášní pro pochopení složitosti duchovní cesty se Jeremy oddal poskytování vedení a podpory jednotlivcům, kteří hledají duchovní probuzení a růst.Jeremy, který se narodil s přirozenou intuitivní schopností, se již v raném věku vydal na svou osobní duchovní cestu. Sám jako dvojplamen zažil na vlastní kůži výzvy a transformační sílu, která přichází s tímto božským spojením. Jeremy, inspirovaný svou vlastní cestou dvojplamenů, cítil nutnost podělit se o své znalosti a postřehy, aby pomohl ostatním zorientovat se v často složité a intenzivní dynamice, které dvojplameny čelí.Jeremyho styl psaní je jedinečný, zachycuje esenci hluboké duchovní moudrosti a zároveň je snadno přístupný svým čtenářům. Jeho blog slouží jako útočiště pro dvojplameny, hvězdná semena a ty na duchovní cestě, poskytuje praktické rady, inspirativní příběhy a podnětné postřehy.Jeremyho vášeň, uznávaná pro jeho soucitný a empatický přístup, spočívá v posilování jednotlivců, aby přijali své autentické já, ztělesnili svůj božský záměr a vytvořili harmonickou rovnováhu mezi duchovní a fyzickou sférou. Prostřednictvím jeho intuitivních čtení, energetických léčebných sezení a duchovněřízených blogových příspěvků se dotkl životů bezpočtu jednotlivců, pomohl jim překonat překážky a nalézt vnitřní klid.Hluboké chápání spirituality Jeremyho Cruze sahá za hranice dvou plamenů a hvězdných semen, ponoří se do různých duchovních tradic, metafyzických konceptů a starověké moudrosti. Čerpá inspiraci z různých učení a spojuje je do soudržné tapisérie, která hovoří o univerzálních pravdách o cestě duše.Jeremy, vyhledávaný řečník a duchovní učitel, vedl workshopy a retreaty po celém světě, sdílel své postřehy o propojení duší, duchovním probuzení a osobní transformaci. Jeho prostý přístup v kombinaci s jeho hlubokými duchovními znalostmi vytváří bezpečné a podpůrné prostředí pro jednotlivce, kteří hledají vedení a léčení.Když Jeremy nepíše nebo nevede ostatní na jejich duchovní cestě, rád tráví čas v přírodě a zkoumá různé kultury. Věří, že ponořením se do krásy přírodního světa a spojením s lidmi ze všech oblastí života může pokračovat v prohlubování vlastního duchovního růstu a empatického porozumění druhým.Díky svému neochvějnému odhodlání sloužit druhým a své hluboké moudrosti je Jeremy Cruz vůdčím světlem pro dvojplameny, hvězdná semena a všechny jednotlivce, kteří chtějí probudit svůj božský potenciál a vytvořit oduševnělou existenci.Prostřednictvím svého blogu a duchovních nabídek nadále inspiruje a pozvedává ty na jejich jedinečných duchovních cestách.