Dirgryniadau Ynni Rhwng Pobl - Dirgryniadau Uchel ac Isel

John Curry 19-10-2023
John Curry

Mae'r byd o'n cwmpas yn llawn egni cosmig. Mae'n bodoli ym mhobman, bob amser, ac mae'n effeithio ar bopeth a wnawn.

Y dirgryniadau egni hyn rhwng pobl sy'n arwain at gysylltiadau emosiynol ac ysbrydol.

Y cysylltiadau hyn yw'r pethau pwysicaf i'w gwneud. ni yn y bywyd hwn, felly mae deall dirgryniadau egni rhwng pobl a sut i'w harneisio yn hanfodol i chi fyw bywyd i'w lawn botensial.

Creu Cysylltiadau

Ydych chi erioed wedi cwrdd â rhywun, ac mae'n syth teimlo fel eu bod yn union ar eich lefel chi?

Mae gwneud cysylltiad mor syml â bod yn agos at rywun arall, ond mae pobl ag amlder dirgryniadau tebyg yn creu cysylltiadau cryfach yn gyflymach.

Pan fyddwch chi'n cael “naws dda” neu “naws ddrwg” gan rywun, yr hyn rydych chi'n sylwi arno yw ei ddirgryniadau egni a sut rydych chi'n teimlo amdanyn nhw yn dibynnu llawer ar sut maen nhw'n cyd-fynd â'ch rhai chi.

Mae cael patrwm dirgryniad tebyg i rywun arall yn achosi cytgord, sy'n codi dirgryniadau pawb, gan achosi teimladau da a meddyliau hapus.

Gweld hefyd: Ydych Chi'n Rhyfelwr Ysgafn? Mae'r Arwyddion hyn yn Datgelu Rydych chi'n Un

Ar y llaw arall, mae cael patrymau dirgrynu tra gwahanol i rywun arall yn achosi anghytgord, a all achosi teimladau drwg. a drwg ewyllys.

Rhannu Egni Trwy Auras

Mae eich ôl bys egni unigol yn cael ei gadw'n ddwfn ynoch chi, ond fe'i mynegir yn bennaf trwy eich aura.

Erthygl Perthnasol Glanhau Ynni Negyddol Gyda'r MôrHalen - Ancestors Show The Way

Mae eich naws yn ymestyn sawl troedfedd o'ch cwmpas ac mae'n cynnwys egni sy'n cyfateb i'ch cyflwr ysbrydol.

Swyddi Perthnasol:

  • Ystyr Ysbrydol Drymiau Clyw 12>
  • Ystyr Ysbrydol Traed Clywed Yn y Nos
  • Dau Lygaid o Wahanol Lliw – Ystyr Ysbrydol
  • Beth Mae Dwylo Poeth yn ei Olygu'n Ysbrydol?

Mae gan egni gwahanol liwiau gwahanol, a thrwy ddefnyddio'r lliwiau hyn y gall darllenwyr aura wneud diagnosis o'ch iechyd ysbrydol.

Ond mae gan eich aura fwy o bwrpas na bod yn brawf litmws yn unig ar gyfer eich iechyd ysbrydol. enaid.

Pan fydd eich naws yn cymysgu â rhywun arall, rydych chi'n rhannu'ch dirgryniadau egni. Y gorau y byddwch chi'n cyd-dynnu a'r mwyaf agored rydych chi gyda'ch gilydd, y mwyaf y bydd eich auras yn cymysgu.

Mae fel arfer yn wych ar gyfer eich perthynas â'r person hwnnw, ond gall fod yn beth drwg hefyd.

Os oes gan y person rydych chi'n rhyngweithio ag ef lawer o egni negyddol yn ei naws, byddwch yn amsugno rhywfaint o'r negyddoldeb hwnnw ac yn ei gario gyda chi yn eich naws.

Caru Ynni Dirgryniadau

Mae ynni yn dirgrynu ar amleddau gwahanol yn dibynnu ar y math o ynni ydyw.

Mae gan egni isel a sylfaen ddirgryniad amledd isel. Teimladau fel dicter, cenfigen, eiddigedd, casineb, ynghyd â delfrydau negyddol eraill, yw'r ffyrdd cyflymaf o anfon eich egni i blymio.

Cariad, ar y llaw arall, sydd â'r amledd uchaf ochr yn ochrymwybyddiaeth.

Gweld hefyd: Goleuadau'n Troi Ymlaen Ac Allan Ganddynt Ei Hunain: Ystyr Ysbrydol

Pan fyddwch chi'n syrthio mewn cariad, mae'r egni yn eich system chakra yn mynd i oryrru. Mae fel rhoi catnip i Feiddon, ac mae'ch enaid yn bownsio'n drosiadol oddi ar y waliau gyda'r holl ysgogiad.

Erthygl Perthnasol Arwyddion Egni Negyddol Yn y Cartref - 5 Arwydd Defnyddiol

Effaith codi dirgryniadau, sef y ffordd y gallwch chi gyflawni esgyniad, deffroad a goleuedigaeth.

Pyst Perthnasol:

  • Ystyr Ysbrydol Clywed Drymiau
  • Ystyr Ysbrydol Traed Clywed yn y Nos
  • Dau Lygaid o Wahanol Lliw – Ystyr Ysbrydol
  • Beth Mae Dwylo Poeth yn ei Olygu'n Ysbrydol?

Mae byw gyda chariad yn eich calon yn naturiol yn gwella eich lles ysbrydol.

Mae hefyd yn gwella eich perthynas, a gallwn weld hynny yn y byd o’n cwmpas. Mae'r rhai sy'n rhoi cariad, yn derbyn cariad yn gyfnewid - ac mae pobl mewn cariad yn hapusach.

Gan ofalu am eich egni, dirgryniadau ddylai fod eich prif flaenoriaeth. A phan fyddwch chi'n rhannu'ch egni ag eraill, cofiwch wneud hynny gyda chariad, golau a heddwch fel eich bwriad.

© 2019 spiritualunite.com cedwir pob hawl

4>

John Curry

Mae Jeremy Cruz yn awdur uchel ei barch, yn gynghorydd ysbrydol, ac yn iachawr ynni sy'n arbenigo ym myd fflamau deuol, hadau sêr, ac ysbrydolrwydd. Gydag angerdd dwfn dros ddeall cymhlethdodau’r daith ysbrydol, mae Jeremy wedi ymroi i ddarparu arweiniad a chefnogaeth i unigolion sy’n ceisio deffroad a thwf ysbrydol.Yn enedigol o allu naturiol greddfol, cychwynnodd Jeremy ar ei daith ysbrydol bersonol yn ifanc. Fel fflam deuol ei hun, mae wedi profi drosto’i hun yr heriau a’r pŵer trawsnewidiol a ddaw gyda’r cysylltiad dwyfol hwn. Wedi’i ysbrydoli gan ei daith dwy fflam ei hun, teimlai Jeremy ei fod yn cael ei orfodi i rannu ei wybodaeth a’i fewnwelediad i helpu eraill i lywio’r ddeinameg, sy’n aml yn gymhleth a dwys, sy’n wynebu fflamau deuol.Mae arddull ysgrifennu Jeremy yn unigryw, gan ddal hanfod doethineb ysbrydol dwfn tra'n ei gadw'n hawdd i'w ddarllenwyr. Mae ei blog yn gwasanaethu fel noddfa ar gyfer fflamau deuol, hadau sêr, a'r rhai ar y llwybr ysbrydol, gan ddarparu cyngor ymarferol, straeon ysbrydoledig, a mewnwelediadau sy'n ysgogi'r meddwl.Yn cael ei gydnabod am ei ymagwedd dosturiol ac empathetig, mae angerdd Jeremy yn gorwedd mewn grymuso unigolion i gofleidio eu hunain dilys, ymgorffori eu pwrpas dwyfol, a chreu cydbwysedd cytûn rhwng y byd ysbrydol a chorfforol. Trwy ei ddarlleniadau greddfol, sesiynau iachâd ynni, ac yn ysbrydolblogiau dan arweiniad, mae wedi cyffwrdd â bywydau unigolion di-rif, gan eu helpu i oresgyn rhwystrau a dod o hyd i heddwch mewnol.Mae dealltwriaeth ddofn Jeremy Cruz o ysbrydolrwydd yn ymestyn y tu hwnt i fflamau deuol a hadau sêr, gan dreiddio i wahanol draddodiadau ysbrydol, cysyniadau metaffisegol, a doethineb hynafol. Mae’n tynnu ysbrydoliaeth o ddysgeidiaeth amrywiol, gan eu plethu ynghyd yn dapestri cydlynol sy’n siarad â gwirioneddau cyffredinol taith yr enaid.Yn siaradwr ac athro ysbrydol y mae galw mawr amdano, mae Jeremy wedi cynnal gweithdai ac encilion ledled y byd, gan rannu ei fewnwelediadau ar gysylltiadau enaid, deffroad ysbrydol, a thrawsnewid personol. Mae ei agwedd lawr-i-ddaear, ynghyd â'i wybodaeth ysbrydol ddofn, yn sefydlu amgylchedd diogel a chefnogol i unigolion sy'n ceisio arweiniad ac iachâd.Pan nad yw’n ysgrifennu nac yn arwain eraill ar eu llwybr ysbrydol, mae Jeremy’n mwynhau treulio amser ym myd natur ac archwilio gwahanol ddiwylliannau. Mae'n credu, trwy ymgolli yn harddwch y byd naturiol a chysylltu â phobl o bob cefndir, y gall barhau i ddyfnhau ei dyfiant ysbrydol ei hun a'i ddealltwriaeth empathig o eraill.Gyda’i ymrwymiad diwyro i wasanaethu eraill a’i ddoethineb dwys, mae Jeremy Cruz yn olau arweiniol ar gyfer fflamau deuol, hadau sêr, a phob unigolyn sy’n ceisio deffro eu potensial dwyfol a chreu bodolaeth enaid.Trwy ei flog a'i offrymau ysbrydol, mae'n parhau i ysbrydoli a dyrchafu'r rhai ar eu teithiau ysbrydol unigryw.