Fflam Twin: Mynd Trwy Foment y Tŵr

John Curry 07-08-2023
John Curry
mae pobl yn mynd trwy'r cam hwn gyda'i gilydd, mae hyn oherwydd bod ganddyn nhw rywfaint o gysylltiad ysbrydol ar lefel ddwfn.Erthygl Perthnasol Twin Flame Runner Soul Shock

Ydych chi'n mynd drwy'r cam hwn gyda'ch dau fflam?

Mae moment y tŵr yn aml yn creu llanast ar unrhyw berthynas, er nad yw hi bob amser yn hawdd ei gweld.

Efallai eich bod chi'n teimlo fel eich bod allan o reolaeth neu eich teimladau yn ddryslyd, ond mewn gwirionedd, dim o hyn yn wir.

Mae moment y Tŵr yn dod mewn unrhyw berthynas lle mae cysylltiad LOVE dwfn, a'r cyfan sydd angen i chi ei wneud, yw cael trwy eiliad y tŵr ag urddas i gael y cariad hwnnw eto.

Beth yw Moment y Tŵr?

Mae moment y tŵr yn cyfeirio at gerdyn tarot y tŵr yn cael ei daro gan fellten tra bod pobl yn cwympo allan ohono.

Mae moment y Tŵr yn cyfeirio at pan fydd eich perthynas yn teimlo fel ei bod mewn cyflwr rhydd, a'ch bod yn teimlo'n ddi-rym neu'n ddryslyd ynghylch yr hyn sy'n digwydd mewn gwirionedd.

Felly, mae hyn yn digwydd ar ôl mis mêl pan fydd popeth yn anhygoel, yna'n sydyn mae'n eich taro.

Gall moment y tŵr mewn perthynas â dwy fflam ymddangos fel prawf di-ben-draw ac mae'n sicr yn cael pawb i siarad amdanoch chi a'ch perthynas oherwydd rydyn ni i gyd yn meddwl ein bod ni gwybod yn well, iawn?

Fodd bynnag, gall deimlo'n ddinistriol iawn os nad ydych chi'n ymwybodol pam mae hyn yn digwydd.

Mae moment y tŵr fel arfer yn dod ar y pwynt 6-8 mis (i rai efallai y daw yn gynt), neu rywle o gwmpas yno yn eich perthynas, ni waeth pa gysylltiad fflam deuol sydd gennych.

Pyst Cysylltiedig:

  • Ystyr Ysbrydolo Gardiau Tarot Mewn Breuddwyd: Taith…
  • Beth Os Nad Yw Fy Fflam Efaill Yn Ysbrydol? Llywio'r Efell…
  • Arwyddion Deffro Benywaidd y Fflam Deuol: Datgloi Cyfrinachau…
  • Pwysau Gwenyn Ystyr Ysbrydol

Mae hyn yn golygu mai dyma'r amser pan “naill ai” un byddwch yn dechrau tynnu oddi wrth y llall, yn aml yn teimlo nad ydych yn adnabod eich gilydd bellach, a'ch fflam ddim yn llosgi mor llachar ag yr arferai.

Rwyf hyd yn oed wedi gweld dwy fflam yn mynd trwodd eiliad tŵr ar yr un pryd, yn llusgo ei gilydd i lawr.

Cariad Corfforol vs Ysbrydol

Yn aml mae un partner yn tynnu'n ôl, oherwydd ei fod wedi peidio â theimlo'r cemeg, neu hynny cysylltiad corfforol yr oeddech yn ei deimlo pan gyfarfuoch gyntaf.

Dydyn nhw ddim yn “teimlo” sy'n tanio mwyach, ond wedyn eto, efallai eu bod nhw'n synhwyro bod hyn yn rhywbeth dyfnach?

Mae cariad yn fwy na chysylltiad corfforol yn amlwg, ond nid yw pawb yn gwybod hynny.

Mae angen aeddfedrwydd ysbrydol i ddeall y gwahaniaeth rhwng cemeg gorfforol a chariad ysbrydol.

Mae llawer o bobl yn camgymryd y naill am y llall, gan feddwl bod cysylltiad corfforol yn gyfystyr â chariad ysbrydol dyfnach.

Nid yw hyn yn wir, ond dim ond pan fyddwch chi'n mynd trwy'r tŵr y byddwch chi'n dechrau i ddeall hyn.

Gall y diffyg dealltwriaeth yna arwain at ddryswch o fewn eich perthynas â dwy fflam, gan greu hyd yn oed mwy o bellter.

Rwyf wedi gweld hyn yn digwydd illawer o fflamau deuol, ond nid oes rhaid iddi fod felly.

Swyddi Perthnasol:

  • Ystyr Ysbrydol Cardiau Tarot Mewn Breuddwyd: Taith…
  • Beth Os Nad Yw Fy Fflam Efaill Yn Ysbrydol? Llywio'r Efell…
  • Arwyddion Deffro Benywaidd Fflam Ddwyfol: Datgloi Cyfrinachau…
  • Pwyntiau Gwenyn Ystyr Ysbrydol
Erthygl Perthnasol Cysylltiad Astral Twin Fflam

Eich dewis chi yw, a gallwch ddysgu sut i fynd drwy'r eiliad tŵr mewn ffordd urddasol.

Gweld hefyd: Morgrug Ystyr Ysbrydol – Gwaith caled a dyfalbarhad

Mae'n gyfnod arall yn eich perthynas ac mae angen aeddfedrwydd gan y ddau berson, neu fe all frifo'ch cysylltiad fflam deuol.

Nid yw moment y Tŵr yn ddiwedd ar bopeth fodd bynnag, ac ar ôl i chi fynd drwy’r cam hwn, bydd pethau’n dechrau mynd yn haws eto.

Pam mae momentwm y tŵr digwydd?

Mae yna lawer o resymau pam mae moment y twr yn digwydd mewn perthynas â dwy fflam.

Dim ond y 3 prif reswm rydw i'n mynd i sôn amdanyn nhw, oherwydd wrth gwrs mae yna lawer o resymau eraill hefyd.

Gweld hefyd: Deall Ein Psyche Yn Capricorn

1) I brofi eich cariad

Mae moment y tŵr yn faes profi i chi'ch dau. Mae fel y bydysawd yn dweud “Ydych chi'n siŵr mai dyma beth rydych chi ei eisiau?”

Mae hyn yn golygu y bydd pob fflam deuol yn cael cyfle i brofi eu chwantau a'u teimladau eu hunain, ac a ydyn nhw'n barod i ymrwymo.<1

Mae'n brawf oherwydd pan fydd pethau'n mynd yn anodd, gallai fod yn hawdd i un fflam deuol roi'r gorau iddi a gadael y berthynas ar ôl.

Os yw hyn yn digwydd, mae'n golygu nad oedd y cysylltiad dwy-fflam yn ddigon cryf i bara.

Mae cariad angen sylfaen gryfach na chysylltiad corfforol yn unig, a dyna pam y gallai hyn ddigwydd.<1

Yn ddwfn i lawr mae’r berthynas â dwy fflam yn gysylltiad ysbrydol, mae angen dealltwriaeth ddofn a chwlwm sy’n llawer dyfnach na chariad corfforol.

Os na all eich perthynas ymdopi â’r cyfnod “caled”, a fydd yn gallu goroesi fel ymrwymiad hirdymor?

Dyna mae'r foment tŵr hon yn ei brofi, ac mae'r ddau ohonoch yn gwybod yn ddwfn y tu mewn a ydych chi'n barod ar gyfer hyn ai peidio.

2) Er mwyn torri'r ego

Fodd bynnag, pan fyddwch chi'n mynd trwy foment y tŵr, mae'n golygu bod pob un o'ch egos wedi marw ychydig.

Rydych chi'ch dau wedi rhoi'r gorau i rai rheolaeth neu bŵer dros y berthynas, rhywbeth a all ddigwydd dim ond oherwydd eich bod wedi gwneud eich hun yn agored i niwed i'ch gilydd.

Pan fydd dwy fflam yn mynd trwy'r cyfnod hwn gyda'i gilydd, maen nhw'n helpu ei gilydd.

Y ffordd orau o fynd drwy foment y tŵr yw i'r ddwy fflam wneud y cyfan gyda'i gilydd.

3>3) I'ch gwneud chi'n gryfach

Beth mae'n ymddangos bod pobl yn anghofio, yw bod moment y tŵr nid yn unig yn faes profi mewn gwirionedd ... ond hefyd yn brofiad dysgu.

Ydy, gall deimlo fel bod popeth yn cwympo'n ddarnau ar y dechrau, ond os gallwch chi fynd trwy'r moment twr, byddwch yn tyfu'n llawer cryfach fel cwpl.

Pan ddauyn marw ychydig, nid yw o reidrwydd yn beth drwg, oherwydd mae yna gysylltiad emosiynol ac ysbrydol o hyd y gellir adeiladu arno sy'n llawer cryfach nag unrhyw gysylltiad corfforol.

Gyda'r rhan fwyaf o barau enaid mae'r cysylltiad corfforol yn dod yn rhywbeth mwy nag agosatrwydd yn unig pan fyddant yn deall ei gilydd yn ddwfn i lawr.

Mae'n bwysig cofio pan fyddwch chi'n mynd trwy eiliad y tŵr, y cysylltiad fflam deuol bydd hyd yn oed yn gryfach nag o'r blaen.

Y rheswm am hyn yw bod y ddau ego wedi torri tir newydd, sydd wedi eich gwneud chi'n fwy agored i niwed tuag at eich gilydd.

Mae moment y tŵr nid yn unig yn angenrheidiol ar gyfer twf y fflam deuol perthynas, mae'n angenrheidiol ar gyfer twf ynoch chi'ch hun hefyd.

Pan fyddwch chi'n mynd trwy'r cyfnod anodd gyda'ch gilydd, bydd y ddau ohonoch chi'n tyfu'n gryfach.

Casgliad

Mae moment y tŵr yn amser pwysig iawn yn eich perthynas â dwy fflam.

Mae'n gyfnod lle mae'r cysylltiad corfforol yn marw, ac mae'n rhaid i'r ddau ohonoch wneud dewis os ydych chi am roi'r gorau iddi. perthynas nawr…neu ei adeiladu’n gryfach o’r lludw.

Nid yw’r ddau ddewis yn rhai hawdd, ond gyda chariad diamod ac amynedd o’r ddwy ochr, byddwch yn gallu dod drwy’r cyfnod gyda’ch gilydd.

John Curry

Mae Jeremy Cruz yn awdur uchel ei barch, yn gynghorydd ysbrydol, ac yn iachawr ynni sy'n arbenigo ym myd fflamau deuol, hadau sêr, ac ysbrydolrwydd. Gydag angerdd dwfn dros ddeall cymhlethdodau’r daith ysbrydol, mae Jeremy wedi ymroi i ddarparu arweiniad a chefnogaeth i unigolion sy’n ceisio deffroad a thwf ysbrydol.Yn enedigol o allu naturiol greddfol, cychwynnodd Jeremy ar ei daith ysbrydol bersonol yn ifanc. Fel fflam deuol ei hun, mae wedi profi drosto’i hun yr heriau a’r pŵer trawsnewidiol a ddaw gyda’r cysylltiad dwyfol hwn. Wedi’i ysbrydoli gan ei daith dwy fflam ei hun, teimlai Jeremy ei fod yn cael ei orfodi i rannu ei wybodaeth a’i fewnwelediad i helpu eraill i lywio’r ddeinameg, sy’n aml yn gymhleth a dwys, sy’n wynebu fflamau deuol.Mae arddull ysgrifennu Jeremy yn unigryw, gan ddal hanfod doethineb ysbrydol dwfn tra'n ei gadw'n hawdd i'w ddarllenwyr. Mae ei blog yn gwasanaethu fel noddfa ar gyfer fflamau deuol, hadau sêr, a'r rhai ar y llwybr ysbrydol, gan ddarparu cyngor ymarferol, straeon ysbrydoledig, a mewnwelediadau sy'n ysgogi'r meddwl.Yn cael ei gydnabod am ei ymagwedd dosturiol ac empathetig, mae angerdd Jeremy yn gorwedd mewn grymuso unigolion i gofleidio eu hunain dilys, ymgorffori eu pwrpas dwyfol, a chreu cydbwysedd cytûn rhwng y byd ysbrydol a chorfforol. Trwy ei ddarlleniadau greddfol, sesiynau iachâd ynni, ac yn ysbrydolblogiau dan arweiniad, mae wedi cyffwrdd â bywydau unigolion di-rif, gan eu helpu i oresgyn rhwystrau a dod o hyd i heddwch mewnol.Mae dealltwriaeth ddofn Jeremy Cruz o ysbrydolrwydd yn ymestyn y tu hwnt i fflamau deuol a hadau sêr, gan dreiddio i wahanol draddodiadau ysbrydol, cysyniadau metaffisegol, a doethineb hynafol. Mae’n tynnu ysbrydoliaeth o ddysgeidiaeth amrywiol, gan eu plethu ynghyd yn dapestri cydlynol sy’n siarad â gwirioneddau cyffredinol taith yr enaid.Yn siaradwr ac athro ysbrydol y mae galw mawr amdano, mae Jeremy wedi cynnal gweithdai ac encilion ledled y byd, gan rannu ei fewnwelediadau ar gysylltiadau enaid, deffroad ysbrydol, a thrawsnewid personol. Mae ei agwedd lawr-i-ddaear, ynghyd â'i wybodaeth ysbrydol ddofn, yn sefydlu amgylchedd diogel a chefnogol i unigolion sy'n ceisio arweiniad ac iachâd.Pan nad yw’n ysgrifennu nac yn arwain eraill ar eu llwybr ysbrydol, mae Jeremy’n mwynhau treulio amser ym myd natur ac archwilio gwahanol ddiwylliannau. Mae'n credu, trwy ymgolli yn harddwch y byd naturiol a chysylltu â phobl o bob cefndir, y gall barhau i ddyfnhau ei dyfiant ysbrydol ei hun a'i ddealltwriaeth empathig o eraill.Gyda’i ymrwymiad diwyro i wasanaethu eraill a’i ddoethineb dwys, mae Jeremy Cruz yn olau arweiniol ar gyfer fflamau deuol, hadau sêr, a phob unigolyn sy’n ceisio deffro eu potensial dwyfol a chreu bodolaeth enaid.Trwy ei flog a'i offrymau ysbrydol, mae'n parhau i ysbrydoli a dyrchafu'r rhai ar eu teithiau ysbrydol unigryw.