વાપરવાના નિયમો

આ ઉપયોગની શરતો, અમારી ગોપનીયતા નીતિ સાથે art-dictionary.org દ્વારા ઓફર કરવામાં આવતી વેબસાઇટ અને સેવાઓના તમારા ઉપયોગને નિયંત્રિત કરે છે. કૃપા કરીને સેવાઓનો ઉપયોગ કરતા પહેલા આ શરતોની કાળજીપૂર્વક સમીક્ષા કરો કારણ કે તે તમારા અધિકારોને અસર કરે છે. કોઈપણ સેવાનો ઉપયોગ કરીને, તમે આ શરતોને સ્વીકારો છો અને તેમના દ્વારા કાયદેસર રીતે બંધાયેલા રહેવા માટે સંમત થાઓ છો.

આ વેબસાઇટનો ઉપયોગ નીચેની ઉપયોગની શરતોને આધીન છે:

  • આ આ વેબસાઇટના પૃષ્ઠોની સામગ્રી ફક્ત તમારી સામાન્ય માહિતી અને વ્યક્તિગત ઉપયોગ માટે છે. તે સૂચના વિના ફેરફારને આધીન છે.
  • આ વેબસાઇટ બ્રાઉઝિંગ પસંદગીઓને મોનિટર કરવા માટે કૂકીઝનો ઉપયોગ કરે છે. જો તમે કૂકીઝનો ઉપયોગ કરવાની મંજૂરી આપો છો, તો નીચેની વ્યક્તિગત માહિતી તૃતીય પક્ષો દ્વારા ઉપયોગ માટે અમારા દ્વારા સંગ્રહિત થઈ શકે છે.
  • અમે અથવા કોઈપણ તૃતીય પક્ષો ચોકસાઈ, સમયસરતા, પ્રદર્શન, કોઈપણ ચોક્કસ હેતુ માટે આ વેબસાઇટ પર મળેલી અથવા ઓફર કરવામાં આવેલી માહિતી અને સામગ્રીની સંપૂર્ણતા અથવા યોગ્યતા. તમે સ્વીકારો છો કે આવી માહિતી અને સામગ્રીમાં અચોક્કસતા અથવા ભૂલો હોઈ શકે છે અને અમે કાયદા દ્વારા મંજૂર સંપૂર્ણ હદ સુધી આવી કોઈપણ અચોક્કસતા અથવા ભૂલો માટે જવાબદારીને સ્પષ્ટપણે બાકાત રાખીએ છીએ.
  • આ વેબસાઇટ પરની કોઈપણ માહિતી અથવા સામગ્રીનો તમારો ઉપયોગ સંપૂર્ણપણે છે. તમારું પોતાનું જોખમ, જેના માટે અમે જવાબદાર હોઈશું નહીં. આ વેબસાઈટ દ્વારા ઉપલબ્ધ કોઈપણ ઉત્પાદનો, સેવાઓ અથવા માહિતી તમારી સાથે મળે છે તેની ખાતરી કરવાની જવાબદારી તમારી પોતાની રહેશેચોક્કસ આવશ્યકતાઓ.
  • આ વેબસાઇટમાં એવી સામગ્રી શામેલ છે જે અમારી માલિકીની છે અથવા તેને લાઇસન્સ આપવામાં આવ્યું છે (સિવાય કે અન્યથા જણાવ્યું ન હોય). આ સામગ્રીમાં ડિઝાઇન, લેઆઉટ, દેખાવ, દેખાવ અને ગ્રાફિક્સનો સમાવેશ થાય છે, પરંતુ તેના સુધી મર્યાદિત નથી. કૉપિરાઇટ સૂચના અનુસાર પ્રજનન પર પ્રતિબંધ છે, જે આ નિયમો અને શરતોનો ભાગ છે.
  • આ વેબસાઇટમાં પુનઃઉત્પાદિત તમામ ટ્રેડમાર્ક્સ કે જેઓ ઓપરેટરની મિલકત નથી અથવા તેને લાઇસન્સ આપવામાં આવ્યા નથી, વેબસાઇટ.
  • આ વેબસાઇટનો અનધિકૃત ઉપયોગ નુકસાન માટેના દાવાને ઉત્તેજન આપી શકે છે અને/અથવા ફોજદારી ગુનો બની શકે છે.
  • અમારી સાઇટ્સમાં અન્ય સાઇટ્સની લિંક્સ છે જે વપરાશકર્તાઓને અમારા પૃષ્ઠો છોડવા દે છે. આ લિંક્સ વધુ માહિતી પ્રદાન કરવા માટે તમારી સુવિધા માટે આપવામાં આવી છે. અમે આવી વેબસાઇટ્સની ગોપનીયતા પ્રથાઓ, નીતિઓ અથવા સામગ્રી માટે જવાબદાર નથી.
  • આ વેબસાઇટનો તમારો ઉપયોગ અને વેબસાઇટના આવા ઉપયોગથી ઉદ્ભવતા કોઈપણ વિવાદ ભારતના કાયદાને આધીન છે.

આ વેબસાઇટ અને તેના દ્વારા આપવામાં આવતી સેવાઓનો ઉપયોગ કરીને, તમે ઉપરોક્ત નિયમો અને શરતો સાથે સંમત થાઓ છો. જો તમને આ અંગે કોઈ પ્રશ્નો હોય, તો કૃપા કરીને [email protected] પર ઇમેઇલ મોકલીને અથવા આ પૃષ્ઠનો ઉપયોગ કરીને દ્વારા અમારો સંપર્ક કરો.