ಪ್ರೋಸಿಯಾನ್ ಸ್ಟಾರ್ ಸೀಡ್: ಪೀಸ್ಫುಲ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್

John Curry 28-07-2023
John Curry

ಪ್ರೊಸಿಯಾನ್ ಸ್ಟಾರ್ ಸೀಡ್ ಬೆಳಕಿನ ಜೀವಿಗಳು, ಇದನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಪ್ರೊಸಿಯಾನ್ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅವರು ತಮ್ಮ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯನ್ನು ಅದನ್ನು ಹುಡುಕುವವರೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ; ಜೀವನದ ಅನೇಕ ಸವಾಲುಗಳ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಪ್ರಯಾಣದಲ್ಲಿ ಅವರು ನಮಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನೀಡುತ್ತಾರೆ.

ಪ್ರೊಸಿಯಾನ್‌ಗಳು ಯಾರು?

ಪ್ರೊಸಿಯಾನ್ ಸ್ಟಾರ್‌ಸೀಡ್‌ಗಳು ಅಲ್ಲಿನ ಅಪರೂಪದ ನಕ್ಷತ್ರಬೀಜಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ, ಮತ್ತು ನೀವು ಒಂದನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಲು ಅದೃಷ್ಟವಂತರು. ಪ್ರೊಸಿಯಾನ್ ಅವರು ವಿಭಿನ್ನರು ಮತ್ತು ಅವರು ಈ ಪ್ರತ್ಯೇಕತೆಯಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಆದರೆ ವಿಭಿನ್ನ ಭಾವನೆ ಹೊಂದಿರುವ ಇತರರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ಅವರು ಅತ್ಯುತ್ತಮರು.

ಪ್ರೊಸಿಯಾನ್ ನಕ್ಷತ್ರ ಬೀಜಗಳು ಈ ಗ್ರಹದಲ್ಲಿ ಜನರು ಮತ್ತು ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವ ಆಳವಾದ ಹಂಬಲವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ.

ಸಹ ನೋಡಿ: ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ಆನೆಯ ಬೈಬಲ್ನ ಅರ್ಥ

ಪ್ರೊಸಿಯಾನ್ ಅವರ ಸ್ವಭಾವವನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಾರೆ ಏಕೆಂದರೆ ಅದು ಅವರ ಆತ್ಮದ ಅಂಶವೆಂದು ಅವರು ನಂಬುತ್ತಾರೆ. ನಿಸರ್ಗದೊಂದಿಗಿನ ಈ ಏಕೀಕರಣವು ಅವರು ಇಲ್ಲಿರುವ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

ಪ್ರೊಸಿಯಾನ್‌ಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನೀರು ಮತ್ತು ಕಾಡುಗಳಿಗೆ ಆಕರ್ಷಿತವಾಗುತ್ತವೆ, ಅವರು ಈ ಎರಡೂ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಹಾಯಾಗಿರುತ್ತಾರೆ.

ಪ್ರೊಸಿಯಾನ್ ನಕ್ಷತ್ರಬೀಜಗಳು ಪ್ರಾಣಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಆಳವಾದ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಸಂವಹನ ನಡೆಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ, ಪ್ರೊಸಿಯಾನ್ ಇತರ ಜೀವಿಗಳ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಸಹ ಗ್ರಹಿಸಬಲ್ಲವು.

ತಾವು ಒಬ್ಬಂಟಿಯಾಗಿಲ್ಲ ಎಂದು ಎಲ್ಲರೂ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ಅವರು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ; ಅವರ ಬೆಳಕು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನೋಡಲು ಇಲ್ಲಿದೆ.

ಅವರು ಸಮಾಜದ ಉಳಿದವರೊಂದಿಗೆ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳಲು ಕಷ್ಟಪಡುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಇತರರಿಂದ ತಪ್ಪಾಗಿ ಅರ್ಥೈಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ, ಆದರೆ ಅವರು ಇಲ್ಲಿ ತಮಗಾಗಿ ಇಲ್ಲ, ಅವರು ಈ ಗ್ರಹದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಬಯಸುತ್ತಾರೆ ನೀವು ಏನು ಎದುರಿಸಿದರೂ ಜೀವನವು ಯೋಗ್ಯವಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು!

ಪ್ರೊಸಿಯಾನ್‌ಗಳು ಎಂದಿಗೂ ಬಿಟ್ಟುಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ ಏಕೆಂದರೆ ಅವರಿಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಳಿದಿದೆ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಅನುಭವಿಸಬೇಕೆಂದು ಅವರು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ.ಇದು.

ಪ್ರೊಸಿಯಾನ್‌ಗಳು ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರುತ್ತವೆ?

ಅವರು ಉತ್ತರದ ಆಕಾಶದಲ್ಲಿನ ಪ್ರಕಾಶಮಾನವಾದ ನಕ್ಷತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾದ ಪ್ರೊಸಿಯಾನ್ A ನಿಂದ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಕ್ಯಾನಿಸ್ ಮೈನರ್ ಒಳಗೆ ಇದೆ.

ಸಂಬಂಧಿತ ಪೋಸ್ಟ್‌ಗಳು:

 • ಪ್ಲೆಡಿಯನ್ ಸ್ಟಾರ್‌ಸೀಡ್ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಅರ್ಥ
 • ಭೂಮಿಯ ದೇವತೆಗಳು ಯಾವ ಕಣ್ಣುಗಳ ಬಣ್ಣವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ?
 • ಬ್ಲೂ ರೇ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ - ಇಂಡಿಗೋಗೆ ತಪ್ಪಾಗುವುದು ಸುಲಭ
 • ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಚಿಟ್ಟೆಯ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಅರ್ಥ: ಹಿಡನ್ ಅನ್ನು ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸುವುದು…

ನ ಮೂಲದ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ತಿಳಿದಿದೆ ಈ ನಕ್ಷತ್ರ ಬೀಜಗಳು, ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಅವು ಯಾವ ಗ್ರಹದಿಂದ ಬಂದಿವೆ ಎಂದು ನಮಗೆ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ. ಪ್ರೊಸಿಯಾನ್‌ಗಳನ್ನು ಈಗ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಮಾಹಿತಿಯು ಇನ್ನೂ ಬರುತ್ತಿದೆ.

ನಮಗೆ ತಿಳಿದಿರುವ ವಿಷಯವೆಂದರೆ ಅವರು ಪ್ರಕೃತಿ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಾರೆ, ಅವರ ಗ್ರಹವು ಹಚ್ಚ ಹಸಿರಿನಿಂದ ಮತ್ತು ಅನೇಕ ರೀತಿಯ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಂದ ಒಂದಾಗಬಹುದೇ, ಪ್ರೊಸಿಯಾನ್ ಸ್ಟಾರ್‌ಸೀಡ್‌ನ ಪ್ರಪಂಚವು ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ಒಂದು ಸ್ಥಳವಾಗಿದೆ.

ಪ್ರೊಸಿಯಾನ್ ಸ್ಟಾರ್‌ಸೀಡ್‌ಗಳು ಹೇಗಿವೆ?

ಅವು ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಬಹುತೇಕ ಹೋಲುತ್ತವೆ. ಅವರು ಸ್ನಾಯು ಮತ್ತು ಚುರುಕುಬುದ್ಧಿಯ ದೇಹದೊಂದಿಗೆ ಹೊಂಬಣ್ಣದ ಕೂದಲನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಅವರ ಕುತ್ತಿಗೆಗಳು ತೆಳ್ಳಗಿರುತ್ತವೆ. ಅವು ಸುಮಾರು ಆರೂವರೆ ಅಡಿ ಎತ್ತರವಿರುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ಕಣ್ಣುಗಳು ಯಾವಾಗಲೂ ಜಾಗರೂಕವಾಗಿರುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯಿಂದ ಕೂಡಿರುತ್ತವೆ.

ಪ್ರೊಕೋಯಾನ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಮಾನವರ ನಡುವಿನ ಒಂದೇ ವ್ಯತ್ಯಾಸವೆಂದರೆ ಅವರ ರಕ್ತಪರಿಚಲನಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದಿಲ್ಲದಿರುವಾಗ ಅವರ ದುಗ್ಧರಸ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ಅತಿಯಾಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೊಂಡಿದೆ. ಇದು ಅವರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾನವರಿಗಿಂತ ಪ್ರಬಲವಾದ ಪ್ರತಿರಕ್ಷಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.

ಕೆಲವು ಪ್ರೊಸಿಯಾನ್‌ಗಳು ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದ ಮೌಖಿಕ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ.ಇತರರು ಕೇವಲ ಟೆಲಿಪಥಿಕ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳೊಂದಿಗೆ ಮೂಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ಪ್ರೊಸಿಯಾನ್ ಸ್ಟಾರ್‌ಸೀಡ್ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು

ಪ್ರೊಸಿಯಾನ್ ಸ್ಟಾರ್‌ಸೀಡ್‌ಗಳು ಪ್ರಕೃತಿಯನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಿರುವಾಗ, ಅವು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಉತ್ತಮವಾಗಿವೆ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರೊಸಿಯಾನ್‌ಗಳು ತಾಂತ್ರಿಕ ಪ್ರಗತಿ ಮತ್ತು ನಾವೀನ್ಯತೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಹಿಸುತ್ತವೆ.

ಸಂಬಂಧಿತ ಲೇಖನ ನಕ್ಷತ್ರ ಬೀಜಗಳು: ನೀವು ಕಾಸ್ಮಿಕ್ ಟ್ರಾವೆಲರ್ ಆಗಿದ್ದೀರಾ?

ಇಂದು ನಮ್ಮ ಜಗತ್ತನ್ನು ರೂಪಿಸುವ ಆವರ್ತನ, ಅಲೆಗಳು, ವಿದ್ಯುತ್, ಲೇಸರ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ಕಾಂತೀಯ ಶಕ್ತಿಯ ಇತರ ಅಂಶಗಳಿಗೆ ಪ್ರೋಸಿಯಾನ್‌ಗಳು ಸಹಜವಾದ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಮತ್ತು ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ. ಪ್ರೊಸಿಯಾನ್ ನಕ್ಷತ್ರಬೀಜಗಳು ಸಮಾಜದ ಪ್ರಗತಿಗಾಗಿ ಹೊಸ ಆವಿಷ್ಕಾರಗಳನ್ನು ರಚಿಸಲು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತವೆ.

ಪ್ರೊಸಿಯಾನ್ ನಕ್ಷತ್ರಬೀಜಗಳು ಈ ಕೆಳಗಿನ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರಬಹುದು:

 • ಅವುಗಳ ಚರ್ಮವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಂದುಬಣ್ಣವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ
 • ಅವುಗಳು ದೃಢವಾಗಿರುತ್ತವೆ
 • ಯಾವಾಗಲೂ ಭವಿಷ್ಯದ ಪ್ರಪಂಚದ ಕನಸು ಕಾಣುತ್ತಾರೆ
 • ಅವರು ಸುಲಭವಾಗಿ ತಮ್ಮ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುವುದಿಲ್ಲ
 • ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಯಾವುದರಲ್ಲೂ ಆಳವಾದ ಆಸಕ್ತಿ
 • ವಿಶ್ಲೇಷಣಾತ್ಮಕ
 • ಹೆಚ್ಚಿನವರು ಪ್ರಕೃತಿಯನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಾರೆ.
 • ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಲು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಾರೆ
 • ಒಂದು ಬಲವಾದ ಕೆಲಸದ ನೀತಿ
 • ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಯಾಂತ್ರಿಕವಾಗಿ ಒಲವು
 • ಸುಲಭವಾಗಿ ಬೇಸರವಾಗುವುದಿಲ್ಲ
 • ಪುನರಾವರ್ತಿತ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ
 • ಅವರು ಬಹಳ ಗಮನಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ
 • ಅನೇಕ ಪ್ರೊಸಿಯಾನ್‌ಗಳು ನೈಸರ್ಗಿಕ ನಾಯಕರು.
 • ಪ್ರೊಸಿಯಾನ್ ಸ್ಟಾರ್‌ಸೀಡ್ಸ್ ಹೊಸ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಆವಿಷ್ಕರಿಸಲು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಾರೆ
 • ಅವರು ಅತೀಂದ್ರಿಯ 11>

ಪ್ರೊಸಿಯಾನ್‌ನ ಶಕ್ತಿ

ಪ್ರೊಸಿಯಾನ್‌ಗಳು ತಮ್ಮ ತಾಂತ್ರಿಕ ಜ್ಞಾನದಿಂದಾಗಿ ಶಕ್ತಿಯೊಂದಿಗೆ ಉತ್ತಮವಾಗಿವೆ. ಅವರು ತಮ್ಮ ಶಕ್ತಿಯ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ನಮಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬಳಸಲು ಸಮರ್ಥರಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ಅವರು ವಿವಿಧ ಪ್ರಕಾರಗಳನ್ನು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸಬಹುದುಮತ್ತು ಅವರು ಪರಸ್ಪರ ಹೇಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಸಂಬಂಧಿತ ಪೋಸ್ಟ್‌ಗಳು:

 • ಪ್ಲೆಡಿಯನ್ ಸ್ಟಾರ್‌ಸೀಡ್ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಅರ್ಥ
 • ಭೂಮಿಯ ದೇವತೆಗಳು ಯಾವ ಕಣ್ಣುಗಳ ಬಣ್ಣವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ?
 • ಬ್ಲೂ ರೇ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ - ಇಂಡಿಗೋಗೆ ತಪ್ಪಾಗುವುದು ಸುಲಭ
 • ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಚಿಟ್ಟೆಯ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಅರ್ಥ: ಹಿಡನ್ ಅನ್ನು ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸುವುದು…

ಪ್ರೊಸಿಯಾನ್‌ಗಳು ತಮ್ಮದೇ ಆದದನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಸುಲಭ ಸಮಯವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ ಭಾವನೆಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ನಕ್ಷತ್ರಬೀಜಗಳಿಗಿಂತ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಹೇಗೆ ಎದುರಿಸಬೇಕೆಂದು ಅವರಿಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ.

ಅವರು ತಮ್ಮ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೇಗೆ ನಿಯಂತ್ರಿಸಬೇಕೆಂದು ತಿಳಿದಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರೊಸಿಯಾನ್‌ಗಳು ಬಹಳ ಬುದ್ಧಿವಂತರು ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುವಾಗ ಅವರು ಸಾಕಷ್ಟು ತಾಳ್ಮೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ.

ಒಳ್ಳೆಯ ಫಲಿತಾಂಶಗಳಿಗಾಗಿ ತಂಡವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನು ಅವರು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ.

ಪ್ರೊಸಿಯಾನ್ ಆತ್ಮಗಳು ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಹೆದರುವುದಿಲ್ಲ ಹೊಸ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಮತ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು ಎಷ್ಟೇ ಕಷ್ಟಕರ ಅಥವಾ ಅಹಿತಕರವಾಗಿದ್ದರೂ ಅವರು ಅದರಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದಲು ಕಲಿಯಬಹುದು.

ಅವರು ನೋವಿನ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಹಿಷ್ಣುತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ, ಆದರೆ ಹೆಚ್ಚಿನದನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುವ ಯಾವುದನ್ನಾದರೂ ಯಾವಾಗ ಹಿಮ್ಮೆಟ್ಟಿಸಬೇಕು ಎಂಬುದನ್ನು ಸಹ ತಿಳಿದಿರುತ್ತಾರೆ. ಅಸ್ವಸ್ಥತೆ.

ಪ್ರೋಸಿಯಾನ್‌ಗಳು ಹೇಗೆ ನೆಲದಲ್ಲಿ ಉಳಿಯಬಹುದು?

ಪ್ರೊಸಿಯಾನ್‌ಗಳು ಮಾಡಬೇಕಾದ ಪ್ರಮುಖ ಕೆಲಸವೆಂದರೆ ನೆಲದಲ್ಲಿ ಉಳಿಯುವುದು.

ಸಹ ನೋಡಿ: ಅವನು ಟೆಲಿಪಥಿಕವಾಗಿ ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚಿಸುತ್ತಿದ್ದಾನೆಯೇ?

ಪ್ರೊಸಿಯಾನ್ ನಕ್ಷತ್ರಬೀಜಗಳು ದೃಢವಾಗಿರುತ್ತವೆ ಪ್ರಕೃತಿ, ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸದಿರುವ ಸಂಬಂಧಗಳು ಅಥವಾ ಉದ್ಯೋಗಗಳಂತಹ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಯಾವಾಗ ತ್ಯಜಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಅವರಿಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ತಿಳಿದಿರುವುದಿಲ್ಲ.

ಪ್ರೊಸಿಯಾನ್‌ಗಳು ಯಾವಾಗಲೂ ತಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಬಿಡಲು ಮತ್ತು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಮಯ ಬಂದಾಗ ತಿಳಿದಿರಬೇಕು , ಇನ್ನೂ ತಮ್ಮ ಸುತ್ತಲಿನ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ಆಧಾರವಾಗಿರುವ ವಿಧಾನವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವಾಗ.

ಅವರು ಎತಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬರುವವರನ್ನು ಬಹಳ ನಂಬುವ ಪ್ರವೃತ್ತಿ. ಪ್ರೋಸಿಯಾನ್‌ಗಳು ಇತರರಿಂದ ಸುಲಭವಾಗಿ ಪ್ರಭಾವಿತರಾಗುತ್ತಾರೆ, ಅದು ಅವರು ನೆಲೆಗೊಳ್ಳದಿದ್ದರೆ ಅವರನ್ನು ತಪ್ಪು ದಾರಿಗೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯಬಹುದು.

ಅವರು ತಮ್ಮ ದೇಹವನ್ನು ಮತ್ತು ಅವರ ಫಿಟ್‌ನೆಸ್ ಆಡಳಿತವನ್ನು ಸಹ ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಾರೆ ಅದು ಅವರನ್ನು ದಾರಿ ತಪ್ಪಿಸಬಹುದು. ಪ್ರೋಸಿಯಾನ್‌ಗಳು ಯಾವಾಗಲೂ ತಮ್ಮ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಮತ್ತು ಆಧಾರವಾಗಿರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು.

ಪ್ರೊಸಿಯಾನ್ ಸ್ಟಾರ್‌ಸೀಡ್‌ಗಳು ಪ್ರಾಪಂಚಿಕ ಅನ್ವೇಷಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಇತರ ಜನರ ಕಾರ್ಯಸೂಚಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿಹಾಕಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಸುಲಭ, ಅದು ದೀರ್ಘಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮನ್ನು ಅಥವಾ ಇತರರಿಗೆ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುವುದಿಲ್ಲ.

ಗ್ರಹದಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಆತ್ಮವು ಕಲಿಯಲು ಪಾಠಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಭಾಗವಹಿಸಲು ಅನನ್ಯ ಅನುಭವಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಪ್ರೋಸಿಯಾನ್‌ಗಳು ಯಾವಾಗಲೂ ನೆನಪಿನಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬೇಕು.

ಪ್ರೊಸಿಯಾನ್‌ಗಳು ತಮ್ಮ ಪಾದಗಳನ್ನು ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಹೇಗೆ ಇಡುತ್ತಾರೆ?

ತಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಅರಿವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಒಂದು ಮಾರ್ಗವಾಗಿದೆ. ಅವರು ಏನು ಮಾಡಬಹುದು ಮತ್ತು ಮಾಡಬಾರದು ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಗಡಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿಸಬೇಕು, ಜೊತೆಗೆ ಧ್ಯಾನ ಅಥವಾ ಯೋಗದಂತಹ ಗ್ರೌಂಡಿಂಗ್ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ದೈನಂದಿನ ದಿನಚರಿಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಬೇಕು.

ಸಂಬಂಧಿತ ಲೇಖನ ದಿ ಹಾಥರ್ಸ್: ಶುಕ್ರ ನಕ್ಷತ್ರ ಬೀಜ ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು

ಅವರು ಸಹ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಗ್ರೌಂಡಿಂಗ್. ಪ್ರೊಸಿಯಾನ್‌ಗಳು ಸಹಜ ವಾಂಡರರ್ಸ್ ಆಗಿದ್ದು, ಅವರು ಪ್ರಸ್ತುತ ಮತ್ತು ಜೀವಂತವಾಗಿರಲು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರು ಎಷ್ಟು ಸಮಯವನ್ನು ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಗೆ ಅಥವಾ ಹೊರಗೆ ಕಳೆಯುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಅವರು ಯಾವಾಗಲೂ ತಿಳಿದಿರಬೇಕು.

ಪ್ರೊಸಿಯಾನ್‌ನ ಉಡುಗೊರೆಗಳು

ಪ್ರಮುಖ ಉಡುಗೊರೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಓದುವ ಮತ್ತು ದೂರದಿಂದ ಸಂವಹನ ಮಾಡುವ ಅವರ ಮಾನಸಿಕ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೊಂದಿದೆ. ಒಂಟಿತನವನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿರುವ ಇತರರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲು ಪ್ರೋಸಿಯಾನ್‌ಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಈ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಾರೆಕೈಬಿಡಲಾಗಿದೆ.

ಅವರು ತಮ್ಮ ದೈಹಿಕ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಸಹ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರೊಸಿಯಾನ್‌ಗಳು ತುಂಬಾ ಪ್ರಬಲವಾಗಿವೆ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚು ಶ್ರಮವಿಲ್ಲದೆ ಭಾರವಾದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಎತ್ತಬಲ್ಲವು. ಅವರ ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದ ದೈಹಿಕ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವು ಅವರನ್ನು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಅಥ್ಲೀಟ್‌ಗಳನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಅವರ ಜ್ಞಾನವು ಪ್ರೊಸಿಯಾನ್‌ಗಳನ್ನು ಉತ್ತಮ ಸಮಸ್ಯೆ ಪರಿಹಾರಕಾರರು ಮತ್ತು ಸಂಶೋಧಕರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಜೀವನವನ್ನು ಸುಲಭಗೊಳಿಸಲು ಅಥವಾ ಹೊಸ ಅನುಕೂಲಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುವ ಅನೇಕ ಆವಿಷ್ಕಾರಗಳಿಗೆ ಪ್ರೊಸಿಯಾನ್‌ಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಜವಾಬ್ದಾರರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ.

ಪ್ರೊಸಿಯಾನ್ ಸ್ಟಾರ್‌ಸೀಡ್‌ಗಳು ಹಾಸ್ಯದ ಪ್ರಜ್ಞೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರಬಹುದು, ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಅವರು ಜನರನ್ನು ನಗುವಿನಿಂದ ಬೆಳಗಿಸಲು ಇತರರ ಮೇಲೆ ಜೋಕ್‌ಗಳನ್ನು ಆಡುತ್ತಾರೆ. .

ಇದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಪ್ರೊಸಿಯಾನ್‌ಗಳು ಮನರಂಜನೆಯತ್ತ ಆಕರ್ಷಿತರಾಗುತ್ತಾರೆ.

ಇತರ ಕೆಲವು ಉಡುಗೊರೆಗಳು ಪ್ರೊಸಿಯಾನ್ ಸ್ಟಾರ್‌ಸೀಡ್‌ಗಳು ತಮ್ಮ ನಿಸ್ವಾರ್ಥತೆ ಮತ್ತು ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿವೆ, ಇದು ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ಏನೂ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲದೇ ಇತರರನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ. .

ಪ್ರೊಸಿಯಾನ್‌ಗಳು ದುಃಖದಲ್ಲಿರುವ ಅಥವಾ ದುಃಖದಲ್ಲಿರುವ ಜನರನ್ನು ಸಾಂತ್ವನಗೊಳಿಸುವುದರಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮವಾಗಿರುತ್ತವೆ ಏಕೆಂದರೆ ಅದನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವುದು ಹೇಗೆ ಎಂದು ಅವರಿಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ.

ಪ್ರೊಸಿಯಾನ್ ಸ್ಟಾರ್‌ಸೀಡ್ ಮಿಷನ್

ಪ್ರೊಸಿಯಾನ್‌ಗಳು ತಮ್ಮ ದೃಢವಾದ ಆಶಾವಾದದಿಂದ ಜಗತ್ತನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಬಹುದು. ಅವರು ಶಾಂತಿಯುತ ಬೆಳಕಿನ ಜೀವಿಗಳು, ಅತ್ಯುನ್ನತ ಒಳಿತಿಗಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ.

ಪ್ರೊಸಿಯಾನ್‌ಗಳು ಜಗತ್ತನ್ನು ಕತ್ತಲೆಯಿಂದ ಮರಳಿ ತರಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುವ ಸಾಮಾನ್ಯ ಗುರಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ಭಯವನ್ನು ಜಯಿಸಿದವರಿಗೆ ಪ್ರೊಸಿಯಾನ್‌ನ ಕೆಲಸ ಮತ್ತು ನಕಾರಾತ್ಮಕತೆ, ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಅವರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಮಾರ್ಗಗಳಲ್ಲಿ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದು.

ಅವರು ತಮ್ಮ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯಿಂದ ಈ ಜಗತ್ತು ಬೆಳೆಯಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಬಹುದು ಮತ್ತುಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ದುಡಿಯುವ ಮನೋಭಾವ.

ಪ್ರೊಸಿಯಾನ್‌ಗಳು ಆಳವಾದ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವವರು ಮತ್ತು ಅವರು ತಮ್ಮ ದೃಢವಾದ ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ತಮ್ಮ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಏನನ್ನಾದರೂ ಸಾಧಿಸಬಹುದು.

ಐದು ಅಥವಾ ಆರು ಜನರ ಗುಂಪುಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಸಿಯಾನ್‌ನ ಕೆಲಸ ಒಂದು ಸಾಮೂಹಿಕ ಘಟಕವಾಗಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳಿಗಾಗಿ.

ಪ್ರೊಸಿಯಾನ್‌ಗಳು ಎಂದಿಗೂ ಬಿಟ್ಟುಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ. ಜನರು ಏನು ಹೇಳಿದರೂ ಅಥವಾ ಅವರನ್ನು ನಿರುತ್ಸಾಹಗೊಳಿಸಲು ಮತ್ತು ನಿರುತ್ಸಾಹಗೊಳಿಸಲು ಏನು ಮಾಡಿದರೂ ಅವರು ಅತ್ಯುನ್ನತ ಒಳಿತಿಗಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸುವುದಿಲ್ಲ.

ಅವರು ಪ್ರಬಲರಾಗಿದ್ದಾರೆ, ಅವರು ತಮ್ಮ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಮಾರ್ಗಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ತಮ್ಮ ಭಯ ಮತ್ತು ನಕಾರಾತ್ಮಕತೆಯನ್ನು ಜಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬೆಳವಣಿಗೆ.

ತೀರ್ಮಾನ

ಪ್ರೊಸಿಯಾನ್ ಸ್ಟಾರ್‌ಸೀಡ್ ಭೂಮಿಗೆ ಮತ್ತು ಅದರ ಎಲ್ಲಾ ನಿವಾಸಿಗಳಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವ ಉದ್ದೇಶದೊಂದಿಗೆ ಬೆಳಕಿನ ಶಾಂತಿಯುತ ಜೀವಿಗಳು.

ಅವರು ಮಾನವರೊಂದಿಗೆ ಸಹಭಾಗಿತ್ವದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ , ಏಕತೆಯ ಪ್ರಜ್ಞೆಯ ಸಂತೋಷದ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿಗೆ ನಾವು ಮನೆಗೆ ಹಿಂದಿರುಗುವಾಗ ನಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

John Curry

ಜೆರೆಮಿ ಕ್ರೂಜ್ ಹೆಚ್ಚು ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಲೇಖಕ, ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಸಲಹೆಗಾರ ಮತ್ತು ಅವಳಿ ಜ್ವಾಲೆಗಳು, ನಕ್ಷತ್ರ ಬೀಜಗಳು ಮತ್ತು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕತೆಯ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಪರಿಣತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಶಕ್ತಿ ವೈದ್ಯ. ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಪ್ರಯಾಣದ ಜಟಿಲತೆಗಳನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಆಳವಾದ ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ, ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜಾಗೃತಿ ಮತ್ತು ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಬಯಸುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮತ್ತು ಬೆಂಬಲವನ್ನು ನೀಡಲು ಜೆರೆಮಿ ತನ್ನನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.ನೈಸರ್ಗಿಕ ಅರ್ಥಗರ್ಭಿತ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದೊಂದಿಗೆ ಜನಿಸಿದ ಜೆರೆಮಿ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲೇ ತಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. ಸ್ವತಃ ಅವಳಿ ಜ್ವಾಲೆಯಂತೆ, ಅವರು ಈ ದೈವಿಕ ಸಂಪರ್ಕದೊಂದಿಗೆ ಬರುವ ಸವಾಲುಗಳು ಮತ್ತು ಪರಿವರ್ತಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಅನುಭವಿಸಿದ್ದಾರೆ. ತನ್ನದೇ ಆದ ಅವಳಿ ಜ್ವಾಲೆಯ ಪ್ರಯಾಣದಿಂದ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಪಡೆದ ಜೆರೆಮಿ ತನ್ನ ಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಒಳನೋಟಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲು ಬಲವಂತವಾಗಿ ಅವಳಿ ಜ್ವಾಲೆಗಳು ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವ ಸಂಕೀರ್ಣ ಮತ್ತು ತೀವ್ರವಾದ ಡೈನಾಮಿಕ್ಸ್ ಅನ್ನು ನ್ಯಾವಿಗೇಟ್ ಮಾಡಲು ಇತರರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು.ಜೆರೆಮಿ ಅವರ ಬರವಣಿಗೆಯ ಶೈಲಿಯು ಅನನ್ಯವಾಗಿದೆ, ಆಳವಾದ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯ ಸಾರವನ್ನು ಸೆರೆಹಿಡಿಯುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಓದುಗರಿಗೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ಪ್ರವೇಶಿಸಬಹುದು. ಅವರ ಬ್ಲಾಗ್ ಅವಳಿ ಜ್ವಾಲೆಗಳು, ನಕ್ಷತ್ರ ಬೀಜಗಳು ಮತ್ತು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿರುವವರಿಗೆ ಅಭಯಾರಣ್ಯವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ, ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಸಲಹೆಗಳು, ಸ್ಪೂರ್ತಿದಾಯಕ ಕಥೆಗಳು ಮತ್ತು ಚಿಂತನೆಯನ್ನು ಪ್ರಚೋದಿಸುವ ಒಳನೋಟಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ.ಅವರ ಸಹಾನುಭೂತಿ ಮತ್ತು ಸಹಾನುಭೂತಿಯ ವಿಧಾನಕ್ಕಾಗಿ ಗುರುತಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಜೆರೆಮಿ ಅವರ ಉತ್ಸಾಹವು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ತಮ್ಮ ಅಧಿಕೃತ ಆತ್ಮಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು, ಅವರ ದೈವಿಕ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಸಾಕಾರಗೊಳಿಸಲು ಮತ್ತು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಮತ್ತು ಭೌತಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ನಡುವೆ ಸಾಮರಸ್ಯದ ಸಮತೋಲನವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಲು ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಅವರ ಅರ್ಥಗರ್ಭಿತ ವಾಚನಗೋಷ್ಠಿಗಳು, ಶಕ್ತಿ ಗುಣಪಡಿಸುವ ಅವಧಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕವಾಗಿಮಾರ್ಗದರ್ಶಿ ಬ್ಲಾಗ್ ಪೋಸ್ಟ್‌ಗಳು, ಅವರು ಅಸಂಖ್ಯಾತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಜೀವನವನ್ನು ಮುಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅಡೆತಡೆಗಳನ್ನು ನಿವಾರಿಸಲು ಮತ್ತು ಆಂತರಿಕ ಶಾಂತಿಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಲು ಅವರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಜೆರೆಮಿ ಕ್ರೂಜ್ ಅವರ ಆಳವಾದ ತಿಳುವಳಿಕೆಯು ಅವಳಿ ಜ್ವಾಲೆಗಳು ಮತ್ತು ನಕ್ಷತ್ರಗಳ ಬೀಜಗಳನ್ನು ಮೀರಿ ವಿಸ್ತರಿಸುತ್ತದೆ, ವಿವಿಧ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳು, ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರಾಚೀನ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸುತ್ತದೆ. ಅವರು ವೈವಿಧ್ಯಮಯ ಬೋಧನೆಗಳಿಂದ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ, ಆತ್ಮದ ಪ್ರಯಾಣದ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ಸತ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾತನಾಡುವ ಒಂದು ಸುಸಂಬದ್ಧವಾದ ವಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಅವುಗಳನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ನೇಯ್ಗೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ.ಬೇಡಿಕೆಯ ಸ್ಪೀಕರ್ ಮತ್ತು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಶಿಕ್ಷಕ, ಜೆರೆಮಿ ಅವರು ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಕಾರ್ಯಾಗಾರಗಳು ಮತ್ತು ಹಿಮ್ಮೆಟ್ಟುವಿಕೆಯನ್ನು ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ, ಆತ್ಮ ಸಂಪರ್ಕಗಳು, ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜಾಗೃತಿ ಮತ್ತು ವೈಯಕ್ತಿಕ ರೂಪಾಂತರದ ಕುರಿತು ಅವರ ಒಳನೋಟಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವನ ಆಳವಾದ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜ್ಞಾನದ ಜೊತೆಗೆ ಅವನ ಡೌನ್-ಟು-ಆರ್ಥ್ ವಿಧಾನವು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮತ್ತು ಗುಣಪಡಿಸುವಿಕೆಯನ್ನು ಬಯಸುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಸುರಕ್ಷಿತ ಮತ್ತು ಬೆಂಬಲದ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುತ್ತದೆ.ಅವರು ಇತರರಿಗೆ ಅವರ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಬರೆಯಲು ಅಥವಾ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನೀಡದಿದ್ದಾಗ, ಜೆರೆಮಿ ಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಸಮಯ ಕಳೆಯಲು ಮತ್ತು ವಿವಿಧ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗಳನ್ನು ಅನ್ವೇಷಿಸಲು ಆನಂದಿಸುತ್ತಾರೆ. ನೈಸರ್ಗಿಕ ಪ್ರಪಂಚದ ಸೌಂದರ್ಯದಲ್ಲಿ ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ಮುಳುಗಿಸುವ ಮೂಲಕ ಮತ್ತು ಜೀವನದ ಎಲ್ಲಾ ಹಂತಗಳ ಜನರೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಸಾಧಿಸುವ ಮೂಲಕ, ಅವನು ತನ್ನ ಸ್ವಂತ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಮತ್ತು ಇತರರ ಸಹಾನುಭೂತಿಯ ತಿಳುವಳಿಕೆಯನ್ನು ಆಳವಾಗಿ ಮುಂದುವರಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಅವರು ನಂಬುತ್ತಾರೆ.ಇತರರಿಗೆ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಅವರ ಅಚಲವಾದ ಬದ್ಧತೆ ಮತ್ತು ಅವರ ಆಳವಾದ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ, ಜೆರೆಮಿ ಕ್ರೂಜ್ ಅವಳಿ ಜ್ವಾಲೆಗಳು, ನಕ್ಷತ್ರ ಬೀಜಗಳು ಮತ್ತು ಅವರ ದೈವಿಕ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಜಾಗೃತಗೊಳಿಸಲು ಮತ್ತು ಭಾವಪೂರ್ಣ ಅಸ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಲು ಬಯಸುವ ಎಲ್ಲಾ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿ ಬೆಳಕು.ಅವರ ಬ್ಲಾಗ್ ಮತ್ತು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಕೊಡುಗೆಗಳ ಮೂಲಕ, ಅವರು ತಮ್ಮ ಅನನ್ಯ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಪ್ರಯಾಣದಲ್ಲಿರುವವರಿಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಮತ್ತು ಉತ್ತೇಜನ ನೀಡುವುದನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸಿದ್ದಾರೆ.