ദിവ്യ പുല്ലിംഗവും സ്ത്രീലിംഗവുമായ ഇരട്ട ജ്വാലകൾ

John Curry 19-10-2023
John Curry
മേൽ.

നമുക്ക് ഈ ഊർജ്ജം ആവശ്യമാണ്, കാരണം വികാരത്താൽ തളർന്നുപോകുന്നതോ അല്ലെങ്കിൽ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള തീരുമാനങ്ങൾ നേരിടുമ്പോൾ ആവേശത്തോടെ പെരുമാറുന്നതോ ആയ ഒരു പ്രവണത നമുക്കുണ്ട്.

നല്ല തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുന്നതിന് നമുക്ക് നമ്മുടെ ഉള്ളിലുള്ള ദൈവിക പുരുഷത്വം ആവശ്യമാണ്. നമുക്കും നമ്മുടെ കമ്മ്യൂണിറ്റികൾക്കും വേണ്ടി.

ഇരട്ട ജ്വാലകൾക്കായി അവർ എങ്ങനെ ഒരുമിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്നു

നിങ്ങളുടെ യാത്രയിൽ നിങ്ങൾ മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ, ഈ ഊർജ്ജങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിൽ മാത്രമല്ല കാണിക്കും നിങ്ങളുടെ ബന്ധത്തിൽ ചലനാത്മകമാണ്.

ദിവ്യ പുല്ലിംഗം അതിരുകളെ കുറിച്ചുള്ളതാണ്, ദൈവിക സ്ത്രീ ഊർജ്ജം ലയിക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ചാണ്.

ഈ രണ്ട് ഊർജ്ജങ്ങളോടും കൂടി, ബന്ധവും നിലനിർത്തലും തമ്മിൽ ഒരു സന്തുലിതാവസ്ഥ ആവശ്യമാണ്. നിങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് ജീവിക്കാൻ ദൈവികമായി നിയമിച്ചിരിക്കുന്നതിനാൽ വ്യക്തിഗത അതിരുകൾ.

ഈ രണ്ട് ഊർജങ്ങളും ദൈവിക യൂണിയനിൽ ലയിക്കുമ്പോൾ, ഈ പ്രക്രിയയിൽ നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം ബോധം നഷ്‌ടപ്പെടാതെ നിങ്ങൾക്ക് ബന്ധിപ്പിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു വിശുദ്ധ ഇടം നിങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നു.

അനുബന്ധ ആർട്ടിക്കിൾ 777 ഇരട്ട ജ്വാല സംഖ്യയുടെ അർത്ഥം

ദിവ്യ പുല്ലിംഗവും സ്ത്രീലിംഗവുമായ ഇരട്ട ജ്വാലകൾ - എല്ലാ ആത്മീയ ബന്ധങ്ങളുടെ ചലനാത്മകതയ്‌ക്കും നിലനിൽക്കുന്ന പുരാവസ്തുവാണ് ദിവ്യ പുരുഷ/സ്ത്രീലിംഗം.

ദൈവിക സ്ത്രീ/പുരുഷ ഊർജം നമ്മുടെ ഉള്ളിലും പുറത്തും ഉണ്ട്. നമ്മുടെ യാത്രയിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുമ്പോൾ നാം ബന്ധിപ്പിക്കുകയും ആകർഷിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന അനന്തമായ ദൈവികതയിൽ.

നമുക്ക് അവയിൽ ടാപ്പുചെയ്യാനും മാർഗനിർദേശത്തിനും രോഗശാന്തിക്കുമായി അവ ഉപയോഗിക്കാനും ഉള്ളിലെ ഈ ദൈവിക വശങ്ങളുമായി ബന്ധിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് എല്ലാ ദിവസവും അവരുമായി ഒത്തുചേരാനും കഴിയും. ഞങ്ങളിൽ ഒരാൾ ശാരീരികമായി ഇല്ലെങ്കിൽ പോലും.

ദിവ്യ പുല്ലിംഗവും സ്ത്രീലിംഗവുമായ ഇരട്ട ജ്വാലകളെ മനസ്സിലാക്കൽ

നിങ്ങൾ ഒരു ഉണർവ് പ്രക്രിയയിലാണെങ്കിൽ, നിങ്ങളുടെ ചില കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഇതിനകം കണ്ടിട്ടുണ്ടാകാം ബന്ധം വളരെ വേഗത്തിലാണ് മാറുന്നത്.

ഓരോ തവണയും നിങ്ങളിൽ ഒരാൾക്ക് എന്തെങ്കിലും മാറ്റമുണ്ടാകുന്നത് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കാം.

ഈ പുല്ലിംഗവും സ്ത്രീലിംഗവുമായ ഊർജ്ജം ഈ പുരാവസ്തുക്കൾ എങ്ങനെയാണെന്ന് നിങ്ങളെ കാണിക്കുന്ന വഴികളിലെ മാറ്റത്തിലൂടെയാണ് വികസിക്കുന്നത്. നിങ്ങളുടെ ബന്ധത്തിനുള്ളിൽ സന്തുലിതാവസ്ഥയിൽ വരുന്നു.

നിങ്ങൾ ഉണർന്നിരിക്കുന്ന കണ്ണുകളോടെ നോക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ബന്ധത്തിൽ ദൈവിക പുരുഷലിംഗവും സ്ത്രീലിംഗവും പ്രവർത്തിക്കുന്നതായി നിങ്ങൾ കാണും.

നിങ്ങളുടെ ജോലി ഇടപെടുകയോ പങ്കെടുക്കുകയോ അല്ല അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കാണുന്ന കാര്യങ്ങളിൽ ഇടപെടുക, പക്ഷേ അതിന്റെ നിരീക്ഷകനാകുക (ഒരു സിനിമ കാണുന്നത് പോലെ).

നിങ്ങൾ അവബോധമുള്ള ഒരു സ്ഥലത്തായിരിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ബന്ധത്തിൽ ഇത് സംഭവിക്കുന്നത് കാണുന്നത് വളരെ മനോഹരമാണ്.

0>നിങ്ങളുടെ ഈഗോ ചുവടുവെക്കുകയും നിങ്ങൾ കാണുന്നവ ശരിയാക്കാനോ മാറ്റാനോ ശ്രമിക്കുമ്പോഴാണ് നൃത്തം ചെയ്യുന്നത്ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളതും വെല്ലുവിളി നിറഞ്ഞതുമായി മാറുന്നു.

അനുബന്ധ പോസ്റ്റുകൾ:

  • ഇരട്ട ജ്വാല സ്ത്രീലിംഗ ഉണർവ് അടയാളങ്ങൾ: രഹസ്യങ്ങൾ അൺലോക്ക് ചെയ്യുക...
  • 15 ആർത്തവത്തെ കുറിച്ച് സ്വപ്നം കാണുന്നതിന് പിന്നിലെ അതിശയിപ്പിക്കുന്ന സത്യം…
  • ഒരു പെൺമാനിനെ കാണുന്നതിന്റെ ആത്മീയ അർത്ഥം: അതിലേക്കുള്ള ഒരു യാത്ര...
  • നിങ്ങൾ പകൽ ചന്ദ്രനെ കാണുമ്പോൾ എന്താണ് അർത്ഥമാക്കുന്നത്?

ഇത് ചർച്ച ചെയ്യാൻ എളുപ്പമുള്ള വിഷയമല്ല, എന്നിട്ടും നമ്മുടെ നിലവിലെ ആഗോള സ്ഥിതിയിൽ, നമ്മൾ ആരാണെന്നും അവർ എങ്ങനെ കളിക്കുന്നു എന്നതിനെക്കുറിച്ചും ഈ വശങ്ങളെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കുന്നത് എന്നത്തേക്കാളും പ്രധാനമാണെന്ന് ഞങ്ങൾ കരുതുന്നു. ബന്ധങ്ങൾ.

നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിലെ ദൈവിക പുരുഷലിംഗം/സ്ത്രീത്വം

ഈ രണ്ട് തരത്തിലുള്ള ഊർജ്ജവും മനുഷ്യനായിരിക്കുന്നതിന്റെ ഒരു വശമാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക, ഒരു ഇരട്ട ജ്വാലയാകുന്നതിന്റെ ഗുണം മാത്രമല്ല .

നമ്മുമായുള്ള നമ്മുടെ ബന്ധത്തിൽ ദൈവിക സ്ത്രീലിംഗവും ദിവ്യ പുരുഷലിംഗവും കൂടി കടന്നുവരുന്നു എന്നതിനാൽ ഇത് പ്രധാനമാണ്.

ദിവ്യ പുല്ലിംഗത്തിനുള്ളിൽ സ്ത്രീത്വ ഗുണങ്ങളും ദൈവിക സ്ത്രീശക്തിക്കുള്ളിൽ പുല്ലിംഗവും ഉണ്ട്. എല്ലാവർക്കും ആക്‌സസ് ഉണ്ട്.

അനുബന്ധ ലേഖനം ഇരട്ട ജ്വാല കുണ്ഡലിനി അഗ്നിക്ക് എന്ത് തോന്നുന്നു?

ഇത് മനസ്സിലാക്കുന്നത്, സന്തുലിതാവസ്ഥയും രോഗശാന്തിയും കൊണ്ടുവരാൻ ഈ ദൈവിക വശങ്ങളെ എങ്ങനെ വിളിക്കാം എന്നതിനെക്കുറിച്ചുള്ള മികച്ച ആശയം ലഭിക്കാൻ നിങ്ങളെ സഹായിക്കും.

സന്തുലിതാവസ്ഥയും രോഗശാന്തിയും ഒരു യൂണിയനിൽ പ്രധാനമാണ്, കാരണം ഈ ഗുണങ്ങൾ നിങ്ങളെ ട്യൂൺ ചെയ്യാൻ സഹായിക്കും. നിങ്ങളുടെ വ്യക്തിപരമായ ശക്തി, അവബോധം, ദൈവവുമായുള്ള ബന്ധം എന്നിവ ഉപയോഗിച്ച്.

ദൈവം എന്താണ്സ്ത്രീലിംഗമോ?

ദൈവിക സ്ത്രീലിംഗം എന്നത് നാം മാധുര്യം, സർഗ്ഗാത്മകത, പോഷണം, ജീവൻ നൽകുന്ന ഊർജ്ജം എന്നിവയുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തുന്ന ഗുണങ്ങളാണ്.

ഇത് സ്വീകാര്യത, മൃദുത്വം, അനുകമ്പ, നിരുപാധികമായ സ്നേഹം എന്നിവയെക്കുറിച്ചാണ്.

ഈ ദിവ്യഗുണങ്ങൾ നമ്മെ നയിക്കാൻ ഇവിടെയുണ്ട്.

നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും നമ്മുടെ ഉള്ളിലും നമ്മുടെ ഇരട്ട ജ്വാലയിലും സ്ത്രീത്വ ഗുണങ്ങളുണ്ട്, ഏത് സാഹചര്യത്തിലും നാം ദൈവിക പുരുഷന്റെ വേഷം ചെയ്യുന്നുവെങ്കിൽ പോലും.

ഇതും കാണുക: 'അകത്ത്, അങ്ങനെ ഇല്ലാതെ' എന്നതിന്റെ അർത്ഥം: നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിന് ഇത് എന്താണ് അർത്ഥമാക്കുന്നത്

അനുബന്ധ പോസ്റ്റുകൾ:

  • ഇരട്ട ജ്വാല സ്ത്രീലിംഗ ഉണർവ് അടയാളങ്ങൾ: രഹസ്യങ്ങൾ അൺലോക്ക് ചെയ്യുക...
  • 15 ആശ്ചര്യപ്പെടുത്തുന്ന സത്യം പിന്നീട് ആർത്തവത്തെ കുറിച്ച് സ്വപ്നം കാണുന്നതിന് പിന്നിലെ...
  • ആത്മീയ അർത്ഥം ഒരു പെൺമാനിനെ കാണുന്നു: അതിലേക്കുള്ള ഒരു യാത്ര...
  • നിങ്ങൾ പകൽ ചന്ദ്രനെ കാണുമ്പോൾ എന്താണ് അർത്ഥമാക്കുന്നത്?

നിങ്ങൾ അത് മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ, നിങ്ങളെ പഴയ പാറ്റേണുകളിൽ തടഞ്ഞുനിർത്തുന്ന എന്തും നിങ്ങൾക്ക് ഉപേക്ഷിക്കാൻ കഴിയും.

ദൈവിക സ്ത്രീശക്തി നിങ്ങളെ നിങ്ങളുടെ അവസ്ഥയിൽ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്താനും സൗഖ്യം കൊണ്ടുവരാനും പ്രാപ്തരാക്കുന്നു. .

ദൈവിക പുരുഷലിംഗം എന്നാൽ എന്താണ്?

ദിവ്യ പുല്ലിംഗം എന്നത് ശക്തി, ജ്ഞാനം, വസ്തുനിഷ്ഠത, വ്യക്തമായ കാഴ്ചപ്പാട് എന്നിവയുമായി നാം ബന്ധപ്പെടുത്തുന്ന ഗുണങ്ങളാണ്.

നിങ്ങൾ അതിനെ ഒരു ദൈവിക വീക്ഷണകോണിൽ നിന്ന് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ, നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും ഉള്ളിലെ ദൈവിക സംരക്ഷകൻ കൂടിയാണ് ദിവ്യ പുരുഷ ഊർജ്ജം, അത് നമ്മുടെ സ്ത്രീലിംഗത്തിന് ഏറ്റവും മികച്ചത് എന്താണെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നു.

ഇതും കാണുക: ഇരട്ട ഷൂട്ടിംഗ് സ്റ്റാർ അർത്ഥം - ശ്രദ്ധിക്കുക

ചിലപ്പോൾ ഏറ്റവും മികച്ചത് വേദനാജനകമായേക്കാം.

ദൈവിക സ്ത്രീലിംഗം എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുമ്പോൾ അതിനെ പിന്തുണയ്ക്കാൻ ദിവ്യ പുരുഷ ഊർജ്ജവും പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നു.നിങ്ങളെ അദ്വിതീയമായി ദൈവികമാക്കുന്നത് എന്താണെന്നറിയാതെ സന്നിഹിതരായിരിക്കുക.

സന്തുലിതാവസ്ഥ

ദൈവിക പുരുഷലിംഗവും ദിവ്യസ്ത്രീലിംഗവും തമ്മിലുള്ള സന്തുലിതാവസ്ഥ ഒരു ഐക്യത്തിന്റെ എല്ലാ വശങ്ങളിലും പ്രധാനമാണ്.

നിങ്ങളുടെ വ്യത്യാസങ്ങളാൽ നിങ്ങൾ പരസ്പരം സന്തുലിതമാക്കുന്നു.

അവൻ നിങ്ങൾക്ക് ശക്തി നൽകുകയും നിങ്ങളുടെ സ്ത്രീ ശരീരത്തിന് വളരെയധികം ആവശ്യമുള്ള പിന്തുണ നൽകുകയും ചെയ്യുന്നു.

അവന്റെ പുരുഷ മനസ്സിന് ഇല്ലാത്ത പോഷണ ഗുണങ്ങൾ നിങ്ങൾ അവനു നൽകുന്നു. , അയാൾക്ക് അവ ആവശ്യമാണെന്ന് അയാൾക്ക് തോന്നുന്നില്ലെങ്കിലും.

നിങ്ങളുടെ പങ്കാളി നിങ്ങളുടെ ഒരു വിപുലീകരണമല്ല, മറിച്ച് നിങ്ങളുടെ പങ്കാളി അവരുടെ സ്വന്തം വഴിയുള്ള സ്വന്തം വ്യക്തിയാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ നിങ്ങൾ രണ്ടുപേർക്കും കഴിയണം.

പലപ്പോഴും ദമ്പതികൾ ഒന്നിക്കുന്നു, കാരണം അവർ രണ്ടുപേരും ജീവിതത്തിന്റെ ഒരു വശത്ത് ശക്തരാണ് (ഉദാഹരണത്തിന്, ബിസിനസ്സ്) എന്നാൽ മറ്റൊരു വശത്ത് ദുർബലരാണ് (ഉദാഹരണത്തിന്, വളർത്തൽ).

ഒരാൾ ഒരിക്കലും കൂടുതൽ ശക്തനല്ല. മറ്റൊന്നിനേക്കാൾ, അതിനാലാണ് അവർ പരസ്പരം എതിർക്കേണ്ടത്.

ഒരു വശത്ത് ശക്തനായിരിക്കുക എന്നതിനർത്ഥം നിങ്ങൾ മറ്റൊരു വ്യക്തിയെക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠനാണെന്ന് അർത്ഥമാക്കുന്നില്ല, മറിച്ച് അത് ഭൂമിയിലെ ജീവന്റെ വൈവിധ്യത്തെ സന്തുലിതമാക്കുന്നു എന്നതാണ്. പ്രകൃതി.

സന്തുലിതാവസ്ഥയാണ് പ്രധാനം!

ഉപസംഹാരം

ഇരട്ട ജ്വാല ബന്ധങ്ങളിൽ, ദൈവിക പുല്ലിംഗവും ദൈവികവുമായ സ്ത്രീ ഗുണങ്ങൾ ഊർജ്ജത്തിന്റെ സ്വാഭാവിക പ്രവാഹമായി പ്രകടമാകുന്നു നിങ്ങൾക്കും നിങ്ങളുടെ ഇരട്ടയ്ക്കും ഉള്ളിൽ നിങ്ങൾക്ക് അനുഭവിക്കാൻ കഴിയും.

നിങ്ങളിൽ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിലും ഇല്ലെങ്കിലും ഈ ഒഴുക്ക് നിലനിൽക്കുന്ന ഒന്നാണ്.

അതിനാൽ ഈ ഊർജ്ജങ്ങൾ നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരുടെയും ഉള്ളിൽ നിലനിൽക്കുന്നു, എങ്കിൽ പോലുംനിങ്ങളുടെ ഇരട്ട ജ്വാല ഭൗതികമായി ഇല്ല.

John Curry

ജെറമി ക്രൂസ്, ഇരട്ട ജ്വാലകൾ, നക്ഷത്രവിത്തുകൾ, ആത്മീയത എന്നിവയുടെ മേഖലയിൽ വൈദഗ്ദ്ധ്യം നേടിയ ഒരു എഴുത്തുകാരനും ആത്മീയ ഉപദേശകനും ഊർജ്ജ രോഗശാന്തിക്കാരനുമാണ്. ആത്മീയ യാത്രയുടെ സങ്കീർണതകൾ മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ആഴമായ അഭിനിവേശത്തോടെ, ആത്മീയ ഉണർവും വളർച്ചയും ആഗ്രഹിക്കുന്ന വ്യക്തികൾക്ക് മാർഗനിർദേശവും പിന്തുണയും നൽകുന്നതിന് ജെറമി സ്വയം സമർപ്പിച്ചു.സ്വാഭാവിക അവബോധജന്യമായ കഴിവോടെ ജനിച്ച ജെറമി ചെറുപ്പത്തിൽ തന്നെ തന്റെ വ്യക്തിപരമായ ആത്മീയ യാത്ര ആരംഭിച്ചു. ഒരു ഇരട്ട ജ്വാല എന്ന നിലയിൽ, ഈ ദൈവിക ബന്ധത്തിൽ വരുന്ന വെല്ലുവിളികളും പരിവർത്തന ശക്തിയും അദ്ദേഹം നേരിട്ട് അനുഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്. തന്റെ സ്വന്തം ഇരട്ട ജ്വാല യാത്രയിൽ നിന്ന് പ്രചോദനം ഉൾക്കൊണ്ട്, ഇരട്ട ജ്വാലകൾ അഭിമുഖീകരിക്കുന്ന സങ്കീർണ്ണവും തീവ്രവുമായ ചലനാത്മകതയിലൂടെ സഞ്ചരിക്കാൻ മറ്റുള്ളവരെ സഹായിക്കുന്നതിന് തന്റെ അറിവും ഉൾക്കാഴ്ചകളും പങ്കിടാൻ ജെറമി നിർബന്ധിതനായി.ജെറമിയുടെ രചനാശൈലി അതുല്യമാണ്, ആഴത്തിലുള്ള ആത്മീയ ജ്ഞാനത്തിന്റെ സാരാംശം ഉൾക്കൊള്ളുന്നു, അതേസമയം അത് വായനക്കാർക്ക് എളുപ്പത്തിൽ ആക്സസ് ചെയ്യാനാകും. പ്രായോഗിക ഉപദേശങ്ങളും പ്രചോദനാത്മകമായ കഥകളും ചിന്തോദ്ദീപകമായ ഉൾക്കാഴ്ചകളും നൽകിക്കൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ബ്ലോഗ് ഇരട്ട ജ്വാലകൾ, നക്ഷത്രവിത്തുകൾ, ആത്മീയ പാതയിലുള്ളവർ എന്നിവരുടെ ഒരു സങ്കേതമായി വർത്തിക്കുന്നു.അനുകമ്പയും സഹാനുഭൂതിയും നിറഞ്ഞ സമീപനത്തിന് അംഗീകാരം ലഭിച്ച ജെറമിയുടെ അഭിനിവേശം വ്യക്തികളെ അവരുടെ ആധികാരികത സ്വീകരിക്കുന്നതിനും അവരുടെ ദൈവിക ഉദ്ദേശ്യം ഉൾക്കൊള്ളുന്നതിനും ആത്മീയവും ഭൗതികവുമായ മേഖലകൾക്കിടയിൽ യോജിച്ച സന്തുലിതാവസ്ഥ സൃഷ്ടിക്കുന്നതിലാണ്. അവന്റെ അവബോധജന്യമായ വായനകളിലൂടെയും ഊർജ്ജ സൗഖ്യമാക്കൽ സെഷനുകളിലൂടെയും ആത്മീയമായുംവഴികാട്ടിയായ ബ്ലോഗ് പോസ്റ്റുകൾ, അദ്ദേഹം എണ്ണമറ്റ വ്യക്തികളുടെ ജീവിതത്തെ സ്പർശിച്ചു, പ്രതിബന്ധങ്ങളെ തരണം ചെയ്യാനും ആന്തരിക സമാധാനം കണ്ടെത്താനും അവരെ സഹായിക്കുന്നു.ആത്മീയതയെക്കുറിച്ചുള്ള ജെറമി ക്രൂസിന്റെ അഗാധമായ ധാരണ ഇരട്ട ജ്വാലകൾക്കും നക്ഷത്രവിത്തുകൾക്കും അപ്പുറത്തേക്ക് വ്യാപിക്കുന്നു, വിവിധ ആത്മീയ പാരമ്പര്യങ്ങൾ, മെറ്റാഫിസിക്കൽ സങ്കൽപ്പങ്ങൾ, പുരാതന ജ്ഞാനം എന്നിവയിലേക്ക് വ്യാപിക്കുന്നു. വൈവിധ്യമാർന്ന പഠിപ്പിക്കലുകളിൽ നിന്ന് പ്രചോദനം ഉൾക്കൊണ്ട്, ആത്മാവിന്റെ യാത്രയുടെ സാർവത്രിക സത്യങ്ങളോട് സംസാരിക്കുന്ന ഒരു യോജിപ്പുള്ള ഒരു ടേപ്പ്‌സ്ട്രിയിലേക്ക് അവയെ നെയ്തെടുക്കുന്നു.പ്രഭാഷകനും ആത്മീയ അധ്യാപകനുമായ ജെറമി ലോകമെമ്പാടും വർക്ക് ഷോപ്പുകളും റിട്രീറ്റുകളും നടത്തി, ആത്മബന്ധങ്ങൾ, ആത്മീയ ഉണർവ്, വ്യക്തിഗത പരിവർത്തനം എന്നിവയെക്കുറിച്ചുള്ള തന്റെ ഉൾക്കാഴ്ചകൾ പങ്കിട്ടു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആഴത്തിലുള്ള ആത്മീയ പരിജ്ഞാനവുമായി ചേർന്നുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ താഴേത്തട്ടിലുള്ള സമീപനം, മാർഗനിർദേശവും രോഗശാന്തിയും തേടുന്ന വ്യക്തികൾക്ക് സുരക്ഷിതവും പിന്തുണയുള്ളതുമായ അന്തരീക്ഷം സ്ഥാപിക്കുന്നു.മറ്റുള്ളവരെ അവരുടെ ആത്മീയ പാതയിൽ എഴുതുകയോ നയിക്കുകയോ ചെയ്യാത്തപ്പോൾ, ജെറമി പ്രകൃതിയിൽ സമയം ചെലവഴിക്കുന്നതും വ്യത്യസ്ത സംസ്കാരങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം ചെയ്യുന്നതും ആസ്വദിക്കുന്നു. പ്രകൃതിയുടെ സൗന്ദര്യത്തിൽ മുഴുകുകയും ജീവിതത്തിന്റെ എല്ലാ തുറകളിലുമുള്ള ആളുകളുമായി ബന്ധപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നതിലൂടെ, സ്വന്തം ആത്മീയ വളർച്ചയും മറ്റുള്ളവരെക്കുറിച്ചുള്ള സഹാനുഭൂതിയോടെയുള്ള ധാരണയും ആഴത്തിലാക്കാൻ തനിക്ക് തുടരാനാകുമെന്ന് അദ്ദേഹം വിശ്വസിക്കുന്നു.മറ്റുള്ളവരെ സേവിക്കുന്നതിനുള്ള അചഞ്ചലമായ പ്രതിബദ്ധതയും അഗാധമായ ജ്ഞാനവും കൊണ്ട്, ജെറമി ക്രൂസ് ഇരട്ട ജ്വാലകൾക്കും നക്ഷത്രവിത്തുകൾക്കും അവരുടെ ദൈവിക കഴിവുകളെ ഉണർത്താനും ആത്മാർത്ഥമായ അസ്തിത്വം സൃഷ്ടിക്കാനും ആഗ്രഹിക്കുന്ന എല്ലാ വ്യക്തികൾക്കും വഴികാട്ടിയാണ്.തന്റെ ബ്ലോഗിലൂടെയും ആത്മീയ വഴിപാടുകളിലൂടെയും, അവരുടെ അതുല്യമായ ആത്മീയ യാത്രകളിൽ ആളുകളെ പ്രചോദിപ്പിക്കുകയും ഉയർത്തുകയും ചെയ്യുന്നു.