ഇരട്ട ജ്വാല ഹൃദയമിടിപ്പ്: ഞാൻ എന്താണ് അനുഭവിക്കുന്നത്?

John Curry 19-10-2023
John Curry
അവിടെയും ഇവിടെയും കുറച്ച് വാക്കുകൾ മാത്രം. അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ മറ്റെവിടെ നിന്നോ വന്ന ചിത്രങ്ങളോ പാട്ടുകളോ നിങ്ങൾ വിഭാവനം ചെയ്യുന്നു.

ഇരട്ട ജ്വാലകൾ മീറ്റിംഗിന് മുമ്പുതന്നെ ടെലിപതിയിലൂടെ പരസ്പരം ആശയവിനിമയം നടത്തുന്നു. നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിൽ വിചിത്രമായ പിരിമുറുക്കം നിങ്ങൾക്കും അനുഭവപ്പെടുന്നു; ഇതും ടെലിപതിയുടെ ഒരു രൂപമാണ്. മനസ്സും ഹൃദയവും ഒരുമിച്ച് ആശയവിനിമയം നടത്തുന്നു.

നിങ്ങളുടെ ഇരട്ട ജ്വാലയെ നിങ്ങൾ കണ്ടുമുട്ടുമ്പോൾ, ആശയവിനിമയം തീവ്രമാകുന്നു, അത് നിങ്ങൾക്ക് ഹൃദയമിടിപ്പ് അനുഭവപ്പെടുന്നതായി തോന്നിയേക്കാം.

ഇതും കാണുക: ജന്മചിഹ്നം രാശിചിഹ്നം ജ്യോതിഷത്തെ ആഴത്തിൽ നോക്കുക

നിങ്ങളുടെ ഇരട്ട ജ്വാലയുമായുള്ള സന്തോഷകരമായ ബന്ധം വളരെ വലുതാണ്. . നിങ്ങൾ സമന്വയം അനുഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആസ്ട്രൽ പ്ലെയിനിൽ വെച്ച് നിങ്ങൾ അവരെ കണ്ടുമുട്ടുകയും ഈ ലോകത്തിൽ നിന്ന് ഒരു വൈകാരിക ബന്ധം അനുഭവിക്കുകയും ചെയ്തു.

11:11, 22:22, 33:33 എന്നിങ്ങനെയുള്ള സംഖ്യകളുള്ള അടയാളങ്ങൾ നിങ്ങൾ കണ്ടു. നിങ്ങളുടെ ഇരട്ട ജ്വാലയുമായി നിങ്ങൾ അവരെ കണ്ടുമുട്ടുന്ന സമയത്തും അതിനുമുമ്പും ടെലിപതിക് ആശയവിനിമയം നടത്തിയിരുന്നു.

നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിൽ നിരുപാധികമായ സ്നേഹത്തിന്റെ മുഴുവൻ ശക്തിയും അനുഭവപ്പെട്ടു.

അനുബന്ധ പോസ്റ്റുകൾ:

 • എന്റെ ഇരട്ട ജ്വാല ആത്മീയമല്ലെങ്കിലോ? ഇരട്ട നാവിഗേറ്റ് ചെയ്യുന്നു…
 • ഇരട്ട ജ്വാല കണ്ണ് സമ്പർക്കം ഒരു ശക്തമായ കണക്ഷനാണ് - 10…
 • ഇരട്ട ജ്വാല സ്ത്രീ ഉണർവ് അടയാളങ്ങൾ: രഹസ്യങ്ങൾ അൺലോക്ക് ചെയ്യുക...
 • മിറർ സോൾ അർത്ഥംഅസ്തിത്വത്തിന് ആഴമേറിയ അർത്ഥമുണ്ടെന്ന് ആദ്യമായി നിങ്ങൾക്ക് തോന്നി.

  ഭൂമിയിലെ ഭൂരിഭാഗം ആളുകളും ജോലി ചെയ്തും ബില്ലുകൾ കൊടുത്തും കുടുംബം പുലർത്തിയും ജീവിക്കുന്നു. ഇരട്ട തീജ്വാലകൾ എന്ന നിലയിൽ, നിങ്ങൾക്ക് ഉയർന്ന എന്തെങ്കിലും അനുഭവിക്കാൻ കഴിയും.

  എന്റെ ഇരട്ട ജ്വാലയുമായി ബന്ധപ്പെടുന്നത് ഞങ്ങൾ പരസ്പരം പുലർത്തുന്ന അഗാധമായ സ്നേഹം മാത്രമല്ലെന്ന് എനിക്ക് എപ്പോഴും തോന്നിയിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ മൊത്തത്തിൽ ഗ്രഹത്തോടുള്ള അഗാധമായ സ്നേഹം. അത് കാര്യങ്ങൾ കൂടുതൽ ആവേശകരമാക്കി.

  അനുബന്ധ പോസ്റ്റുകൾ:

  • എന്റെ ഇരട്ട ജ്വാല ആത്മീയമല്ലെങ്കിലോ? ഇരട്ട നാവിഗേറ്റ് ചെയ്യുന്നു…
  • ഇരട്ട ജ്വാല കണ്ണ് സമ്പർക്കം ഒരു ശക്തമായ കണക്ഷനാണ് - 10…
  • ഇരട്ട ജ്വാല സ്ത്രീ ഉണർവ് അടയാളങ്ങൾ: രഹസ്യങ്ങൾ അൺലോക്ക് ചെയ്യുക...
  • മിറർ സോൾ അർത്ഥം

   ഇരട്ട ജ്വാല ഹൃദയമിടിപ്പ്

   നിങ്ങളുടെ ഇരട്ടകളെ കണ്ടുമുട്ടിയപ്പോഴുണ്ടായ വികാരം നിങ്ങൾക്ക് ഒരിക്കലും മറക്കാനാവില്ല. നിങ്ങൾ ചിത്രശലഭങ്ങളെ ഓർക്കുന്നുണ്ടോ? നിങ്ങളുടെ ആത്മാവിന്റെ കുഴിയിൽ ആ വിചിത്രമായ വികാരം. നിങ്ങൾ ഇതുവരെ അനുഭവിച്ചിട്ടില്ലാത്ത ഒന്നായിരുന്നു അത്.

   നിങ്ങൾക്ക് അത് വളരെയേറെ അനുഭവപ്പെട്ടു, അത് ശാരീരിക ഹൃദയമിടിപ്പ് പോലെ അനുഭവപ്പെട്ടു. നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത ഒന്നായിരുന്നു അത്. ആ വലിവ് തികച്ചും അസാധാരണമായിരുന്നു.

   ഒരു ഇരട്ട ജ്വാലയായി, നിങ്ങളുടെ ജീവിതം വൈകാരികമായി അടിച്ചമർത്തപ്പെട്ടു. അഗാധമായ തലത്തിൽ എന്തെങ്കിലും നഷ്ടപ്പെട്ടതായി നിങ്ങൾക്ക് എപ്പോഴും തോന്നിയിട്ടുണ്ട്.

   അപ്പോൾ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഇരട്ട ജ്വാലയെ കണ്ടുമുട്ടി. സമ്പൂർണ്ണതയുടെ സംവേദനം നിങ്ങളുടെ അസ്തിത്വത്തിലെ ശൂന്യതയെ മാറ്റിസ്ഥാപിച്ചു. നിങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് അങ്ങനെയൊന്നും തോന്നിയില്ല. നിങ്ങളുടെ ഇരട്ട ആത്മാവിൽ നിന്ന് നിരുപാധികമായ സ്നേഹം അനുഭവിക്കാൻ.

   പലരും മറ്റൊരാളിൽ നിന്ന് നിരുപാധികം അനുഭവിക്കാതെ അവരുടെ ജീവിതം നയിച്ചിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങളുടെ ഇരട്ട ജ്വാലയെ കണ്ടുമുട്ടുമ്പോൾ, നിങ്ങളുടെ യാത്രയിൽ ഈ സന്തോഷകരമായ അനുഭൂതി പലതവണ അനുഭവിക്കാൻ കഴിയും.

   ഇതുപോലൊന്ന് വേറെയുണ്ടോ? നിരുപാധികമായ സ്നേഹം പല തലങ്ങളിൽ ആരോഗ്യകരമാണ്. നിങ്ങൾക്ക് അതിൽ ചിലത് സമന്വയമായി അനുഭവപ്പെടാം.

   ഇരട്ട ജ്വാല സമന്വയം

   11:11, 22:22, അല്ലെങ്കിൽ 33:33 പോലുള്ള നമ്പറുകൾ കാണുന്നതിന്റെ ആവേശം. ഈ സംഖ്യകൾ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ കൂടുതൽ ഇടയ്ക്കിടെ കാണിക്കുന്നു. നിങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെടാൻ ശ്രമിക്കുന്ന ഉയർന്ന എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് എപ്പോഴും അറിയാമായിരുന്നു. നിങ്ങൾക്ക് വഴികാട്ടിയെന്ന് തോന്നി.

   ജീവിതത്തിലാദ്യമായി അത് അനുഭവിച്ചറിഞ്ഞത് അത്ര ത്രില്ലായിരുന്നില്ലേ? നിങ്ങളുടെ ഹൃദയ ചക്രത്തിൽ ആവേശത്തിന്റെ ആ തിരക്ക് അനുഭവപ്പെട്ടു.ഇരട്ട.

   നിങ്ങൾ കുറച്ചുകാലമായി പരസ്പരം കണ്ടില്ലെങ്കിൽ ഇത് പ്രത്യേകിച്ചും സത്യമായിരിക്കും. ഹൃദയമിടിപ്പ് നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തെ ബന്ധിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന വഴിയാണ്.

   നിങ്ങളുടെ ഇരട്ട ജ്വാലയ്‌ക്കൊപ്പം ആയിരിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് തീവ്രമായ ആഗ്രഹം തോന്നുന്നുണ്ടോ? രാത്രികാല ഹൃദയമിടിപ്പ് ഉണ്ടാകുന്നതിനും ഇത് കാരണമാകാം.

   ഇത് ഒരു പുനഃസമാഗമത്തിനുള്ള സമയമായിരിക്കുന്നു എന്ന സന്ദേശം നിങ്ങളുടെ ഹൃദയം അയയ്‌ക്കുന്നു.

   നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഇരട്ട ജ്വാലയ്‌ക്കൊപ്പം ആയിരിക്കുകയും ഹൃദയമിടിപ്പ് അനുഭവപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നുവെങ്കിൽ , ഇത് പലപ്പോഴും നിങ്ങളുടെ ഹൃദയങ്ങൾ ലയിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നതിന്റെ സൂചനയാണ്.

   ഇതൊരു മനോഹരമായ നിമിഷമാണ്, നിങ്ങൾ ഇത് ആസ്വദിക്കണം.

   ഇരട്ട ജ്വാല ഹൃദയമിടിപ്പ് ഫാസ്റ്റ് അർത്ഥം

   നിങ്ങളുടെ ഹൃദയം വേഗത്തിൽ മിടിക്കുമ്പോൾ, അത് പലപ്പോഴും ആവേശത്തിന്റെ അടയാളമാണ്.

   ഇത് നിങ്ങളുടെ ഇരട്ട ജ്വാലയെ കാണാനുള്ള പ്രതീക്ഷ കൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഉള്ളിലെ സന്തോഷം കൊണ്ടോ സംഭവിക്കാം അവരുടെ സാന്നിധ്യം.

   നിങ്ങളുടെ ഹൃദയങ്ങൾ ബന്ധിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നതിന്റെ സൂചന കൂടിയാണിത്.

   നിങ്ങൾക്ക് പരിഭ്രാന്തിയോ ഉത്കണ്ഠയോ അനുഭവപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, നിങ്ങളുടെ ഹൃദയമിടിപ്പ് വർദ്ധിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്.

   കുറച്ച് എടുക്കുക. ആഴത്തിലുള്ള ശ്വാസം എടുത്ത് വിശ്രമിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. ഹൃദയമിടിപ്പ് കുറയാൻ സാധ്യതയുണ്ട്.

   ഇരട്ട ജ്വാല ഹൃദയമിടിപ്പ് വേർപിരിയൽ

   നിങ്ങളുടെ ഇരട്ട ജ്വാലയിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ വേർപിരിയുമ്പോൾ, നിങ്ങളുടെ ഹൃദയം ശാരീരികമായി വേദനിക്കുന്നതായി നിങ്ങൾക്ക് തോന്നിയേക്കാം.

   അനുബന്ധ ലേഖനം ഫ്ലേം കണക്ഷൻ ഒരു മിഥ്യയാണോ?

   അവരോടൊപ്പം ഉണ്ടായിരിക്കാൻ നിങ്ങൾ കൊതിക്കുന്നതുകൊണ്ടാണിത്.

   വേർപാടിന്റെ വേദന ചിലപ്പോൾ അസഹനീയമായിരിക്കും, പക്ഷേ ഇത് യാത്രയുടെ അനിവാര്യമായ ഭാഗമാണ്.

   ഇതിലൂടെ കടന്നുപോകുന്നതിലൂടെ. വേദന, നീനിങ്ങളുടെ ഇരട്ട ജ്വാലയുമായി നിങ്ങൾക്കുള്ള ബന്ധത്തെ കൂടുതൽ വിലമതിക്കാൻ കഴിയും.

   ഇരട്ട ജ്വാലയുടെ ഹൃദയമിടിപ്പ് പുനഃസമാഗമം

   നിങ്ങൾ ഒടുവിൽ നിങ്ങളുടെ ഇരട്ട ജ്വാലയുമായി വീണ്ടും ഒന്നിക്കുമ്പോൾ, അത് ഒരു സ്വപ്നം യാഥാർത്ഥ്യമാകും.

   അവസാനം നിങ്ങൾ പരസ്പരം വീണ്ടും പിടിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഹൃദയങ്ങൾ കുതിക്കും.

   ഇതും കാണുക: ഒരു വരിയിൽ മൂന്ന് നക്ഷത്രങ്ങൾ കാണുന്നത്: ആത്മീയ അർത്ഥം

   നിങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്ന സ്നേഹവും ബന്ധവും നിങ്ങൾ മുമ്പ് അനുഭവിച്ചതിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായിരിക്കും .

   ഈ നിമിഷത്തെ വിലമതിക്കുകയും ഓരോ നിമിഷവും ആസ്വദിക്കുകയും ചെയ്യുക.

   വ്യവഹാരത്തിനിടെ ഇരട്ട ജ്വാല ഹൃദയമിടിപ്പ്

   നിങ്ങളുടെ നിങ്ങളുടെ ഇരട്ട ജ്വാലയുമായി നിങ്ങൾ തർക്കിക്കുമ്പോൾ ഹൃദയമിടിപ്പ് വർദ്ധിക്കുന്നു.

   നിങ്ങൾ വികാരാധീനരും വികാരഭരിതരും ആയതിനാലാണ് ഇത്.

   സാഹചര്യം കൂടുതൽ ചൂടാകുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരടി പിന്നോട്ട് പോയി ശാന്തമാകാൻ ശ്രമിക്കുക.

   ഏത് ബന്ധത്തിനും വാദങ്ങൾ അനിവാര്യമാണ്, എന്നാൽ അവയെ നിസ്സാരമായി കാണരുത്.

   നിങ്ങളുടെ ഇരട്ട ജ്വാലയുമായി ആശയവിനിമയം നടത്തുന്നുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തുകയും അവരുടെ വീക്ഷണകോണിൽ നിന്ന് കാര്യങ്ങൾ കാണാൻ ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്യുക.

   <0 ഇരട്ട ജ്വാലയെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുമ്പോൾ ഹൃദയമിടിപ്പ് ഉണ്ടാകുന്നു

   നിങ്ങളുടെ ഇരട്ട ജ്വാലയെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുമ്പോൾ, നിങ്ങളുടെ ഹൃദയം വേഗത്തിൽ മിടിക്കാൻ തുടങ്ങുന്നത് അസാധാരണമല്ല.

   ഇത് നിങ്ങളാണ് സ്നേഹവും ആവേശവും കൊണ്ട് നിറയുന്നു.

   നിങ്ങളുടെ ഇരട്ട ജ്വാലയെക്കുറിച്ചും നിങ്ങൾ ഒരുമിച്ചുള്ള അത്ഭുതകരമായ ഭാവിയെക്കുറിച്ചും ദിവാസ്വപ്നം കാണാൻ നിങ്ങളെ അനുവദിക്കുക.

   നിങ്ങൾ പോസിറ്റീവുകളിൽ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുമ്പോൾ, നിങ്ങളുടെ സ്വപ്നങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ സാധ്യതയുണ്ടാകും. യാഥാർത്ഥ്യമായിനിങ്ങളുടെ ഹൃദയമിടിപ്പ് ഒഴിവാക്കുന്നതോ ക്രമരഹിതമായി മിടിക്കുന്നതോ ആയ ഒരു തോന്നൽ.

   ഇത് ഉത്കണ്ഠ, സമ്മർദ്ദം അല്ലെങ്കിൽ ആവേശം എന്നിവ മൂലമാകാം.

   നിങ്ങൾക്ക് ഉത്കണ്ഠ തോന്നുന്നുവെങ്കിൽ, കുറച്ച് ആഴത്തിലുള്ള ശ്വാസം എടുത്ത് വിശ്രമിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക .

   കുറച്ച് മിനിറ്റുകൾക്ക് ശേഷം ഹൃദയമിടിപ്പ് ശമിക്കും.

   നിങ്ങൾക്ക് ആവേശം തോന്നുന്നുവെങ്കിൽ, അത് നിങ്ങളുടെ ഇരട്ട ജ്വാലയെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുന്നത് കൊണ്ടാകാം.

   നിങ്ങളെ ആസ്വദിക്കാൻ അനുവദിക്കുക. ആ നിമിഷം അനുഭവിക്കുകയും ആസ്വദിക്കുകയും ചെയ്യുക.

   ഇരട്ട ഹൃദയമിടിപ്പ് ഇരട്ട ജ്വാല

   നിങ്ങളുടെ ഹൃദയമിടിപ്പ് ഇരട്ട ജ്വാലയുമായി സമന്വയിക്കുന്നതായി അനുഭവപ്പെടുമ്പോഴാണ് ഇരട്ട ഹൃദയമിടിപ്പ്.

   >ഇത് ഒരു അഗാധമായ ബന്ധത്തിന്റെയും ബന്ധത്തിന്റെയും അടയാളമാണ്.

   നിങ്ങളുടെ ഹൃദയങ്ങൾ ഒരു ആത്മീയ തലത്തിൽ ബന്ധിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു എന്നതിന്റെ സൂചന കൂടിയാണിത്.

   ഈ ബന്ധത്തിലേക്ക് തുറന്ന് നോക്കാൻ നിങ്ങളെ അനുവദിക്കുക. അത് നിങ്ങളെ എവിടേക്കാണ് കൊണ്ടുപോകുന്നത്.

   നിങ്ങളുടെ ബന്ധത്തിന്റെ ആഴം നിങ്ങളെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തിയേക്കാം.

John Curry

ജെറമി ക്രൂസ്, ഇരട്ട ജ്വാലകൾ, നക്ഷത്രവിത്തുകൾ, ആത്മീയത എന്നിവയുടെ മേഖലയിൽ വൈദഗ്ദ്ധ്യം നേടിയ ഒരു എഴുത്തുകാരനും ആത്മീയ ഉപദേശകനും ഊർജ്ജ രോഗശാന്തിക്കാരനുമാണ്. ആത്മീയ യാത്രയുടെ സങ്കീർണതകൾ മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ആഴമായ അഭിനിവേശത്തോടെ, ആത്മീയ ഉണർവും വളർച്ചയും ആഗ്രഹിക്കുന്ന വ്യക്തികൾക്ക് മാർഗനിർദേശവും പിന്തുണയും നൽകുന്നതിന് ജെറമി സ്വയം സമർപ്പിച്ചു.സ്വാഭാവിക അവബോധജന്യമായ കഴിവോടെ ജനിച്ച ജെറമി ചെറുപ്പത്തിൽ തന്നെ തന്റെ വ്യക്തിപരമായ ആത്മീയ യാത്ര ആരംഭിച്ചു. ഒരു ഇരട്ട ജ്വാല എന്ന നിലയിൽ, ഈ ദൈവിക ബന്ധത്തിൽ വരുന്ന വെല്ലുവിളികളും പരിവർത്തന ശക്തിയും അദ്ദേഹം നേരിട്ട് അനുഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്. തന്റെ സ്വന്തം ഇരട്ട ജ്വാല യാത്രയിൽ നിന്ന് പ്രചോദനം ഉൾക്കൊണ്ട്, ഇരട്ട ജ്വാലകൾ അഭിമുഖീകരിക്കുന്ന സങ്കീർണ്ണവും തീവ്രവുമായ ചലനാത്മകതയിലൂടെ സഞ്ചരിക്കാൻ മറ്റുള്ളവരെ സഹായിക്കുന്നതിന് തന്റെ അറിവും ഉൾക്കാഴ്ചകളും പങ്കിടാൻ ജെറമി നിർബന്ധിതനായി.ജെറമിയുടെ രചനാശൈലി അതുല്യമാണ്, ആഴത്തിലുള്ള ആത്മീയ ജ്ഞാനത്തിന്റെ സാരാംശം ഉൾക്കൊള്ളുന്നു, അതേസമയം അത് വായനക്കാർക്ക് എളുപ്പത്തിൽ ആക്സസ് ചെയ്യാനാകും. പ്രായോഗിക ഉപദേശങ്ങളും പ്രചോദനാത്മകമായ കഥകളും ചിന്തോദ്ദീപകമായ ഉൾക്കാഴ്ചകളും നൽകിക്കൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ബ്ലോഗ് ഇരട്ട ജ്വാലകൾ, നക്ഷത്രവിത്തുകൾ, ആത്മീയ പാതയിലുള്ളവർ എന്നിവരുടെ ഒരു സങ്കേതമായി വർത്തിക്കുന്നു.അനുകമ്പയും സഹാനുഭൂതിയും നിറഞ്ഞ സമീപനത്തിന് അംഗീകാരം ലഭിച്ച ജെറമിയുടെ അഭിനിവേശം വ്യക്തികളെ അവരുടെ ആധികാരികത സ്വീകരിക്കുന്നതിനും അവരുടെ ദൈവിക ഉദ്ദേശ്യം ഉൾക്കൊള്ളുന്നതിനും ആത്മീയവും ഭൗതികവുമായ മേഖലകൾക്കിടയിൽ യോജിച്ച സന്തുലിതാവസ്ഥ സൃഷ്ടിക്കുന്നതിലാണ്. അവന്റെ അവബോധജന്യമായ വായനകളിലൂടെയും ഊർജ്ജ സൗഖ്യമാക്കൽ സെഷനുകളിലൂടെയും ആത്മീയമായുംവഴികാട്ടിയായ ബ്ലോഗ് പോസ്റ്റുകൾ, അദ്ദേഹം എണ്ണമറ്റ വ്യക്തികളുടെ ജീവിതത്തെ സ്പർശിച്ചു, പ്രതിബന്ധങ്ങളെ തരണം ചെയ്യാനും ആന്തരിക സമാധാനം കണ്ടെത്താനും അവരെ സഹായിക്കുന്നു.ആത്മീയതയെക്കുറിച്ചുള്ള ജെറമി ക്രൂസിന്റെ അഗാധമായ ധാരണ ഇരട്ട ജ്വാലകൾക്കും നക്ഷത്രവിത്തുകൾക്കും അപ്പുറത്തേക്ക് വ്യാപിക്കുന്നു, വിവിധ ആത്മീയ പാരമ്പര്യങ്ങൾ, മെറ്റാഫിസിക്കൽ സങ്കൽപ്പങ്ങൾ, പുരാതന ജ്ഞാനം എന്നിവയിലേക്ക് വ്യാപിക്കുന്നു. വൈവിധ്യമാർന്ന പഠിപ്പിക്കലുകളിൽ നിന്ന് പ്രചോദനം ഉൾക്കൊണ്ട്, ആത്മാവിന്റെ യാത്രയുടെ സാർവത്രിക സത്യങ്ങളോട് സംസാരിക്കുന്ന ഒരു യോജിപ്പുള്ള ഒരു ടേപ്പ്‌സ്ട്രിയിലേക്ക് അവയെ നെയ്തെടുക്കുന്നു.പ്രഭാഷകനും ആത്മീയ അധ്യാപകനുമായ ജെറമി ലോകമെമ്പാടും വർക്ക് ഷോപ്പുകളും റിട്രീറ്റുകളും നടത്തി, ആത്മബന്ധങ്ങൾ, ആത്മീയ ഉണർവ്, വ്യക്തിഗത പരിവർത്തനം എന്നിവയെക്കുറിച്ചുള്ള തന്റെ ഉൾക്കാഴ്ചകൾ പങ്കിട്ടു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആഴത്തിലുള്ള ആത്മീയ പരിജ്ഞാനവുമായി ചേർന്നുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ താഴേത്തട്ടിലുള്ള സമീപനം, മാർഗനിർദേശവും രോഗശാന്തിയും തേടുന്ന വ്യക്തികൾക്ക് സുരക്ഷിതവും പിന്തുണയുള്ളതുമായ അന്തരീക്ഷം സ്ഥാപിക്കുന്നു.മറ്റുള്ളവരെ അവരുടെ ആത്മീയ പാതയിൽ എഴുതുകയോ നയിക്കുകയോ ചെയ്യാത്തപ്പോൾ, ജെറമി പ്രകൃതിയിൽ സമയം ചെലവഴിക്കുന്നതും വ്യത്യസ്ത സംസ്കാരങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം ചെയ്യുന്നതും ആസ്വദിക്കുന്നു. പ്രകൃതിയുടെ സൗന്ദര്യത്തിൽ മുഴുകുകയും ജീവിതത്തിന്റെ എല്ലാ തുറകളിലുമുള്ള ആളുകളുമായി ബന്ധപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നതിലൂടെ, സ്വന്തം ആത്മീയ വളർച്ചയും മറ്റുള്ളവരെക്കുറിച്ചുള്ള സഹാനുഭൂതിയോടെയുള്ള ധാരണയും ആഴത്തിലാക്കാൻ തനിക്ക് തുടരാനാകുമെന്ന് അദ്ദേഹം വിശ്വസിക്കുന്നു.മറ്റുള്ളവരെ സേവിക്കുന്നതിനുള്ള അചഞ്ചലമായ പ്രതിബദ്ധതയും അഗാധമായ ജ്ഞാനവും കൊണ്ട്, ജെറമി ക്രൂസ് ഇരട്ട ജ്വാലകൾക്കും നക്ഷത്രവിത്തുകൾക്കും അവരുടെ ദൈവിക കഴിവുകളെ ഉണർത്താനും ആത്മാർത്ഥമായ അസ്തിത്വം സൃഷ്ടിക്കാനും ആഗ്രഹിക്കുന്ന എല്ലാ വ്യക്തികൾക്കും വഴികാട്ടിയാണ്.തന്റെ ബ്ലോഗിലൂടെയും ആത്മീയ വഴിപാടുകളിലൂടെയും, അവരുടെ അതുല്യമായ ആത്മീയ യാത്രകളിൽ ആളുകളെ പ്രചോദിപ്പിക്കുകയും ഉയർത്തുകയും ചെയ്യുന്നു.