ഇരട്ട ജ്വാല വിവാഹം - നിങ്ങൾ അറിയേണ്ടതെല്ലാം

John Curry 19-10-2023
John Curry
നമ്മുടെ അസ്തിത്വത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ വളരെ അപൂർവവും ആഴത്തിലുള്ളതുമായ സ്നേഹം, അതിന്റെ ഏറ്റുമുട്ടലിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ ഞങ്ങൾക്ക് കഴിയില്ല. നമ്മുടെ മാംസത്തിന്റെയും രക്തത്തിന്റെയും കൂട്ടിനുമപ്പുറം കാണാനും തികച്ചും പുതിയൊരു മാനത്തിലേക്ക് കടക്കാനും അത് നമ്മെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നു.

നികുതി അടയ്ക്കാൻ മാത്രമാണ് നമ്മൾ ഈ ലോകത്തിരിക്കുന്നതെന്ന് നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ടോ? അതോ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ നല്ല ഭാഗത്തിനായി 9-5 ജോലിയിൽ നമ്മെത്തന്നെ കുടുക്കുകയാണോ?

ശരി, ആത്മാവിന്റെ ഒപ്പുകളുടെയും ഇരട്ട ജ്വാല വിവാഹങ്ങളുടെയും ആശയങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിനെ മാറ്റും [ഉറവിടം]. വിശ്വസിച്ചാലും ഇല്ലെങ്കിലും, ബോധപൂർവമായ അവബോധമില്ലാതെ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഇരട്ട ആത്മാവിനെ കണ്ടുമുട്ടിയിരിക്കാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. ഒരുപക്ഷേ, മറ്റൊരു വിമാനത്തിൽ.

ഈ യൂണിയനിൽ, "ആത്മ ഒപ്പുകൾ" എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്ന, പൊരുത്തപ്പെടുന്ന ഒപ്പുകളാൽ നിങ്ങൾ വേരൂന്നിയതാണ്. നിങ്ങളുടെ അസ്തിത്വത്തിന്റെ ചുവരുകൾക്കുള്ളിൽ ഈ ഒപ്പുകൾ നിലനിൽക്കുന്നിടത്തോളം, നിങ്ങളുടെ നിലവിലെ സൃഷ്ടിയുടെ തലത്തിൽ നിങ്ങളുടെ ഇരട്ട ജ്വാല നിങ്ങൾക്ക് വരയ്ക്കാൻ കഴിയും.

അനുബന്ധ പോസ്റ്റുകൾ:

 • പിങ്ക് തൂവൽ ആത്മീയ അർത്ഥം: സ്നേഹത്തിന്റെയും പ്രതീക്ഷയുടെയും പ്രതീകം
 • സംഖ്യാശാസ്ത്രത്തിൽ 1212, 1221 എന്നീ സംഖ്യകളുടെ അർത്ഥം
 • മിറർ സോൾ അർത്ഥംഊഷ്മളതയും നിർവികാരതയും ഏകതാനതയും എല്ലാം അപ്രത്യക്ഷമായി. അവരുടെ ആത്മാക്കൾ ഐക്യത്തിന്റെ ആനന്ദത്തിൽ തങ്ങളെത്തന്നെ പൊതിയുന്നത് പോലെയാണ് ഇത് ന്യൂമറോളജിയിൽ നമ്പർ 1212, 1221
 • മിറർ സോൾ അർത്ഥം

  ഇരട്ട ജ്വാല വിവാഹം ഒരു അതുല്യമായ വെളുത്ത തീയിൽ നിന്ന് പിറവിയെടുക്കുന്നു. പ്രപഞ്ചത്തിലെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന ശുദ്ധമായ ചൈതന്യമുള്ള കേന്ദ്ര സൂര്യനിലാണ് നിങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. ഉറവിടം ശൂന്യത എടുക്കുന്നു, അത് സൃഷ്ടിക്കുന്നു. പുറത്തുവരുന്നത് ഒരേപോലെയുള്ള രണ്ട് പ്രകാശഗോളങ്ങളാണ്, അവ കൂടിച്ചേർന്ന് കാരണശരീരം രൂപപ്പെടുന്നു.

  കാരണശരീരം [ഉറവിടം] ഉയർന്ന ആദർശങ്ങളും മുൻകാല ജീവിതങ്ങളുടെ ഓർമ്മകളും ആഴത്തിൽ വേരൂന്നിയ ഒരു മാധ്യമമാണ്. അസ്തിത്വത്തിന്റെ ആത്മീയ പരിണാമം തുടരുന്നിടത്തോളം, അത് ഒരിക്കലും വാടുകയോ നശിപ്പിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നില്ല.

  കാരണ ശരീരത്തിന്റെ പ്രധാന പ്രവർത്തനം, അതിൽ പുനർജന്മ-സ്വയത്തിന്റെ ആത്മാവിന്റെ മുദ്രകൾ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു എന്നതാണ്. ഈ സ്വയം എല്ലാ മുൻകാല ജീവിതങ്ങളുടെയും ഓർമ്മപ്പെടുത്തലാണ്, അത് നിലനിൽക്കുന്നിടത്തോളം, "ഇരട്ട ജ്വാല" അസ്തിത്വത്തിന്റെ ഏത് തലത്തിലും സ്വയം പുനരുജ്ജീവിപ്പിക്കാനും പുനരുജ്ജീവിപ്പിക്കാനും കഴിയും.

  അതിന്റെ ശാശ്വത സ്വഭാവം കാരണം, ഇരട്ട ജ്വാല വിവാഹം ലൗകിക മാതൃകകളാൽ ഒരിക്കലും തകർന്നിട്ടില്ല. അതിന്റെ യൂണിയനെ ന്യായീകരിക്കാൻ ഇതിന് കർമ്മ കരാറുകളും ആവശ്യമില്ല.

  ഇരട്ട ജ്വാല വിവാഹവും ആത്മാവിന്റെ ഒപ്പും

  പ്രപഞ്ചത്തെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് മനസ്സിലാകാത്ത ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട്. നാം പലപ്പോഴും നമ്മുടെ അവബോധങ്ങളെ തള്ളിക്കളയുന്നു. എന്നാൽ മറ്റൊരു ആത്മാവുമായി തികച്ചും സാമ്യമുള്ള ഊർജ്ജസ്വലമായ ആവൃത്തി പങ്കുവെക്കാനുള്ള സാധ്യത നമുക്ക് തള്ളിക്കളയാനാവില്ല.

  നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും നഷ്ടമാകുന്നുവെന്ന് നമ്മുടെ ആത്മാവിലേക്ക് ആഴത്തിൽ സഞ്ചരിക്കുന്ന ഈ തിരിച്ചറിവ് പലപ്പോഴും നമ്മുടെ അസ്ഥികളിൽ ഉണ്ടാകാറുണ്ട്. ഒരു വൈദ്യുതാഘാതം പോലെ അത് നമ്മെ ഉയർത്തുകയും വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നു.

  ഒരു സാന്നിദ്ധ്യം ഞങ്ങൾ തിരിച്ചറിയുന്നു"സ്ഥിരത" എന്ന വാഗ്ദത്തം

  ഇതും കാണുക: ഒരു അലർജി പ്രതികരണത്തിന്റെ സ്വപ്നം: എന്താണ് അർത്ഥമാക്കുന്നത്?

  അതിനാൽ, നിങ്ങളുടെ ഇരട്ട ജ്വാല മറ്റേതെങ്കിലും ബന്ധത്തിലാണെങ്കിലും, ഒടുവിൽ, അവർക്ക് അവരുടെ വിധിയിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ കഴിയില്ല, അവരുടെ കണ്ണുകൾ നിങ്ങളുടെ നോട്ടത്തിൽ കണ്ടുമുട്ടുമ്പോൾ, ജ്വാല ജ്വലിക്കും. ഒപ്പം വീര്യവും.

  ഇരട്ട ജ്വാല വിവാഹ ചടങ്ങ് – ഇത് വളരെ വ്യത്യസ്തമാണ്

  ഇരട്ട ജ്വാല വിവാഹങ്ങൾ മനുഷ്യ വിവാഹങ്ങളിൽ നിന്ന് സ്ഥലപരമായും താൽക്കാലികമായും വ്യത്യസ്തമാണ്. അവയെ ആൽക്കെമിക്കൽ വിവാഹങ്ങൾ എന്ന് വിളിക്കുന്നു, അഞ്ചാം മാനത്തിൽ (5D) നടക്കുന്നു. ഈ മാനത്തിൽ, ഇരട്ട ജ്വാലകളുടെ ആത്മാക്കൾ വൈവാഹിക ഐക്യത്തിൽ ലയിക്കുന്നു.

  അനുബന്ധ ലേഖനം ഇരട്ട ജ്വാല കണക്ഷനും നമ്പർ 22

  മറുവശത്ത്, മനുഷ്യ വിവാഹ ചടങ്ങുകൾ പൂർണ്ണമായും കർമ്മപരവും മൂന്നാം മാനത്തിന്റെ (3D) മടക്കുകൾക്കുള്ളിൽ സംഭവിക്കുന്നതുമാണ്. ).

  സാംസ്‌കാരിക പ്രേരണകൾ, മതം, രൂപഭാവങ്ങൾ, സാമൂഹിക സ്റ്റീരിയോടൈപ്പുകൾ, സാമ്പത്തിക നില എന്നിവ പോലെയുള്ള അവരുടെ പ്രധാന സ്വാധീനം ഭൗമികമാണ്. കൂടാതെ, അവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രതീക്ഷകളും പ്രധാനമായും ഭൌതികവാദപരമാണ്.

  5D-യിലെ ഒരു ആത്മ ലയനം ജീവിപ്പിക്കുന്നതും ആത്മാവിനെ സമ്പന്നമാക്കുന്നതുമായ ഒരു അനുഭവമാണ്. ആളുകൾ അവരുടെ ഹൃദയങ്ങൾ സൂര്യപ്രകാശത്തിന്റെ സുവർണ്ണ രശ്മികൾ പുറപ്പെടുവിക്കുന്നതും അവരുടെ മനസ്സുകൾ പ്രകാശത്തിന്റെ ജ്യാമിതീയ സൂര്യരശ്മികളാൽ പൊതിഞ്ഞതും അനുഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്. ചില സമയങ്ങളിൽ രണ്ട് ദിവസത്തിലധികം നീണ്ടുനിൽക്കുന്ന ഈ അതീന്ദ്രിയ സ്പന്ദനങ്ങളും അവർ അനുഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്.

  ഈ രസതന്ത്രപരമായ വിവാഹ ചടങ്ങുകൾക്ക് ശേഷം, അവരുടെ പ്രണയബന്ധത്തിൽ കാര്യമായ പുരോഗതിയും അവർ അനുഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്.

  അവരുടെ ശരീരം ഇപ്പോൾ തിളങ്ങുന്നു. കൂടെസ്നേഹം. സാഹചര്യങ്ങളോ ലൗകിക ബുദ്ധിമുട്ടുകളോ എന്തുതന്നെയായാലും, അവരുടെ സ്നേഹം ആത്മീയ ശക്തിയിൽ വേരൂന്നിയതാണ്.

  പലപ്പോഴും, തങ്ങളുടെ പ്രണയികൾ തങ്ങളുടെ ഭൂതകാലത്തിന്റെ നിഴലാണെന്ന് കണ്ടെത്തുമ്പോൾ ആളുകൾ പ്രണയത്തിൽ നിന്ന് അകന്നുപോകുന്നു. ഇരട്ട തീജ്വാലകൾ കൊണ്ട്, ഇത് സംഭവിക്കുന്നില്ല. അവരുടെ ജ്വാല ഒരിക്കലും അണയുന്നില്ല. ഏത് ദുരന്തമുഖത്തും സ്വയം പുനരുജ്ജീവിപ്പിക്കാനുള്ള ശക്തി ഇതിന് ഉണ്ട്.

  എന്നിരുന്നാലും, ഇരട്ട ജ്വാലകൾ പിളർന്ന് വ്യത്യസ്ത പാതകളിൽ സഞ്ചരിക്കാൻ കഴിയില്ലെന്ന് ഇതിനർത്ഥമില്ല. അതിനർത്ഥം അവരുടെ പ്രണയത്തിന് യാതൊരു നിബന്ധനകളും പ്രതീക്ഷകളും ഇല്ല എന്നാണ്. കൂടാതെ, അവരുടെ ഐക്യം അവരുടെ ലൗകിക വ്യക്തിത്വങ്ങളുടെ ഉൽപ്പന്നമല്ല, മറിച്ച് അവരുടെ ആത്മാവിന്റെ ലയനത്തിന്റെ ഫലമാണ്.

  സ്വപ്നങ്ങളിലെ ഇരട്ട ജ്വാല വിവാഹം

  പലപ്പോഴും, ഇരട്ട ജ്വാലകൾ വിഭാവനം ചെയ്യുന്നു സ്വയം, അവരുടെ സ്വപ്നങ്ങളിൽ വിവാഹം കഴിക്കുന്നു. അവർ തങ്ങളുടെ ഐക്യത്തെ വളരെ വ്യക്തമായ വിശദാംശങ്ങളിൽ അനുഭവിക്കുന്നു, അത് ഏതാണ്ട് യാഥാർത്ഥ്യമാണെന്ന് തോന്നുന്നു. അത്തരം സന്ദർഭങ്ങളിൽ, യാഥാർത്ഥ്യവും സ്വപ്നങ്ങളും തമ്മിലുള്ള സൂക്ഷ്മരേഖ മങ്ങുന്നു.

  അഗാധമായ ഫലം.

  ആധുനിക ലോകം യുക്തിസഹമായും യുക്തിപരമായും ചിന്തിക്കാൻ നമ്മെ പ്രേരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. ഇത് നമ്മിൽ മിക്കവരെയും സ്വന്തം വ്യാഖ്യാനങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നതിൽ നിന്നും നമ്മുടെ ആത്മനിഷ്ഠമായ സത്യങ്ങൾ കണ്ടെത്തുന്നതിൽ നിന്നും തടയുന്നു.

  അതിനാൽ, നമ്മുടെ ആത്മാവിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിക്കുന്ന സന്ദേശങ്ങൾക്കും കത്തിടപാടുകൾക്കും ഞങ്ങൾ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നില്ല. നമ്മുടെ ഭൗമിക സ്വത്വം പലപ്പോഴും വളരെ സജീവമാണ്, നമ്മുടെ ഇരട്ട ജ്വാല വിവാഹ സ്വപ്നങ്ങളുടെ യാഥാർത്ഥ്യം അംഗീകരിക്കാൻ ഞങ്ങൾ വിസമ്മതിക്കുന്നു.

  ഓർക്കുക, അഹം ഒരു താഴ്ന്ന വൈബ്രേഷനാണ്. നിങ്ങളുടെ സ്വപ്നങ്ങളെ നിങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പാക്കാൻഊർജ്ജ വൈബ്രേഷനുകൾ, നിങ്ങൾ ഈ സ്വയം-അഹങ്കാരത്തിൽ നിന്ന് പിന്മാറേണ്ടതുണ്ട്. നിങ്ങളുടെ ആത്മീയ ടെലിപതിയുടെ യഥാർത്ഥ ശക്തികൾ അൺലോക്ക് ചെയ്യുന്നതിന് ഇത് അത്യന്താപേക്ഷിതമാണ്.

  അനുബന്ധ ആർട്ടിക്കിൾ 13 അടയാളങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഇരട്ട ജ്വാല വേർപിരിയൽ ഏതാണ്ട് അവസാനിച്ചിരിക്കുന്നു

  ഒരു ലളിതമായ ഗൂഗിൾ തിരയൽ നിങ്ങളുടെ സ്വപ്നങ്ങളിലെ വ്യത്യസ്ത ചിഹ്നങ്ങൾക്ക് പിന്നിലെ അർത്ഥം വെളിപ്പെടുത്തിയേക്കാം, പക്ഷേ നിങ്ങൾ ചെയ്യരുത്' ഈ വ്യാഖ്യാനങ്ങളിൽ അന്ധമായി വിശ്വസിക്കുക.

  ഉദാഹരണത്തിന്, ഒരു നായ പൊതുവെ വിശ്വസ്തതയുടെയും വിശ്വാസത്തിന്റെയും പ്രതീകമാണ്. എന്നിരുന്നാലും, കുട്ടിക്കാലത്തെ ആഘാതം കാരണം ഈ വളർത്തുമൃഗങ്ങളെ നിങ്ങൾ ഭയപ്പെടുന്നുവെങ്കിൽ, നിങ്ങളുടെ കാര്യത്തിൽ അവയ്ക്ക് തികച്ചും വ്യത്യസ്തമായ അർത്ഥം ഉണ്ടായിരിക്കാം. മൂടൽമഞ്ഞിനെ മറികടക്കാൻ നിങ്ങളുടെ ധൈര്യത്തെ വിശ്വസിക്കുകയും അതിനനുസരിച്ച് ചവിട്ടുകയും വേണം.

  എന്റെ ഇരട്ട ജ്വാല വിവാഹിതനാണോ?

  അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഇരട്ട ജ്വാല വിവാഹിതനായാലോ? ? അനിഷേധ്യമായ ഈ അവിശ്വസനീയമായ ബന്ധം നിങ്ങൾക്കുണ്ടെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാം, എന്നിട്ടും നിങ്ങൾ സ്നേഹത്തിന്റെ തെറ്റായ വശത്താണ് കാണുന്നത്.

  ഈ സാഹചര്യങ്ങളിൽ നിങ്ങൾ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്? ശരി, ആദ്യം നിങ്ങൾ തികച്ചും വ്യക്തമാകേണ്ട കാര്യങ്ങളുമായി പൊരുത്തപ്പെടണം. തുടക്കക്കാർക്കായി, നിങ്ങളുടെ ഇരട്ട ജ്വാലയെ വിളിക്കുകയോ തുടർച്ചയായി ശല്യപ്പെടുത്തുകയോ ചെയ്യുന്നത് മേശപ്പുറത്താണ്. മറഞ്ഞിരിക്കുന്ന നിരാശയോ അഭിനിവേശമോ വെളിപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു നീണ്ട സന്ദേശങ്ങൾ നിങ്ങൾ അവർക്ക് നൽകരുത്.

  നിങ്ങളുടെ ഇരട്ട ജ്വാലയിൽ ദിവസം മുഴുവനും ആകുലപ്പെടുന്നതും ഉത്കണ്ഠാകുലമായ ചിന്തകളാൽ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിനെ ആക്രമിക്കുന്നതും നിങ്ങളെ ഒന്നും ചെയ്യാൻ പോകുന്നില്ല. അനുകൂലിക്കുന്നു. നിങ്ങളുടെ ഐക്യത്തിന്റെ അസാധ്യതയിൽ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിനെ കുടുങ്ങാൻ അനുവദിക്കരുത്.

  അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങളുടെ ഊർജ്ജം ക്ഷയിക്കുകയേ ഉള്ളൂനിങ്ങളിൽ നിരാശ നിറയ്ക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ സ്വാഭാവിക നിയമങ്ങളെ നിങ്ങൾ മാനിക്കുകയും അവയുടെ ജൈവികവും സ്വാഭാവികവുമായ ഗതി പിന്തുടരാൻ കാര്യങ്ങൾ അനുവദിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ മാത്രം.

  നിങ്ങളുടെ ഇരട്ട ജ്വാല നിങ്ങളുമായി വീണ്ടും ഒന്നിക്കാൻ വിസമ്മതിക്കുമ്പോൾ, അതിനർത്ഥം അവർക്ക് അവരുടെ ഉള്ളിൽ ആഴത്തിൽ കുഴിച്ചിട്ടിരിക്കുന്ന അരക്ഷിതത്വങ്ങളും വിച്ഛേദനങ്ങളും ഉണ്ടെന്നാണ്. ആത്മാവ്. ഈ കാര്യങ്ങളെ നേരിടാനും പരിഹരിക്കാനും അവർ തയ്യാറല്ല. ഏറ്റവും പ്രധാനമായി, നിങ്ങൾക്ക് പൂർത്തിയാകാത്ത ബിസിനസ്സ് ഉള്ളതിനാൽ നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും കണക്ഷനിലേക്ക് ചുവടുവെക്കാൻ തയ്യാറല്ല.

  നിങ്ങളുടെ ഇരട്ട ജ്വാലയുമായി നിങ്ങളുടെ യൂണിയൻ വേഗത്തിൽ ട്രാക്കുചെയ്യുന്നതിന്, നിങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് നിങ്ങൾ ചുവടുവെക്കേണ്ടതുണ്ട്. നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിന്റെ ചരടുകൾ നിങ്ങളെ മികച്ച അഭിനിവേശങ്ങളിലേക്കും ഹെഡ്‌സ്‌പേസുകളിലേക്കും നയിക്കട്ടെ.

  നിങ്ങളുടെ ഉദ്ദേശ്യം നിങ്ങളുടെ കൈകളിൽ പിടിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് നിരവധി വഴികൾ സ്വീകരിക്കാനാകും.

  നിങ്ങളെ ആത്മീയതയിലേക്ക് ഉയർത്തുന്ന കാര്യങ്ങളിലേക്ക് തിരിയുക. നില. ഈ രീതിയിൽ, നിങ്ങളുടെ ദൈവിക സമയം ഗണ്യമായി കുറയും. പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ അടയാളങ്ങൾക്കായി നിങ്ങൾ തുറന്നിരിക്കുകയും വേണം.

  നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ പലതവണ നിങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് നീങ്ങാൻ പ്രപഞ്ചം നിങ്ങൾക്ക് പ്രേരണകളും പ്രേരണകളും നൽകുന്നു. ചിലപ്പോൾ, മറ്റൊരു രാജ്യത്തേക്ക് മാറുന്നതിനോ ഒരു പുതിയ തൊഴിൽ പരീക്ഷിക്കുന്നതിനോ നിങ്ങളെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന ഒരു സൂചന നിങ്ങൾ കാണാനിടയുണ്ട്.

  ഈ അവസരങ്ങളുടെ ജാലകങ്ങൾ തുറക്കുമ്പോഴെല്ലാം, നിങ്ങൾ അവ പാഴാക്കില്ലെന്ന് ഉറപ്പാക്കുക. നിശ്ചയദാർഢ്യത്തോടെയും സ്ഥിരതയോടെയും അവയിലേക്ക് നീങ്ങുക, അവയെ കൊമ്പിൽ പിടിക്കുക.

  വിധി

  ഇരട്ട ജ്വാല വിവാഹങ്ങൾ ആത്മാക്കളെ ദാമ്പത്യ ആനന്ദത്തിൽ ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന ഒരു പാലമാണ്. അവർ പങ്കിടുന്ന സ്നേഹം നിരുപാധികമാണ്.

  അവർ ഉണ്ടാക്കുന്ന ബന്ധം,പൊട്ടാത്ത. നിങ്ങളുടെ ഇരട്ട ജ്വാല മറ്റൊരാളുടെ പക്കലാണെങ്കിലും, ഒടുവിൽ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് വളരുമ്പോൾ, അവർ നിങ്ങളുടെ അസ്തിത്വത്തിന്റെ പ്രാധാന്യം തിരിച്ചറിയുകയും മറ്റേതെങ്കിലും ബന്ധത്തിന് പകരം നിങ്ങളെ തിരഞ്ഞെടുക്കുകയും ചെയ്യും.

  റഫറൻസുകൾ: 1>

  പുനർജന്മം: മനുഷ്യ പരിണാമത്തിൽ ഒരു പഠനം 2012 പ്രിന്റ്.

  നിങ്ങളുടെ ആത്മാവിന്റെ ഒപ്പ് കണ്ടെത്തൽ: ലക്ഷ്യത്തിലേക്കുള്ള 33 ദിവസത്തെ പാത, അഭിനിവേശം & സന്തോഷം. അച്ചടിക്കുക. പനാച്ചേ ദേശായി.

  ഇതും കാണുക: പുള്ളികൾ ആത്മീയമായി എന്താണ് അർത്ഥമാക്കുന്നത്?

John Curry

ജെറമി ക്രൂസ്, ഇരട്ട ജ്വാലകൾ, നക്ഷത്രവിത്തുകൾ, ആത്മീയത എന്നിവയുടെ മേഖലയിൽ വൈദഗ്ദ്ധ്യം നേടിയ ഒരു എഴുത്തുകാരനും ആത്മീയ ഉപദേശകനും ഊർജ്ജ രോഗശാന്തിക്കാരനുമാണ്. ആത്മീയ യാത്രയുടെ സങ്കീർണതകൾ മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ആഴമായ അഭിനിവേശത്തോടെ, ആത്മീയ ഉണർവും വളർച്ചയും ആഗ്രഹിക്കുന്ന വ്യക്തികൾക്ക് മാർഗനിർദേശവും പിന്തുണയും നൽകുന്നതിന് ജെറമി സ്വയം സമർപ്പിച്ചു.സ്വാഭാവിക അവബോധജന്യമായ കഴിവോടെ ജനിച്ച ജെറമി ചെറുപ്പത്തിൽ തന്നെ തന്റെ വ്യക്തിപരമായ ആത്മീയ യാത്ര ആരംഭിച്ചു. ഒരു ഇരട്ട ജ്വാല എന്ന നിലയിൽ, ഈ ദൈവിക ബന്ധത്തിൽ വരുന്ന വെല്ലുവിളികളും പരിവർത്തന ശക്തിയും അദ്ദേഹം നേരിട്ട് അനുഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്. തന്റെ സ്വന്തം ഇരട്ട ജ്വാല യാത്രയിൽ നിന്ന് പ്രചോദനം ഉൾക്കൊണ്ട്, ഇരട്ട ജ്വാലകൾ അഭിമുഖീകരിക്കുന്ന സങ്കീർണ്ണവും തീവ്രവുമായ ചലനാത്മകതയിലൂടെ സഞ്ചരിക്കാൻ മറ്റുള്ളവരെ സഹായിക്കുന്നതിന് തന്റെ അറിവും ഉൾക്കാഴ്ചകളും പങ്കിടാൻ ജെറമി നിർബന്ധിതനായി.ജെറമിയുടെ രചനാശൈലി അതുല്യമാണ്, ആഴത്തിലുള്ള ആത്മീയ ജ്ഞാനത്തിന്റെ സാരാംശം ഉൾക്കൊള്ളുന്നു, അതേസമയം അത് വായനക്കാർക്ക് എളുപ്പത്തിൽ ആക്സസ് ചെയ്യാനാകും. പ്രായോഗിക ഉപദേശങ്ങളും പ്രചോദനാത്മകമായ കഥകളും ചിന്തോദ്ദീപകമായ ഉൾക്കാഴ്ചകളും നൽകിക്കൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ബ്ലോഗ് ഇരട്ട ജ്വാലകൾ, നക്ഷത്രവിത്തുകൾ, ആത്മീയ പാതയിലുള്ളവർ എന്നിവരുടെ ഒരു സങ്കേതമായി വർത്തിക്കുന്നു.അനുകമ്പയും സഹാനുഭൂതിയും നിറഞ്ഞ സമീപനത്തിന് അംഗീകാരം ലഭിച്ച ജെറമിയുടെ അഭിനിവേശം വ്യക്തികളെ അവരുടെ ആധികാരികത സ്വീകരിക്കുന്നതിനും അവരുടെ ദൈവിക ഉദ്ദേശ്യം ഉൾക്കൊള്ളുന്നതിനും ആത്മീയവും ഭൗതികവുമായ മേഖലകൾക്കിടയിൽ യോജിച്ച സന്തുലിതാവസ്ഥ സൃഷ്ടിക്കുന്നതിലാണ്. അവന്റെ അവബോധജന്യമായ വായനകളിലൂടെയും ഊർജ്ജ സൗഖ്യമാക്കൽ സെഷനുകളിലൂടെയും ആത്മീയമായുംവഴികാട്ടിയായ ബ്ലോഗ് പോസ്റ്റുകൾ, അദ്ദേഹം എണ്ണമറ്റ വ്യക്തികളുടെ ജീവിതത്തെ സ്പർശിച്ചു, പ്രതിബന്ധങ്ങളെ തരണം ചെയ്യാനും ആന്തരിക സമാധാനം കണ്ടെത്താനും അവരെ സഹായിക്കുന്നു.ആത്മീയതയെക്കുറിച്ചുള്ള ജെറമി ക്രൂസിന്റെ അഗാധമായ ധാരണ ഇരട്ട ജ്വാലകൾക്കും നക്ഷത്രവിത്തുകൾക്കും അപ്പുറത്തേക്ക് വ്യാപിക്കുന്നു, വിവിധ ആത്മീയ പാരമ്പര്യങ്ങൾ, മെറ്റാഫിസിക്കൽ സങ്കൽപ്പങ്ങൾ, പുരാതന ജ്ഞാനം എന്നിവയിലേക്ക് വ്യാപിക്കുന്നു. വൈവിധ്യമാർന്ന പഠിപ്പിക്കലുകളിൽ നിന്ന് പ്രചോദനം ഉൾക്കൊണ്ട്, ആത്മാവിന്റെ യാത്രയുടെ സാർവത്രിക സത്യങ്ങളോട് സംസാരിക്കുന്ന ഒരു യോജിപ്പുള്ള ഒരു ടേപ്പ്‌സ്ട്രിയിലേക്ക് അവയെ നെയ്തെടുക്കുന്നു.പ്രഭാഷകനും ആത്മീയ അധ്യാപകനുമായ ജെറമി ലോകമെമ്പാടും വർക്ക് ഷോപ്പുകളും റിട്രീറ്റുകളും നടത്തി, ആത്മബന്ധങ്ങൾ, ആത്മീയ ഉണർവ്, വ്യക്തിഗത പരിവർത്തനം എന്നിവയെക്കുറിച്ചുള്ള തന്റെ ഉൾക്കാഴ്ചകൾ പങ്കിട്ടു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആഴത്തിലുള്ള ആത്മീയ പരിജ്ഞാനവുമായി ചേർന്നുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ താഴേത്തട്ടിലുള്ള സമീപനം, മാർഗനിർദേശവും രോഗശാന്തിയും തേടുന്ന വ്യക്തികൾക്ക് സുരക്ഷിതവും പിന്തുണയുള്ളതുമായ അന്തരീക്ഷം സ്ഥാപിക്കുന്നു.മറ്റുള്ളവരെ അവരുടെ ആത്മീയ പാതയിൽ എഴുതുകയോ നയിക്കുകയോ ചെയ്യാത്തപ്പോൾ, ജെറമി പ്രകൃതിയിൽ സമയം ചെലവഴിക്കുന്നതും വ്യത്യസ്ത സംസ്കാരങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം ചെയ്യുന്നതും ആസ്വദിക്കുന്നു. പ്രകൃതിയുടെ സൗന്ദര്യത്തിൽ മുഴുകുകയും ജീവിതത്തിന്റെ എല്ലാ തുറകളിലുമുള്ള ആളുകളുമായി ബന്ധപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നതിലൂടെ, സ്വന്തം ആത്മീയ വളർച്ചയും മറ്റുള്ളവരെക്കുറിച്ചുള്ള സഹാനുഭൂതിയോടെയുള്ള ധാരണയും ആഴത്തിലാക്കാൻ തനിക്ക് തുടരാനാകുമെന്ന് അദ്ദേഹം വിശ്വസിക്കുന്നു.മറ്റുള്ളവരെ സേവിക്കുന്നതിനുള്ള അചഞ്ചലമായ പ്രതിബദ്ധതയും അഗാധമായ ജ്ഞാനവും കൊണ്ട്, ജെറമി ക്രൂസ് ഇരട്ട ജ്വാലകൾക്കും നക്ഷത്രവിത്തുകൾക്കും അവരുടെ ദൈവിക കഴിവുകളെ ഉണർത്താനും ആത്മാർത്ഥമായ അസ്തിത്വം സൃഷ്ടിക്കാനും ആഗ്രഹിക്കുന്ന എല്ലാ വ്യക്തികൾക്കും വഴികാട്ടിയാണ്.തന്റെ ബ്ലോഗിലൂടെയും ആത്മീയ വഴിപാടുകളിലൂടെയും, അവരുടെ അതുല്യമായ ആത്മീയ യാത്രകളിൽ ആളുകളെ പ്രചോദിപ്പിക്കുകയും ഉയർത്തുകയും ചെയ്യുന്നു.