നക്ഷത്രവിത്തുകൾക്ക് ഇരട്ട ജ്വാലകളുണ്ടോ?

John Curry 19-10-2023
John Curry

നക്ഷത്രവിത്തുകൾക്ക് ഇരട്ട ജ്വാലയുണ്ടോ? നിങ്ങൾ പുനർജന്മത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ടോ?

നിങ്ങളുടെ മുൻകാല ജീവിതം ഇന്ന് നിങ്ങൾ ആരാണെന്ന് സ്വാധീനിക്കുന്നുവെന്ന് നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ടോ?

അങ്ങനെയെങ്കിൽ, ഈ ലേഖനം നിങ്ങൾക്കുള്ളതാണ്.

ഞാൻ' ഇരട്ട ആത്മാക്കൾ എന്ന ആശയത്തെക്കുറിച്ചും ഒരു വ്യക്തി ഒരു നക്ഷത്രവിത്താണെങ്കിൽ അതിന്റെ അർത്ഥമെന്താണെന്നും ഞാൻ സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നു.

ഇതും കാണുക: ഇരട്ട ജ്വാലകൾക്ക് 1122 എന്നതിന്റെ അർത്ഥം

ഒരു നക്ഷത്രവിത്ത് എന്ന നിലയിൽ, നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഈ ചോദ്യം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് ഇരട്ട ജ്വാലയുണ്ടോ എന്ന് നിങ്ങൾ എപ്പോഴെങ്കിലും സ്വയം ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടോ?

നിങ്ങളെ സഹായിക്കാൻ അൽപ്പം ഉൾക്കാഴ്ചയുണ്ട്. ഒന്നുകിൽ നിങ്ങളുടെ ആത്മാവ് ഒരു ഇരട്ട ജ്വാല ബന്ധത്തിൽ അവതരിച്ചിരിക്കുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ഭൂമിയിൽ നിരവധി ഭൂതകാല ജീവിതങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നതിനാലാണിത്.

നിങ്ങൾക്ക് മുൻകാല ജീവിതം ഉണ്ടായിരുന്നാലും ഇല്ലെങ്കിലും, മിക്ക നക്ഷത്രവിത്തുകൾക്കും ഇരട്ട ആത്മാവുണ്ടെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. .

അവരിൽ പലർക്കും ഇരട്ട ദൗത്യമുണ്ട്, അതിനാൽ നക്ഷത്രവിത്തുകൾ ഇരട്ട ആത്മാക്കളായി ഇവിടെ വരുമ്പോൾ അവ പ്രകാശത്തിന്റെ ഒരു അപാരമായ ശക്തിയും മാത്രമല്ല സ്നേഹത്തിന്റെ ശക്തിയും വഹിക്കുന്നു.

അത് എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്. ഇരട്ട ജ്വാലയുണ്ടോ?

ഇരട്ട ജ്വാല കണക്ഷൻ എന്ന ആശയം എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലാകുന്നില്ല. നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ നിങ്ങൾ അനുഭവിച്ചിട്ടുള്ളതിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി ഇത് ഒരു ഈറ്റൽ കണക്ഷൻ ആണ്, ഒരു അനുഭവമാണ്.

ഒരു ഇരട്ട ജ്വാല നിങ്ങൾ ഒരേ ആത്മാവിന്റെ വശം പങ്കിടുന്ന ഒരാളാണ്, ഈ സാഹചര്യത്തിൽ, നിങ്ങളുടെ ഇരട്ട ജ്വാലയെ ഇങ്ങനെ വിശേഷിപ്പിക്കാം. നിങ്ങളുടെ ആത്മീയ ഇണ.

അനുബന്ധ പോസ്റ്റുകൾ:

 • ഇരട്ട ജ്വാല സ്ത്രീ ഉണർവ് അടയാളങ്ങൾ: അൺലോക്ക് ദി സീക്രട്ട്‌സ് ഓഫ്...
 • മിറർ സോൾ അർത്ഥംഒരുമിച്ച് പുനർജന്മം ചെയ്യുക. ഒരു ഇരട്ട ആത്മാവെന്ന നിലയിൽ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ വിധിയിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ കഴിയില്ല.

  മിക്ക നക്ഷത്രവിത്തുകൾക്കും തങ്ങൾ ഒരു ഇരട്ട ദൗത്യത്തിലാണെന്ന് തോന്നും, അവർ ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത് ഒരു പുതിയ തരം അവബോധം വിതയ്ക്കാനാണ്, നമ്മൾ മനുഷ്യർ ആവർത്തിച്ച് പറയാതെ പുതിയ പാതയൊരുക്കാനാണ്. മുമ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.

  അനുബന്ധ പോസ്റ്റുകൾ:

  • ഇരട്ട ജ്വാല സ്ത്രീ ഉണർവ് അടയാളങ്ങൾ: അൺലോക്ക് ദി സീക്രട്ട്സ് ഓഫ്...
  • മിറർ സോൾ അർത്ഥംഇരട്ട…
  • പ്ലീയാഡിയൻ സ്റ്റാർസീഡ് ആത്മീയ അർത്ഥം

  നിങ്ങളുടെ ഇരട്ട ജ്വാലയാണ് നിങ്ങളെ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള സമയങ്ങളിൽ പിന്തുണയ്ക്കുകയും നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ സ്ഥിരമായി തുടരുകയും ചെയ്യുന്ന പ്രിയപ്പെട്ട ആളാണ്.

  ഞാൻ എപ്പോൾ അവർ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ നിരന്തരം ഉണ്ടെന്ന് പറയുക, അതിനർത്ഥം അവർ ശാരീരികമായോ മെറ്റാഫിസിലായോ ഒരു തരത്തിലല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു തരത്തിൽ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടെന്നാണ്.

  നക്ഷത്രവിത്തുകൾക്ക് അവരുടെ ഇരട്ട ആത്മാവിനെ കണ്ടെത്താൻ കഴിയുമോ?

  അല്ല. എല്ലാവരും അവരുടെ ആത്മ പങ്കാളിയെ ശാരീരികമായി കണ്ടുമുട്ടുന്നു, നമ്മളിൽ ഭൂരിഭാഗം പേർക്കും അവർ ഉണ്ടെന്ന് അറിയാം, പക്ഷേ വളരെ കുറച്ചുപേർ മാത്രമേ കണ്ടുമുട്ടുന്നുള്ളൂ.

  നിങ്ങളുടെ ഇരട്ട ജ്വാല എവിടെ നിന്ന് വരുന്നു?

  ഇതായിരിക്കാം ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ചോദ്യം. ഒരു നക്ഷത്രവിത്ത് എന്ന നിലയിൽ, നിങ്ങളുടെ tf പ്രപഞ്ചത്തിൽ എവിടെയും ഉണ്ടായിരിക്കാം, എന്നിരുന്നാലും, അവ നിലനിൽക്കുന്നതിന്റെ ഒരു അടയാളം നിങ്ങൾ കണ്ടിരിക്കാം.

  അവർ ഇവിടെ ഭൂമിയിൽ ഉണ്ടായിരിക്കാം, നിങ്ങൾ ഈ അടയാളങ്ങൾ വായിക്കുകയാണെങ്കിൽ ശരിയായ സമയത്ത് ശരിയായ സ്ഥലം, ഒരുപക്ഷേ നിങ്ങൾ അവരെ കണ്ടെത്തും.

  അനുബന്ധ ലേഖനം ഡ്രാക്കോണിയൻ സ്റ്റാർസീഡ് - ഭൂമിയിലെ സ്വഭാവങ്ങളും ദൗത്യവും

  ഞങ്ങൾ എല്ലായ്പ്പോഴും ശരിയായ വഴിയിലൂടെ നടക്കാൻ നമ്മെ നയിക്കുന്ന അനുഭവങ്ങൾ, ഇതിൽ ഉൾപ്പെട്ടേക്കാം, അവരിലേക്ക് എത്തിച്ചേരുന്നത്. പിന്തുണയില്ല, പൊതുവെ ഒരു നല്ല ആത്മാവായിരിക്കുക ആത്മീയവും ഭൗമികവുമായ ഉദ്ദേശ്യങ്ങളും അതത് ഉദ്ദേശ്യങ്ങൾ നിറവേറ്റുന്നതിനായി അവർ വരുത്തേണ്ട മാറ്റങ്ങളും.

  അവരുടെ ഉദ്ദേശം വളരുകയും പരിണമിക്കുകയും ചെയ്യുക എന്നതിനാൽ—നമ്മളെല്ലാവരെയും പോലെ— അപ്പോൾ അവർ ചെയ്യുംനിങ്ങളുടെ രണ്ട് ദൗത്യങ്ങളെയും പിന്തുടരാൻ നിങ്ങളുടെ ഇരട്ട ജ്വാലയ്ക്ക് കഴിയും.

  ഈ ലോകത്തിലേക്ക് വെളിച്ചം കൊണ്ടുവരാൻ നിങ്ങളുടെ ആത്മാക്കൾ ഇവിടെയുണ്ട്; മുമ്പെന്നത്തേക്കാളും തിളങ്ങാൻ നിങ്ങൾക്ക് പരസ്‌പരം സഹായം ആവശ്യമാണ്.

  ഇരട്ട ജ്വാലകളായി, നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും ഭൂമിയിലേക്ക് വന്നത് നിങ്ങളുടെ പ്രകാശം പങ്കിടാനും മറ്റുള്ളവരെ സഹായിക്കാനുമാണ്.

  ഇതും കാണുക: വലതുവശത്ത് മൂക്ക് തുളയ്ക്കുന്നതിന്റെ ആത്മീയ അർത്ഥം ബന്ധപ്പെട്ട ലേഖനം Procyon Starseed: Peaceful Beings of Light

  നിങ്ങൾ ഇതിനകം നിങ്ങളുടെ TF-ൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്തുചെയ്യണം?

  നിങ്ങൾ ഒരു നക്ഷത്രവിത്താണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇതിനകം നിങ്ങളുടെ ഇരട്ട ജ്വാലയുമായി ആണെങ്കിൽ, നിങ്ങൾ അത് കണ്ടെത്തും മുമ്പത്തേക്കാൾ വളരെ ശാന്തമായിരിക്കും.

  ജീവിതത്തിന് അതിൻ്റെ ഉയർച്ച താഴ്ചകൾ ഉണ്ടെന്ന് അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ ശക്തമായ ഒരു ബന്ധം ഉണ്ടായിരിക്കും, എന്നാൽ ആ സ്നേഹം എപ്പോഴും നക്ഷത്രങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത്.

  എന്നിരുന്നാലും, നിങ്ങൾ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്?

  അതിനർത്ഥം നിങ്ങളുടെ ആത്മാവിന്റെ ദൗത്യം പൂർത്തിയായി എന്നാണോ?

  ഈ ഗ്രഹത്തെ ഒരു മികച്ച സ്ഥലമാക്കി മാറ്റാൻ നിങ്ങൾ രണ്ടുപേർക്കും എന്തുചെയ്യാനാകുമെന്ന് നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കേണ്ടതുണ്ട്, എല്ലാം ആരംഭിക്കുന്നത് സ്വയം, നിങ്ങളുടെ ആന്തരിക പ്രകാശം ഉപയോഗിച്ച് വൈബ്രേഷൻ ഉയർത്താൻ കഴിയുമെങ്കിൽ, മറ്റുള്ളവരും അത് പിന്തുടരുകയും സാർവത്രിക ഊർജ്ജം വർദ്ധിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യും.

  നിങ്ങൾക്ക് ഒരു നക്ഷത്രവിത്താകണമെങ്കിൽ, മറ്റ് ലൈറ്റ് വർക്കർമാർ ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾ പിന്തുടരേണ്ടതുണ്ട്. ഒരു ടീമെന്ന നിലയിൽ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഊർജ്ജം വർദ്ധിപ്പിക്കും.

  നിങ്ങളുടെ ഇരട്ട ആത്മാവിന് ഈ ലോകത്ത് പ്രകാശം സൃഷ്ടിക്കാൻ അവരുടേതായ വഴി ഉണ്ടായിരിക്കാം, എന്നാൽ പുതിയ ഭൂമിയെ പ്രകടമാക്കാൻ സഹായിക്കുന്നതിന് നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും ഒരുമിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുകയാണെന്ന് അറിയുക.

  സ്‌നേഹമാണ് താക്കോൽ, സ്‌നേഹമാണ് ഊർജം, അതിനാൽ അതിൽ നിറയുക.

  ഞാൻ ഒരുപാട് ഊർജ്ജസ്വലമായ ജോലികൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട്.എന്റെ ഇരട്ട ആത്മാവിനൊപ്പം, പ്രകാശം സൃഷ്ടിക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് അറിയുക.

  നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഉയർന്ന വ്യക്തിയുമായി സമ്പർക്കത്തിലാണെങ്കിൽ, നിങ്ങൾ അവരുമായി പ്രകാശം സൃഷ്ടിക്കുകയാണ്, അതിനാൽ അവരുടെ ഊർജ്ജം ഉൾക്കൊള്ളാൻ നിങ്ങളെ സഹായിക്കുന്നതിന് അവരുമായി സമ്പർക്കം പുലർത്തുക. നിങ്ങളുടെ ഊർജ്ജ മേഖല.

  ഉപസം

  ഈ ലേഖനം അവസാനിപ്പിക്കാൻ, നക്ഷത്രവിത്തുകൾക്ക് ആത്മാവിന്റെ ഒപ്പ് ഉണ്ടോ?

  ഉത്തരം അതെ, മിക്ക ആത്മാക്കളെയും ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു ഒരു മനുഷ്യശരീരത്തിൽ ഒന്നുണ്ട്, എന്നാൽ അവയെല്ലാം ഇല്ല.

  ആത്മാവിന്റെ ഒപ്പുകൾ നിങ്ങളുടെ ആത്മാവിന് മാത്രമുള്ളതാണ്, മാത്രമല്ല നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിന്റെ ഗതിയിൽ പലപ്പോഴും മാറുകയും ചെയ്യുന്നു. അവരോടൊപ്പമുള്ള നിങ്ങളുടെ ജീവിതം ഓരോരുത്തർക്കും വ്യത്യസ്തമാണ്.

  ചില ആത്മ ഒപ്പുകൾ സമയത്തിന്റെ പരീക്ഷണത്തെ ചെറുക്കും, പ്രത്യേകിച്ചും അവ നല്ല സ്വഭാവമാണെങ്കിൽ.

John Curry

ജെറമി ക്രൂസ്, ഇരട്ട ജ്വാലകൾ, നക്ഷത്രവിത്തുകൾ, ആത്മീയത എന്നിവയുടെ മേഖലയിൽ വൈദഗ്ദ്ധ്യം നേടിയ ഒരു എഴുത്തുകാരനും ആത്മീയ ഉപദേശകനും ഊർജ്ജ രോഗശാന്തിക്കാരനുമാണ്. ആത്മീയ യാത്രയുടെ സങ്കീർണതകൾ മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ആഴമായ അഭിനിവേശത്തോടെ, ആത്മീയ ഉണർവും വളർച്ചയും ആഗ്രഹിക്കുന്ന വ്യക്തികൾക്ക് മാർഗനിർദേശവും പിന്തുണയും നൽകുന്നതിന് ജെറമി സ്വയം സമർപ്പിച്ചു.സ്വാഭാവിക അവബോധജന്യമായ കഴിവോടെ ജനിച്ച ജെറമി ചെറുപ്പത്തിൽ തന്നെ തന്റെ വ്യക്തിപരമായ ആത്മീയ യാത്ര ആരംഭിച്ചു. ഒരു ഇരട്ട ജ്വാല എന്ന നിലയിൽ, ഈ ദൈവിക ബന്ധത്തിൽ വരുന്ന വെല്ലുവിളികളും പരിവർത്തന ശക്തിയും അദ്ദേഹം നേരിട്ട് അനുഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്. തന്റെ സ്വന്തം ഇരട്ട ജ്വാല യാത്രയിൽ നിന്ന് പ്രചോദനം ഉൾക്കൊണ്ട്, ഇരട്ട ജ്വാലകൾ അഭിമുഖീകരിക്കുന്ന സങ്കീർണ്ണവും തീവ്രവുമായ ചലനാത്മകതയിലൂടെ സഞ്ചരിക്കാൻ മറ്റുള്ളവരെ സഹായിക്കുന്നതിന് തന്റെ അറിവും ഉൾക്കാഴ്ചകളും പങ്കിടാൻ ജെറമി നിർബന്ധിതനായി.ജെറമിയുടെ രചനാശൈലി അതുല്യമാണ്, ആഴത്തിലുള്ള ആത്മീയ ജ്ഞാനത്തിന്റെ സാരാംശം ഉൾക്കൊള്ളുന്നു, അതേസമയം അത് വായനക്കാർക്ക് എളുപ്പത്തിൽ ആക്സസ് ചെയ്യാനാകും. പ്രായോഗിക ഉപദേശങ്ങളും പ്രചോദനാത്മകമായ കഥകളും ചിന്തോദ്ദീപകമായ ഉൾക്കാഴ്ചകളും നൽകിക്കൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ബ്ലോഗ് ഇരട്ട ജ്വാലകൾ, നക്ഷത്രവിത്തുകൾ, ആത്മീയ പാതയിലുള്ളവർ എന്നിവരുടെ ഒരു സങ്കേതമായി വർത്തിക്കുന്നു.അനുകമ്പയും സഹാനുഭൂതിയും നിറഞ്ഞ സമീപനത്തിന് അംഗീകാരം ലഭിച്ച ജെറമിയുടെ അഭിനിവേശം വ്യക്തികളെ അവരുടെ ആധികാരികത സ്വീകരിക്കുന്നതിനും അവരുടെ ദൈവിക ഉദ്ദേശ്യം ഉൾക്കൊള്ളുന്നതിനും ആത്മീയവും ഭൗതികവുമായ മേഖലകൾക്കിടയിൽ യോജിച്ച സന്തുലിതാവസ്ഥ സൃഷ്ടിക്കുന്നതിലാണ്. അവന്റെ അവബോധജന്യമായ വായനകളിലൂടെയും ഊർജ്ജ സൗഖ്യമാക്കൽ സെഷനുകളിലൂടെയും ആത്മീയമായുംവഴികാട്ടിയായ ബ്ലോഗ് പോസ്റ്റുകൾ, അദ്ദേഹം എണ്ണമറ്റ വ്യക്തികളുടെ ജീവിതത്തെ സ്പർശിച്ചു, പ്രതിബന്ധങ്ങളെ തരണം ചെയ്യാനും ആന്തരിക സമാധാനം കണ്ടെത്താനും അവരെ സഹായിക്കുന്നു.ആത്മീയതയെക്കുറിച്ചുള്ള ജെറമി ക്രൂസിന്റെ അഗാധമായ ധാരണ ഇരട്ട ജ്വാലകൾക്കും നക്ഷത്രവിത്തുകൾക്കും അപ്പുറത്തേക്ക് വ്യാപിക്കുന്നു, വിവിധ ആത്മീയ പാരമ്പര്യങ്ങൾ, മെറ്റാഫിസിക്കൽ സങ്കൽപ്പങ്ങൾ, പുരാതന ജ്ഞാനം എന്നിവയിലേക്ക് വ്യാപിക്കുന്നു. വൈവിധ്യമാർന്ന പഠിപ്പിക്കലുകളിൽ നിന്ന് പ്രചോദനം ഉൾക്കൊണ്ട്, ആത്മാവിന്റെ യാത്രയുടെ സാർവത്രിക സത്യങ്ങളോട് സംസാരിക്കുന്ന ഒരു യോജിപ്പുള്ള ഒരു ടേപ്പ്‌സ്ട്രിയിലേക്ക് അവയെ നെയ്തെടുക്കുന്നു.പ്രഭാഷകനും ആത്മീയ അധ്യാപകനുമായ ജെറമി ലോകമെമ്പാടും വർക്ക് ഷോപ്പുകളും റിട്രീറ്റുകളും നടത്തി, ആത്മബന്ധങ്ങൾ, ആത്മീയ ഉണർവ്, വ്യക്തിഗത പരിവർത്തനം എന്നിവയെക്കുറിച്ചുള്ള തന്റെ ഉൾക്കാഴ്ചകൾ പങ്കിട്ടു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആഴത്തിലുള്ള ആത്മീയ പരിജ്ഞാനവുമായി ചേർന്നുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ താഴേത്തട്ടിലുള്ള സമീപനം, മാർഗനിർദേശവും രോഗശാന്തിയും തേടുന്ന വ്യക്തികൾക്ക് സുരക്ഷിതവും പിന്തുണയുള്ളതുമായ അന്തരീക്ഷം സ്ഥാപിക്കുന്നു.മറ്റുള്ളവരെ അവരുടെ ആത്മീയ പാതയിൽ എഴുതുകയോ നയിക്കുകയോ ചെയ്യാത്തപ്പോൾ, ജെറമി പ്രകൃതിയിൽ സമയം ചെലവഴിക്കുന്നതും വ്യത്യസ്ത സംസ്കാരങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം ചെയ്യുന്നതും ആസ്വദിക്കുന്നു. പ്രകൃതിയുടെ സൗന്ദര്യത്തിൽ മുഴുകുകയും ജീവിതത്തിന്റെ എല്ലാ തുറകളിലുമുള്ള ആളുകളുമായി ബന്ധപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നതിലൂടെ, സ്വന്തം ആത്മീയ വളർച്ചയും മറ്റുള്ളവരെക്കുറിച്ചുള്ള സഹാനുഭൂതിയോടെയുള്ള ധാരണയും ആഴത്തിലാക്കാൻ തനിക്ക് തുടരാനാകുമെന്ന് അദ്ദേഹം വിശ്വസിക്കുന്നു.മറ്റുള്ളവരെ സേവിക്കുന്നതിനുള്ള അചഞ്ചലമായ പ്രതിബദ്ധതയും അഗാധമായ ജ്ഞാനവും കൊണ്ട്, ജെറമി ക്രൂസ് ഇരട്ട ജ്വാലകൾക്കും നക്ഷത്രവിത്തുകൾക്കും അവരുടെ ദൈവിക കഴിവുകളെ ഉണർത്താനും ആത്മാർത്ഥമായ അസ്തിത്വം സൃഷ്ടിക്കാനും ആഗ്രഹിക്കുന്ന എല്ലാ വ്യക്തികൾക്കും വഴികാട്ടിയാണ്.തന്റെ ബ്ലോഗിലൂടെയും ആത്മീയ വഴിപാടുകളിലൂടെയും, അവരുടെ അതുല്യമായ ആത്മീയ യാത്രകളിൽ ആളുകളെ പ്രചോദിപ്പിക്കുകയും ഉയർത്തുകയും ചെയ്യുന്നു.