ഒരു സ്വപ്നത്തിൽ കൂൺ എടുക്കുന്നതിന്റെ ആത്മീയ അർത്ഥം

John Curry 19-10-2023
John Curry

സ്വപ്‌നങ്ങൾ എല്ലായ്‌പ്പോഴും മനുഷ്യരാശിയുടെ ആകർഷണത്തിന്റെയും നിഗൂഢതയുടെയും വിഷയമാണ്.

പലരുടെയും ജിജ്ഞാസ ഉണർത്തുന്ന ഒരു സ്വപ്ന തീം സ്വപ്നത്തിൽ കൂൺ പറിക്കുന്നതിന്റെ ആത്മീയ അർത്ഥമാണ്.

ഈ നിഗൂഢ ചിഹ്നത്തിന് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലേക്കും വ്യക്തിഗത വളർച്ചയിലേക്കും ആത്മീയതയിലേക്കും ആഴത്തിലുള്ള ഉൾക്കാഴ്ചകൾ വെളിപ്പെടുത്താൻ കഴിയും.

ഈ ലേഖനം ഈ സ്വപ്നത്തിന് പിന്നിലെ പ്രതീകാത്മകതയെക്കുറിച്ചും അത് നമ്മുടെ ആത്മീയ യാത്രയെ എങ്ങനെ സ്വാധീനിക്കും എന്നതിനെക്കുറിച്ചും ആഴത്തിൽ പരിശോധിക്കുന്നു.

സ്വപ്ന വ്യാഖ്യാനം: സംസ്കാരത്തിന്റെയും മനഃശാസ്ത്രത്തിന്റെയും ഒരു മിശ്രിതം

സാംസ്‌കാരിക വിശ്വാസങ്ങൾ, മതപരമായ പ്രതീകാത്മകത, മനഃശാസ്ത്ര സിദ്ധാന്തങ്ങൾ എന്നിവയുൾപ്പെടെ വിവിധ സ്രോതസ്സുകൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന സങ്കീർണ്ണമായ ഒരു മേഖലയാണ് സ്വപ്ന വ്യാഖ്യാനം.

പല സംസ്കാരങ്ങളിലും കൂൺ രൂപാന്തരം, അവബോധം, മറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ജ്ഞാനം എന്നിവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു.

ഇതും കാണുക: നിങ്ങളുടെ നാവ് കടിക്കുന്നതിന്റെ ആത്മീയ അർത്ഥം

ഈ സാംസ്കാരികവും മതപരവുമായ വിശ്വാസങ്ങളും നമ്മുടെ സ്വന്തം അനുഭവങ്ങളും ഒരു സ്വപ്നത്തിൽ കൂൺ പറിക്കുന്നതിന്റെ ആത്മീയ അർത്ഥത്തെ സ്വാധീനിക്കും.

കൂണുകളുടെ ആത്മീയ പ്രതീകം

കൂൺ ഇരുണ്ടതും നനഞ്ഞതുമായ ചുറ്റുപാടുകളിൽ വളരുന്നതിനാൽ അവയുടെ ദ്രുതഗതിയിലുള്ള വളർച്ചയ്ക്കും ജീർണിക്കുന്ന പദാർത്ഥങ്ങളെ ജീവൻ നിലനിർത്തുന്ന പോഷകങ്ങളാക്കി മാറ്റാനുള്ള കഴിവിനും പേരുകേട്ടതിനാൽ അവ അദ്വിതീയമാണ്.

സ്വപ്നങ്ങളുടെ ലോകത്ത്, കൂൺ പ്രതീകപ്പെടുത്താൻ കഴിയും:

 1. വ്യക്തിഗത വളർച്ച: കൂൺ ചീഞ്ഞഴുകുന്ന പദാർത്ഥത്തെ പോഷണമാക്കി മാറ്റുന്നതുപോലെ, കൂൺ പറിക്കുന്ന സ്വപ്നം നമ്മുടെ വെല്ലുവിളികളെയും പ്രതികൂലാനുഭവങ്ങളെയും പ്രതീകപ്പെടുത്തുന്നു വളർച്ചയ്ക്കുള്ള അവസരങ്ങളുംപരിവർത്തനം.
 2. അവബോധവും മാർഗനിർദേശവും: കൂൺ പലപ്പോഴും മറഞ്ഞിരിക്കുന്നതും അവ്യക്തവുമായ സ്ഥലങ്ങളിൽ വളരുന്നു, ഇത് നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ നിന്നോ ഉയർന്ന ശക്തിയിൽ നിന്നോ മറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ജ്ഞാനത്തിന്റെയും മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശത്തിന്റെയും കണ്ടെത്തലിനെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു.
 3. സമ്പത്ത് ശേഖരണം: ചില സ്വപ്ന വ്യാഖ്യാനങ്ങളിൽ, കൂൺ പറിക്കുന്നത് സമ്പത്ത് അല്ലെങ്കിൽ സാമൂഹിക പദവി വർദ്ധനയെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു, ഇത് ശരിയായ മാനേജ്മെന്റിന്റെയും തീരുമാനമെടുക്കലിന്റെയും സമൃദ്ധിയെ പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നു.
അനുബന്ധ ലേഖനം പല്ല് തേയ്ക്കുന്നതിന്റെ ആത്മീയ അർത്ഥം. സ്വപ്നം

വൈകാരിക സന്ദർഭവും വ്യക്തിപരമായ അനുഭവങ്ങളും

നമ്മുടെ അനുഭവങ്ങളും വികാരങ്ങളും ഒരു സ്വപ്നത്തിൽ കൂൺ എടുക്കുന്നതിന്റെ ആത്മീയ അർത്ഥത്തെ സ്വാധീനിക്കും.

അനുബന്ധ പോസ്റ്റുകൾ:

 • ഒരു സ്വപ്നത്തിൽ നാണയങ്ങൾ എടുക്കുന്നതിന്റെ ആത്മീയ അർത്ഥം: അൺലോക്ക് ചെയ്യുന്നു...
 • സ്വപ്നത്തിൽ മുട്ടകൾ എടുക്കുന്നതിന്റെ ആത്മീയ അർത്ഥം: ഒരു അഴിച്ചുമാറ്റൽ... <8
 • സ്വപ്നത്തിൽ മത്സ്യം കഴിക്കുന്നതിന്റെ ആത്മീയ അർത്ഥം: ഒരു ആഴത്തിലുള്ള നോട്ടം...
 • സ്വപ്നത്തിൽ മാമ്പഴം സ്വീകരിക്കുന്നതിന്റെ ആത്മീയ അർത്ഥം

ഉദാഹരണത്തിന്, ഒരു പർവതപ്രദേശത്ത് വളർന്ന ഒരാൾ പ്രദേശവും സുഹൃത്തുക്കളുമായി കൂൺ പറിച്ചെടുക്കുന്നതിൽ ആസ്വദിച്ചതും സ്വപ്നത്തെ ഗൃഹാതുരതയോടും സന്തോഷത്തോടും ബന്ധിപ്പിച്ചേക്കാം.

വ്യത്യസ്‌തമായി, കൂൺ കൊണ്ട് നെഗറ്റീവ് അനുഭവം ഉള്ള ഒരാൾ സ്വപ്നത്തെ വ്യത്യസ്തമായി വ്യാഖ്യാനിച്ചേക്കാം.

സ്വപ്‌ന സാഹചര്യങ്ങളിലേക്ക് ആഴത്തിൽ ഇറങ്ങുക: ആത്മീയ അർത്ഥങ്ങളും ജീവിതപാഠങ്ങളും

കൂൺ പറിക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വ്യത്യസ്ത സ്വപ്ന സാഹചര്യങ്ങളും അവയുടെ ആത്മീയ അർത്ഥങ്ങളും നമുക്ക് പര്യവേക്ഷണം ചെയ്യാം.ഈ ആകർഷകമായ ചിഹ്നത്തെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ സമഗ്രമായ ധാരണ.

കൂൺ പറിക്കുന്നതും വൈകാരിക രോഗശാന്തിയും

ശാന്തവും മനോഹരവുമായ ചുറ്റുപാടിൽ കൂൺ പറിക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ച് സ്വപ്നം കാണുന്നത് വൈകാരിക രോഗശാന്തിയെയും വൈകാരിക പ്രക്ഷുബ്ധതയെ മറികടക്കുന്നതിനെയും സൂചിപ്പിക്കുന്നു.

കൂണുകൾ അവയുടെ രൂപാന്തര സ്വഭാവത്തിന് പേരുകേട്ടതിനാൽ, നിങ്ങളുടെ വൈകാരിക വെല്ലുവിളികളെ നേരിടാനും വളർച്ചയ്‌ക്കുള്ള അവസരങ്ങളാക്കി മാറ്റാനും ഈ സ്വപ്ന രംഗം നിങ്ങളെ പ്രേരിപ്പിച്ചേക്കാം.

ഇതും കാണുക: 5 ഡോളർ കണ്ടെത്തുന്നതിന്റെ ആത്മീയ അർത്ഥം

വിഷമുള്ള കൂൺ തിരഞ്ഞെടുക്കൽ: വഞ്ചനയെ സൂക്ഷിക്കുക

വിഷമുള്ള കൂൺ പറിക്കാൻ നിങ്ങൾ സ്വപ്നം കാണുന്നുവെങ്കിൽ അത് വഞ്ചനയെക്കുറിച്ചോ വിശ്വാസവഞ്ചനയെക്കുറിച്ചോ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയേക്കാം.

ഈ സ്വപ്നം നിങ്ങളുടെ അവബോധത്തെ വിശ്വസിക്കാനും തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുമ്പോൾ ജാഗ്രത പാലിക്കാനുമുള്ള ഒരു ഓർമ്മപ്പെടുത്തലാണ്. തോന്നുന്നത് പോലെയാണ്.

ഈ സന്ദർഭത്തിൽ, കൂണുകൾക്ക് ഉപരിതലത്തിനടിയിൽ ഒളിഞ്ഞിരിക്കുന്ന മറഞ്ഞിരിക്കുന്ന അപകടങ്ങളെ പ്രതീകപ്പെടുത്താൻ കഴിയും.

ഒരു സമൃദ്ധമായ വിളവെടുപ്പ്: സമൃദ്ധിയും സമൃദ്ധിയും

പലരെയും തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് സ്വപ്നം കാണുന്നു. കൂൺ സമൃദ്ധി, സമൃദ്ധി, കഠിനാധ്വാനത്തിന്റെ പ്രതിഫലം എന്നിവയെ പ്രതീകപ്പെടുത്തുന്നു.

നിങ്ങളുടെ പരിശ്രമങ്ങൾ ഫലം കാണുമെന്നും നിങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യങ്ങളുടെയും ആഗ്രഹങ്ങളുടെയും പൂർത്തീകരണം നിങ്ങൾ അനുഭവിക്കുമെന്നും ഈ സ്വപ്ന രംഗം സൂചിപ്പിക്കുന്നു.

അനുബന്ധ പോസ്റ്റുകൾ:

 • ഒരു സ്വപ്നത്തിൽ നാണയങ്ങൾ എടുക്കുന്നതിന്റെ ആത്മീയ അർത്ഥം: അൺലോക്ക് ചെയ്യുന്നു...
 • സ്വപ്നത്തിൽ മുട്ടകൾ എടുക്കുന്നതിന്റെ ആത്മീയ അർത്ഥം: ഒരു അഴിച്ചുമാറ്റൽ... <8
 • സ്വപ്നത്തിൽ മത്സ്യം കഴിക്കുന്നതിന്റെ ആത്മീയ അർത്ഥം: ഒരു ആഴത്തിലുള്ള നോട്ടം...
 • സ്വപ്നത്തിൽ മാമ്പഴം സ്വീകരിക്കുന്നതിന്റെ ആത്മീയ അർത്ഥം
അനുബന്ധ ലേഖനം സ്വപ്നങ്ങളിൽ വിവാഹം കാണുന്നത്: നല്ലതോ ചീത്തയോ?

നിങ്ങളുടെ വ്യക്തിപരവും തൊഴിൽപരവുമായ ജീവിതത്തിൽ വിജയം കൈവരിക്കുന്നതിന് നിങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധയും അർപ്പണബോധവും നിലനിർത്താൻ ഇത് നിങ്ങളെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നു.

കൂണുകളുടെ രൂപാന്തരീകരണ ശക്തി: ആത്മീയ വളർച്ച

കൂൺ' പരിവർത്തന സ്വഭാവം ആത്മീയ വളർച്ചയോടും ഉണർവിനോടും ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു.

നിങ്ങൾ കൂൺ പറിക്കുന്ന ഒരു സ്വപ്നത്തിൽ, അത് നിങ്ങളുടെ ആത്മീയ യാത്രയെ സ്വീകരിക്കാനും നിങ്ങളുടെ ആന്തരിക ലോകത്തിലേക്ക് ആഴ്ന്നിറങ്ങാനും ഉള്ളിൽ ഒളിഞ്ഞിരിക്കുന്ന ജ്ഞാനം കണ്ടെത്താനുമുള്ള നിങ്ങളുടെ സന്നദ്ധതയെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു.

നിങ്ങളുടെ ആത്മീയ പാത പര്യവേക്ഷണം ചെയ്യാനും പ്രബുദ്ധത തേടാനും ഈ സ്വപ്നം നിങ്ങളെ ക്ഷണിച്ചേക്കാം.

ബന്ധങ്ങൾ പരിപോഷിപ്പിക്കൽ: ബന്ധങ്ങൾ ശക്തിപ്പെടുത്തലും പൊരുത്തക്കേടുകൾ പരിഹരിക്കലും

ചിലപ്പോൾ, സ്വപ്നം കാണുന്നു കൂൺ പറിക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ ബന്ധങ്ങളുമായി, പ്രത്യേകിച്ച് കുടുംബാംഗങ്ങളുമായും അടുത്ത സുഹൃത്തുക്കളുമായും ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കാം.

ഈ സ്വപ്നത്തിന് ഈ ബന്ധങ്ങളുടെ പോഷണത്തെയും ശക്തിപ്പെടുത്തലിനെയും അല്ലെങ്കിൽ ഐക്യവും ഊഷ്മളതയും പുനഃസ്ഥാപിക്കുന്നതിന് പൊരുത്തക്കേടുകളും തെറ്റിദ്ധാരണകളും പരിഹരിക്കേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യകതയെ പ്രതീകപ്പെടുത്താൻ കഴിയും. ഒരു സ്വപ്നത്തിൽ കൂൺ എടുക്കുന്നതിന്റെ ആത്മീയ അർത്ഥം ബഹുമുഖമാണ്, നമ്മുടെ വ്യക്തിപരമായ വളർച്ച, വൈകാരിക ക്ഷേമം, ആത്മീയ വികസനം എന്നിവയെക്കുറിച്ചുള്ള ആഴത്തിലുള്ള ഉൾക്കാഴ്ചകൾ വെളിപ്പെടുത്തുന്നു.

സ്വപ്നത്തിന്റെ സന്ദർഭം, വികാരങ്ങൾ, വ്യക്തിപരമായ അനുഭവങ്ങൾ എന്നിവ പരിശോധിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഉപബോധമനസ്സ് പകർന്നുനൽകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന മറഞ്ഞിരിക്കുന്ന സന്ദേശങ്ങളും മാർഗനിർദേശങ്ങളും കണ്ടെത്താനാകും.

നിങ്ങൾ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾജീവിതത്തിലൂടെ, നിങ്ങളുടെ സ്വപ്നങ്ങളിലേക്കും അവയുടെ വിലപ്പെട്ട പാഠങ്ങളിലേക്കും ശ്രദ്ധ ചെലുത്താൻ ഓർക്കുക.

കൂണുകളുടെ പരിവർത്തന ശക്തിയെ ഉൾക്കൊള്ളുകയും സ്വയം കണ്ടെത്തൽ, ആത്മീയ വളർച്ച, പൂർത്തീകരണം എന്നിവയിലേക്കുള്ള നിങ്ങളുടെ പാതയിൽ നിങ്ങളെ നയിക്കാൻ അവയുടെ ജ്ഞാനത്തെ അനുവദിക്കുകയും ചെയ്യുക.

John Curry

ജെറമി ക്രൂസ്, ഇരട്ട ജ്വാലകൾ, നക്ഷത്രവിത്തുകൾ, ആത്മീയത എന്നിവയുടെ മേഖലയിൽ വൈദഗ്ദ്ധ്യം നേടിയ ഒരു എഴുത്തുകാരനും ആത്മീയ ഉപദേശകനും ഊർജ്ജ രോഗശാന്തിക്കാരനുമാണ്. ആത്മീയ യാത്രയുടെ സങ്കീർണതകൾ മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ആഴമായ അഭിനിവേശത്തോടെ, ആത്മീയ ഉണർവും വളർച്ചയും ആഗ്രഹിക്കുന്ന വ്യക്തികൾക്ക് മാർഗനിർദേശവും പിന്തുണയും നൽകുന്നതിന് ജെറമി സ്വയം സമർപ്പിച്ചു.സ്വാഭാവിക അവബോധജന്യമായ കഴിവോടെ ജനിച്ച ജെറമി ചെറുപ്പത്തിൽ തന്നെ തന്റെ വ്യക്തിപരമായ ആത്മീയ യാത്ര ആരംഭിച്ചു. ഒരു ഇരട്ട ജ്വാല എന്ന നിലയിൽ, ഈ ദൈവിക ബന്ധത്തിൽ വരുന്ന വെല്ലുവിളികളും പരിവർത്തന ശക്തിയും അദ്ദേഹം നേരിട്ട് അനുഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്. തന്റെ സ്വന്തം ഇരട്ട ജ്വാല യാത്രയിൽ നിന്ന് പ്രചോദനം ഉൾക്കൊണ്ട്, ഇരട്ട ജ്വാലകൾ അഭിമുഖീകരിക്കുന്ന സങ്കീർണ്ണവും തീവ്രവുമായ ചലനാത്മകതയിലൂടെ സഞ്ചരിക്കാൻ മറ്റുള്ളവരെ സഹായിക്കുന്നതിന് തന്റെ അറിവും ഉൾക്കാഴ്ചകളും പങ്കിടാൻ ജെറമി നിർബന്ധിതനായി.ജെറമിയുടെ രചനാശൈലി അതുല്യമാണ്, ആഴത്തിലുള്ള ആത്മീയ ജ്ഞാനത്തിന്റെ സാരാംശം ഉൾക്കൊള്ളുന്നു, അതേസമയം അത് വായനക്കാർക്ക് എളുപ്പത്തിൽ ആക്സസ് ചെയ്യാനാകും. പ്രായോഗിക ഉപദേശങ്ങളും പ്രചോദനാത്മകമായ കഥകളും ചിന്തോദ്ദീപകമായ ഉൾക്കാഴ്ചകളും നൽകിക്കൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ബ്ലോഗ് ഇരട്ട ജ്വാലകൾ, നക്ഷത്രവിത്തുകൾ, ആത്മീയ പാതയിലുള്ളവർ എന്നിവരുടെ ഒരു സങ്കേതമായി വർത്തിക്കുന്നു.അനുകമ്പയും സഹാനുഭൂതിയും നിറഞ്ഞ സമീപനത്തിന് അംഗീകാരം ലഭിച്ച ജെറമിയുടെ അഭിനിവേശം വ്യക്തികളെ അവരുടെ ആധികാരികത സ്വീകരിക്കുന്നതിനും അവരുടെ ദൈവിക ഉദ്ദേശ്യം ഉൾക്കൊള്ളുന്നതിനും ആത്മീയവും ഭൗതികവുമായ മേഖലകൾക്കിടയിൽ യോജിച്ച സന്തുലിതാവസ്ഥ സൃഷ്ടിക്കുന്നതിലാണ്. അവന്റെ അവബോധജന്യമായ വായനകളിലൂടെയും ഊർജ്ജ സൗഖ്യമാക്കൽ സെഷനുകളിലൂടെയും ആത്മീയമായുംവഴികാട്ടിയായ ബ്ലോഗ് പോസ്റ്റുകൾ, അദ്ദേഹം എണ്ണമറ്റ വ്യക്തികളുടെ ജീവിതത്തെ സ്പർശിച്ചു, പ്രതിബന്ധങ്ങളെ തരണം ചെയ്യാനും ആന്തരിക സമാധാനം കണ്ടെത്താനും അവരെ സഹായിക്കുന്നു.ആത്മീയതയെക്കുറിച്ചുള്ള ജെറമി ക്രൂസിന്റെ അഗാധമായ ധാരണ ഇരട്ട ജ്വാലകൾക്കും നക്ഷത്രവിത്തുകൾക്കും അപ്പുറത്തേക്ക് വ്യാപിക്കുന്നു, വിവിധ ആത്മീയ പാരമ്പര്യങ്ങൾ, മെറ്റാഫിസിക്കൽ സങ്കൽപ്പങ്ങൾ, പുരാതന ജ്ഞാനം എന്നിവയിലേക്ക് വ്യാപിക്കുന്നു. വൈവിധ്യമാർന്ന പഠിപ്പിക്കലുകളിൽ നിന്ന് പ്രചോദനം ഉൾക്കൊണ്ട്, ആത്മാവിന്റെ യാത്രയുടെ സാർവത്രിക സത്യങ്ങളോട് സംസാരിക്കുന്ന ഒരു യോജിപ്പുള്ള ഒരു ടേപ്പ്‌സ്ട്രിയിലേക്ക് അവയെ നെയ്തെടുക്കുന്നു.പ്രഭാഷകനും ആത്മീയ അധ്യാപകനുമായ ജെറമി ലോകമെമ്പാടും വർക്ക് ഷോപ്പുകളും റിട്രീറ്റുകളും നടത്തി, ആത്മബന്ധങ്ങൾ, ആത്മീയ ഉണർവ്, വ്യക്തിഗത പരിവർത്തനം എന്നിവയെക്കുറിച്ചുള്ള തന്റെ ഉൾക്കാഴ്ചകൾ പങ്കിട്ടു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആഴത്തിലുള്ള ആത്മീയ പരിജ്ഞാനവുമായി ചേർന്നുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ താഴേത്തട്ടിലുള്ള സമീപനം, മാർഗനിർദേശവും രോഗശാന്തിയും തേടുന്ന വ്യക്തികൾക്ക് സുരക്ഷിതവും പിന്തുണയുള്ളതുമായ അന്തരീക്ഷം സ്ഥാപിക്കുന്നു.മറ്റുള്ളവരെ അവരുടെ ആത്മീയ പാതയിൽ എഴുതുകയോ നയിക്കുകയോ ചെയ്യാത്തപ്പോൾ, ജെറമി പ്രകൃതിയിൽ സമയം ചെലവഴിക്കുന്നതും വ്യത്യസ്ത സംസ്കാരങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം ചെയ്യുന്നതും ആസ്വദിക്കുന്നു. പ്രകൃതിയുടെ സൗന്ദര്യത്തിൽ മുഴുകുകയും ജീവിതത്തിന്റെ എല്ലാ തുറകളിലുമുള്ള ആളുകളുമായി ബന്ധപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നതിലൂടെ, സ്വന്തം ആത്മീയ വളർച്ചയും മറ്റുള്ളവരെക്കുറിച്ചുള്ള സഹാനുഭൂതിയോടെയുള്ള ധാരണയും ആഴത്തിലാക്കാൻ തനിക്ക് തുടരാനാകുമെന്ന് അദ്ദേഹം വിശ്വസിക്കുന്നു.മറ്റുള്ളവരെ സേവിക്കുന്നതിനുള്ള അചഞ്ചലമായ പ്രതിബദ്ധതയും അഗാധമായ ജ്ഞാനവും കൊണ്ട്, ജെറമി ക്രൂസ് ഇരട്ട ജ്വാലകൾക്കും നക്ഷത്രവിത്തുകൾക്കും അവരുടെ ദൈവിക കഴിവുകളെ ഉണർത്താനും ആത്മാർത്ഥമായ അസ്തിത്വം സൃഷ്ടിക്കാനും ആഗ്രഹിക്കുന്ന എല്ലാ വ്യക്തികൾക്കും വഴികാട്ടിയാണ്.തന്റെ ബ്ലോഗിലൂടെയും ആത്മീയ വഴിപാടുകളിലൂടെയും, അവരുടെ അതുല്യമായ ആത്മീയ യാത്രകളിൽ ആളുകളെ പ്രചോദിപ്പിക്കുകയും ഉയർത്തുകയും ചെയ്യുന്നു.