ട്വിൻ ഫ്ലേം കണക്ഷനും നമ്പറും 22

John Curry 27-09-2023
John Curry

ആത്മീയ തലത്തിലെ തീവ്രമായ വൈബ്രേഷൻ ഊർജ്ജം കാരണം ഇരട്ട ജ്വാലകൾ പരസ്പരം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നീങ്ങുന്നു.

അവരുടെ ഉഗ്രമായ ബന്ധം ആത്മാവിന്റെ വേർപിരിയലിന്റെ ഫലമാണ്.

അവരുടെ ജനനത്തിനുമുമ്പ്, അവർ ഒരേ ആത്മാവിന്റെ രണ്ട് കഷണങ്ങളായിരുന്നു.

അവർ വേർപിരിഞ്ഞു, അത് അവർക്ക് കാരണമായി. ബൈപോളാർറ്റി ഉണ്ടാക്കുക.

അതുകൊണ്ടാണ് അവർ ഈ ജീവിതത്തിൽ വീണ്ടും അവരുടെ ഭൗതിക രൂപങ്ങളിൽ കണ്ടുമുട്ടുമ്പോൾ.

അത് നിയന്ത്രിക്കാനും ഉൾക്കൊള്ളാനും അവർക്ക് അത്യധികം ബുദ്ധിമുട്ട് തോന്നുന്നു.

അവർക്ക് അങ്ങനെ തോന്നുന്നു. അവർ പരസ്പരം സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ തുടർന്നാൽ അവർ പൊട്ടിത്തെറിക്കാൻ പോകുന്നു.

അതാണ് ഇരട്ട ജ്വാല ബന്ധങ്ങൾ മിക്കവാറും എല്ലായ്‌പ്പോഴും മോശമായി അവസാനിക്കുന്നതിന്റെ കാരണം.

എന്നിരുന്നാലും, ഇരട്ട ജ്വാലകൾക്ക് കഴിയുമെങ്കിൽ അവരുടെ ഭയങ്ങളെ മറികടന്ന് അവരുടെ തെറ്റിദ്ധാരണകൾ ഇല്ലാതാക്കുക, അവർക്ക് പരസ്പരം സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ ശാശ്വതമായ ആനന്ദം കണ്ടെത്താനാകും.

ആത്മീയമായ പ്രകാശം മാത്രമാണ് അവരെ വിനാശകരമായ പാതയിൽ സഞ്ചരിക്കുന്നതിൽ നിന്ന് തടയാൻ കഴിയുക.

അനുബന്ധ പോസ്റ്റുകൾ:

 • ഇരട്ട ജ്വാല സ്ത്രീ ഉണർവ് അടയാളങ്ങൾ: രഹസ്യങ്ങൾ അൺലോക്ക് ചെയ്യുക...
 • ഇരട്ട ജ്വാല നേത്ര സമ്പർക്കം ഒരു ശക്തമായ ബന്ധമാണ് - 10…
 • മിറർ സോൾ അർത്ഥംഒരു ഇരട്ട ജ്വാല കണക്ഷൻ.

  ഇരട്ട ജ്വാല ബന്ധത്തെ പ്രതീകപ്പെടുത്തുന്ന സംഖ്യ 22

  ഇരട്ട തീജ്വാലകളും 22 ഉം പല തരത്തിൽ പരസ്പരം ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു.

  ബന്ധപ്പെട്ട നിങ്ങൾക്ക് ഇരട്ട ജ്വാല വേർപിരിയൽ സ്വപ്നങ്ങൾ ഉള്ളപ്പോൾ ലേഖനം

  22 എന്നത് രണ്ട് സമാന്തര സംഭവങ്ങൾ വിന്യസിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്നും പ്രപഞ്ചം ഇരട്ട ജ്വാലകൾ പരസ്പരം അടുപ്പിക്കുന്നതിനായി ചരടുകൾ വലിക്കുന്നുവെന്നും പറയുന്ന ഒരു പ്രധാന സംഖ്യയാണ്.

  ഇരട്ട ജ്വാലകൾ ഒരിക്കലും തങ്ങളുടെ ബന്ധത്തിൽ സംഖ്യാശാസ്ത്രത്തിന്റെ പ്രാധാന്യം നിഷേധിക്കുന്നു.

  ഇരട്ടകൾക്ക് ഒരിക്കലും അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് പരസ്പരം വേദനിപ്പിക്കാനാവില്ലെന്ന് അവർക്കറിയാം, കാരണം അവർ പരസ്പരം വളരെയധികം സ്നേഹിക്കുന്നു, അവരുടെ ബന്ധത്തിന് ഭയത്തിന്റെ അദൃശ്യ ശക്തികളെ മറികടന്ന് അവരെ ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് നയിക്കാൻ കഴിയും. സമാധാനം.

  ഇരട്ട ജ്വാല ബന്ധത്തെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിൽ പ്രപഞ്ചം എപ്പോഴും തിരക്കിലാണെന്ന തിരിച്ചറിവ് ഇവിടെ പ്രധാനമാണ്.

  ഇരട്ട ജ്വാല നമ്പർ 22 അനുരഞ്ജനത്തിനുള്ള സാധ്യതയെ ഉയർത്തുന്നു.

  ഇരട്ട ജ്വാലകൾ ഉണ്ടായാൽ അനിഷ്ട സംഭവങ്ങൾ കാരണം വേർപിരിഞ്ഞു, ഈ നമ്പർ അവർക്ക് പ്രതീക്ഷയുടെ തിളക്കം നൽകും.

  ഇനിയും അവർക്ക് ഒത്തുചേരാനും പഴയ ബന്ധങ്ങൾ പുനഃസ്ഥാപിക്കാനും അവസരമുണ്ടെന്ന് അവർക്ക് പറയാൻ കഴിയും.

  ഇതും കാണുക: സ്വപ്നങ്ങളിലെ ഹിമപാതങ്ങൾ എന്താണ് അർത്ഥമാക്കുന്നത്?

  അനുബന്ധ പോസ്റ്റുകൾ :

  • ഇരട്ട ജ്വാല സ്ത്രീ ഉണർവ് അടയാളങ്ങൾ: രഹസ്യങ്ങൾ അൺലോക്ക് ചെയ്യുക...
  • ഇരട്ട ജ്വാല നേത്ര സമ്പർക്കം ഒരു ശക്തമായ ബന്ധമാണ് - 10…
  • മിറർ സോൾ അർത്ഥംതീജ്വാലകൾ.

   അപ്രതീക്ഷിതമായ സാഹചര്യങ്ങളിൽ അവർ ഒന്നിക്കുന്നതിനെ ഇത് സൂചിപ്പിക്കുന്നു.

   ഇതും കാണുക: 3 പരുന്തുകൾ വലയം ചെയ്യുന്നു: ആത്മീയ പ്രതീകാത്മകതയിലേക്ക് ആഴത്തിലുള്ള മുങ്ങൽ

   അതുകൊണ്ടാണ് ഇരട്ട ജ്വാല ബന്ധത്തിൽ ഇതിന് അനിഷേധ്യമായ പ്രാധാന്യം ലഭിക്കുന്നത്.

   22 എന്ന സംഖ്യ സൂചിപ്പിക്കുന്ന മറ്റൊരു കാര്യം ഒരു ഇരട്ട ജ്വാല ബന്ധത്തിന്റെ ദൃഢതയാണ്.

   നിങ്ങൾ ഈ നമ്പർ കണ്ടാൽ അതിനർത്ഥം നിങ്ങളുടെ ഇരട്ട ജ്വാല ബന്ധം കുതിച്ചുയരുന്നു എന്നാണ്.

   നിങ്ങളും നിങ്ങളുടെ ഇരട്ട ജ്വാലയും തമ്മിലുള്ള സ്നേഹം ക്രമാതീതമായി വർദ്ധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്.

   അനുബന്ധ ലേഖനം ഇരട്ട ജ്വാലകൾക്ക് പരസ്പരം വേദന അനുഭവപ്പെടുമോ?

   നിങ്ങൾ ശാശ്വതമായ ഒരുമയുടെ കാലഘട്ടത്തിലേക്കാണ് നീങ്ങുന്നത്.

   ഇരട്ട ജ്വാല നമ്പർ 22 വളരെ പ്രാധാന്യമുള്ളതാണ്.

   പ്രപഞ്ചം നമ്മോട് സംഖ്യകളുടെ രൂപത്തിൽ ആശയവിനിമയം നടത്തുന്നു, കാരണം അത് ഒരു വസ്തുനിഷ്ഠമാണ്. ആശയവിനിമയത്തിനുള്ള മാർഗങ്ങൾ, അത് അസംബന്ധവും അവ്യക്തവുമാണെന്ന് തോന്നുമെങ്കിലും, ഈ സംഖ്യകൾക്ക് പിന്നിലെ മറഞ്ഞിരിക്കുന്ന അർത്ഥങ്ങൾ നമ്മെ സത്യത്തിലേക്ക് ഒരു പടി അടുപ്പിക്കുന്നു.

   അവ നമ്മെ വഴിതെറ്റിക്കുന്നതിനുപകരം നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളിലേക്ക് നയിക്കുന്നു.

John Curry

ജെറമി ക്രൂസ്, ഇരട്ട ജ്വാലകൾ, നക്ഷത്രവിത്തുകൾ, ആത്മീയത എന്നിവയുടെ മേഖലയിൽ വൈദഗ്ദ്ധ്യം നേടിയ ഒരു എഴുത്തുകാരനും ആത്മീയ ഉപദേശകനും ഊർജ്ജ രോഗശാന്തിക്കാരനുമാണ്. ആത്മീയ യാത്രയുടെ സങ്കീർണതകൾ മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ആഴമായ അഭിനിവേശത്തോടെ, ആത്മീയ ഉണർവും വളർച്ചയും ആഗ്രഹിക്കുന്ന വ്യക്തികൾക്ക് മാർഗനിർദേശവും പിന്തുണയും നൽകുന്നതിന് ജെറമി സ്വയം സമർപ്പിച്ചു.സ്വാഭാവിക അവബോധജന്യമായ കഴിവോടെ ജനിച്ച ജെറമി ചെറുപ്പത്തിൽ തന്നെ തന്റെ വ്യക്തിപരമായ ആത്മീയ യാത്ര ആരംഭിച്ചു. ഒരു ഇരട്ട ജ്വാല എന്ന നിലയിൽ, ഈ ദൈവിക ബന്ധത്തിൽ വരുന്ന വെല്ലുവിളികളും പരിവർത്തന ശക്തിയും അദ്ദേഹം നേരിട്ട് അനുഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്. തന്റെ സ്വന്തം ഇരട്ട ജ്വാല യാത്രയിൽ നിന്ന് പ്രചോദനം ഉൾക്കൊണ്ട്, ഇരട്ട ജ്വാലകൾ അഭിമുഖീകരിക്കുന്ന സങ്കീർണ്ണവും തീവ്രവുമായ ചലനാത്മകതയിലൂടെ സഞ്ചരിക്കാൻ മറ്റുള്ളവരെ സഹായിക്കുന്നതിന് തന്റെ അറിവും ഉൾക്കാഴ്ചകളും പങ്കിടാൻ ജെറമി നിർബന്ധിതനായി.ജെറമിയുടെ രചനാശൈലി അതുല്യമാണ്, ആഴത്തിലുള്ള ആത്മീയ ജ്ഞാനത്തിന്റെ സാരാംശം ഉൾക്കൊള്ളുന്നു, അതേസമയം അത് വായനക്കാർക്ക് എളുപ്പത്തിൽ ആക്സസ് ചെയ്യാനാകും. പ്രായോഗിക ഉപദേശങ്ങളും പ്രചോദനാത്മകമായ കഥകളും ചിന്തോദ്ദീപകമായ ഉൾക്കാഴ്ചകളും നൽകിക്കൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ബ്ലോഗ് ഇരട്ട ജ്വാലകൾ, നക്ഷത്രവിത്തുകൾ, ആത്മീയ പാതയിലുള്ളവർ എന്നിവരുടെ ഒരു സങ്കേതമായി വർത്തിക്കുന്നു.അനുകമ്പയും സഹാനുഭൂതിയും നിറഞ്ഞ സമീപനത്തിന് അംഗീകാരം ലഭിച്ച ജെറമിയുടെ അഭിനിവേശം വ്യക്തികളെ അവരുടെ ആധികാരികത സ്വീകരിക്കുന്നതിനും അവരുടെ ദൈവിക ഉദ്ദേശ്യം ഉൾക്കൊള്ളുന്നതിനും ആത്മീയവും ഭൗതികവുമായ മേഖലകൾക്കിടയിൽ യോജിച്ച സന്തുലിതാവസ്ഥ സൃഷ്ടിക്കുന്നതിലാണ്. അവന്റെ അവബോധജന്യമായ വായനകളിലൂടെയും ഊർജ്ജ സൗഖ്യമാക്കൽ സെഷനുകളിലൂടെയും ആത്മീയമായുംവഴികാട്ടിയായ ബ്ലോഗ് പോസ്റ്റുകൾ, അദ്ദേഹം എണ്ണമറ്റ വ്യക്തികളുടെ ജീവിതത്തെ സ്പർശിച്ചു, പ്രതിബന്ധങ്ങളെ തരണം ചെയ്യാനും ആന്തരിക സമാധാനം കണ്ടെത്താനും അവരെ സഹായിക്കുന്നു.ആത്മീയതയെക്കുറിച്ചുള്ള ജെറമി ക്രൂസിന്റെ അഗാധമായ ധാരണ ഇരട്ട ജ്വാലകൾക്കും നക്ഷത്രവിത്തുകൾക്കും അപ്പുറത്തേക്ക് വ്യാപിക്കുന്നു, വിവിധ ആത്മീയ പാരമ്പര്യങ്ങൾ, മെറ്റാഫിസിക്കൽ സങ്കൽപ്പങ്ങൾ, പുരാതന ജ്ഞാനം എന്നിവയിലേക്ക് വ്യാപിക്കുന്നു. വൈവിധ്യമാർന്ന പഠിപ്പിക്കലുകളിൽ നിന്ന് പ്രചോദനം ഉൾക്കൊണ്ട്, ആത്മാവിന്റെ യാത്രയുടെ സാർവത്രിക സത്യങ്ങളോട് സംസാരിക്കുന്ന ഒരു യോജിപ്പുള്ള ഒരു ടേപ്പ്‌സ്ട്രിയിലേക്ക് അവയെ നെയ്തെടുക്കുന്നു.പ്രഭാഷകനും ആത്മീയ അധ്യാപകനുമായ ജെറമി ലോകമെമ്പാടും വർക്ക് ഷോപ്പുകളും റിട്രീറ്റുകളും നടത്തി, ആത്മബന്ധങ്ങൾ, ആത്മീയ ഉണർവ്, വ്യക്തിഗത പരിവർത്തനം എന്നിവയെക്കുറിച്ചുള്ള തന്റെ ഉൾക്കാഴ്ചകൾ പങ്കിട്ടു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആഴത്തിലുള്ള ആത്മീയ പരിജ്ഞാനവുമായി ചേർന്നുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ താഴേത്തട്ടിലുള്ള സമീപനം, മാർഗനിർദേശവും രോഗശാന്തിയും തേടുന്ന വ്യക്തികൾക്ക് സുരക്ഷിതവും പിന്തുണയുള്ളതുമായ അന്തരീക്ഷം സ്ഥാപിക്കുന്നു.മറ്റുള്ളവരെ അവരുടെ ആത്മീയ പാതയിൽ എഴുതുകയോ നയിക്കുകയോ ചെയ്യാത്തപ്പോൾ, ജെറമി പ്രകൃതിയിൽ സമയം ചെലവഴിക്കുന്നതും വ്യത്യസ്ത സംസ്കാരങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം ചെയ്യുന്നതും ആസ്വദിക്കുന്നു. പ്രകൃതിയുടെ സൗന്ദര്യത്തിൽ മുഴുകുകയും ജീവിതത്തിന്റെ എല്ലാ തുറകളിലുമുള്ള ആളുകളുമായി ബന്ധപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നതിലൂടെ, സ്വന്തം ആത്മീയ വളർച്ചയും മറ്റുള്ളവരെക്കുറിച്ചുള്ള സഹാനുഭൂതിയോടെയുള്ള ധാരണയും ആഴത്തിലാക്കാൻ തനിക്ക് തുടരാനാകുമെന്ന് അദ്ദേഹം വിശ്വസിക്കുന്നു.മറ്റുള്ളവരെ സേവിക്കുന്നതിനുള്ള അചഞ്ചലമായ പ്രതിബദ്ധതയും അഗാധമായ ജ്ഞാനവും കൊണ്ട്, ജെറമി ക്രൂസ് ഇരട്ട ജ്വാലകൾക്കും നക്ഷത്രവിത്തുകൾക്കും അവരുടെ ദൈവിക കഴിവുകളെ ഉണർത്താനും ആത്മാർത്ഥമായ അസ്തിത്വം സൃഷ്ടിക്കാനും ആഗ്രഹിക്കുന്ന എല്ലാ വ്യക്തികൾക്കും വഴികാട്ടിയാണ്.തന്റെ ബ്ലോഗിലൂടെയും ആത്മീയ വഴിപാടുകളിലൂടെയും, അവരുടെ അതുല്യമായ ആത്മീയ യാത്രകളിൽ ആളുകളെ പ്രചോദിപ്പിക്കുകയും ഉയർത്തുകയും ചെയ്യുന്നു.