Зүүдэнд байгаа цэргүүдийн Библийн утга

John Curry 09-08-2023
John Curry

Мөрөөдөл бол бидний далд ухамсар бидний амьдралын тухай мессежийг өгөхийн тулд бүтээдэг түүхүүд юм.

Библид цэргүүд зүүдэндээ гарч ирдэг тухай олон тооны иш татсан байдаг бөгөөд үүнийг Бурханы тусламжийн захиас гэж тайлбарлаж болно. биднийг чиглүүлээрэй.

Энд бид цэргүүд зүүдэндээ гарч ирэхийн библийн утга учир, энэ нь бидний амьдралтай хэрхэн холбогдож байгааг судлах болно.

Гэм хор, муу сүнснүүдээс хамгаалах

Илчлэлт 6:1-8-д морьтондын арми цагаан хувцас, хуяг дуулгатай тэнгэрээс гарч ирж буйг харуулдаг.

Энэ армийг хүмүүсийг хор хөнөөлөөс хамгаалахын тулд илгээсэн гэж Библид бичсэн байдаг. муу ёрын сүнснүүд.

Энэ тайлбар нь бид арми эсвэл цэргүүдийн тухай зүүдлэх үед тэднийг бидний амьдралд нуугдаж буй муу хүчнээс хамгаалагч гэж үзэх ёстойг харуулж байна.

Өөрийн төлөө зогсохыг уриалсан. Шударга ёс ба зөвт байдал

Библид мөн Тоолол 10-д дурдсан байдаг бөгөөд энэ нь Мосегийн Елеазар, Итамар гэсэн хоёр хүнд Бурханаас зарлигласан зааварчилгааг өгүүлсэн байдаг. гэрчийн” (Тооллого 10:22).

Ингэхдээ тэд шударга ёс, зөвт байдлын төлөө зогсож байсан.

Бид цэргүүдийн тухай зүүдлэх үед тэд босох дуудлагыг төлөөлж чадна. Бидний амьдралд таалагдахгүй, хэцүү байсан ч зөв, шударга зүйлийн төлөө.

Сүнсний дайн

Библи ихэвчлэн сүнслэг байдлын төлөөх дайн, тулааны дүрслэлийг ашигладаг. дайнсайн муугийн хооронд.

Холбогдох бичлэгүүд:

  • Төмөр гэдэг Библийн утга учир: Хүч чадлын бэлгэдэл ба...
  • Зүүдэнд байгаа амьтдын Библийн 12 утгыг судлах нь
  • Зүүдэнд байгаа хорхойн Библийн утга - Зурвасыг тайлах
  • Хагархай аяга тавагны Библийн утга - 15 Бэлгэдэл

Бид арми эсвэл цэргүүдийн тухай зүүдлэх үед энэ нь тусгалаа олсон байдаг. Хэрэв бид амьдралдаа амар амгаланг хүсч байвал анхаарал хандуулах шаардлагатай дотоод сүнслэг тэмцэл - бидний дотор эсвэл гадны нөлөөгөөр.

Өөрийгөө хамгаалах хэрэгцээ

Библид дурдсан байдаг. 1 Самуел 17:45-47-д Давид Голиатын эсрэг тулалдаж байгаа тухай ярихдаа өөрийгөө хамгаалах.

Бид эндээс өөрийгөө аюулаас хамгаалах ямар ч аргаар бие махбодийн болон сүнслэг байдлын аль алинд нь хийж болохыг харж болно. Давидын Голиаттай тулгарах үед хийсэн зүйлтэй яг адилхан.

Цэргүүдийг харуулсан зүүд нь хэрэв тэд амьдралынхаа замд аюулгүй, аюулгүй байхыг хүсч байвал өөрийгөө хамгаалах хэрэгтэй байж болохыг харуулж байна.

Холбоотой 15-р зүйлийн ард байгаа гайхмаар үнэн Цэвэршилтийн дараах сарын тэмдгийн тухай зүүдлэх нь

Бурханы тэмцэх хүч

Шастирын дэд 20:15-д бид Бурхан Өөрийн хүчийг хэрхэн ашиглаж, Израилийн дайснуудтай тулалдахын тулд тэнгэр элч нарын армид тушаал өгч байгааг хардаг. .

Энэ нь биднийг эсэргүүцэгчдийн эсрэг зогсохын тулд Бурханы тэнгэрлэг хүчийг хүлээн зөвшөөрч, түүнд түшиглэх шаардлагатай гэсэн санааг бататгаж байна.

Ялалт.Айдас

Дуулал 24:8-д Давид Бурханаас эмээдэг эсвэл эмээдэг хэнийг ч гэсэн гайхамшигт ялалтын тухай өгүүлдэг бөгөөд энэ нь бид зүрх сэтгэлдээ итгэлтэйгээр муу ёрын хүчийг хэрхэн ялан дийлж чадна гэдгийг харуулж байна. оюун ухаан.

Цэргүүдийг агуулсан зүүд нь энэхүү итгэлийг сануулж чадна.

Залбирлын хүч

Библи дээр залбирлыг олон удаа дурьдсан байдаг. сүнслэг дайны хэрэгтэй хэрэгсэл (Иохан 15:7; Иаков 5:16).

Бид цэргүүдийг зүүдлэх нь бидний амьдралд муу нөлөөллөөс нэмэлт хамгаалахын тулд илүү чин сэтгэлээсээ залбирахыг уриалж байна.

Холбогдох нийтлэлүүд:

  • Төмөр гэдэг Библийн утга учир: Хүч чадлын бэлгэдэл ба...
  • Зүүдэнд байгаа амьтдын Библийн 12 утгыг судлах нь
  • Зүүдэнд байгаа хорхойн Библийн утга - Зурвасыг тайлах
  • Хагарсан аяга тавагны Библийн утга - 15 бэлгэдэл

Бидний итгэлийг бэлгэддэг хуяг дуулга

Ефес 6:11-18 нь биднийг сүнслэг тулаанаас хамгаалахад тусалдаг итгэлийг бэлгэддэг хуяг дуулганы тухай байнга иш татдаг хэсэг юм.

Бид хуяг дуулгатай ижил төстэй зүүд зүүдэлдэг бөгөөд ингэснээр итгэлээ ашиглахын чухлыг онцолсон байдаг. хор хөнөөлийн эсрэг бамбай болно.

Эв нэгдлээр хүч чадлыг олох нь

Дэд хууль 32:30-д хүн дайснуудын эсрэг бусадтай нэгдэж хүч чадлыг хэрхэн олж болохыг Библид дурдсан байдаг.

Арми, цэргүүдийг харуулсан зүүд нь энэ ухагдахууныг сануулж, бидэнд хэрэгтэй байгааг харуулж магадгүй юм.Бидний тулалдаанд оролцохын тулд бидний итгэдэг хүмүүстэй нэгдэх.

Эцэст нь цэргүүдийг харуулсан зүүдний цаад утгыг нарийн тодорхойлохын тулд залбирал, ялгах чадвар, бэлчээрийн мал аж ахуйн удирдамжаар тайлбарлах нь бидний хувьд чухал юм.

Ийм мэдлэг, ойлголттой болсноор бид сурсан зүйлээ муу хүчнээс хамгаалж, өдөр тутмын тэмцэлдээ ялалт байгуулахад ашиглаж чадна.

Хамгаалах цэргүүдийн мөрөөдөл

Хүнийг хамгаалж байгаа эсвэл хүрээлж буй цэргүүдийг харуулсан зүүд нь хор хөнөөлөөс хамгаалж, сүнслэг удирдамж, тэр ч байтугай бурханлаг хайрыг илэрхийлдэг.

Холбоотой нийтлэл Алтан титэм Сүнслэг утга учир - Бэлгэдэл

Энэ нь сахиусан тэнгэрийн хүчийг ажиглаж байгааг илтгэнэ. Бидний дээгүүр эсвэл Бурхан биднийг харж байгаа бөгөөд амжилтанд хүрэхэд шаардлагатай бүх зүйлээр хангах болно гэсэн үг юм.

Цэргийн дүрэмт хувцас Зүүдний утга

Цэргийн хувцас өмссөн хүнийг харах Зүүдэндээ дүрэмт хувцас өмсөх нь амьдралын шинэ туршлага, сэтгэл хөдлөлтэй тулгарах үед эр зориг, хүч чадлыг бэлэгддэг гэж тайлбарлаж болно.

Мөн энэ нь аливаа бэрхшээлийг үл харгалзан зорилгодоо хүрэх замыг илэрхийлж болно.

Мөн_үзнэ үү: Хамар загатнах мухар сүсэг ба сүнслэг утга учир

Дайнд байгаа цэрэг болохыг мөрөөдөх

Дайнд оролцож буй цэрэг болохыг мөрөөдөх нь өнөөгийн амьдралын саад бэрхшээл, тухайлбал, айдас, гэм буруутай холбоотой дотоод тэмцлийг илэрхийлдэг.

Энэ нь зөв, буруу, оршихуйн хоорондын дотоод тэмцлийг илэрхийлж болноЗөв сонголт хийхэд хангалттай зоригтой байх нь амжилтанд хүргэнэ.

Би зүүдэндээ цэрэг байсан

Зүүдэндээ цэрэг болох нь өөрийгөө сахилга бат, шийдэмгий, ба хүч; Та таны өмнө тулгарч болзошгүй аливаа асуудал, сорилтод өөрийгөө бэлдэж байна.

Энэ нь таны удахгүй хийх ажлуудад бэлэн байгааг онцлон харуулах эсвэл хэрэв та хангалттай хичээж чадвал өөрт тулгарсан аливаа саад бэрхшээлийг даван туулах болно гэдгийг харуулж чадна.

Зүүдэндээ цэрэгтэй ярилцах

Зүүдэндээ цэрэгтэй ярилцах нь хүнд хэцүү нөхцөл байдлыг шийдвэрлэх туршлагатай хэн нэгнээс зөвлөгөө авах, заавар зөвлөгөө авах хэрэгцээг бэлэгддэг. дайн эсвэл тулалдаанд.

Мөн_үзнэ үү: Мөөгний сүнслэг утга учир - бэлгэдэл

Хэцүү үед эрх мэдэл бүхий хүмүүсээс тусламж хүсэх үед мэдэрдэг тайтгарлыг илтгэж болно.

Зүүдэндээ цэргүүдээс зугтах нь

Цэргүүдээс зугтаж байна гэж зүүдлэх нь ихэвчлэн бүтэлгүйтэл, сэтгэл санааны дарамт, гэм буруу гэх мэт сөрөг хүчнээс зугтахыг бэлгэддэг бөгөөд эдгээр нь бодит амьдрал дээр таныг хөөж гаргахыг оролддог.

Мөрөөдөл. Эдгээр мэдрэмжийг үгүйсгэхээс илүүтэйгээр хүлээн зөвшөөрөх хэрэгтэй гэсэн санааг дэвшүүлж болох бөгөөд ингэснээр тэднийг урагшлуулахын тулд тэдгээрийг шийдвэрлэх боломжтой болно.

Дүгнэлт

Цэргийн мөрөөдлийн цаад утгыг ойлгосноор бид тэдгээрийг илүү сайн тайлбарлаж чадна. бидний доторх гүн гүнзгий ач холбогдол ба тэдгээр нь бидний амьдралын замналтай хэрхэн холбогдож байгаа талаар.

John Curry

Жереми Круз бол ихэр дөл, оддын үр, сүнслэг байдлын чиглэлээр мэргэшсэн өндөр нэр хүндтэй зохиолч, оюун санааны зөвлөх, эрчим хүчний эдгээгч юм. Сүнслэг аяллын нарийн ширийнийг ойлгох гүн хүсэл тэмүүлэлтэй Жереми оюун санааны сэргэлт, өсөлтийг эрэлхийлж буй хувь хүмүүст заавар, дэмжлэг үзүүлэхэд өөрийгөө зориулжээ.Төрөлхийн зөн совингийн чадвартай төрсөн Жереми бага наснаасаа хувийн оюун санааны аялалаа эхлүүлсэн. Тэрээр өөрөө ихэр галын хувьд энэхүү тэнгэрлэг холболттой хамт ирдэг сорилт бэрхшээл, хувиргах хүчийг өөрийн биеэр мэдэрсэн. Өөрийн ихэр дөл аяллаасаа урам зориг авсан Жереми ихэр дөл тулгардаг ээдрээтэй, эрчимтэй динамикийг даван туулахад нь бусдад туслахын тулд мэдлэг, ойлголтоо хуваалцахыг албадлаа.Жеремигийн бичих хэв маяг нь өвөрмөц бөгөөд гүн гүнзгий оюун санааны мэргэн ухааны мөн чанарыг шингээж, уншигчдад хялбархан хүртээмжтэй байлгадаг. Түүний блог нь ихэр дөл, оддын үр, оюун санааны замд яваа хүмүүст зориулсан ариун газар болж, практик зөвлөгөө, урам зоригтой түүхүүд, эргэцүүлэн бодох ухаарлыг өгдөг.Энэрэнгүй, өрөвдмөөр ханддаг гэдгээрээ хүлээн зөвшөөрөгдсөн Жеремигийн хүсэл тэмүүлэл нь хувь хүмүүст өөрсдийн жинхэнэ мөн чанарыг хүлээн зөвшөөрч, бурханлаг зорилгыг нь хэрэгжүүлэх, сүнслэг болон бие махбодийн хоорондын зохицолтой тэнцвэрийг бий болгоход оршдог. Түүний зөн совингийн уншлага, эрчим хүчийг эдгээх сессүүд болон сүнслэг байдлаар дамжууланудирдамжтай блог нийтлэлүүддээ тэрээр тоо томшгүй олон хүмүүсийн амьдралыг хөндөж, саад бэрхшээлийг даван туулж, дотоод амар амгаланг олоход нь тусалсан.Жереми Крузын сүнслэг байдлын талаарх гүн гүнзгий ойлголт нь ихэр дөл, оддын үрээс хальж, янз бүрийн оюун санааны уламжлал, метафизикийн үзэл баримтлал, эртний мэргэн ухааныг гүнзгийрүүлдэг. Тэрээр олон янзын сургаалаас урам зориг авч, сүнсний аяллын бүх нийтийн үнэнийг өгүүлдэг нэгдмэл хивсэнцэр болгон нэгтгэдэг.Эрэлттэй илтгэгч, оюун санааны багш Жереми дэлхий даяар семинар зохион байгуулж, сэтгэлийн холбоо, оюун санааны сэргэлт, хувь хүний ​​өөрчлөлтийн талаархи ойлголтоо хуваалцдаг. Түүний гүн гүнзгий сүнслэг мэдлэгтэй хослуулсан нь удирдамж, эдгэрэлтийг эрэлхийлж буй хувь хүмүүст аюулгүй, дэмжлэг үзүүлэх орчинг бүрдүүлдэг.Бусдыг оюун санааны замд нь чиглүүлж, бичээгүй үедээ Жереми байгальд цагийг өнгөрөөж, өөр өөр соёлыг судлах дуртай. Тэрээр байгалийн сайхныг шимтэн үзэж, нийгмийн бүхий л давхаргын хүмүүстэй холбоо тогтоосноор өөрийн оюун санааны өсөлт, бусдын талаарх өрөвдөх сэтгэлийг гүнзгийрүүлж чадна гэдэгт итгэдэг.Жереми Круз бусдад үйлчлэх тууштай тууштай байдал, гүн гүнзгий мэргэн ухаанаараа ихэр дөл, оддын үр, тэнгэрлэг чадавхийг сэрээж, сүнслэг оршихуйг бий болгохыг эрэлхийлдэг бүх хүмүүст чиглүүлэгч гэрэл юм.Тэрээр өөрийн блог болон сүнслэг өргөлүүдээрээ дамжуулан тэдэнд сүнслэг өвөрмөц аялалд нь урам зориг өгч, урам зоригийг нэмэгдүүлсээр байна.