ਟਵਿਨ ਫਲੇਮ ਦੋਸਤੀ: ਤੁਹਾਡਾ ਸੱਚਾ ਰੂਹ ਵਾਲਾ ਦੋਸਤ

John Curry 19-10-2023
John Curry
ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਆਦਿ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ।

ਇੱਕ ਸੱਚੀ ਰੂਹ ਦੀ ਦੋਸਤੀ ਦੇ ਚਿੰਨ੍ਹ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹਨ:

ਟਵਿਨ ਫਲੇਮ ਦੋਸਤੀ ਦੇ ਚਿੰਨ੍ਹ

ਕੋਈ ਰਾਜ਼ ਜਾਂ ਝੂਠ ਨਹੀਂ :

ਤੁਹਾਡੇ ਸੱਚੇ ਰੂਹ ਦੇ ਦੋਸਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗਲੈਮਰ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਕੋਈ ਭੇਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੋਚੇ ਬਿਨਾਂ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਆਲੋਚਨਾ:

ਦੋਵਾਂ ਫਲੇਮ ਦੋਸਤੀ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਡਾ ਦੋਸਤ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਆਤਮਾ ਵਰਗਾ ਹੈ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ।

ਕੋਈ ਦਿਖਾਵਾ ਜਾਂ ਹਮਲਾਵਰਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਲੋਚਨਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਸਾਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਬੁਰਾ ਮਹਿਸੂਸ ਨਾ ਕਰੋ।

ਉਹ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕਠੋਰ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਬਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੋਈ ਘਟੀਆ ਵਿਅਕਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਉੱਚ ਸਮਝ:

ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੋਸਤੀ ਵਿੱਚ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਦੋ ਕਾਰਕਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ: ਸੁਣਨਾ ਅਤੇ ਬੋਲਣਾ।

ਸੱਚੀ ਰੂਹ ਦੀ ਦੋਸਤੀ ਵਿੱਚ, ਸੁਣਨ ਅਤੇ ਬੋਲਣ ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ ਸੰਤੁਲਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਸੰਬੰਧਿਤ ਪੋਸਟਾਂ:

 • ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਜੇਕਰ ਮੇਰੀ ਟਵਿਨ ਫਲੇਮ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਟਵਿਨ ਨੈਵੀਗੇਟ ਕਰਨਾ…
 • ਟਵਿਨ ਫਲੇਮ ਨਾਰੀ ਜਾਗ੍ਰਿਤੀ ਦੇ ਚਿੰਨ੍ਹ: ਦੇ ਭੇਦ ਖੋਲ੍ਹੋ…
 • ਨੰਬਰ 15 - 20 ਦੇ ਚਿੰਨ੍ਹ ਦੇਖਣ ਦਾ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਅਰਥ…
 • ਮਿਰਰ ਸੋਲ ਦਾ ਅਰਥ

  ਦੋਸਤੀ ਦੇ ਸਹੀ ਅਰਥਾਂ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ, ਅਰਸਤੂ ਦੇ ਇੱਕ ਹਵਾਲੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ, "ਇੱਕ ਸੱਚਾ ਦੋਸਤ ਦੋ ਸਰੀਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਤਮਾ ਹੈ"; ਇਸ ਹਵਾਲੇ ਵਿੱਚ, ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ "ਇੱਕ ਸੱਚਾ ਦੋਸਤ" ਨੂੰ "ਦੋਵਾਂ ਫਲੇਮ" ਨਾਲ ਹਟਾ ਦੇਈਏ, ਤਾਂ ਇਹ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।

  ਇਹ ਵੀ ਵੇਖੋ: ਇੱਕ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨੀਲੀ ਕਾਰ ਦਾ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਅਰਥ: ਅਵਚੇਤਨ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਯਾਤਰਾ

  ਇਸ ਕਹਾਵਤ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇੱਕ ਸੱਚਾ ਦੋਸਤ ਅਤੇ ਜੁੜਵਾਂ ਫਲੇਮ ਦੋ ਪਾਸੇ ਜਾਪਦੇ ਹਨ। ਇੱਕੋ ਸਿੱਕਾ।

  ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਦੋਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਉਹ ਦੋਹਰੀ ਫਲੇਮ ਦੋਸਤੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

  ਟਵਿਨ ਫਲੇਮ ਦੋਸਤੀ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।

  ਉਹ ਦੋਸਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਅਸਲ ਕੀਮਤ ਦੀ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ।

  ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਸੱਚਾ ਰੂਹ ਦਾ ਦੋਸਤ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਅਤੇ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਕ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋ।

  ਇੱਕ ਸੱਚੇ ਰੂਹ ਦੇ ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੇ ਗੇਲਿਕ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਅਨਮ ਕਾਰਾ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

  ਇੱਥੇ, ਅਨਮ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਆਤਮਾ ਅਤੇ ਕਾਰਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਦੋਸਤ।

  ਤੁਹਾਡਾ ਸੱਚਾ ਰੂਹ ਦਾ ਦੋਸਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਸਮਝਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੀ ਪਛਾਣ ਸਕੋ।

  ਦੋਵਾਂ ਫਲੇਮ ਦੋਸਤੀ ਦੇ ਕੁਝ ਸੰਕੇਤ ਹਨ।

  ਸੰਬੰਧਿਤ ਪੋਸਟਾਂ:

   5 ਜੇਕਰ ਮੇਰੀ ਟਵਿਨ ਲਾਟ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਟਵਿਨ ਨੈਵੀਗੇਟ ਕਰਨਾ…
 • ਟਵਿਨ ਫਲੇਮ ਨਾਰੀ ਜਾਗ੍ਰਿਤੀ ਦੇ ਚਿੰਨ੍ਹ: ਦੇ ਭੇਦ ਖੋਲ੍ਹੋ…
 • ਨੰਬਰ 15 - 20 ਦੇ ਚਿੰਨ੍ਹ ਦੇਖਣ ਦਾ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਅਰਥ…
 • ਮਿਰਰ ਸੋਲ ਦਾ ਅਰਥਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।

  ਅਨੰਤਕ ਸੀਮਾਵਾਂ:

  ਇੱਕ ਸੱਚਾ ਰੂਹ ਵਾਲਾ ਦੋਸਤ ਕਦੇ ਵੀ ਮੰਗ ਜਾਂ ਧੱਕਾ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ।

  ਉਹ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਕਦੇ ਵੀ ਦਾਖਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ।

  ਅਨਟੁੱਟ ਭਰੋਸੇ:

  ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਰੂਹ ਦੇ ਦੋਸਤ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

  ਸੰਬੰਧਿਤ ਲੇਖ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਟਵਿਨ ਫਲੇਮ ਸਮਾਨਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਛਾਣਦੇ ਹੋ

  ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੁੱਦਾ ਬਹੁਤ ਨਾਜ਼ੁਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਚਿੰਤਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

  ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਧੋਖਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।

  ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਕੀ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਤੋੜਣਗੇ।

  ਕੋਈ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ:

  ਕੋਈ ਵੀ ਸੰਪੂਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਰਿਸ਼ਤਾ ਇਸ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦਾ ਹੈ।

  ਮਾਫੀ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਗ੍ਹਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ; ਕੁੜੱਤਣ ਸਿਰਫ ਅਸਥਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

  ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਉਹ ਛੁਪਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਦੁਖੀ ਜਾਂ ਗੁੱਸੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹਨ।

  ਸੱਚਾ ਰੂਹ ਦਾ ਦੋਸਤ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ

  ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕਦੇ ਵੀ ਬਦਸੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਦੋਸਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਸੁੰਦਰ ਹੋ; ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਦਾਸ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ; ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਘੱਟ ਸਮਝਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਪ੍ਰਤਿਭਾਸ਼ਾਲੀ ਹੋ।

  ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੋਹਰੇ ਫਲੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਦੋਸਤ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹੋ?

  ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਸਖ਼ਤ ਨਿਯਮ ਨਹੀਂ ਹਨ ਜੋ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ।

  ਇੱਕ ਜੁੜਵਾਂ ਫਲੇਮ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਰੂਹਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਈਥਰਿਅਲ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਜੋ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਆਤਮਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਦੋ ਰੂਹਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਲਿੰਕ ਹੈ ਜੋ ਜੋੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ।

  ਤੁਸੀਂ ਭੌਤਿਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਦੋਹਰੀ ਲਾਟ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋਅਸਲੀਅਤ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਦੋਸਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ।

  ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੀ ਜੁੜਵਾਂ ਫਲੇਮ ਸਿਰਫ਼ ਦੋਸਤ ਹੋਣ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਫਿਰ ਅਜਿਹਾ ਕਿਉਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਕੁਝ ਕਾਰਨ ਹਨ।

  ਤੁਹਾਡੀ ਟਵਿਨ ਫਲੇਮ ਨੂੰ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਿਰਫ਼ ਦੋਸਤ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਹ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁਬਾਰਾ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਏਗਾ।

  ਇਹ ਇੱਕ ਆਮ ਗਲਤ ਧਾਰਨਾ ਹੈ, ਜੋ ਉਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਸਰੀਰਕ ਪਿਆਰ ਜਾਂ ਲੋੜ ਹੈ, ਜਿਸ ਪਲ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਦੋਸਤ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇਸ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਇੱਛਾ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹਨ

  ਉਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਧੇਰੇ ਪਲਾਟੋਨਿਕ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

  ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਦੋਸਤ ਬਣ ਕੇ ਠੀਕ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਹ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਜੁੜਵਾਂ ਫਲੇਮ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਬਦਲੇਗਾ।

  ਕਰੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦੇ ਹੋ; ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ?

  ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਸਿਰਫ਼ ਦੋਸਤ ਬਣ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ?

  ਦੋਵੇਂ ਫਲੇਮ ਫ੍ਰੈਂਡਜ਼ੋਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ

  ਪਹਿਲਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਟਵਿਨ ਫਲੇਮ ਫ੍ਰੈਂਡ ਜ਼ੋਨ ਵਰਗੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਦੋਸਤੀ, ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਆਕਰਸ਼ਣ ਸਰੀਰਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਹਨ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜੁੜਵੀਂ ਲਾਟ ਨਾਲ ਅਨੁਭਵ ਕਰਦੇ ਹੋ।

  ਇੱਕ ਜੁੜਵਾਂ ਫਲੇਮ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਈਥਰਿਅਲ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਹੈ।

  0ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਤੀਤ ਵਿੱਚ ਰਿਸ਼ਤਾ ਸੀ। ਸੰਬੰਧਿਤ ਆਰਟੀਕਲ 7 ਟਵਿਨ ਫਲੇਮ ਲਵ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਚਿੰਨ੍ਹ

  ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਫ੍ਰੈਂਡਜ਼ੋਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਸਕੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਉਂ ਆਏ।

  ਸਭ ਤੋਂ ਆਮ ਵਿਅਕਤੀ ਇੱਕ ਰੋਮਾਂਟਿਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਪ੍ਰਤੀ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

  ਇਸ ਲਈ ਫ੍ਰੈਂਡ ਜ਼ੋਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਆਰਾਮਦਾਇਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਮੌਜੂਦਗੀ।

  ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜੁੜਵਾਂ ਅੱਗਾਂ ਫ੍ਰੈਂਡਜ਼ੋਨ ਵਿੱਚ ਫਸ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜਾਣੂ ਹਨ; ਇਸ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਗੂੜ੍ਹਾ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

  ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਹੋਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਦੋਹਰੇ ਲਾਟ ਲਈ ਆਕਰਸ਼ਕ ਅਤੇ ਦਿਲਚਸਪ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਣਗੇ।

  ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਰਾਮ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਦੋਹਰੇ ਫਲੇਮ ਲਈ ਆਕਰਸ਼ਕ ਅਤੇ ਦਿਲਚਸਪ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਰੀਰਕ ਪਿਆਰ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

  ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉੱਪਰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਸਧਾਰਣ ਡੇਟਿੰਗ ਅਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੇ ਨਿਯਮ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜੁੜਵਾਂ ਫਲੇਮ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਰਿਸ਼ਤਾ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

  ਬੱਸ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਸ ਨਾਲ ਇਮਾਨਦਾਰ ਰਹੋ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੋ, ਝੂਠ ਨਾ ਬੋਲੋ, ਧੋਖਾ ਨਾ ਬੋਲੋ, ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਦੋਹਰੇ ਲਾਟ ਨਾਲ ਗੇਮਾਂ ਨਾ ਖੇਡੋ।

  ਇਸਦਾ ਨਤੀਜਾ ਸਿਰਫ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਭਰੋਸਾ ਗੁਆ ਦੇਣਗੇ ਅਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ।

  ਜੇਕਰ ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਰਨਗੇਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨ ਬਦਲੋ, ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

  ਤੁਹਾਡਾ ਈਥਰੀਅਲ ਟਵਿਨ ਫਲੇਮ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਹੋਰ ਰਿਸ਼ਤੇ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਅਨੁਕੂਲ ਹਨ।

  ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਿਹਤਮੰਦ, ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ!

  ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਦੋਸਤ ਬਣਨ ਲਈ ਸੈਟਲ ਨਾ ਕਰੋ; ਆਪਣੇ ਆਪ ਪ੍ਰਤੀ ਸੱਚੇ ਰਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੋਣ ਦਿਓ।

  ਸਿੱਟਾ

  ਬਸ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜੁੜਵਾਂ ਲਾਟ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਰੀਰਕ ਸਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹਨ ਜੋ ਅਟੁੱਟ ਹਨ, ਇਹ ਸੰਭਵ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਪਿਆਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

  ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਬਾਕੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲਈ ਦੋਸਤੀ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ।

  ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਦੋਸਤੀ ਤਾਂ ਬਸ ਇਸ ਲੇਖ ਵਿਚ ਦਿੱਤੀ ਸਲਾਹ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ।

  ਮੌਜਾਂ ਮਾਣੋ, ਬਦਲਣ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਰਹੋ, ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਓ!

  ਇਹ ਵੀ ਵੇਖੋ: ਪਿੰਕ ਆਰਬ ਦਾ ਅਰਥ: ਗੁਲਾਬੀ ਆਰਬ ਦਾ ਅਰਥ

John Curry

ਜੇਰੇਮੀ ਕਰੂਜ਼ ਇੱਕ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਲੇਖਕ, ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਸਲਾਹਕਾਰ, ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਜੋ ਜੁੜਵਾਂ ਅੱਗਾਂ, ਸਟਾਰਸੀਡਜ਼ ਅਤੇ ਅਧਿਆਤਮਿਕਤਾ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਮਾਹਰ ਹੈ। ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਯਾਤਰਾ ਦੀਆਂ ਪੇਚੀਦਗੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੇ ਡੂੰਘੇ ਜਨੂੰਨ ਨਾਲ, ਜੇਰੇਮੀ ਨੇ ਆਤਮਿਕ ਜਾਗ੍ਰਿਤੀ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।ਇੱਕ ਕੁਦਰਤੀ ਅਨੁਭਵੀ ਯੋਗਤਾ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਏ, ਜੇਰੇਮੀ ਨੇ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪਣੀ ਨਿੱਜੀ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਯਾਤਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜੁੜਵੀਂ ਲਾਟ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਉਸਨੇ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਅਤੇ ਪਰਿਵਰਤਨਸ਼ੀਲ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਬ੍ਰਹਮ ਸਬੰਧ ਨਾਲ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਆਪਣੀ ਟਵਿਨ ਫਲੇਮ ਯਾਤਰਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੋ ਕੇ, ਜੇਰੇਮੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਗਿਆਨ ਅਤੇ ਸੂਝ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਜੋ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਅਤੇ ਤੀਬਰ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ ਵਿੱਚ ਨੈਵੀਗੇਟ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ ਜੋ ਜੁੜਵਾਂ ਅੱਗਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।ਜੇਰੇਮੀ ਦੀ ਲਿਖਣ ਸ਼ੈਲੀ ਵਿਲੱਖਣ ਹੈ, ਡੂੰਘੀ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਬੁੱਧੀ ਦੇ ਸਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਾਠਕਾਂ ਲਈ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਸਦਾ ਬਲੌਗ ਦੋਹਰੇ ਲਾਟਾਂ, ਤਾਰਿਆਂ ਦੇ ਬੀਜਾਂ, ਅਤੇ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਮਾਰਗ 'ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਅਸਥਾਨ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਵਿਹਾਰਕ ਸਲਾਹ, ਪ੍ਰੇਰਣਾਦਾਇਕ ਕਹਾਣੀਆਂ, ਅਤੇ ਸੋਚ-ਉਕਸਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸੂਝ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।ਉਸਦੀ ਹਮਦਰਦੀ ਅਤੇ ਹਮਦਰਦੀ ਵਾਲੀ ਪਹੁੰਚ ਲਈ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ, ਜੇਰੇਮੀ ਦਾ ਜਨੂੰਨ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕ ​​ਸਵੈ ਨੂੰ ਗਲੇ ਲਗਾਉਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬ੍ਰਹਮ ਉਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਮੂਰਤੀਮਾਨ ਕਰਨ, ਅਤੇ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਅਤੇ ਭੌਤਿਕ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਇਕਸੁਰਤਾ ਵਾਲਾ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਉਸਦੇ ਅਨੁਭਵੀ ਰੀਡਿੰਗਾਂ, ਊਰਜਾ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੈਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇਨਿਰਦੇਸ਼ਿਤ ਬਲੌਗ ਪੋਸਟਾਂ, ਉਸਨੇ ਅਣਗਿਣਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਛੂਹਿਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ।ਜੇਰੇਮੀ ਕਰੂਜ਼ ਦੀ ਅਧਿਆਤਮਿਕਤਾ ਦੀ ਡੂੰਘੀ ਸਮਝ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ, ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਸੰਕਲਪਾਂ, ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਬੁੱਧੀ ਨੂੰ ਖੋਜਦੇ ਹੋਏ, ਦੋਹਰੇ ਲਾਟਾਂ ਅਤੇ ਤਾਰਿਆਂ ਦੇ ਬੀਜਾਂ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ। ਉਹ ਵਿਭਿੰਨ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਾਲਮੇਲ ਵਾਲੀ ਟੇਪਸਟਰੀ ਵਿੱਚ ਬੁਣਦਾ ਹੈ ਜੋ ਰੂਹ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਸੱਚਾਈਆਂ ਨੂੰ ਬੋਲਦਾ ਹੈ।ਇੱਕ ਮੰਗੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਪੀਕਰ ਅਤੇ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਅਧਿਆਪਕ, ਜੇਰੇਮੀ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵਰਕਸ਼ਾਪਾਂ ਅਤੇ ਰੀਟ੍ਰੀਟਸ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਆਤਮਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨਾਂ, ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਜਾਗ੍ਰਿਤੀ, ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਪਰਿਵਰਤਨ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਸੂਝ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਡੂੰਘੇ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਗਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ, ਉਸ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ, ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸਥਾਪਤ ਕਰਦੀ ਹੈ।ਜਦੋਂ ਉਹ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਮਾਰਗ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਜੇਰੇਮੀ ਕੁਦਰਤ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾਉਣ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਭਿਆਚਾਰਾਂ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰਨ ਦਾ ਅਨੰਦ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੁਦਰਤੀ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਕਰ ਕੇ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਤਮਿਕ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਹਮਦਰਦੀ ਵਾਲੀ ਸਮਝ ਨੂੰ ਡੂੰਘਾ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ।ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ਅਟੱਲ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਡੂੰਘੀ ਬੁੱਧੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਜੇਰੇਮੀ ਕਰੂਜ਼ ਦੋਹਰੇ ਲਾਟਾਂ, ਤਾਰਿਆਂ ਦੇ ਬੀਜਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਕ ਰੋਸ਼ਨੀ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੀ ਬ੍ਰਹਮ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣ ਅਤੇ ਇੱਕ ਰੂਹਾਨੀ ਹੋਂਦ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।ਆਪਣੇ ਬਲੌਗ ਅਤੇ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ਾਂ ਦੁਆਰਾ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਲੱਖਣ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਯਾਤਰਾਵਾਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਅਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।