બાઇબલમાં 3 નોક્સનો અર્થ શું છે?

John Curry 04-08-2023
John Curry

સામગ્રીઓનું કોષ્ટક

બાઇબલમાં ઘણી રસપ્રદ વાર્તાઓ અને પ્રતીકો છે, જેમાંથી એક ત્રણ નોકનું મહત્વ છે. ખ્રિસ્તી ધર્મમાં, ત્રણ નૉક્સ ઈશ્વરની શક્તિ અને રક્ષણનું પ્રતિનિધિત્વ કરે છે.

આ પણ જુઓ: પાણી ઉપર ઉડતા સપના - આધ્યાત્મિક અર્થ

આ પ્રતીક સમગ્ર બાઇબલમાં ઘણી વાર્તાઓમાં દેખાય છે, જેઓ વિશ્વાસ કરે છે તેમના માટે આશાની ભાવના આપે છે.

થ્રી નોક્સ શું કરે છે. બાઇબલમાં શું અર્થ છે?

ત્રણ નોકને ઘણીવાર ભગવાન તરફથી સંકેત તરીકે જોવામાં આવે છે કે તે આપણી સાથે છે અને જરૂર પડ્યે મદદ કરશે.

આ પણ જુઓ: સ્ત્રી હરણને જોવાનો આધ્યાત્મિક અર્થ: દૈવી સ્ત્રીત્વની સફર

નંબર ત્રણ નોંધપાત્ર છે, કારણ કે તે પવિત્ર ટ્રિનિટી-પિતા, પુત્ર અને પવિત્ર આત્મા-તેમજ દૈવી પૂર્ણતા અથવા પૂર્ણતાને રજૂ કરે છે. શાસ્ત્ર પ્રમાણે, “પ્રભુ સારા છે, મુશ્કેલીના દિવસે ગઢ છે; જેઓ તેમનામાં ભરોસો રાખે છે તેઓને તે જાણે છે” (નાહુમ 1:7).

આ કલમ એ સમજાવવામાં મદદ કરે છે કે ખ્રિસ્તી ધર્મમાં શા માટે ત્રણ નોકનો વિશેષ અર્થ છે.

જો તમે મુશ્કેલીમાં હોવ અને મદદની જરૂર છે, ત્રણ વખત દરવાજો ખટખટાવવો

કેટલાક ધાર્મિક સંદર્ભોમાં, ત્રણ વખત દરવાજો ખટખટાવવો એ મુશ્કેલ સમયમાં ભગવાન અથવા તેના દૂતો પાસેથી મદદની અપીલ તરીકે જોઈ શકાય છે.

નવા કરારના પ્રેરિતોનાં કૃત્યો 12:5-10 માં, હેરોદના આદેશથી પીટરને જેલમાં ધકેલી દેવામાં આવ્યો હતો, પરંતુ જ્યારે તેણે તેની જેલની કોટડીનો દરવાજો ત્રણ વખત ખખડાવ્યો ત્યારે તેને એક દેવદૂત દ્વારા ચમત્કારિક રીતે બચાવી લેવામાં આવ્યો હતો.

આ વાર્તા હાઈલાઈટ કરે છે કે જ્યારે કોઈ વ્યક્તિ પોતાની જાતને ગંભીર મુશ્કેલી અથવા મુશ્કેલ સમયમાં શોધે છે ત્યારે આવી સહાય મેળવવી કેટલી શક્તિશાળી હોઈ શકે છે.

જો તમે તેના વિશે માહિતી મેળવવા માંગતા હોવતમારું ભવિષ્ય, ત્રણ વખત દરવાજો ખખડાવો

ત્રણ વાર દરવાજો ખટખટાવવો એ ભગવાન જેવા ઉચ્ચ શક્તિ સ્ત્રોત પાસેથી તેમના ભાવિ અથવા ભાગ્ય વિશેની માહિતી મેળવવાની ઇચ્છાને પણ રજૂ કરી શકે છે.

સમગ્ર શાસ્ત્રમાં એવી વાર્તાઓ છે જેમાં લોકોએ પ્રાર્થના દ્વારા સીધા ભગવાન પાસેથી માર્ગદર્શન માંગ્યું છે અથવા અન્ય લોકોને તેમના વતી અમુક કાર્યો કરવા માટે કહ્યું છે, જેમ કે ત્રણ વાર દરવાજો ખટખટાવવો.

સંબંધિત પોસ્ટ્સ:<7
  • એક પંક્તિમાં ત્રણ તારા જોવું: આધ્યાત્મિક અર્થ
  • સપનામાં સોનાની વીંટીનો બાઈબલના અર્થનો ખુલાસો - 19…
  • સ્વપ્નમાં વરસાદનો બાઈબલના અર્થ શું છે ? 15…
  • સપનામાં દરવાજાનો બાઈબલનો અર્થ: આધ્યાત્મિકતા ખોલવાનું...
સંબંધિત લેખ બ્લેક બીટલનો આધ્યાત્મિક અર્થ

જેર્મિયા 33:3-4 માં, ઉદાહરણ તરીકે, યર્મિયા પૂછે છે, “કૉલ કરો મને અને હું તને જવાબ આપીશ," જેનું અર્થઘટન કરી શકાય કે જો કોઈ ભગવાનને બોલાવે છે, તો તે તેમને એવું જ્ઞાન આપશે કે જે પ્રાર્થના અને વિશ્વાસ પર આધાર રાખ્યા વિના માનવોને કુદરતી રીતે અથવા સરળતાથી ન આવે.

તે દૈવી હસ્તક્ષેપનો સંકેત આપે છે.

ત્રણ ઘૂંટણને ઘણીવાર એ સંકેત તરીકે અર્થઘટન કરવામાં આવે છે કે જ્યારે જરૂર પડે ત્યારે ઈશ્વર અથવા તેના દૂતો મદદ કરશે.

બાઇબલમાં, આ ઘણી વાર્તાઓમાં દર્શાવવામાં આવ્યું છે. જ્યાં ત્રણ કઠણ કર્યા પછી દૈવી હસ્તક્ષેપ થાય છે.

આવો જ એક દાખલો એ છે કે જ્યારે પીટર જેલની કોટડીનો દરવાજો ખખડાવ્યા પછી એક દેવદૂત અચાનક તેની સામે દેખાય છે.ત્રણ વખત.

આને મુશ્કેલ પરિસ્થિતિઓમાં મદદ અને સુરક્ષા પ્રદાન કરવામાં ભગવાન અથવા તેમના સંદેશવાહકોની શક્તિશાળી ભૂમિકાને રજૂ કરવા તરીકે જોઈ શકાય છે.

તે પ્રકટીકરણનું પ્રતિનિધિત્વ કરી શકે છે

ત્રણ નૉક્સ ભગવાન તરફથી સાક્ષાત્કાર અને આપણા માટે તેમની દૈવી યોજનાને પણ દર્શાવે છે. આ શાસ્ત્રમાંથી ઘણી વાર્તાઓ દ્વારા સચિત્ર છે, જેમાં એક પણ છે જ્યાં યર્મિયા જ્ઞાન માટે ભગવાનને પોકાર કરે છે.

પછી ભવિષ્યવેત્તાએ ભગવાનનો અવાજ સાંભળ્યો કે તેને "મને બોલાવો" કરવાની આજ્ઞા આપી હતી-જેનું અર્થઘટન આ રીતે કરી શકાય છે: જો તમે ભગવાન સુધી પહોંચો છો, તે તમારા ભાગ્ય વિશેની માહિતી જાહેર કરશે કે જે તમને વિશ્વાસ અને પ્રાર્થના વિના પ્રાપ્ત થશે નહીં.

તે આશાનું પ્રતીક છે

સૌથી નોંધપાત્ર રીતે, ત્રણ દસ્તક એ જાણીને આશા અને સલામતીનું પ્રતીક છે કે આપણે માર્ગદર્શન અને રક્ષણ માટે ઉચ્ચ શક્તિ પર આધાર રાખી શકીએ છીએ, પછી ભલે જીવન આપણા પર ગમે તેટલું ફેંકી દે.

મોટેભાગે દુસ્તર અવરોધો અથવા મુશ્કેલ પરિસ્થિતિઓનો સામનો કરતી વખતે પણ, તે પ્રદાન કરી શકે છે. દૈવી હસ્તક્ષેપ દ્વારા મદદ મળી શકે છે તે જાણવા માટે અપાર આરામ અને મનની શાંતિ.

તે ટ્રિનિટીનું પ્રતિનિધિત્વ કરે છે

ખ્રિસ્તી ધર્મમાં નંબર ત્રણ પણ ખૂબ જ મહત્વપૂર્ણ છે, કારણ કે તે પ્રતીક છે પવિત્ર ટ્રિનિટી: પિતા, પુત્ર અને પવિત્ર આત્મા.

સંબંધિત પોસ્ટ્સ:

  • એક પંક્તિમાં ત્રણ તારા જોવું: આધ્યાત્મિક અર્થ
  • ના બાઈબલના અર્થને ઉકેલવું સપનામાં સોનાની વીંટી - 19…
  • સ્વપ્નમાં વરસાદનો બાઈબલમાં અર્થ શું છે? 15…
  • સપનામાં દરવાજાનો બાઈબલીય અર્થ: આધ્યાત્મિકતા ખોલવાનું…
સંબંધિત લેખ રેડ કાર ડ્રીમ: આધ્યાત્મિક અર્થ

સિદ્ધાંત મુજબ, આ ત્રણ વ્યક્તિઓ એક જ દૈવી અસ્તિત્વ ધરાવે છે અને તેમને દેવતા અને પવિત્રતાના મૂર્ત સ્વરૂપ તરીકે જોવામાં આવે છે.

આ અર્થ સમગ્ર બાઇબલની ઘણી વાર્તાઓમાં પ્રતિબિંબિત થાય છે, જ્યાં ત્રણ ઘૂંટણ ભગવાન તરફથી રક્ષણ અથવા દૈવી હસ્તક્ષેપ દર્શાવે છે.

તે ભક્તિ અને શુદ્ધતા દર્શાવે છે

ત્રણ નૉક્સ ભક્તિ અને શુદ્ધતાનું પ્રતિનિધિત્વ કરે છે, કારણ કે નંબર ત્રણ હજારો વર્ષોથી નોંધપાત્ર આધ્યાત્મિક મહત્વ ધરાવે છે.

કેટલીક પરંપરાઓમાં, તે શરીર, મન અને આત્મા વચ્ચેના સંવાદિતાનું પ્રતિનિધિત્વ કરે છે – એ "દૈવી પૂર્ણતા" તરીકે ઓળખાતી સ્થિતિ કે જે ફક્ત ભાવના સાથે સંરેખિત કરીને જ પ્રાપ્ત કરી શકાય છે.

આ સમજાવવામાં મદદ કરી શકે છે કે શા માટે ત્રણ વખત દરવાજો ખટખટાવવો એ ખ્રિસ્તી ધર્મમાં આટલો વિશેષ અર્થ છે.

તે કઠિન સમયમાં આરામ આપી શકે છે

મુશ્કેલ સમયમાં અથવા કોઈના ભવિષ્ય વિશે અનિશ્ચિતતાનો સામનો કરતી વખતે, એ જાણીને કે આપણે મદદ માટે ભગવાન પર ભરોસો રાખી શકીએ છીએ તે અવિશ્વસનીય રીતે દિલાસો આપી શકે છે.

ત્રણ નોક અમને યાદ કરાવો કે જીવનના સંઘર્ષમાં જ્યારે આપણે એકલા કે અસહાય અનુભવીએ છીએ ત્યારે પણ આપણે બનવું જરૂરી નથી!

જો બીજું કંઈ ન હોય, તો શાસ્ત્રમાં સમાવિષ્ટ વાર્તાઓ તેના ઊંડા અર્થમાં વિશ્વાસ કરનારાઓ માટે આશા પૂરી પાડે છે: જીવન આપણા પર ગમે તેટલું ફેંકી દે, જો આપણે કઠણ કરીશું તો મદદ હંમેશા ઉચ્ચ શક્તિ તરફથી ઉપલબ્ધ રહેશેતેનો દરવાજો.

નિષ્કર્ષ

દરવાજાને ત્રણ વાર ખટખટાવવું એ સંદર્ભ અને સંસ્કૃતિના આધારે ઘણી બાબતોનું પ્રતિનિધિત્વ કરી શકે છે; જો કે, તે કદાચ આસ્થાના લોકો માટે સૌથી વધુ અર્થપૂર્ણ છે.

ઈશ્વરના સંદેશવાહકો તરફથી દૈવી હસ્તક્ષેપ અને રક્ષણ ખ્રિસ્તી ધર્મમાં તેની શરૂઆતથી જ સમાયેલું છે, જે મુશ્કેલ સમયમાં આરામ અને આશા પ્રદાન કરે છે અને એક રીમાઇન્ડર છે કે આપણે ક્યારેય એકલા નથી. - જો આપણે તેનો દરવાજો ખખડાવીએ, તો મદદ હંમેશા ઉપલબ્ધ છે.

John Curry

જેરેમી ક્રુઝ એક ખૂબ જ પ્રતિષ્ઠિત લેખક, આધ્યાત્મિક સલાહકાર અને ઉર્જા હીલર છે જે જોડિયા જ્યોત, સ્ટારસીડ્સ અને આધ્યાત્મિકતાના ક્ષેત્રમાં વિશેષતા ધરાવે છે. આધ્યાત્મિક પ્રવાસની ગૂંચવણોને સમજવાની ઊંડી ઉત્કટતા સાથે, જેરેમીએ આધ્યાત્મિક જાગૃતિ અને વૃદ્ધિની ઈચ્છા ધરાવતા વ્યક્તિઓને માર્ગદર્શન અને સમર્થન આપવા માટે પોતાને સમર્પિત કરી છે.કુદરતી સાહજિક ક્ષમતા સાથે જન્મેલા, જેરેમીએ નાની ઉંમરે તેમની વ્યક્તિગત આધ્યાત્મિક યાત્રા શરૂ કરી. પોતે એક જોડિયા જ્યોત તરીકે, તેણે આ દૈવી જોડાણ સાથે આવતા પડકારો અને પરિવર્તનશીલ શક્તિનો પ્રથમ હાથે અનુભવ કર્યો છે. તેની પોતાની ટ્વીન ફ્લેમ સફરથી પ્રેરિત, જેરેમીએ પોતાના જ્ઞાન અને આંતરદૃષ્ટિને શેર કરવા માટે અન્ય લોકોને ઘણી વખત જટિલ અને તીવ્ર ગતિશીલતા કે જે બે જ્વાળાઓનો સામનો કરવો પડે છે તેની શોધખોળ કરવામાં મદદ કરવાની ફરજ પડી હોવાનું લાગ્યું.જેરેમીની લેખન શૈલી અનન્ય છે, જે તેના વાચકો માટે સરળતાથી સુલભ રાખવા સાથે ઊંડા આધ્યાત્મિક શાણપણના સારને કબજે કરે છે. તેમનો બ્લોગ બે જ્વાળાઓ, સ્ટારસીડ્સ અને આધ્યાત્મિક માર્ગ પરના લોકો માટે અભયારણ્ય તરીકે સેવા આપે છે, જે વ્યવહારુ સલાહ, પ્રેરણાદાયી વાર્તાઓ અને વિચાર-પ્રેરક આંતરદૃષ્ટિ પ્રદાન કરે છે.તેમના દયાળુ અને સહાનુભૂતિપૂર્ણ અભિગમ માટે ઓળખાતા, જેરેમીનો જુસ્સો વ્યક્તિઓને તેમના અધિકૃત સ્વને સ્વીકારવા, તેમના દૈવી હેતુને મૂર્ત બનાવવા અને આધ્યાત્મિક અને ભૌતિક ક્ષેત્રો વચ્ચે સુમેળભર્યું સંતુલન બનાવવા માટે સશક્તિકરણમાં રહેલો છે. તેના સાહજિક વાંચન, ઉર્જા ઉપચાર સત્રો અને આધ્યાત્મિક રીતેમાર્ગદર્શિત બ્લોગ પોસ્ટ, તેમણે અસંખ્ય વ્યક્તિઓના જીવનને સ્પર્શ કર્યો છે, તેમને અવરોધો દૂર કરવામાં અને આંતરિક શાંતિ શોધવામાં મદદ કરી છે.જેરેમી ક્રુઝની આધ્યાત્મિકતાની ગહન સમજ બે જ્વાળાઓ અને સ્ટારસીડ્સથી આગળ વિસ્તરે છે, વિવિધ આધ્યાત્મિક પરંપરાઓ, આધ્યાત્મિક વિભાવનાઓ અને પ્રાચીન શાણપણનો અભ્યાસ કરે છે. તે વિવિધ ઉપદેશોમાંથી પ્રેરણા મેળવે છે, તેમને એક સંકલિત ટેપેસ્ટ્રીમાં વણાટ કરે છે જે આત્માની મુસાફરીના સાર્વત્રિક સત્યોને બોલે છે.શોધાયેલા વક્તા અને આધ્યાત્મિક શિક્ષક, જેરેમીએ વિશ્વભરમાં વર્કશોપ અને પીછેહઠનું આયોજન કર્યું છે, આત્માના જોડાણો, આધ્યાત્મિક જાગૃતિ અને વ્યક્તિગત રૂપાંતરણ પર તેમની આંતરદૃષ્ટિ શેર કરી છે. તેમના ઊંડા આધ્યાત્મિક જ્ઞાન સાથે મળીને તેમનો ડાઉન-ટુ-અર્થ અભિગમ, માર્ગદર્શન અને ઉપચારની શોધ કરતી વ્યક્તિઓ માટે સલામત અને સહાયક વાતાવરણ સ્થાપિત કરે છે.જ્યારે તે અન્ય લોકોને તેમના આધ્યાત્મિક માર્ગ પર લખતો નથી અથવા માર્ગદર્શન આપતો નથી, ત્યારે જેરેમીને પ્રકૃતિમાં સમય પસાર કરવામાં અને વિવિધ સંસ્કૃતિઓની શોધ કરવામાં આનંદ આવે છે. તે માને છે કે કુદરતી વિશ્વની સુંદરતામાં ડૂબીને અને જીવનના તમામ ક્ષેત્રના લોકો સાથે જોડાઈને, તે પોતાની આધ્યાત્મિક વૃદ્ધિ અને અન્ય લોકો પ્રત્યે સહાનુભૂતિપૂર્ણ સમજણને વધુ ઊંડો કરવાનું ચાલુ રાખી શકે છે.અન્યોની સેવા કરવા માટેની તેમની અતૂટ પ્રતિબદ્ધતા અને તેમના ગહન શાણપણ સાથે, જેરેમી ક્રુઝ એ બે જ્વાળાઓ, સ્ટારસીડ્સ અને તેમની દૈવી સંભાવનાને જાગૃત કરવા અને એક આત્મીય અસ્તિત્વ બનાવવા માંગતા તમામ વ્યક્તિઓ માટે માર્ગદર્શક પ્રકાશ છે.તેમના બ્લોગ અને આધ્યાત્મિક અર્પણો દ્વારા, તેઓ તેમની અનન્ય આધ્યાત્મિક યાત્રા પર લોકોને પ્રેરણા અને ઉત્થાન આપવાનું ચાલુ રાખે છે.