ഗോൾഡ് ഓറ അർത്ഥം: ഈ മാന്ത്രിക പ്രഭാവലയത്തിന്റെ പ്രാധാന്യം അറിയുക

John Curry 19-10-2023
John Curry

ഞങ്ങൾ പല വ്യത്യസ്‌ത പ്രഭാവലയങ്ങളെ കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്‌തിട്ടുണ്ട്, എന്നാൽ അവയിലെല്ലാം, സ്വർണ്ണ പ്രഭാവലയം ഏറ്റവും അതീന്ദ്രിയമായ അർത്ഥം ഉൾക്കൊള്ളുന്നു.

സ്വർണ്ണ പ്രഭാവലയം ഒരു ആത്മീയ ഗുരുവിന്റെ അടയാളമാണ്, അവരുമായി ശക്തമായ ബന്ധമുള്ളവർ. ആത്മീയ തലം, അവിടെ വസിക്കുന്ന ആരോഹണ യജമാനന്മാർ എന്നിവരോട്.

ഇതും കാണുക: ഇരട്ട ജ്വാല ഹൃദയമിടിപ്പ്: ഞാൻ എന്താണ് അനുഭവിക്കുന്നത്?

ആരെങ്കിലും അവരുടെ പ്രഭാവലയത്തിൽ സ്വർണ്ണം ഉണ്ടെങ്കിൽ, അത് എല്ലായ്പ്പോഴും ഒരു നല്ല അടയാളമാണ്. സ്വർണ്ണ പ്രഭാവലയത്തിന്റെ അർത്ഥത്തെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ സംസാരിക്കേണ്ടത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് വിശദീകരിക്കാൻ.

സ്വർണ്ണ പ്രഭാവലയം അർത്ഥം

മറ്റെല്ലാ ഓറ നിറങ്ങളിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായി , ആകസ്മികമായി നമുക്ക് ഒരു സ്വർണ്ണ പ്രഭാവലയം നേടാൻ കഴിയില്ല.

അത് ആത്മീയ പ്രവർത്തനത്തിന്റെ അടയാളമാണ്.

നമ്മുടെ ആത്മീയ ജോലി ചെയ്യുമ്പോൾ, ജീവിതത്തിന്റെ പാഠങ്ങൾ പഠിക്കുകയും കർമ്മ ഉപദേശം സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ, നമ്മുടെ താഴ്ന്നതാണ്. -ഫ്രീക്വൻസി എനർജികൾ ആൽക്കെമിക്കായി ഹൈ-ഫ്രീക്വൻസി എനർജികളിലേക്ക് പരിവർത്തനം ചെയ്യപ്പെടുന്നു.

ഇതിനെ പലപ്പോഴും "വൈബ്രേഷനുകൾ ഉയർത്തൽ" അല്ലെങ്കിൽ "നിങ്ങളുടെ ഊർജ്ജം വർദ്ധിപ്പിക്കൽ" എന്ന് വിളിക്കുന്നു.

നമുക്ക് ഈ പ്രക്രിയ കാണാൻ കഴിയും പ്രഭാവലയം.

ലോ-ഫ്രീക്വൻസി എനർജികൾ ഇരുണ്ട നിറമുള്ളവയാണ്, കൂടാതെ നമ്മുടെ പ്രാഥമിക മൃഗ മനസ്സ് ഇപ്പോഴും വിഭാവനം ചെയ്യുന്ന നിഷേധാത്മക, അടിസ്ഥാന വികാരങ്ങൾ, പെരുമാറ്റങ്ങൾ എന്നിവയുമായി പൊരുത്തപ്പെടുന്നു.

ഭയം, കോപം, അസൂയ - ഇവയെല്ലാം കാര്യങ്ങൾ ലോ-ഫ്രീക്വൻസി ഊർജം ഉത്പാദിപ്പിക്കുകയും നമ്മുടെ പ്രഭാവലയത്തെ ഇരുണ്ടതാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.

അനുബന്ധ പോസ്റ്റുകൾ:

  • ടർക്കോയ്‌സ് ഓറ അർത്ഥം: ഊർജം മനസ്സിലാക്കൽ കൂടാതെ…
  • സ്വർണ്ണാഭരണങ്ങളുടെ ബൈബിൾ അർത്ഥം സ്വപ്നങ്ങൾ - 17 പ്രതീകാത്മകത
  • സ്വർണ്ണ നാണയങ്ങളുടെ ആത്മീയ അർത്ഥം - സമൃദ്ധിയും സമൃദ്ധിയും
  • അനാവരണംസ്വപ്നങ്ങളിലെ സ്വർണ്ണ വളയങ്ങളുടെ ബൈബിൾ അർത്ഥം - 19...

അഭിനയം ഉയർന്ന ആവൃത്തിയിലുള്ള ഊർജ്ജം നേടുകയും നന്നായി ചിന്തിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ദയ, മനസ്സാക്ഷി, ആത്മവിശ്വാസം, സ്നേഹം എന്നിവയെല്ലാം ഉയർന്ന ആവൃത്തിയിലുള്ള വികാരങ്ങളാണ്, അത് നമ്മുടെ പ്രഭാവലയത്തിൽ കൂടുതൽ തിളക്കമുള്ളതും തിളക്കമുള്ളതുമായ നിറങ്ങൾ കൊണ്ടുവരുന്നു.

അനുബന്ധ ലേഖനം നിങ്ങളുടെ പ്രഭാവലയം വെള്ളിയാകുമ്പോൾ എന്താണ് അർത്ഥമാക്കുന്നത്

എന്നാൽ ഏറ്റവും ഉയർന്ന ആവൃത്തിയിലുള്ള ഊർജ്ജം ചുറ്റുമുള്ളവയാണ് ഏകത്വവും ബോധവും - ബോധത്തിന്റെ ഉയർന്ന തലങ്ങളിലേക്ക് നമ്മെ ഉയർത്താൻ സഹായിക്കുന്ന ആത്മീയ മൂല്യങ്ങൾ.

ഈ ഉയർന്ന ആവൃത്തിയിലുള്ള ഊർജ്ജങ്ങൾ സ്വർണ്ണ പ്രഭാവലയം ഉണ്ടാക്കുന്നു.

പരിവർത്തനം

നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതുപോലെ ആത്മീയ പ്രവർത്തനം, താഴ്ന്ന ആവൃത്തിയിലുള്ള ഊർജ്ജങ്ങൾ ഉയർന്നതും പിന്നീട് ഉയർന്ന ഫ്രീക്വൻസി എനർജികളിലേക്കും ഉയർത്തുന്നു.

ഇത് സംഭവിക്കുമ്പോൾ, നമ്മുടെ ഓറിക് ഊർജ്ജങ്ങൾ (നമ്മുടെ ആത്മീയ ഊർജ്ജങ്ങളുടെ ഒരു ഉൽപ്പന്നമാണ്) ബിറ്റ് ബൈ ബിറ്റ് ആയി പരിവർത്തനം ചെയ്യപ്പെടുന്നു. ഗോൾഡ് ഓറിക് എനർജികൾ.

മിക്ക ആളുകൾക്കും ഇത് ദശലക്ഷത്തിൽ ഒരു ഭാഗമാണ്.

എന്നാൽ ആരോഹണം ചെയ്യപ്പെട്ട ഗുരുക്കന്മാർക്ക്, ആത്മീയ പ്രവർത്തനത്തോടുള്ള അർപ്പണബോധം വളരെ വലുതായിരുന്നു, അവർ പൂർണ്ണമായും ആരോഹണം ചെയ്തു. ഉയർന്ന ബോധാവസ്ഥയിലേക്ക്, പ്രഭാവലയം പൂർണ്ണമായും സ്വർണ്ണമായി മാറുന്നു. ഇത് പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ സ്വഭാവത്തെയും ബോധത്തെയും അതിനെ വലയം ചെയ്യുന്ന ഏകത്വത്തെയും കുറിച്ചുള്ള പൂർണ്ണവും കൃത്യവുമായ വീക്ഷണത്തെ പ്രതീകപ്പെടുത്തുന്നു.

ഇപ്പോഴും ഭൂമിയിലായിരിക്കുമ്പോൾ, ഈ ആരോഹണം പൂർണ്ണമല്ല.

പദവിയിലേക്കുള്ള പൂർണ്ണമായ ആരോഹണം. ഒരു ആരോഹണ യജമാനന് പൂർണ്ണമായ സ്വർണ്ണ പ്രഭാവലയം ആവശ്യമാണ്, ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവർക്ക് ഇത്ജീവിതത്തിന്റെ ചെളിയും വൈകാരിക സ്വഭാവവും കാരണം മിക്കവാറും അസാധ്യമാണ്.

എന്നാൽ പ്രഭാവലയത്തിലെ ഗണ്യമായ അളവിലുള്ള സ്വർണ്ണം ഒരു വ്യക്തിയുടെ ആത്മീയ പുരോഗതിയുടെ ഉറപ്പായ അടയാളമാണ്.

അനുബന്ധ പോസ്റ്റുകൾ:

  • ടർക്കോയിസ് ഓറ അർത്ഥം: ഊർജം മനസ്സിലാക്കൽ കൂടാതെ…
  • സ്വപ്നങ്ങളിലെ സ്വർണ്ണാഭരണങ്ങളുടെ ബൈബിൾ അർത്ഥം - 17 പ്രതീകാത്മകത
  • സ്വർണ്ണ നാണയങ്ങളുടെ ആത്മീയ അർത്ഥം - സമൃദ്ധിയും സമൃദ്ധിയും
  • സ്വപ്നങ്ങളിലെ സ്വർണ്ണ വളയങ്ങളുടെ ബൈബിളിലെ അർത്ഥം അനാവരണം ചെയ്യുന്നു - 19...

നമ്മുടെ പ്രഭാവലയത്തിൽ സ്വർണ്ണം ഉണ്ടെന്ന് കണ്ടെത്തുമ്പോൾ, നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ആത്മീയ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഒരു കോൺക്രീറ്റിൽ പ്രതിഫലം നൽകുന്നുവെന്ന് നമുക്കറിയാം. വഴി. ഞങ്ങളുടെ ഇതുവരെയുള്ള യാത്രയെക്കുറിച്ച് പ്രതിഫലിപ്പിക്കാൻ ഇത് പഠിക്കാനുള്ള അവസരം നാം ഉപയോഗിക്കണം.

ഇതും കാണുക: ഒരു സ്വപ്നത്തിലെ ഡോനട്ട്സിന്റെ ആത്മീയ അർത്ഥം: നിങ്ങളുടെ ആത്മാവിലേക്കുള്ള ഒരു മധുരമായ ഉൾക്കാഴ്ചഅനുബന്ധ ലേഖനം ഒരു വെള്ളി പ്രഭാവലയം എന്താണ് അർത്ഥമാക്കുന്നത്?

ആത്മീയമായി മറ്റുള്ളവരെ സുഖപ്പെടുത്താൻ സഹായിക്കുന്നതിന് സ്വർണ്ണ പ്രഭാവലയം പ്രകടിപ്പിക്കുന്ന ഊർജ്ജം ഉപയോഗിക്കുന്നതായിരിക്കാം യാത്രയുടെ അടുത്ത ഭാഗം. എല്ലാത്തിനുമുപരി, ആരോഹണ യജമാനന്മാരെല്ലാം അവരുടെ ആത്മീയ പരിശീലനത്തിലൂടെ ചെയ്തത് അതാണ്.

John Curry

ജെറമി ക്രൂസ്, ഇരട്ട ജ്വാലകൾ, നക്ഷത്രവിത്തുകൾ, ആത്മീയത എന്നിവയുടെ മേഖലയിൽ വൈദഗ്ദ്ധ്യം നേടിയ ഒരു എഴുത്തുകാരനും ആത്മീയ ഉപദേശകനും ഊർജ്ജ രോഗശാന്തിക്കാരനുമാണ്. ആത്മീയ യാത്രയുടെ സങ്കീർണതകൾ മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ആഴമായ അഭിനിവേശത്തോടെ, ആത്മീയ ഉണർവും വളർച്ചയും ആഗ്രഹിക്കുന്ന വ്യക്തികൾക്ക് മാർഗനിർദേശവും പിന്തുണയും നൽകുന്നതിന് ജെറമി സ്വയം സമർപ്പിച്ചു.സ്വാഭാവിക അവബോധജന്യമായ കഴിവോടെ ജനിച്ച ജെറമി ചെറുപ്പത്തിൽ തന്നെ തന്റെ വ്യക്തിപരമായ ആത്മീയ യാത്ര ആരംഭിച്ചു. ഒരു ഇരട്ട ജ്വാല എന്ന നിലയിൽ, ഈ ദൈവിക ബന്ധത്തിൽ വരുന്ന വെല്ലുവിളികളും പരിവർത്തന ശക്തിയും അദ്ദേഹം നേരിട്ട് അനുഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്. തന്റെ സ്വന്തം ഇരട്ട ജ്വാല യാത്രയിൽ നിന്ന് പ്രചോദനം ഉൾക്കൊണ്ട്, ഇരട്ട ജ്വാലകൾ അഭിമുഖീകരിക്കുന്ന സങ്കീർണ്ണവും തീവ്രവുമായ ചലനാത്മകതയിലൂടെ സഞ്ചരിക്കാൻ മറ്റുള്ളവരെ സഹായിക്കുന്നതിന് തന്റെ അറിവും ഉൾക്കാഴ്ചകളും പങ്കിടാൻ ജെറമി നിർബന്ധിതനായി.ജെറമിയുടെ രചനാശൈലി അതുല്യമാണ്, ആഴത്തിലുള്ള ആത്മീയ ജ്ഞാനത്തിന്റെ സാരാംശം ഉൾക്കൊള്ളുന്നു, അതേസമയം അത് വായനക്കാർക്ക് എളുപ്പത്തിൽ ആക്സസ് ചെയ്യാനാകും. പ്രായോഗിക ഉപദേശങ്ങളും പ്രചോദനാത്മകമായ കഥകളും ചിന്തോദ്ദീപകമായ ഉൾക്കാഴ്ചകളും നൽകിക്കൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ബ്ലോഗ് ഇരട്ട ജ്വാലകൾ, നക്ഷത്രവിത്തുകൾ, ആത്മീയ പാതയിലുള്ളവർ എന്നിവരുടെ ഒരു സങ്കേതമായി വർത്തിക്കുന്നു.അനുകമ്പയും സഹാനുഭൂതിയും നിറഞ്ഞ സമീപനത്തിന് അംഗീകാരം ലഭിച്ച ജെറമിയുടെ അഭിനിവേശം വ്യക്തികളെ അവരുടെ ആധികാരികത സ്വീകരിക്കുന്നതിനും അവരുടെ ദൈവിക ഉദ്ദേശ്യം ഉൾക്കൊള്ളുന്നതിനും ആത്മീയവും ഭൗതികവുമായ മേഖലകൾക്കിടയിൽ യോജിച്ച സന്തുലിതാവസ്ഥ സൃഷ്ടിക്കുന്നതിലാണ്. അവന്റെ അവബോധജന്യമായ വായനകളിലൂടെയും ഊർജ്ജ സൗഖ്യമാക്കൽ സെഷനുകളിലൂടെയും ആത്മീയമായുംവഴികാട്ടിയായ ബ്ലോഗ് പോസ്റ്റുകൾ, അദ്ദേഹം എണ്ണമറ്റ വ്യക്തികളുടെ ജീവിതത്തെ സ്പർശിച്ചു, പ്രതിബന്ധങ്ങളെ തരണം ചെയ്യാനും ആന്തരിക സമാധാനം കണ്ടെത്താനും അവരെ സഹായിക്കുന്നു.ആത്മീയതയെക്കുറിച്ചുള്ള ജെറമി ക്രൂസിന്റെ അഗാധമായ ധാരണ ഇരട്ട ജ്വാലകൾക്കും നക്ഷത്രവിത്തുകൾക്കും അപ്പുറത്തേക്ക് വ്യാപിക്കുന്നു, വിവിധ ആത്മീയ പാരമ്പര്യങ്ങൾ, മെറ്റാഫിസിക്കൽ സങ്കൽപ്പങ്ങൾ, പുരാതന ജ്ഞാനം എന്നിവയിലേക്ക് വ്യാപിക്കുന്നു. വൈവിധ്യമാർന്ന പഠിപ്പിക്കലുകളിൽ നിന്ന് പ്രചോദനം ഉൾക്കൊണ്ട്, ആത്മാവിന്റെ യാത്രയുടെ സാർവത്രിക സത്യങ്ങളോട് സംസാരിക്കുന്ന ഒരു യോജിപ്പുള്ള ഒരു ടേപ്പ്‌സ്ട്രിയിലേക്ക് അവയെ നെയ്തെടുക്കുന്നു.പ്രഭാഷകനും ആത്മീയ അധ്യാപകനുമായ ജെറമി ലോകമെമ്പാടും വർക്ക് ഷോപ്പുകളും റിട്രീറ്റുകളും നടത്തി, ആത്മബന്ധങ്ങൾ, ആത്മീയ ഉണർവ്, വ്യക്തിഗത പരിവർത്തനം എന്നിവയെക്കുറിച്ചുള്ള തന്റെ ഉൾക്കാഴ്ചകൾ പങ്കിട്ടു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആഴത്തിലുള്ള ആത്മീയ പരിജ്ഞാനവുമായി ചേർന്നുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ താഴേത്തട്ടിലുള്ള സമീപനം, മാർഗനിർദേശവും രോഗശാന്തിയും തേടുന്ന വ്യക്തികൾക്ക് സുരക്ഷിതവും പിന്തുണയുള്ളതുമായ അന്തരീക്ഷം സ്ഥാപിക്കുന്നു.മറ്റുള്ളവരെ അവരുടെ ആത്മീയ പാതയിൽ എഴുതുകയോ നയിക്കുകയോ ചെയ്യാത്തപ്പോൾ, ജെറമി പ്രകൃതിയിൽ സമയം ചെലവഴിക്കുന്നതും വ്യത്യസ്ത സംസ്കാരങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം ചെയ്യുന്നതും ആസ്വദിക്കുന്നു. പ്രകൃതിയുടെ സൗന്ദര്യത്തിൽ മുഴുകുകയും ജീവിതത്തിന്റെ എല്ലാ തുറകളിലുമുള്ള ആളുകളുമായി ബന്ധപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നതിലൂടെ, സ്വന്തം ആത്മീയ വളർച്ചയും മറ്റുള്ളവരെക്കുറിച്ചുള്ള സഹാനുഭൂതിയോടെയുള്ള ധാരണയും ആഴത്തിലാക്കാൻ തനിക്ക് തുടരാനാകുമെന്ന് അദ്ദേഹം വിശ്വസിക്കുന്നു.മറ്റുള്ളവരെ സേവിക്കുന്നതിനുള്ള അചഞ്ചലമായ പ്രതിബദ്ധതയും അഗാധമായ ജ്ഞാനവും കൊണ്ട്, ജെറമി ക്രൂസ് ഇരട്ട ജ്വാലകൾക്കും നക്ഷത്രവിത്തുകൾക്കും അവരുടെ ദൈവിക കഴിവുകളെ ഉണർത്താനും ആത്മാർത്ഥമായ അസ്തിത്വം സൃഷ്ടിക്കാനും ആഗ്രഹിക്കുന്ന എല്ലാ വ്യക്തികൾക്കും വഴികാട്ടിയാണ്.തന്റെ ബ്ലോഗിലൂടെയും ആത്മീയ വഴിപാടുകളിലൂടെയും, അവരുടെ അതുല്യമായ ആത്മീയ യാത്രകളിൽ ആളുകളെ പ്രചോദിപ്പിക്കുകയും ഉയർത്തുകയും ചെയ്യുന്നു.