ഹേസൽ ട്രീ സിംബോളിസം - സമൃദ്ധിയും സ്നേഹവും

John Curry 19-10-2023
John Curry

ആയിരക്കണക്കിന് വർഷങ്ങളായി യൂറോപ്പിലെയും മെഡിറ്ററേനിയനിലെയും സംസ്കാരങ്ങളിൽ ഹാസൽ ട്രീ പ്രതീകാത്മകത ഒരു പങ്കുവഹിച്ചിട്ടുണ്ട്.

വ്യത്യസ്‌ത സംസ്‌കാരങ്ങൾ വ്യത്യസ്ത അർത്ഥങ്ങൾ കാണുമെങ്കിലും, ഈ പുണ്യവൃക്ഷത്തിന്റെ മാന്ത്രിക ഗുണങ്ങളിൽ എല്ലാവരും യോജിക്കുന്നതായി തോന്നുന്നു.

ചിലർക്ക് ഇത് അറിവിന്റെയും ജ്ഞാനത്തിന്റെയും പ്രതീകമായിരുന്നു, പ്രത്യേകിച്ച് മണ്ഡലങ്ങൾക്കിടയിലുള്ള യാത്രയും പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ സ്വഭാവം മനസ്സിലാക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു.

ചിലർക്ക് അത് സംരക്ഷണത്തിന്റെ പ്രതീകമായിരുന്നു. അസുഖം, ദുരാത്മാക്കൾ എന്നിവയിൽ നിന്ന് സംരക്ഷിക്കാനുള്ള കഴിവ്.

മറ്റുള്ളവർക്ക് ഇപ്പോഴും, അത് സ്നേഹത്തിന്റെയും സമൃദ്ധിയുടെയും പ്രതീകമായിരുന്നു, ഒരുപക്ഷെ എല്ലാ ഹസൽ ട്രീ പ്രതീകാത്മകതയിലും ഏറ്റവും ശാശ്വതമായത്, അതിന്റെ ഫലങ്ങൾ ഇന്നും നമ്മുടെ സംസ്കാരത്തിൽ കാണപ്പെടുന്നതിനാൽ.<1

ഇന്ന് വികസിത രാജ്യങ്ങളിൽ ഹസൽനട്ട് ഉൽപ്പാദനം നിലച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും, 19-ാം നൂറ്റാണ്ടിൽ പല സ്ഥലങ്ങളിലും ഇത് ഭക്ഷ്യ വിതരണത്തിന്റെ ഒരു പ്രധാന ഭാഗമായിരുന്നു.

നിങ്ങൾക്ക് ഇതിനെക്കുറിച്ച് എല്ലാം അറിയാൻ താൽപ്പര്യമുണ്ടോ? ഈ പുണ്യവൃക്ഷത്തിന്റെ പ്രതീകാത്മക അർത്ഥം? കൂടുതൽ കണ്ടെത്താൻ വായിക്കുക:

അറിവിന്റെ പ്രതീകം & ജ്ഞാനം

ഗ്രീക്കുകാർ എല്ലാം അറിവും ജ്ഞാനവും ആയിരുന്നു. ഇന്ന് നമുക്ക് തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയുന്ന വിധത്തിൽ ഈ സദ്ഗുണങ്ങൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ പ്രത്യേകാവകാശം നൽകിയ ആദ്യത്തെ നാഗരികത അവരുടേതായിരുന്നു.

മനുഷ്യരാശിക്കും ദൈവങ്ങൾക്കും ഇടയിലുള്ള സന്ദേശവാഹകനായിരുന്ന ഹെർമിസ്, യാത്ര ചെയ്യാനുള്ള കഴിവ് അനുവദിച്ച ഒരു ഹേസൽ വടി വഹിച്ചിരുന്നതായി പറയപ്പെടുന്നു. മണ്ഡലങ്ങൾക്കിടയിൽ.

ഗ്രീക്കുകാരെ കുറിച്ച് വ്യക്തമായി പറഞ്ഞിരുന്ന റോമാക്കാർ, പ്രചോദനം ഉൾക്കൊണ്ട് ബുധനെ (അവരുടെ തത്തുല്യമായത്) നൽകി.ഹെർമിസിന്റെ) ഒരു തവിട്ടുനിറത്തിലുള്ള വടി അവനെ പവിത്രമായ ജ്ഞാനം പകരുകയും മണ്ഡലങ്ങൾക്കിടയിൽ സഞ്ചരിക്കാൻ അനുവദിക്കുകയും ചെയ്തു.

അനുബന്ധ പോസ്റ്റുകൾ:

  • ആത്മീയതയിലെ അത്തിമരത്തിന്റെ പ്രതീകം
  • വാഴപ്പഴം ആത്മീയമായി എന്താണ് അർത്ഥമാക്കുന്നത്? ഈ 12 പ്രതീകാത്മകത വിശദീകരിക്കുന്നു...
  • സ്വപ്നത്തിൽ മാമ്പഴം സ്വീകരിക്കുന്നതിന്റെ ആത്മീയ അർത്ഥം
  • കുരുമുളകിന്റെ ആത്മീയ അർത്ഥമെന്താണ്? 14 പ്രതീകാത്മകത

സെൽറ്റിക് പാരമ്പര്യത്തിൽ, ഈ പ്രതീകാത്മകതയും ഉൾപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഒരു അടിസ്ഥാന മിത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നു.

ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവരുടെ മണ്ഡലങ്ങളുടെ അതിർത്തിയിൽ ഒമ്പത് ഹാസൽ മരങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നുവെന്ന് പറയപ്പെടുന്നു. ചത്തു.

അവയിൽ നിന്ന് വീണ തവിട്ടുനിറം നദിയിൽ അവസാനിച്ചു, അവിടെ കടന്നുപോകുന്ന സാൽമൺ അവയെ ഭക്ഷിക്കുകയും ജീവിതത്തെയും മരണത്തെയും കുറിച്ചുള്ള ജ്ഞാനവും അറിവും നേടുകയും ചെയ്യും.

ഈ സാൽമണുകൾ കഴിച്ചവർ - നൽകി പാർശ്വത്തിൽ വെളുത്ത പാടുകൾ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നത് വഴി - അപ്പുറത്തുള്ള മണ്ഡലത്തിലേക്ക് കാണാനും നാം ജീവിക്കുന്ന ലോകത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഉയർന്ന ജ്ഞാനം നേടാനുമുള്ള കഴിവ് നേടുമെന്ന് പറയപ്പെടുന്നു.

അനുബന്ധ ലേഖനം ഒലിവ് മരത്തിന്റെ പ്രതീകം - സൗഹൃദവും സമാധാനവും

ഇൻ വാസ്തവത്തിൽ, ഹസൽനട്ടും ഉയർന്ന ജ്ഞാനം എന്ന ആശയവും തമ്മിലുള്ള ഈ ബന്ധം കെൽറ്റിക് ഭാഷയിലേക്ക് കടന്നുവന്നു.

അവരുടെ നട്ട് എന്ന വാക്ക് - "cno" - അവരുടെ വാക്ക് - "cnocach" - എന്നിവ വ്യക്തമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു.

നമ്മുടെ ആധുനിക പദമായ "അറിവ്" എന്ന പദവുമായുള്ള ലിങ്ക് ഇവിടെയും കാണാം, നിശ്ശബ്ദമായ കെ പഴയ കെൽറ്റിക് ഭാഷയിൽ നിന്ന് അവശേഷിക്കുന്നതാകാം.

പുരാതന യൂറോപ്പിലെ ഗോത്രങ്ങൾക്കുള്ളിലെ മുതിർന്നവർതവിട്ടുനിറത്തിലുള്ള പഴങ്ങളെ വളരെ പ്രതീകാത്മകമായ ഒരു പദവിയിലേക്ക് ഉയർത്തി, ആചാരങ്ങളിലും അനുഷ്ഠാനങ്ങളിലും - പ്രത്യേകിച്ച് ഭാവികഥനത്തിൽ അവ ഉപയോഗിക്കുന്നു.

അനട്ടിന് മോശം സീസണായിരുന്നപ്പോൾ അത് പലപ്പോഴും ജ്ഞാനം ഉപേക്ഷിച്ചതായി കുറ്റപ്പെടുത്തപ്പെട്ടു, ഇത് പലർക്കും വഴിയൊരുക്കി. പ്രവാസത്തിലേക്കും ഇരുന്ന മൂപ്പന്മാരെ മാറ്റിസ്ഥാപിക്കുന്നതിലേക്കും ഉള്ള കേസുകൾ.

പുരാതനവും മധ്യകാലവുമായ ലോകത്തിന്റെ വലിയ ഭാഗങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന പല ഗോത്ര സംസ്‌കാരങ്ങളിലും ഇത്തരത്തിലുള്ള ചിന്തകൾ സാധാരണമായിരുന്നു.

ബന്ധപ്പെട്ടവ പോസ്റ്റുകൾ:

  • ആത്മീയതയിലെ അത്തിമരത്തിന്റെ പ്രതീകം
  • വാഴപ്പഴം ആത്മീയമായി എന്താണ് അർത്ഥമാക്കുന്നത്? ഈ 12 പ്രതീകാത്മകത വിശദീകരിക്കുന്നു...
  • സ്വപ്നത്തിൽ മാമ്പഴം സ്വീകരിക്കുന്നതിന്റെ ആത്മീയ അർത്ഥം
  • കുരുമുളകിന്റെ ആത്മീയ അർത്ഥമെന്താണ്? 14 സിംബോളിസം

സ്നേഹത്തിന്റെ പ്രതീകം

ഹേസൽ മരത്തിന്റെ പൂച്ചെടികൾ ഒരു മെറ്റീരിയലായി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു പ്രശസ്തമായ പ്രണയ മന്ത്രമുണ്ട്. ഇതിൽ ഇനിപ്പറയുന്നവ ഉൾപ്പെടുന്നു:

ആദ്യം, മരത്തിൽ നിന്ന് കുറച്ച് പൂച്ചകൾ എടുക്കുക. ഫെബ്രുവരിയിൽ വടക്കൻ അർദ്ധഗോളത്തിൽ ഇവ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നു, ഇത് വാലന്റൈൻസ് ദിനത്തിന് അനുയോജ്യമാക്കുന്നു. അവ പുതുതായി തിരഞ്ഞെടുത്ത് സ്വയം തിരഞ്ഞെടുക്കുക.

അടുത്തതായി, കുറച്ച് പിങ്ക് അല്ലെങ്കിൽ ചുവപ്പ് ടിഷ്യൂ പേപ്പർ എടുക്കുക - അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് സ്വാഭാവിക ഓപ്ഷനാണ് ഇഷ്ടമെങ്കിൽ, മരങ്ങളിൽ നിന്നും കുറ്റിക്കാടുകളിൽ നിന്നുമുള്ള ചുവപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ പിങ്ക് ഇലകൾ.

പൊതിഞ്ഞ് പൂച്ചക്കുട്ടികൾ അകത്ത് കയറി ഒരു കഷണം ചരടോ പിണയലോ ഉപയോഗിച്ച് മുദ്രയിടുക - ഒപ്പം ഒരു ചുംബനവും.

ഇതും കാണുക: വീർത്ത വയറിന്റെ ആത്മീയ അർത്ഥം

അടുത്തതായി, അത് നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിൽ പിടിച്ച് നിങ്ങളുടെ മന്ത്രവാദം പറയുക.

ഇതും കാണുക: ബ്ലൂ ജയ് തൂവൽ ആത്മീയ അർത്ഥം

ഇത് ഒരു ഉദ്ദേശ പ്രസ്താവന പോലെയാണ് , നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളത് പോലെ വ്യക്തിഗതമാക്കാം - എന്നാൽ അത് വേണംനിങ്ങളുടെ സ്നേഹത്തിന്റെ ഹൃദയത്തിൽ ഒരു ഇടം ചോദിക്കുക.

അപ്പോൾ നിങ്ങൾ അത് കത്തിക്കണം. നിങ്ങൾ പുതിയ ഇലകൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവ ഉണങ്ങാൻ കാത്തിരിക്കേണ്ടി വരും, അത് നന്നായി വായുസഞ്ചാരമുള്ള സ്ഥലത്ത് കുറച്ച് മണിക്കൂറുകൾ മാത്രമേ എടുക്കൂ.

അത് കത്തിക്കാൻ സുരക്ഷിതമായ ഒരു സ്ഥലം തിരഞ്ഞെടുത്ത് അവിടെ ഉണ്ടെന്ന് ഉറപ്പാക്കുക. പുല്ലും ഇലകളും ഉണക്കിയില്ല. നിങ്ങൾ മന്ത്രവാദം ചെയ്യുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന വ്യക്തിയെ ചിത്രീകരിക്കുക, അവർ നിങ്ങളോടുള്ള സ്‌നേഹം ദൃശ്യവൽക്കരിക്കുക.

എരിയുന്നത് അവസാനിച്ചാൽ അക്ഷരത്തെറ്റ് പൂർത്തിയാകും.

ഇത് കൃത്യമായി പ്രവർത്തിക്കില്ലെങ്കിലും - പ്രണയ മന്ത്രങ്ങൾ ഉണ്ട് പുരാണങ്ങളിൽ പോലും ഉപയോഗപ്രദമല്ലാത്ത ഒരു തമാശ രീതി - ഇത് ഹസൽ ട്രീ പ്രതീകാത്മകതയുടെ ഒരു പ്രധാന ഭാഗമാണ്.

ഈ വൃക്ഷത്തിന്റെ മാന്ത്രിക ഗുണങ്ങൾ യൂറോപ്യൻ സംസ്കാരങ്ങളുടെ ആചാരങ്ങളിൽ വളരെക്കാലമായി ഒരു പങ്ക് വഹിച്ചിട്ടുണ്ട്.<1

സമൃദ്ധിയുടെ പ്രതീകം

പത്തൊൻപതാം നൂറ്റാണ്ട് വരെ തവിട്ടുനിറം സമൃദ്ധിയുടെയും നല്ല ഭക്ഷണക്രമത്തിന്റെയും ഒരു പൊതു പ്രതീകമായിരുന്നു.

ഇത് പലരുടെയും ഭക്ഷണക്രമത്തിന്റെ ഒരു പ്രധാന ഭാഗമായിരുന്നു. ഇന്നത്തെപ്പോലെ ദരിദ്രർക്ക് മാംസം പോലെയുള്ള ആളുകൾ കഴിക്കുന്നത് അത്ര സാധാരണമായിരുന്നില്ല.

ഹസൽനട്ട് പ്രോട്ടീനാൽ സമ്പുഷ്ടമാണ് കൂടാതെ സമൃദ്ധമായി വളരുന്നു, ഇത് പ്രാദേശിക സമൂഹങ്ങളുടെ ആരോഗ്യത്തിന് അത്യന്താപേക്ഷിതമാണ്.

ഹൃദയ രക്തചംക്രമണവ്യൂഹത്തിൻ്റെ ആരോഗ്യത്തിനും ഇതിന് ധാരാളം ഉപയോഗങ്ങളുണ്ട് - ഹൃദയത്തിന്റെയും ശ്വാസകോശത്തിന്റെയും ആരോഗ്യം.

ഡോർമിസാണ് ഇതിന്റെ പ്രാഥമിക ഗുണഭോക്താക്കൾ.ഈ വൃക്ഷത്തിന്റെ സമൃദ്ധി.

ഇത് ശൈത്യകാലത്ത് ഹൈബർനേഷനായി തയ്യാറാക്കിയ തവിട്ടുനിറം സംഭരിക്കാൻ അവയ്ക്ക് കഴിയുന്നതാണ്.

കൊമ്പുകൾക്കിടയിൽ കാറ്റർപില്ലറുകൾ സാധാരണമാണ്, ഇത് ഡോർമൗസിന്റെ ഭക്ഷണത്തിന്റെ വലിയ ഭാഗമാണ്. ചൂടുള്ള മാസങ്ങളിൽ.

പ്രാദേശിക വന്യജീവികളുടെ ആരോഗ്യം ദീർഘകാലമായി യൂറോപ്യൻ സംസ്‌കാരങ്ങൾക്ക്, പ്രത്യേകിച്ച് ജർമ്മനി, ഫ്രാൻസ്, ബ്രിട്ടൻ എന്നിവിടങ്ങളിലെ ഗോത്ര സംസ്‌കാരങ്ങൾക്ക് പ്രതീകാത്മക പ്രാധാന്യം നൽകിയിട്ടുണ്ട്.

ചെറിയ മൃഗങ്ങളുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ മുങ്ങുന്നു ഡോർമീസ് പോലെയുള്ള മൃഗങ്ങൾ ഈ പുരാതന ജനങ്ങൾക്ക് അവർ ജീവിച്ചിരുന്ന ആവാസവ്യവസ്ഥയെ കുറിച്ച് നിർണായക വിവരങ്ങൾ നൽകി - അടുത്ത ശൈത്യകാലം തങ്ങൾക്ക് എത്ര ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും ആളുകൾക്ക് വേണ്ടിയും.

അവർ ഇത്രയും കാലം സൂക്ഷിച്ചു എന്നതിന്റെ അർത്ഥം, കഠിനമായ സമയങ്ങളിൽ അവ ഭക്ഷണ സ്രോതസ്സായി ഉപയോഗിക്കാമെന്നാണ്, ഈ സംസ്കാരങ്ങളെ ചുറ്റിപ്പറ്റിയുള്ള പ്രതീകാത്മകതയിലേക്ക് സ്വയം തള്ളിവിടുന്ന ഒരു ലൈഫ് ലൈൻ നൽകുന്നു.

© 2019 spiritualunite.com എല്ലാ അവകാശങ്ങളും നിക്ഷിപ്തം

John Curry

ജെറമി ക്രൂസ്, ഇരട്ട ജ്വാലകൾ, നക്ഷത്രവിത്തുകൾ, ആത്മീയത എന്നിവയുടെ മേഖലയിൽ വൈദഗ്ദ്ധ്യം നേടിയ ഒരു എഴുത്തുകാരനും ആത്മീയ ഉപദേശകനും ഊർജ്ജ രോഗശാന്തിക്കാരനുമാണ്. ആത്മീയ യാത്രയുടെ സങ്കീർണതകൾ മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ആഴമായ അഭിനിവേശത്തോടെ, ആത്മീയ ഉണർവും വളർച്ചയും ആഗ്രഹിക്കുന്ന വ്യക്തികൾക്ക് മാർഗനിർദേശവും പിന്തുണയും നൽകുന്നതിന് ജെറമി സ്വയം സമർപ്പിച്ചു.സ്വാഭാവിക അവബോധജന്യമായ കഴിവോടെ ജനിച്ച ജെറമി ചെറുപ്പത്തിൽ തന്നെ തന്റെ വ്യക്തിപരമായ ആത്മീയ യാത്ര ആരംഭിച്ചു. ഒരു ഇരട്ട ജ്വാല എന്ന നിലയിൽ, ഈ ദൈവിക ബന്ധത്തിൽ വരുന്ന വെല്ലുവിളികളും പരിവർത്തന ശക്തിയും അദ്ദേഹം നേരിട്ട് അനുഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്. തന്റെ സ്വന്തം ഇരട്ട ജ്വാല യാത്രയിൽ നിന്ന് പ്രചോദനം ഉൾക്കൊണ്ട്, ഇരട്ട ജ്വാലകൾ അഭിമുഖീകരിക്കുന്ന സങ്കീർണ്ണവും തീവ്രവുമായ ചലനാത്മകതയിലൂടെ സഞ്ചരിക്കാൻ മറ്റുള്ളവരെ സഹായിക്കുന്നതിന് തന്റെ അറിവും ഉൾക്കാഴ്ചകളും പങ്കിടാൻ ജെറമി നിർബന്ധിതനായി.ജെറമിയുടെ രചനാശൈലി അതുല്യമാണ്, ആഴത്തിലുള്ള ആത്മീയ ജ്ഞാനത്തിന്റെ സാരാംശം ഉൾക്കൊള്ളുന്നു, അതേസമയം അത് വായനക്കാർക്ക് എളുപ്പത്തിൽ ആക്സസ് ചെയ്യാനാകും. പ്രായോഗിക ഉപദേശങ്ങളും പ്രചോദനാത്മകമായ കഥകളും ചിന്തോദ്ദീപകമായ ഉൾക്കാഴ്ചകളും നൽകിക്കൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ബ്ലോഗ് ഇരട്ട ജ്വാലകൾ, നക്ഷത്രവിത്തുകൾ, ആത്മീയ പാതയിലുള്ളവർ എന്നിവരുടെ ഒരു സങ്കേതമായി വർത്തിക്കുന്നു.അനുകമ്പയും സഹാനുഭൂതിയും നിറഞ്ഞ സമീപനത്തിന് അംഗീകാരം ലഭിച്ച ജെറമിയുടെ അഭിനിവേശം വ്യക്തികളെ അവരുടെ ആധികാരികത സ്വീകരിക്കുന്നതിനും അവരുടെ ദൈവിക ഉദ്ദേശ്യം ഉൾക്കൊള്ളുന്നതിനും ആത്മീയവും ഭൗതികവുമായ മേഖലകൾക്കിടയിൽ യോജിച്ച സന്തുലിതാവസ്ഥ സൃഷ്ടിക്കുന്നതിലാണ്. അവന്റെ അവബോധജന്യമായ വായനകളിലൂടെയും ഊർജ്ജ സൗഖ്യമാക്കൽ സെഷനുകളിലൂടെയും ആത്മീയമായുംവഴികാട്ടിയായ ബ്ലോഗ് പോസ്റ്റുകൾ, അദ്ദേഹം എണ്ണമറ്റ വ്യക്തികളുടെ ജീവിതത്തെ സ്പർശിച്ചു, പ്രതിബന്ധങ്ങളെ തരണം ചെയ്യാനും ആന്തരിക സമാധാനം കണ്ടെത്താനും അവരെ സഹായിക്കുന്നു.ആത്മീയതയെക്കുറിച്ചുള്ള ജെറമി ക്രൂസിന്റെ അഗാധമായ ധാരണ ഇരട്ട ജ്വാലകൾക്കും നക്ഷത്രവിത്തുകൾക്കും അപ്പുറത്തേക്ക് വ്യാപിക്കുന്നു, വിവിധ ആത്മീയ പാരമ്പര്യങ്ങൾ, മെറ്റാഫിസിക്കൽ സങ്കൽപ്പങ്ങൾ, പുരാതന ജ്ഞാനം എന്നിവയിലേക്ക് വ്യാപിക്കുന്നു. വൈവിധ്യമാർന്ന പഠിപ്പിക്കലുകളിൽ നിന്ന് പ്രചോദനം ഉൾക്കൊണ്ട്, ആത്മാവിന്റെ യാത്രയുടെ സാർവത്രിക സത്യങ്ങളോട് സംസാരിക്കുന്ന ഒരു യോജിപ്പുള്ള ഒരു ടേപ്പ്‌സ്ട്രിയിലേക്ക് അവയെ നെയ്തെടുക്കുന്നു.പ്രഭാഷകനും ആത്മീയ അധ്യാപകനുമായ ജെറമി ലോകമെമ്പാടും വർക്ക് ഷോപ്പുകളും റിട്രീറ്റുകളും നടത്തി, ആത്മബന്ധങ്ങൾ, ആത്മീയ ഉണർവ്, വ്യക്തിഗത പരിവർത്തനം എന്നിവയെക്കുറിച്ചുള്ള തന്റെ ഉൾക്കാഴ്ചകൾ പങ്കിട്ടു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആഴത്തിലുള്ള ആത്മീയ പരിജ്ഞാനവുമായി ചേർന്നുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ താഴേത്തട്ടിലുള്ള സമീപനം, മാർഗനിർദേശവും രോഗശാന്തിയും തേടുന്ന വ്യക്തികൾക്ക് സുരക്ഷിതവും പിന്തുണയുള്ളതുമായ അന്തരീക്ഷം സ്ഥാപിക്കുന്നു.മറ്റുള്ളവരെ അവരുടെ ആത്മീയ പാതയിൽ എഴുതുകയോ നയിക്കുകയോ ചെയ്യാത്തപ്പോൾ, ജെറമി പ്രകൃതിയിൽ സമയം ചെലവഴിക്കുന്നതും വ്യത്യസ്ത സംസ്കാരങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം ചെയ്യുന്നതും ആസ്വദിക്കുന്നു. പ്രകൃതിയുടെ സൗന്ദര്യത്തിൽ മുഴുകുകയും ജീവിതത്തിന്റെ എല്ലാ തുറകളിലുമുള്ള ആളുകളുമായി ബന്ധപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നതിലൂടെ, സ്വന്തം ആത്മീയ വളർച്ചയും മറ്റുള്ളവരെക്കുറിച്ചുള്ള സഹാനുഭൂതിയോടെയുള്ള ധാരണയും ആഴത്തിലാക്കാൻ തനിക്ക് തുടരാനാകുമെന്ന് അദ്ദേഹം വിശ്വസിക്കുന്നു.മറ്റുള്ളവരെ സേവിക്കുന്നതിനുള്ള അചഞ്ചലമായ പ്രതിബദ്ധതയും അഗാധമായ ജ്ഞാനവും കൊണ്ട്, ജെറമി ക്രൂസ് ഇരട്ട ജ്വാലകൾക്കും നക്ഷത്രവിത്തുകൾക്കും അവരുടെ ദൈവിക കഴിവുകളെ ഉണർത്താനും ആത്മാർത്ഥമായ അസ്തിത്വം സൃഷ്ടിക്കാനും ആഗ്രഹിക്കുന്ന എല്ലാ വ്യക്തികൾക്കും വഴികാട്ടിയാണ്.തന്റെ ബ്ലോഗിലൂടെയും ആത്മീയ വഴിപാടുകളിലൂടെയും, അവരുടെ അതുല്യമായ ആത്മീയ യാത്രകളിൽ ആളുകളെ പ്രചോദിപ്പിക്കുകയും ഉയർത്തുകയും ചെയ്യുന്നു.