മെറ്റാഫിസിക്കൽ ചിഹ്നങ്ങളും അവയുടെ അർത്ഥങ്ങളും

John Curry 19-10-2023
John Curry

മനുഷ്യരാശി ഒരുപാട് വൈവിധ്യമാർന്ന മെറ്റാഫിസിക്കൽ ചിഹ്നങ്ങൾ കണ്ടെത്തി.

ഇതും കാണുക: നെഗറ്റീവ് എനർജിക്ക് വെള്ളത്തിൽ കുമ്മായം - ചെയ്യാൻ എളുപ്പമുള്ള സംരക്ഷിത ഓറ

എന്നാൽ ഈ ചിഹ്നങ്ങൾ എവിടെ നിന്ന് വരുന്നു, അവയുടെ അർത്ഥമെന്താണ്?

ഏറ്റവും സാധാരണമായ മെറ്റാഫിസിക്കൽ ചിഹ്നങ്ങളിലേക്കും അർത്ഥത്തിലേക്കും ഈ ഗൈഡ് നിങ്ങളുടെ പ്രബുദ്ധതയിലേക്കുള്ള യാത്രയിൽ അവർ നിങ്ങളെ നന്നായി സേവിക്കും.

Ahnk:  സ്ത്രീ/നിത്യജീവൻ

ഒരുപക്ഷേ പുരാതന ഈജിപ്ഷ്യൻ ചിഹ്നങ്ങളിൽ ഏറ്റവും പ്രസിദ്ധമായ, Ahnk സ്ത്രീ രൂപത്തിലൂടെ സാക്ഷാത്കരിച്ച നിത്യജീവനെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു. .

സാധാരണയായി ഒരു സംരക്ഷിത ചിഹ്നമായി ഉപയോഗിക്കുന്നു, ജലശമന ചടങ്ങുകളിലും ഇത് കാണപ്പെടുന്നു.

ബാഗ്വ: ഗാർഹിക ജീവിതം സമനിലയിൽ

ഈ മെറ്റാഫിസിക്കൽ ചിഹ്നം , ഫെങ് ഷൂയിയുടെ കിഴക്കൻ കലയിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിക്കുന്നത്, ഗാർഹിക ജീവിതത്തിന്റെ എല്ലാ മേഖലകളിലും സന്തുലിതാവസ്ഥയെ പ്രതീകപ്പെടുത്തുന്നു.

സ്ഥിരമായ ഒരു വീട് നിലനിർത്തുന്നത് ജീവിതത്തിൽ സ്ഥിരതയിലേക്ക് നയിക്കുന്നു. ബാഗുവ ചിഹ്നത്തിന്റെ പ്രദർശനം ഈ ആശയത്തെ ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നു.

ബുദ്ധന്റെ കണ്ണുകൾ: മൂന്നാം കണ്ണ് തുറക്കുക

ബുദ്ധന്റെ കണ്ണുകൾ ദൈവിക സ്ത്രീലിംഗത്തിന്റെ ആദർശത്തിലൂടെ ലോകത്തെ കാണാൻ നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നു - അതായത്, ദയയോടും അനുകമ്പയോടും കൂടി.

ഈ ചിഹ്നം സാർവത്രിക ഉണർവ്വിനെ സഹായിക്കാനും പ്രോസസ്സ് ചെയ്യാനും കഴിയുന്ന മെറ്റാഫിസിക്കൽ ശക്തിയും ഉൾക്കൊള്ളുന്നു.

ധർമ്മ ചക്രം - എട്ട് മടങ്ങ് പാത

എട്ട്-മടങ്ങ് ബുദ്ധമത പാരമ്പര്യത്തിന്റെ കാതലാണ് പാത, പ്രബുദ്ധതയിലേക്ക് നയിക്കുന്ന അടിസ്ഥാന തത്വങ്ങൾ വിവരിക്കുന്നു.

അനുബന്ധ പോസ്റ്റുകൾ:

  • ജീവന്റെ വൃത്തത്തിന്റെ ആത്മീയ അർത്ഥം
  • നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ഒരു തവളയെ കണ്ടെത്തുന്നതിന്റെ ആത്മീയ അർത്ഥം - 15…
  • ദിമല്ലാർഡ് താറാവുകളുടെ ആത്മീയ അർത്ഥം
  • ഒരു സ്വപ്നത്തിൽ വെള്ളം കൊണ്ടുപോകുന്നതിന്റെ ആത്മീയ അർത്ഥം - 16…

ചിഹ്നം ഈ പഠിപ്പിക്കലുകളെക്കുറിച്ചും നമ്മുടെ യാത്രയുടെ പ്രാധാന്യത്തെക്കുറിച്ചും നമ്മെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു.

അനുബന്ധ ലേഖനം ടെലിപതിയിൽ സ്നേഹം എങ്ങനെ അയയ്ക്കാം

ജീവന്റെ പുഷ്പം: സൃഷ്ടിയുടെ വിശുദ്ധ ജ്യാമിതി

ഈ ചിഹ്നം പരസ്പരം ബന്ധിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന സൃഷ്ടിയുടെ മേഖലയെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു. ജീവപുഷ്പത്തിന്റെ പവിത്രമായ ജ്യാമിതി അനുസരിച്ച് എല്ലാ ജീവനും ഒരേ വസ്തുവിൽ നിന്നാണ് ഉയർന്നുവരുന്നത്.

പ്രബുദ്ധതയെയും ധാരണയെയും ത്വരിതപ്പെടുത്തുന്നതിന് ബോധത്തെയും ഏകത്വത്തെയും കുറിച്ചുള്ള ധ്യാനത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നു.

ഹെക്സാഗ്രാം: ദ്വിത്വം

യഹൂദ വിശ്വാസത്തിൽ നിന്ന് ഡേവിഡിന്റെ നക്ഷത്രമായി ഏറ്റവും സാധാരണയായി അംഗീകരിക്കപ്പെട്ട, ഹെക്സാഗ്രാം ലോകമെമ്പാടും പല പാരമ്പര്യങ്ങളിലും കാണിക്കുന്നു.

ഈ ചിഹ്നം പ്രകൃതിയുടെയും മനുഷ്യത്വത്തിന്റെയും ദ്വൈതത്തെയും അതുപോലെ ദ്വന്ദത്തെയും പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു. ആത്മാവിന്റെ സ്വഭാവം.

ഭൗതികവും ആദ്ധ്യാത്മികവുമായ ബന്ധങ്ങൾക്കുള്ള ഹൃദയ ചക്രത്തെ സുഖപ്പെടുത്തുമ്പോൾ അത് ഉണ്ട്.

താമര: പുനർജന്മം

താമര പൂവ് ഒരു കലങ്ങിയ വെള്ളത്തിൽ ചെളിയിൽ നിന്ന് ഉയരുന്ന ഒരു തരം താമരപ്പൂവ്. ഇത് പ്രാകൃതവും മനോഹരവുമാണ്.

പല സംസ്കാരങ്ങളിലും താമരപ്പൂവ് പുനർജന്മത്തെ പ്രതീകപ്പെടുത്തുന്നു. താമരപ്പൂവിന്റെ ഈ പ്രതീകാത്മക സങ്കൽപ്പം ക്ഷമ കാണിക്കാനും നിങ്ങളെ അലട്ടുന്ന വൈകാരിക വേദനയെ മറികടക്കാനും കോപത്തിന് പകരം വിനയം കാണിക്കാനും നമ്മെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു.

ഓം: സൃഷ്ടി മാനിഫെസ്റ്റ്

ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഒന്ന് പുരാതന മെറ്റാഫിസിക്കൽ ചിഹ്നങ്ങൾ, ഓം (അല്ലെങ്കിൽ ഓം)സൃഷ്ടിയുടെ ശബ്ദത്തെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു.

നല്ല ഉദ്ദേശ്യങ്ങൾ പ്രകടിപ്പിക്കുന്നതിനും പ്രബുദ്ധത കൊണ്ടുവരുന്നതിനും സഹായിക്കുന്നതിന് ധ്യാനത്തിലും ആചാരങ്ങളിലും ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്നു.

അനുബന്ധ പോസ്റ്റുകൾ:

  • ആത്മീയ അർത്ഥം ജീവിത വലയത്തിന്റെ ചിഹ്നത്തിന്റെ
  • നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ഒരു തവളയെ കണ്ടെത്തുന്നതിന്റെ ആത്മീയ അർത്ഥം - 15…
  • മല്ലാർഡ് താറാവുകളുടെ ആത്മീയ അർത്ഥം
  • ഒരു സ്വപ്നത്തിൽ വെള്ളം കൊണ്ടുപോകുന്നതിന്റെ ആത്മീയ അർത്ഥം - 16...
ബന്ധപ്പെട്ട ആർട്ടിക്കിൾ 7 മുൻകാല ജീവിതത്തിൽ നിന്നുള്ള ഒരാളെ തിരിച്ചറിയുന്നതിനുള്ള അടയാളങ്ങൾ

ഈ പവിത്രമായ ചിഹ്നത്തിന്റെ സാർവത്രികത കാണിക്കുന്ന, ലോകമെമ്പാടുമുള്ള നിരവധി സമൂഹങ്ങളിൽ ഈ ചിഹ്നത്തിന്റെ ഉപയോഗം പ്രചാരത്തിലുണ്ടെന്ന് കാണിക്കുന്നു. .

പെന്റഗ്രാം: കെൽറ്റിക് ബാലൻസ്

സെൽറ്റിക് ജനതയ്ക്ക് നിരവധി ചിഹ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു, എന്നാൽ പെന്റഗ്രാം ഏറ്റവും ദൈർഘ്യമേറിയതാണ്. ജനപ്രിയ സംസ്കാരത്തിൽ അതിന്റെ അർത്ഥം മാറിയിട്ടുണ്ട്, പക്ഷേ ചിഹ്നത്തിന്റെ മെറ്റാഫിസിക്കൽ അർത്ഥം അതേപടി തുടരുന്നു.

അഞ്ച് പോയിന്റുകൾ തമ്മിലുള്ള സന്തുലിതാവസ്ഥയെ ഇത് പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു - വായു, ഭൂമി, ജലം, തീ, നേരെ മുകളിലേക്ക് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നത്, ജീവൻ.

ഇതും കാണുക: ഒരു സ്വപ്നത്തിലെ ചുവന്ന ഷൂസിന്റെ ബൈബിൾ അർത്ഥം

പലപ്പോഴും സംരക്ഷണ ചടങ്ങുകളിൽ സഹായിക്കാനും ധ്യാനസ്ഥലത്തെ ശുദ്ധീകരണ ഘടകത്തിനും ഉപയോഗിക്കുന്നു.

John Curry

ജെറമി ക്രൂസ്, ഇരട്ട ജ്വാലകൾ, നക്ഷത്രവിത്തുകൾ, ആത്മീയത എന്നിവയുടെ മേഖലയിൽ വൈദഗ്ദ്ധ്യം നേടിയ ഒരു എഴുത്തുകാരനും ആത്മീയ ഉപദേശകനും ഊർജ്ജ രോഗശാന്തിക്കാരനുമാണ്. ആത്മീയ യാത്രയുടെ സങ്കീർണതകൾ മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ആഴമായ അഭിനിവേശത്തോടെ, ആത്മീയ ഉണർവും വളർച്ചയും ആഗ്രഹിക്കുന്ന വ്യക്തികൾക്ക് മാർഗനിർദേശവും പിന്തുണയും നൽകുന്നതിന് ജെറമി സ്വയം സമർപ്പിച്ചു.സ്വാഭാവിക അവബോധജന്യമായ കഴിവോടെ ജനിച്ച ജെറമി ചെറുപ്പത്തിൽ തന്നെ തന്റെ വ്യക്തിപരമായ ആത്മീയ യാത്ര ആരംഭിച്ചു. ഒരു ഇരട്ട ജ്വാല എന്ന നിലയിൽ, ഈ ദൈവിക ബന്ധത്തിൽ വരുന്ന വെല്ലുവിളികളും പരിവർത്തന ശക്തിയും അദ്ദേഹം നേരിട്ട് അനുഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്. തന്റെ സ്വന്തം ഇരട്ട ജ്വാല യാത്രയിൽ നിന്ന് പ്രചോദനം ഉൾക്കൊണ്ട്, ഇരട്ട ജ്വാലകൾ അഭിമുഖീകരിക്കുന്ന സങ്കീർണ്ണവും തീവ്രവുമായ ചലനാത്മകതയിലൂടെ സഞ്ചരിക്കാൻ മറ്റുള്ളവരെ സഹായിക്കുന്നതിന് തന്റെ അറിവും ഉൾക്കാഴ്ചകളും പങ്കിടാൻ ജെറമി നിർബന്ധിതനായി.ജെറമിയുടെ രചനാശൈലി അതുല്യമാണ്, ആഴത്തിലുള്ള ആത്മീയ ജ്ഞാനത്തിന്റെ സാരാംശം ഉൾക്കൊള്ളുന്നു, അതേസമയം അത് വായനക്കാർക്ക് എളുപ്പത്തിൽ ആക്സസ് ചെയ്യാനാകും. പ്രായോഗിക ഉപദേശങ്ങളും പ്രചോദനാത്മകമായ കഥകളും ചിന്തോദ്ദീപകമായ ഉൾക്കാഴ്ചകളും നൽകിക്കൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ബ്ലോഗ് ഇരട്ട ജ്വാലകൾ, നക്ഷത്രവിത്തുകൾ, ആത്മീയ പാതയിലുള്ളവർ എന്നിവരുടെ ഒരു സങ്കേതമായി വർത്തിക്കുന്നു.അനുകമ്പയും സഹാനുഭൂതിയും നിറഞ്ഞ സമീപനത്തിന് അംഗീകാരം ലഭിച്ച ജെറമിയുടെ അഭിനിവേശം വ്യക്തികളെ അവരുടെ ആധികാരികത സ്വീകരിക്കുന്നതിനും അവരുടെ ദൈവിക ഉദ്ദേശ്യം ഉൾക്കൊള്ളുന്നതിനും ആത്മീയവും ഭൗതികവുമായ മേഖലകൾക്കിടയിൽ യോജിച്ച സന്തുലിതാവസ്ഥ സൃഷ്ടിക്കുന്നതിലാണ്. അവന്റെ അവബോധജന്യമായ വായനകളിലൂടെയും ഊർജ്ജ സൗഖ്യമാക്കൽ സെഷനുകളിലൂടെയും ആത്മീയമായുംവഴികാട്ടിയായ ബ്ലോഗ് പോസ്റ്റുകൾ, അദ്ദേഹം എണ്ണമറ്റ വ്യക്തികളുടെ ജീവിതത്തെ സ്പർശിച്ചു, പ്രതിബന്ധങ്ങളെ തരണം ചെയ്യാനും ആന്തരിക സമാധാനം കണ്ടെത്താനും അവരെ സഹായിക്കുന്നു.ആത്മീയതയെക്കുറിച്ചുള്ള ജെറമി ക്രൂസിന്റെ അഗാധമായ ധാരണ ഇരട്ട ജ്വാലകൾക്കും നക്ഷത്രവിത്തുകൾക്കും അപ്പുറത്തേക്ക് വ്യാപിക്കുന്നു, വിവിധ ആത്മീയ പാരമ്പര്യങ്ങൾ, മെറ്റാഫിസിക്കൽ സങ്കൽപ്പങ്ങൾ, പുരാതന ജ്ഞാനം എന്നിവയിലേക്ക് വ്യാപിക്കുന്നു. വൈവിധ്യമാർന്ന പഠിപ്പിക്കലുകളിൽ നിന്ന് പ്രചോദനം ഉൾക്കൊണ്ട്, ആത്മാവിന്റെ യാത്രയുടെ സാർവത്രിക സത്യങ്ങളോട് സംസാരിക്കുന്ന ഒരു യോജിപ്പുള്ള ഒരു ടേപ്പ്‌സ്ട്രിയിലേക്ക് അവയെ നെയ്തെടുക്കുന്നു.പ്രഭാഷകനും ആത്മീയ അധ്യാപകനുമായ ജെറമി ലോകമെമ്പാടും വർക്ക് ഷോപ്പുകളും റിട്രീറ്റുകളും നടത്തി, ആത്മബന്ധങ്ങൾ, ആത്മീയ ഉണർവ്, വ്യക്തിഗത പരിവർത്തനം എന്നിവയെക്കുറിച്ചുള്ള തന്റെ ഉൾക്കാഴ്ചകൾ പങ്കിട്ടു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആഴത്തിലുള്ള ആത്മീയ പരിജ്ഞാനവുമായി ചേർന്നുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ താഴേത്തട്ടിലുള്ള സമീപനം, മാർഗനിർദേശവും രോഗശാന്തിയും തേടുന്ന വ്യക്തികൾക്ക് സുരക്ഷിതവും പിന്തുണയുള്ളതുമായ അന്തരീക്ഷം സ്ഥാപിക്കുന്നു.മറ്റുള്ളവരെ അവരുടെ ആത്മീയ പാതയിൽ എഴുതുകയോ നയിക്കുകയോ ചെയ്യാത്തപ്പോൾ, ജെറമി പ്രകൃതിയിൽ സമയം ചെലവഴിക്കുന്നതും വ്യത്യസ്ത സംസ്കാരങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം ചെയ്യുന്നതും ആസ്വദിക്കുന്നു. പ്രകൃതിയുടെ സൗന്ദര്യത്തിൽ മുഴുകുകയും ജീവിതത്തിന്റെ എല്ലാ തുറകളിലുമുള്ള ആളുകളുമായി ബന്ധപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നതിലൂടെ, സ്വന്തം ആത്മീയ വളർച്ചയും മറ്റുള്ളവരെക്കുറിച്ചുള്ള സഹാനുഭൂതിയോടെയുള്ള ധാരണയും ആഴത്തിലാക്കാൻ തനിക്ക് തുടരാനാകുമെന്ന് അദ്ദേഹം വിശ്വസിക്കുന്നു.മറ്റുള്ളവരെ സേവിക്കുന്നതിനുള്ള അചഞ്ചലമായ പ്രതിബദ്ധതയും അഗാധമായ ജ്ഞാനവും കൊണ്ട്, ജെറമി ക്രൂസ് ഇരട്ട ജ്വാലകൾക്കും നക്ഷത്രവിത്തുകൾക്കും അവരുടെ ദൈവിക കഴിവുകളെ ഉണർത്താനും ആത്മാർത്ഥമായ അസ്തിത്വം സൃഷ്ടിക്കാനും ആഗ്രഹിക്കുന്ന എല്ലാ വ്യക്തികൾക്കും വഴികാട്ടിയാണ്.തന്റെ ബ്ലോഗിലൂടെയും ആത്മീയ വഴിപാടുകളിലൂടെയും, അവരുടെ അതുല്യമായ ആത്മീയ യാത്രകളിൽ ആളുകളെ പ്രചോദിപ്പിക്കുകയും ഉയർത്തുകയും ചെയ്യുന്നു.