കുണ്ഡലിനി ഉണർത്തൽ മുഴങ്ങുന്ന ചെവികൾ: എന്തുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇത് അനുഭവിക്കുന്നത്?

John Curry 19-10-2023
John Curry

കുണ്ഡലിനി ഉണർവ് ശരീരത്തിൽ നിരവധി ഫലങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കും. അതിലൊന്നാണ് നിങ്ങളുടെ ചെവി മുഴങ്ങുന്നത്.

എന്നാൽ കുണ്ഡലിനി ഉണർവ് നിങ്ങളുടെ ചെവികൾ മുഴങ്ങുന്നത് എന്തുകൊണ്ട്? കുണ്ഡലിനി ഉണർത്തൽ സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് മറ്റ് എന്ത് വിചിത്രമായ ലക്ഷണങ്ങൾ അനുഭവപ്പെടാം, എന്തുകൊണ്ട്?

കുണ്ഡലിനി ഉണർവ് ശരീരത്തിൽ ചെലുത്തുന്ന ഫലങ്ങൾ നോക്കാം.

കുണ്ഡലിനി ഉണർത്തൽ മുഴങ്ങുന്ന ചെവി

നമ്മൾ കുണ്ഡലിനി ഉണർവിന് വിധേയമാകുമ്പോൾ, അധിക ആത്മീയ ഊർജ്ജത്തിന്റെ ഒരു ലോഡ് നമ്മുടെ സിസ്റ്റത്തിലൂടെ പ്രവഹിക്കാൻ തുടങ്ങുന്നു.

ഈ ഊർജ്ജം കുണ്ഡലിനി ഊർജ്ജത്തിന്റെ അനാവരണം നടത്തുകയും നമ്മുടെ സൂക്ഷ്മ ശരീരത്തിലൂടെ രൂപപ്പെടാൻ സഹായിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. .

നമ്മുടെ പ്രാഥമിക ചക്ര ഊർജ കേന്ദ്രങ്ങൾ ഈ പ്രക്രിയയിൽ ഊർജ്ജം കൊണ്ട് അമിതമായി പ്രവർത്തിക്കുകയും അമിതമായി സജീവമാവുകയും ചെയ്യുന്നു.

കുണ്ഡലിനി ഉണർവ് സമയത്ത് നമ്മുടെ ചെവികൾ മുഴങ്ങുമ്പോൾ, അത് അമിതമായ തൊണ്ടയോ മൂന്നാം കണ്ണോ ആണ് കാരണം. ചക്രങ്ങൾ.

അപരിചിതമായ ഉയർന്ന വൈബ്രേഷനൽ ഫ്രീക്വൻസികളിലെ അധിക ഊർജ്ജ പ്രവാഹം ഈ രണ്ട് ഊർജ്ജ കേന്ദ്രങ്ങളെയും സീമുകളിൽ വിഭജിക്കാൻ കാരണമാകുന്നു, ഇത് ചെവി മുഴങ്ങുന്നത് പോലെയുള്ള ലക്ഷണങ്ങൾക്ക് കാരണമാകുന്നു.

ഈ ചെവി മുഴക്കുന്നതിന് ഏറ്റവും സാധ്യതയുള്ള ചക്രം മൂന്നാമത്തെ കണ്ണ് ചക്രത്തിന് ധാരണയ്ക്കും ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്കും മേൽ അധികാരമുണ്ട്.

എന്നാൽ ഇത് ഒരു ഓവർ ആക്റ്റീവ് തൊണ്ട ചക്രം മൂലമാകാം, കാരണം ഇതിന് ആശയവിനിമയത്തിന് മേലുള്ള ഡൊമെയ്‌നുണ്ട്.

അനുബന്ധ പോസ്റ്റുകൾ:

8>
 • ചുവപ്പും കറുപ്പും പാമ്പിന്റെ ആത്മീയ അർത്ഥം
 • ചുട്ടുപൊള്ളുന്ന പാദങ്ങളുടെ ആത്മീയ അർത്ഥം - 14 ആശ്ചര്യപ്പെടുത്തുന്ന പ്രതീകാത്മകത
 • ഹിപ്നിക് ജെർക്ക് ആത്മീയ അർത്ഥം: റിലീസ്നെഗറ്റീവ് എനർജി
 • വലത് ചെവിയിൽ മുഴങ്ങുന്നു: ആത്മീയ അർത്ഥം
 • കുണ്ഡലിനി ഉണർത്തുന്നു മുഴങ്ങുന്ന ചെവികളും മറ്റ് ലക്ഷണങ്ങളും

  മനുഷ്യൻ വീട്ടിൽ തലവേദന

  കുണ്ഡലിനി ഉണർവിന്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ഏറ്റവും നല്ല മാർഗം ചക്രങ്ങളിലൂടെയുള്ള യാത്രയാണ്.

  മൂല ചക്ര

  മൂല ചക്രത്തിൽ, നമുക്ക് വർദ്ധിച്ചതായി അനുഭവപ്പെടാം ഉത്കണ്ഠയുടെ തലങ്ങൾ. വിറയൽ പോലും! ഈ ചക്രം നമ്മുടെ അതിജീവന പ്രേരണകളെ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു.

  അതിനാൽ കുണ്ഡലിനി ഉണർവ് മൂലമുണ്ടാകുന്ന അമിതമായ ഒരു റൂട്ട് ചക്രം ഭയവും അതിജീവിക്കേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യകതയും നമ്മെ അലട്ടുന്നു.

  സക്രൽ ചക്ര

  സക്രൽ ചക്രത്തിൽ, നമുക്ക് സ്വയം ആഹ്ലാദിക്കുന്ന പ്രശ്‌നങ്ങൾ നേരിടാം.

  നമുക്ക് അമിതമായി ഭക്ഷണം കഴിക്കുകയോ അമിതമായി കുടിക്കുകയോ ആസക്തിയിലേക്ക് വീഴുകയോ ചെയ്യാം.

  കുണ്ഡലിനി ഉണർവ് സമയത്ത് അമിതമായ പ്രവർത്തനം സാക്രൽ ചക്രം നമ്മെ ജീവിതത്തിലെ അടിസ്ഥാന സുഖങ്ങളിൽ തളച്ചിടാൻ കാരണമാകുന്നു.

  സോളാർ പ്ലെക്‌സസ് ചക്ര

  സൗര പ്ലെക്‌സസ് ചക്രത്തിൽ, നാം അഹംഭാവത്താൽ ദഹിപ്പിക്കപ്പെടുന്നു.

  മറ്റുള്ളവരുടെ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് മീതെ സ്വന്തം ആവശ്യങ്ങളുമായി നമ്മൾ അമിതമായി തിരിച്ചറിയുകയും അത്യാഗ്രഹികളും അനുകമ്പയില്ലാത്തവരുമായി മാറുകയും ചെയ്യും.

  കുണ്ഡലിനി ഉണർവ് സോളാർ പ്ലെക്‌സസ് ചക്രത്തെ അമിതമായി പ്രവർത്തനക്ഷമമാക്കുമ്പോൾ, നമ്മൾ സ്വാർത്ഥരും അഹങ്കാരവും ആയിത്തീരുന്നു.

  ഹൃദയ ചക്ര

  ഹൃദയ ചക്രത്തിൽ, നമ്മൾ വിപരീതമായി സഹിക്കുന്നു. സ്‌നേഹം പിന്തുടരാനുള്ള ആത്മത്യാഗത്തിൽ നാം അനാവശ്യമായി മുഴുകുന്നു; പാടില്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾ ഞങ്ങൾ ഉപേക്ഷിക്കുന്നു.

  അനുബന്ധ പോസ്റ്റുകൾ:

  • ചുവപ്പിന്റെയും കറുത്ത പാമ്പിന്റെയും ആത്മീയ അർത്ഥം
  • ചുട്ടുപൊള്ളുന്ന പാദങ്ങളുടെ ആത്മീയ അർത്ഥം - 14 ആശ്ചര്യപ്പെടുത്തുന്ന പ്രതീകാത്മകത
  • ഹിപ്നിക് ജെർക്ക് ആത്മീയ അർത്ഥം: നെഗറ്റീവ് എനർജി റിലീസ്
  • വലതു ചെവിയിൽ മുഴങ്ങുന്നു: ആത്മീയ അർത്ഥം

  കുണ്ഡലിനി ഉണർത്താൻ കഴിയും ഹൃദയ ചക്രം അമിതമായി പ്രവർത്തിക്കാൻ കാരണമാകുന്നു. സ്നേഹിക്കാനും സ്നേഹിക്കപ്പെടാനുമുള്ള നമ്മുടെ ആവശ്യത്താൽ നമ്മെ ദഹിപ്പിക്കുന്നു.

  തൊണ്ടയിലെ ചക്ര

  കണ്ഠ ചക്രത്തിൽ, ആശയവിനിമയം നടത്തുന്നതിൽ ഞങ്ങൾ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ കാണുന്നു.

  ഞങ്ങൾ വളരെയധികം സംസാരിക്കുകയും വളരെ കുറച്ച് കേൾക്കുകയും ചെയ്യുന്നു, ഞങ്ങളുടെ ഫിൽട്ടർ നഷ്‌ടപ്പെടുകയും ബഹളമുണ്ടാക്കാൻ തുടങ്ങുകയും ചെയ്യുന്നു. നമ്മൾ എന്താണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെന്ന് ആശയവിനിമയം നടത്താതിരിക്കുമ്പോൾ.

  അനുബന്ധ ആർട്ടിക്കിൾ 14 കുണ്ഡലിനി ഉണർത്തൽ ഗുണങ്ങളും അടയാളങ്ങളും

  അമിതപ്രവർത്തനം നമ്മെ സംഭാഷണത്തിൽ ധീരനും കേൾക്കുന്നതിൽ മോശവുമാക്കുന്നു.

  മൂന്നാം നേത്രചക്ര

  മൂന്നാം കണ്ണ് ചക്രത്തിൽ, നാം നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളിൽ കുഴിച്ചിടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു.

  ഇതും കാണുക: ജൂൺ ബഗ് ആത്മീയ അർത്ഥം

  സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ, ചെവിയിൽ മുഴങ്ങുന്നതും കാഴ്ച മങ്ങുന്നതും, പ്രകാശ സംവേദനക്ഷമത, ഓഡിറ്ററി ഹാലൂസിനേഷനുകൾ, മറ്റ് എല്ലാത്തരം സെൻസറി ഓവർലോഡുകളും എന്നിവയാൽ ഞങ്ങൾ കഷ്ടപ്പെടുന്നു.

  കിരീട ചക്ര

  അവസാനമായി, കിരീട ചക്രത്തിൽ, അമിതമായ പ്രവർത്തനത്താൽ നാം കഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല.

  വാസ്തവത്തിൽ, കുണ്ഡലിനി ഉണർവ് നമ്മെ അനുവദിക്കുന്നു കിരീട ചക്രത്തിൽ അന്തർലീനമായ ആത്മീയതയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാൻ.

  എന്നാൽ ചൂടുള്ള ഒരു നിമിഷത്തേക്ക്, നമ്മുടെ കിരീട ചക്രത്തിലൂടെ ആത്മീയ തലവുമായി ആത്മാർത്ഥമായി ബന്ധിപ്പിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് നമുക്ക് അനുഭവിക്കാൻ കഴിയും.

  കുണ്ഡലിനി ടിന്നിടസ്

  കുണ്ഡലിനി ഉണർവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിങ്ങളുടെ ചെവികളിൽ മുഴങ്ങുന്നതും മുഴങ്ങുന്നതുമാണ് കുണ്ഡലിനി ടിന്നിടസ്പ്രക്രിയ.

  ഇതും കാണുക: ഇരുണ്ട നീല പ്രഭാവലയം - എന്താണ് അർത്ഥമാക്കുന്നത്?

  നമ്മിൽ പലരും അനുഭവിക്കുന്ന ഒരു സാധാരണ ലക്ഷണമാണിത്, ആത്മീയ അധ്യാപകരോ പരിചയസമ്പന്നരായ പരിശീലകരോ ഇതിനെ കുറിച്ച് പലപ്പോഴും സംസാരിക്കാറില്ലെങ്കിലും.

  വാസ്തവത്തിൽ, നമ്മളിൽ പലരും അതിനെക്കുറിച്ച് മറ്റുള്ളവരിൽ നിന്ന് കണ്ടെത്തുന്നു. ഇതേ അവസ്ഥയിലൂടെ കടന്നുപോകുന്ന ആളുകൾ.

  നിങ്ങളുടെ കുണ്ഡലിനി ഉണർവ് സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ടിന്നിടസ് അനുഭവപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ, ഇത് നിങ്ങളുടെ ശരീരം വളരെ ആഴത്തിലുള്ള തലത്തിൽ പല മാറ്റങ്ങളിലൂടെ കടന്നുപോകുന്നതിന്റെ സൂചനയാണ്.

  നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തിൽ ചില തീവ്രമായ ഊർജ്ജവും സംവേദനങ്ങളും അനുഭവപ്പെടുന്നുണ്ടാകാം, നിങ്ങളുടെ മനസ്സും ഒരുപക്ഷെ ഒരുപാട് മാറ്റങ്ങളിലൂടെ കടന്നുപോകുന്നുണ്ട്.

  ഇതെല്ലാം വളരെ അമിതമായേക്കാം, ചില ഉത്കണ്ഠയോ അല്ലെങ്കിൽ പോലും തോന്നുന്നത് സ്വാഭാവികമാണ്. ഭയം.

  ഇത് പ്രക്രിയയുടെ ഒരു സാധാരണ ഭാഗമാണെന്ന് ഓർമ്മിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക, അത് കടന്നുപോകും.

  ഇതിനിടയിൽ, ടിന്നിടസിന്റെ ലക്ഷണങ്ങളെ ലഘൂകരിക്കാൻ സഹായിക്കുന്നതിന് നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാവുന്ന ചില കാര്യങ്ങളുണ്ട്. .

  ആവശ്യമായ വിശ്രമം, ആരോഗ്യകരമായ ഭക്ഷണക്രമം, ശ്വസന- ധ്യാന പരിശീലനങ്ങൾ എന്നിവ ടിന്നിടസിനെ നേരിടാൻ സഹായിക്കുമെന്ന് ചിലർ കണ്ടെത്തുന്നു.

  നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ തീരുമാനിച്ചാലും, ഇതും കടന്നുപോകുമെന്ന് ഓർക്കുക.

  കുണ്ഡലിനി അടഞ്ഞ ചെവികൾ

  കുണ്ഡലിനി ഉണർത്തൽ പ്രക്രിയയുടെ മറ്റൊരു സാധാരണ ലക്ഷണമാണ് കുണ്ഡലിനി അടഞ്ഞ ചെവികൾ.

  ടിന്നിടസ് പോലെ, അടഞ്ഞ ചെവികളും പലപ്പോഴും അതിന്റെ ലക്ഷണമാണ്. ഈ സമയത്ത് നിങ്ങളുടെ ശരീരവും മനസ്സും തീവ്രമായ മാറ്റങ്ങൾക്ക് വിധേയമാണ്.

  ചില ആളുകൾക്ക്, അടഞ്ഞ ചെവികൾ വളരെ അസ്വാസ്ഥ്യമോ വേദനാജനകമോ ആകാം.

  നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന ചില കാര്യങ്ങളുണ്ട്അടഞ്ഞ ചെവികളുടെ ലക്ഷണങ്ങൾ ലഘൂകരിക്കുന്നു.

  ചിലർ ചൂട് സഹായിക്കുന്നു, അതിനാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു നീരാവിക്കുളിയിലിരുന്നോ ചൂടുള്ള കുളിയിലോ ശ്രമിക്കാം.

  നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ചൂടുള്ള കംപ്രസ് ഉപയോഗിക്കാനും ശ്രമിക്കാവുന്നതാണ്. ചെവികൾ അല്ലെങ്കിൽ മൃദുവായി മസാജ് ചെയ്യുക.

  നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്താലും, ഇത് പ്രക്രിയയുടെ ഒരു സാധാരണ ഭാഗമാണെന്ന് ഓർമ്മിക്കുക, അത് കടന്നുപോകും.

  അനുബന്ധ ലേഖനം കുണ്ഡലിനി ഊർജ്ജ ഇരട്ട ജ്വാല

  കുണ്ഡലിനി ചെവി മർദ്ദം

  കുണ്ഡലിനി ഉണർവ് പ്രക്രിയയുടെ മറ്റൊരു സാധാരണ ലക്ഷണമാണ് കുണ്ഡലിനി ചെവി മർദ്ദം.

  ടിന്നിടസും ചെവി അടയുന്നതും പോലെ, നിങ്ങളുടെ ശരീരവും മനസ്സും തീവ്രമായ മാറ്റങ്ങളിലൂടെ കടന്നുപോകുന്നതിന്റെ സൂചനയാണ് ചെവി മർദ്ദം. .

  ചില ആളുകൾക്ക്, ചെവിയുടെ മർദ്ദം വളരെ അസ്വാസ്ഥ്യമോ വേദനാജനകമോ ആകാം.

  ഇടിക്കുന്ന ചെവികളും ആത്മീയ ഉണർവും

  ആത്മീയ ഉണർവിന്റെ പല ലക്ഷണങ്ങളും ഉണ്ട്. , അതിലൊന്ന് ചെവികൾ മുഴങ്ങുന്നു. ഇൻ

  ചെവികൾ മുഴങ്ങുന്നത് പലപ്പോഴും നിങ്ങളുടെ ഉയർന്ന വ്യക്തികളിൽ നിന്നോ ആത്മാർത്ഥികളിൽ നിന്നോ നിങ്ങൾക്ക് മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശം ലഭിക്കുന്നു എന്നതിന്റെ സൂചനയാണ്. നിങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധ ആകർഷിക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു മാർഗം കൂടിയാണിത്.

  നിങ്ങൾക്ക് ചെവികൾ മുഴങ്ങുന്നത് അനുഭവപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഉറച്ചുനിൽക്കുന്നതും നല്ല മാനസികാവസ്ഥ നിലനിർത്തുന്നതും പ്രധാനമാണ്.

  അത് അസ്വസ്ഥതയുണ്ടാക്കാമെങ്കിലും, അത് ഓർക്കുക. സംഭവിക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ ആത്മീയ യാത്രയുടെ പുരോഗതിയുടെ അടയാളമാണ്.

  നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ സാധാരണ ദിനചര്യയിൽ നിന്ന് പിന്മാറുകയോ മന്ദഗതിയിലാക്കുകയോ ചെയ്യേണ്ടതിന്റെ ഒരു സൂചന കൂടിയാണിത്.

  ധാരാളമായി വിശ്രമിക്കുക, സ്വയം പരിശീലിക്കുക. ശ്രദ്ധിക്കുക, നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമെങ്കിൽ ഒരു സുഹൃത്തിനെയോ കുടുംബാംഗത്തെയോ സമീപിക്കുകപിന്തുണ.

  ആത്മീയ ഉണർവും ചെവി സമ്മർദ്ദവും

  ആത്മീയ ഉണർവിന്റെ മറ്റൊരു ലക്ഷണം ചെവി സമ്മർദ്ദമാണ്.

  0>ഇത് നിങ്ങളുടെ ചെവികൾ പ്ലഗ് ചെയ്‌തിരിക്കുന്നതോ നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നതോ പോലെ അനുഭവപ്പെടാം, കൂടാതെ ഒരു ശൂന്യതാബോധം ഇതിനോടൊപ്പമുണ്ടാകാം.

  ചെവിയിലെ മർദ്ദം നിങ്ങൾ ഉയർന്ന ആവൃത്തിയിൽ കയറുന്നു എന്നതിന്റെ സൂചനയാണ്.

  നിങ്ങളുടെ ഗൈഡുകൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധ നേടാനുള്ള ഒരു മാർഗ്ഗം കൂടിയാണിത്.

  ചെവി വേദനയും ആത്മീയ ഉണർവും

  നിങ്ങൾക്ക് ചെവിയിൽ മൂർച്ചയുള്ള വേദന അനുഭവപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, പ്രത്യേകിച്ചും ഇത് കൂടെയുണ്ടെങ്കിൽ മുഴങ്ങുന്നതോ മുഴങ്ങുന്നതോ ആയ ശബ്‌ദങ്ങൾ, അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ആത്മീയ ഉണർവ് അനുഭവപ്പെടുന്നുണ്ടാകാം.

  ചെവി വേദനയും അതിനോടൊപ്പമുള്ള ലക്ഷണങ്ങളും കുണ്ഡലിനി ഉയരുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി പലപ്പോഴും സംഭവിക്കാറുണ്ട്.

  ഇത് തീവ്രമായ ഊർജ്ജസ്വലതയാണ്. ശരീരം, ചില ആളുകൾക്ക് ഇതിനെ നേരിടാൻ കഴിയില്ല.

  ഇത് സംഭവിക്കുമ്പോൾ, നിങ്ങളുടെ ചെവിയിൽ മുഴങ്ങുന്നതും ചെവി വേദനയും ചേർന്ന് നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തിൽ ഒരു വൈദ്യുതാഘാതം പോലെയുള്ള സംവേദനങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് അനുഭവപ്പെട്ടേക്കാം.

  ചില ആളുകൾക്ക് നട്ടെല്ല് അല്ലെങ്കിൽ തലയുടെ പിൻഭാഗത്തും ഒരു ഇക്കിളി അനുഭവപ്പെടുന്നു.

  ഇത് യഥാർത്ഥത്തിൽ ബോധോദയത്തിലോ ആത്മീയ ഉണർവിന്റെ സമയത്തോ വളരെ സാധാരണമായ ഒരു സംഭവമാണ്, അതിനാൽ ഇത് സംഭവിക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഒറ്റയ്ക്കല്ല.

  ഉപസംഹാരം

  ആത്മീയമായ ഉണർവിന്റെ ഭാഗമായി നിങ്ങൾക്ക് ചെവി വേദനയും ശബ്ദവും അനുഭവപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഇത് തികച്ചും സാധാരണമാണെന്ന് ഓർമ്മിക്കേണ്ടത് പ്രധാനമാണ്.

  0>ഇത് നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തിന്റെ ഒഴുക്കുമായി പൊരുത്തപ്പെടാനുള്ള വഴി മാത്രമാണ്ഊർജ്ജം.

  എല്ലാ അസ്വസ്ഥതകളും ലഘൂകരിക്കാൻ, നിങ്ങൾ ചില മനഃപാഠ വിദ്യകൾ പരിശീലിക്കണം.

  നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടത്ര ഉറക്കം ലഭിക്കുന്നുണ്ടെന്നും ദിവസം മുഴുവൻ ജലാംശം ലഭിക്കുന്നുണ്ടെന്നും ഉറപ്പാക്കുക.

  John Curry

  ജെറമി ക്രൂസ്, ഇരട്ട ജ്വാലകൾ, നക്ഷത്രവിത്തുകൾ, ആത്മീയത എന്നിവയുടെ മേഖലയിൽ വൈദഗ്ദ്ധ്യം നേടിയ ഒരു എഴുത്തുകാരനും ആത്മീയ ഉപദേശകനും ഊർജ്ജ രോഗശാന്തിക്കാരനുമാണ്. ആത്മീയ യാത്രയുടെ സങ്കീർണതകൾ മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ആഴമായ അഭിനിവേശത്തോടെ, ആത്മീയ ഉണർവും വളർച്ചയും ആഗ്രഹിക്കുന്ന വ്യക്തികൾക്ക് മാർഗനിർദേശവും പിന്തുണയും നൽകുന്നതിന് ജെറമി സ്വയം സമർപ്പിച്ചു.സ്വാഭാവിക അവബോധജന്യമായ കഴിവോടെ ജനിച്ച ജെറമി ചെറുപ്പത്തിൽ തന്നെ തന്റെ വ്യക്തിപരമായ ആത്മീയ യാത്ര ആരംഭിച്ചു. ഒരു ഇരട്ട ജ്വാല എന്ന നിലയിൽ, ഈ ദൈവിക ബന്ധത്തിൽ വരുന്ന വെല്ലുവിളികളും പരിവർത്തന ശക്തിയും അദ്ദേഹം നേരിട്ട് അനുഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്. തന്റെ സ്വന്തം ഇരട്ട ജ്വാല യാത്രയിൽ നിന്ന് പ്രചോദനം ഉൾക്കൊണ്ട്, ഇരട്ട ജ്വാലകൾ അഭിമുഖീകരിക്കുന്ന സങ്കീർണ്ണവും തീവ്രവുമായ ചലനാത്മകതയിലൂടെ സഞ്ചരിക്കാൻ മറ്റുള്ളവരെ സഹായിക്കുന്നതിന് തന്റെ അറിവും ഉൾക്കാഴ്ചകളും പങ്കിടാൻ ജെറമി നിർബന്ധിതനായി.ജെറമിയുടെ രചനാശൈലി അതുല്യമാണ്, ആഴത്തിലുള്ള ആത്മീയ ജ്ഞാനത്തിന്റെ സാരാംശം ഉൾക്കൊള്ളുന്നു, അതേസമയം അത് വായനക്കാർക്ക് എളുപ്പത്തിൽ ആക്സസ് ചെയ്യാനാകും. പ്രായോഗിക ഉപദേശങ്ങളും പ്രചോദനാത്മകമായ കഥകളും ചിന്തോദ്ദീപകമായ ഉൾക്കാഴ്ചകളും നൽകിക്കൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ബ്ലോഗ് ഇരട്ട ജ്വാലകൾ, നക്ഷത്രവിത്തുകൾ, ആത്മീയ പാതയിലുള്ളവർ എന്നിവരുടെ ഒരു സങ്കേതമായി വർത്തിക്കുന്നു.അനുകമ്പയും സഹാനുഭൂതിയും നിറഞ്ഞ സമീപനത്തിന് അംഗീകാരം ലഭിച്ച ജെറമിയുടെ അഭിനിവേശം വ്യക്തികളെ അവരുടെ ആധികാരികത സ്വീകരിക്കുന്നതിനും അവരുടെ ദൈവിക ഉദ്ദേശ്യം ഉൾക്കൊള്ളുന്നതിനും ആത്മീയവും ഭൗതികവുമായ മേഖലകൾക്കിടയിൽ യോജിച്ച സന്തുലിതാവസ്ഥ സൃഷ്ടിക്കുന്നതിലാണ്. അവന്റെ അവബോധജന്യമായ വായനകളിലൂടെയും ഊർജ്ജ സൗഖ്യമാക്കൽ സെഷനുകളിലൂടെയും ആത്മീയമായുംവഴികാട്ടിയായ ബ്ലോഗ് പോസ്റ്റുകൾ, അദ്ദേഹം എണ്ണമറ്റ വ്യക്തികളുടെ ജീവിതത്തെ സ്പർശിച്ചു, പ്രതിബന്ധങ്ങളെ തരണം ചെയ്യാനും ആന്തരിക സമാധാനം കണ്ടെത്താനും അവരെ സഹായിക്കുന്നു.ആത്മീയതയെക്കുറിച്ചുള്ള ജെറമി ക്രൂസിന്റെ അഗാധമായ ധാരണ ഇരട്ട ജ്വാലകൾക്കും നക്ഷത്രവിത്തുകൾക്കും അപ്പുറത്തേക്ക് വ്യാപിക്കുന്നു, വിവിധ ആത്മീയ പാരമ്പര്യങ്ങൾ, മെറ്റാഫിസിക്കൽ സങ്കൽപ്പങ്ങൾ, പുരാതന ജ്ഞാനം എന്നിവയിലേക്ക് വ്യാപിക്കുന്നു. വൈവിധ്യമാർന്ന പഠിപ്പിക്കലുകളിൽ നിന്ന് പ്രചോദനം ഉൾക്കൊണ്ട്, ആത്മാവിന്റെ യാത്രയുടെ സാർവത്രിക സത്യങ്ങളോട് സംസാരിക്കുന്ന ഒരു യോജിപ്പുള്ള ഒരു ടേപ്പ്‌സ്ട്രിയിലേക്ക് അവയെ നെയ്തെടുക്കുന്നു.പ്രഭാഷകനും ആത്മീയ അധ്യാപകനുമായ ജെറമി ലോകമെമ്പാടും വർക്ക് ഷോപ്പുകളും റിട്രീറ്റുകളും നടത്തി, ആത്മബന്ധങ്ങൾ, ആത്മീയ ഉണർവ്, വ്യക്തിഗത പരിവർത്തനം എന്നിവയെക്കുറിച്ചുള്ള തന്റെ ഉൾക്കാഴ്ചകൾ പങ്കിട്ടു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആഴത്തിലുള്ള ആത്മീയ പരിജ്ഞാനവുമായി ചേർന്നുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ താഴേത്തട്ടിലുള്ള സമീപനം, മാർഗനിർദേശവും രോഗശാന്തിയും തേടുന്ന വ്യക്തികൾക്ക് സുരക്ഷിതവും പിന്തുണയുള്ളതുമായ അന്തരീക്ഷം സ്ഥാപിക്കുന്നു.മറ്റുള്ളവരെ അവരുടെ ആത്മീയ പാതയിൽ എഴുതുകയോ നയിക്കുകയോ ചെയ്യാത്തപ്പോൾ, ജെറമി പ്രകൃതിയിൽ സമയം ചെലവഴിക്കുന്നതും വ്യത്യസ്ത സംസ്കാരങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം ചെയ്യുന്നതും ആസ്വദിക്കുന്നു. പ്രകൃതിയുടെ സൗന്ദര്യത്തിൽ മുഴുകുകയും ജീവിതത്തിന്റെ എല്ലാ തുറകളിലുമുള്ള ആളുകളുമായി ബന്ധപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നതിലൂടെ, സ്വന്തം ആത്മീയ വളർച്ചയും മറ്റുള്ളവരെക്കുറിച്ചുള്ള സഹാനുഭൂതിയോടെയുള്ള ധാരണയും ആഴത്തിലാക്കാൻ തനിക്ക് തുടരാനാകുമെന്ന് അദ്ദേഹം വിശ്വസിക്കുന്നു.മറ്റുള്ളവരെ സേവിക്കുന്നതിനുള്ള അചഞ്ചലമായ പ്രതിബദ്ധതയും അഗാധമായ ജ്ഞാനവും കൊണ്ട്, ജെറമി ക്രൂസ് ഇരട്ട ജ്വാലകൾക്കും നക്ഷത്രവിത്തുകൾക്കും അവരുടെ ദൈവിക കഴിവുകളെ ഉണർത്താനും ആത്മാർത്ഥമായ അസ്തിത്വം സൃഷ്ടിക്കാനും ആഗ്രഹിക്കുന്ന എല്ലാ വ്യക്തികൾക്കും വഴികാട്ടിയാണ്.തന്റെ ബ്ലോഗിലൂടെയും ആത്മീയ വഴിപാടുകളിലൂടെയും, അവരുടെ അതുല്യമായ ആത്മീയ യാത്രകളിൽ ആളുകളെ പ്രചോദിപ്പിക്കുകയും ഉയർത്തുകയും ചെയ്യുന്നു.