രസതന്ത്രം ഏകപക്ഷീയമാകുമോ - ആകർഷണമോ രസതന്ത്രമോ?

John Curry 19-10-2023
John Curry

ഉള്ളടക്ക പട്ടിക

രസതന്ത്രം ഒരു പ്രഹേളികയാണ്, നിർവചിക്കാൻ പ്രയാസമാണ്, എന്നാൽ നിങ്ങൾ അത് അനുഭവിക്കുമ്പോൾ അത് ശ്രദ്ധേയമാണ്. എന്നാൽ രസതന്ത്രം എപ്പോഴെങ്കിലും ഏകപക്ഷീയമാകുമോ?

ഈ വിഷയത്തിൽ ചില സംവാദങ്ങൾ നടന്നിട്ടുണ്ട്, ആളുകൾ ഇരുവശത്തും വീഴുന്നു.

എന്നാൽ ഇവിടെ പ്രശ്‌നം ഒരു കാഴ്ചപ്പാടാണ്.

എന്താണ് രസതന്ത്രം?

രണ്ടു വ്യക്തികൾ തമ്മിലുള്ള രസതന്ത്രം അവർക്ക് ഇടപഴകാനും ആശയവിനിമയം നടത്താനുമുള്ള സ്വാഭാവികമായ അനായാസമാണ്.

രസതന്ത്രത്തിൽ വ്യത്യസ്ത തരം ഉണ്ട്. ഉദാഹരണത്തിന്, സംഭാഷണ രസതന്ത്രം, പറയാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ തീർന്നുപോകാതെ അനന്തമായ സംഭാഷണങ്ങൾ അനുവദിക്കുന്നു.

മൂല്യ രസതന്ത്രം, പ്രൊഫഷണൽ രസതന്ത്രം, കൂടാതെ, തീർച്ചയായും, അടുപ്പമുള്ള ഫിസിക്കൽ കെമിസ്ട്രി എന്നിവയും ഉണ്ട്.

നമുക്ക് ഒരാളുമായി "രസതന്ത്രം" ഉണ്ടെന്ന് പറയുമ്പോൾ, ഞങ്ങൾ സാധാരണയായി അർത്ഥമാക്കുന്നത് ഈ എല്ലാ അല്ലെങ്കിൽ മിക്ക കെമിസ്ട്രി തരങ്ങളും അവരോടൊപ്പം ഉണ്ടെന്നാണ്.

ഒരു തരം സാധാരണയായി ആധിപത്യം സ്ഥാപിക്കും, പക്ഷേ രസതന്ത്രം അപൂർവ്വമായി മാത്രം ഒതുങ്ങുന്നു. ഒരു തരം.

ഒരു ബന്ധത്തിലെ രസതന്ത്രം അവിശ്വസനീയമാംവിധം പ്രധാനമാണ്. നിങ്ങൾക്ക് എപ്പോഴെങ്കിലും വിരസവും മുഷിഞ്ഞതുമായ ബന്ധമുണ്ടെങ്കിൽ അത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം.

സംഭാഷണം, സഹകരണം, ശാരീരിക അടുപ്പം എന്നിവയ്ക്ക് ഇത് സംഭാവന ചെയ്യുന്നു - ഒരു (റൊമാന്റിക്) ബന്ധത്തിലെ എല്ലാ അവശ്യ കാര്യങ്ങളും.

അനുബന്ധ പോസ്റ്റുകൾ:

  • ഒരു പുരുഷനും സ്ത്രീയും തമ്മിലുള്ള രസതന്ത്രത്തിന്റെ അർത്ഥം - 20 അടയാളങ്ങൾ
  • പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ ഗൂസ്‌ബമ്പുകൾ വന്നാൽ എന്താണ് അർത്ഥമാക്കുന്നത്?
  • നിങ്ങളുടെ പാത മുറിച്ചുകടക്കുന്ന ഒരു നായയുടെ ആത്മീയ അർത്ഥം: ഒരു യാത്ര...
  • ഓടാൻ കഴിയാത്തതിനെക്കുറിച്ചുള്ള സ്വപ്നങ്ങൾ: എന്താണ് അർത്ഥമാക്കുന്നത്?

അതിനാൽ രസതന്ത്രം പ്രധാനമാണ്. നിങ്ങൾക്ക് ആരെങ്കിലുമായി രസതന്ത്രം ഉണ്ടെന്ന് നിങ്ങൾ കരുതുകയും അവർക്ക് അങ്ങനെ തോന്നുന്നില്ലെന്ന് തോന്നുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ, നിങ്ങൾ ഏകപക്ഷീയമായ രസതന്ത്രം അനുഭവിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് വിശ്വസിക്കാൻ അത് പ്രലോഭിപ്പിച്ചേക്കാം.

The Myth of One- സൈഡഡ് കെമിസ്ട്രി

ഒരു വശത്തുള്ള രസതന്ത്രം സാധ്യമാണെന്ന് പറയുന്ന ആളുകൾ സാധാരണയായി മറ്റ് കാര്യങ്ങളെ പരാമർശിക്കുന്നു.

ഒരു ഏകപക്ഷീയമായ ആകർഷണം സാധ്യമാണ്. ഇത് വൈകാരികമോ ശാരീരികമോ ആയ ആകർഷണമാകാം, പലപ്പോഴും രണ്ടും ആകാം.

നിങ്ങൾക്ക് ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ഏകപക്ഷീയമായ ആകർഷണം അനുഭവപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ, നിങ്ങൾക്കിടയിൽ രസതന്ത്രം ഉണ്ടെന്നും അത് ഭാഗികമാണെന്നും നിങ്ങൾ ധാരണയിലായിരിക്കാം. .

എന്നാൽ രസതന്ത്രം ഏകപക്ഷീയമാകില്ല. രസതന്ത്രം എന്ന ആകർഷണത്തെ നിങ്ങൾ തെറ്റിദ്ധരിക്കും, അത് തികച്ചും സ്വാഭാവികമായ ഒരു സാധാരണ തെറ്റാണ്.

രസതന്ത്രം ഒരിക്കലും ഏകപക്ഷീയമല്ല. ഏകപക്ഷീയമാകാൻ കഴിയില്ല എന്നത് വളരെ ലളിതമാണ്.

രസതന്ത്രം ഒരു ബന്ധത്തിന്റെ സ്വത്താണ്. അതായത്, ഒന്നുകിൽ ഒരു ബന്ധത്തിൽ രസതന്ത്രം ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇല്ല.

അനുബന്ധ ലേഖനം എങ്ങനെ ഒരാളെ ടെലിപതിയിലൂടെ നിങ്ങളെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാൻ പ്രേരിപ്പിക്കാം

ഇതിനുള്ള സൂചന ഇനിപ്പറയുന്ന വാക്യങ്ങളിലാണ്:

“ഞങ്ങൾക്ക് ഉണ്ട് രസതന്ത്രം ഒരുമിച്ച്.”

“എനിക്ക് അവനുമായി മികച്ച രസതന്ത്രം ഉണ്ടായിരുന്നു.”

അനുബന്ധ പോസ്റ്റുകൾ:

  • ഒരു പുരുഷനും സ്ത്രീയും തമ്മിലുള്ള രസതന്ത്രത്തിന്റെ അർത്ഥം - 20 അടയാളങ്ങൾ
  • നിങ്ങൾക്ക് Goosebumps വരുമ്പോൾ എന്താണ് അർത്ഥമാക്കുന്നത്പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുണ്ടോ?
  • ഒരു നായ നിങ്ങളുടെ പാത മുറിച്ചുകടക്കുന്നതിന്റെ ആത്മീയ അർത്ഥം: ഒരു യാത്ര...
  • ഓടാൻ കഴിയാത്തതിനെക്കുറിച്ചുള്ള സ്വപ്നങ്ങൾ: അവ എന്താണ് അർത്ഥമാക്കുന്നത്?

“ഞങ്ങളുടെ രസതന്ത്രം അവിശ്വസനീയമായിരുന്നു!”

ഇവയെ ഇനിപ്പറയുന്ന വാക്യങ്ങളുമായി താരതമ്യം ചെയ്യുക:

“എനിക്ക് അവനുവേണ്ടി രസതന്ത്രം ഉണ്ടായിരുന്നു.”

"ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേർക്കും പരസ്പരം രസതന്ത്രം ഉണ്ടായിരുന്നു." പിന്നീടുള്ള വാചകം ശരിയാണെന്ന് തോന്നുന്നു.

കെമിസ്ട്രി, ടാംഗോ പോലെ, രണ്ടെണ്ണം എടുക്കുന്നു. ഇത് കൈകൾ പിടിക്കുന്നത് പോലെയാണ് - ഒന്നുകിൽ നിങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് കൈകോർക്കുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടും കൈകൾ പിടിക്കുന്നില്ല.

ബുദ്ധിമുട്ട് എന്തെന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് ആരെങ്കിലുമായി നല്ല രസതന്ത്രം ഉണ്ടെന്ന് ചിലപ്പോൾ തോന്നും, പക്ഷേ അതെല്ലാം സങ്കൽപ്പിച്ചതാണെന്ന്.

ഇതും കാണുക: സ്വപ്നങ്ങളിലെ സ്വർണ്ണ വളയങ്ങളുടെ ബൈബിൾ അർത്ഥം അനാവരണം ചെയ്യുന്നു - 19 പ്രതീകാത്മകത

അങ്ങനെയെങ്കിൽ, പക്ഷപാതപരമായ രസതന്ത്രത്തിനുപകരം നിങ്ങൾക്ക് ഏകപക്ഷീയമായ ആകർഷണം ഉണ്ടായിരുന്നു.

രസതന്ത്രം ഏകപക്ഷീയമാകാതിരിക്കാനുള്ള പ്രധാന കാരണം രസതന്ത്രം ഒരു പരസ്പരപ്രവർത്തനമാണ് എന്നതാണ്.

ശാസ്ത്രീയ രസതന്ത്രം പോലെ, പ്രതികരണങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കാൻ ചേരുവകൾ മിശ്രണം ചെയ്യുന്നതിനെക്കുറിച്ചാണ് ഇത്.

അതിനാൽ ഓർക്കുക, അടുത്ത തവണ നിങ്ങൾ ഏകപക്ഷീയമായ രസതന്ത്രം അനുഭവിച്ചതായി നിങ്ങൾ കരുതുമ്പോൾ, അത് ഒരുപക്ഷേ ഏകപക്ഷീയമായ ആകർഷണം മാത്രമാണെന്ന് സ്വയം ഓർമ്മിപ്പിക്കുക. .

അത് കടന്നുപോകും, ​​നിങ്ങൾ തീവ്രവും പരസ്പര രസതന്ത്രവും പങ്കിടുന്ന ആളുകളുണ്ട്.

പതിവ് ചോദ്യങ്ങൾ

ചോദ്യം: ഒരാൾക്ക് രസതന്ത്രം അനുഭവിക്കാൻ കഴിയുമോ, അല്ലാതെ മറ്റൊരാളോ?

A: രസതന്ത്രം ഏകപക്ഷീയമല്ല. രണ്ട് വ്യക്തികൾ തമ്മിലുള്ള ബന്ധമാണ് രസതന്ത്രം. നിങ്ങൾക്ക് ആരെങ്കിലുമായി രസതന്ത്രം അനുഭവപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, അവർക്കും നിങ്ങളെക്കുറിച്ച് അങ്ങനെ തന്നെ തോന്നുന്നു എന്ന് സൂചിപ്പിക്കുന്നു.

എന്നിരുന്നാലും,മുമ്പത്തെ വിഭാഗത്തിൽ സൂചിപ്പിച്ച, ഒഴിവാക്കലുകൾ ഉണ്ട്. തൽഫലമായി, നിങ്ങൾക്ക് ആരെയെങ്കിലും ആകർഷിക്കുന്നതായി തോന്നുന്നുവെങ്കിലും അവർ നിങ്ങളുടെ വികാരങ്ങൾ പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ, രസതന്ത്രം ഏകപക്ഷീയമാണെന്ന് നിങ്ങൾ വിശ്വസിച്ചേക്കാം.

ചോദ്യം: രസതന്ത്രം ആകുമോ? ഏകപക്ഷീയമായ?

A: പൊതുവായി പറഞ്ഞാൽ, ഇല്ല. രസതന്ത്രം സാധാരണയായി പരസ്പരമുള്ളതാണ്. നിങ്ങൾക്ക് ആരെങ്കിലുമായി ശക്തമായ ബന്ധം തോന്നുന്നുവെങ്കിൽ, അവർക്കും അത് അനുഭവപ്പെടും.

രസതന്ത്രത്തെ പരസ്പര ആകർഷണവുമായി നമ്മളിൽ ഭൂരിഭാഗവും ആശയക്കുഴപ്പത്തിലാക്കുന്നു, അവ രണ്ട് വ്യത്യസ്ത കാര്യങ്ങളാണ്. ആരോടെങ്കിലും രസതന്ത്രം തോന്നാതെ തന്നെ അവരിലേക്ക് ആകർഷിക്കപ്പെടാൻ സാധ്യതയുണ്ട്.

ആകർഷണം കേവലം ശാരീരികമോ വൈകാരികമോ ആയ ആകർഷണമാണ്. വലിക്കുന്ന ശക്തിയാണ് നിങ്ങളെ മറ്റൊരു വ്യക്തിയിലേക്ക് ആകർഷിക്കുന്നത്.

രസതന്ത്രം, മറുവശത്ത്, വളരെ ആഴത്തിലുള്ളതാണ്. അദൃശ്യമായ എന്തോ ഒന്ന് നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലുമായി "ക്ലിക്ക്" ചെയ്യുകയാണെന്ന് തോന്നിപ്പിക്കുന്നു.

അനുബന്ധ ലേഖനം സുഹൃത്തുക്കൾ തമ്മിലുള്ള പറയാത്ത ആകർഷണം

മറ്റൊരാൾ വികാരങ്ങൾ മറുവശത്ത് കാണിക്കാത്തപ്പോൾ, ഞങ്ങളുടെ രസതന്ത്രം ഏകപക്ഷീയമാണെന്ന് ഞങ്ങൾ അനുമാനിക്കുന്നു.

എന്നാൽ ചിലപ്പോൾ, നമ്മൾ ഏറ്റവും ഇണങ്ങുന്ന വ്യക്തി നമ്മൾ ആകർഷിക്കപ്പെടുന്ന വ്യക്തിയല്ല. ചിലപ്പോഴൊക്കെ, നമ്മൾ ആകർഷിക്കപ്പെടുന്ന വ്യക്തി നമുക്ക് രസതന്ത്രം ഉള്ള വ്യക്തിയല്ല.

ചോ: ആകർഷണം ഏകപക്ഷീയമാകുമോ?

A: അതെ, ഒരു വ്യക്തി മറ്റൊരു വ്യക്തിയിലേക്ക് കൂടുതൽ ആകർഷിക്കപ്പെടുന്ന സന്ദർഭങ്ങളുണ്ട്. മറ്റൊരാളോടുള്ള ഒരു വ്യക്തിയുടെ ശാരീരികമോ വൈകാരികമോ ആയ പ്രതികരണമാണ് ആകർഷണം. അത് നമ്മെ ആകർഷിക്കുന്ന വികാരമാണ്.

നമുക്ക് ആകർഷിക്കപ്പെടാംഅവരുമായി ഒരു കെമിസ്ട്രിയും ഇല്ലാത്ത ഒരാൾ. ആകർഷണം ആദ്യ പ്രതികരണം മാത്രമായതിനാൽ, ഇത് സാധാരണയായി അങ്ങനെയാണ്. അതാണ് ആദ്യം ആരിലേക്ക് നമ്മെ ആകർഷിക്കുന്നത്.

ചോ: ആകർഷണം ഏകപക്ഷീയമാണോ എന്ന് എങ്ങനെ പറയും?

A: ഇത് ആകർഷണം ഏകപക്ഷീയമാണോ എന്ന് പറയാൻ പ്രയാസമാണ്, എന്നാൽ ചില പ്രധാന സൂചകങ്ങൾ അത് മനസ്സിലാക്കാൻ നിങ്ങളെ സഹായിക്കും.

നിങ്ങൾ വ്യക്തിയെക്കുറിച്ച് നിരന്തരം ചിന്തിക്കുന്നതായി നിങ്ങൾ കണ്ടെത്തുകയാണെങ്കിൽ, നിങ്ങൾ ആകർഷിക്കപ്പെടുന്നു, പക്ഷേ അവ ഒരിക്കലും തോന്നുന്നില്ല നിങ്ങളെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുന്നതിനോ നിങ്ങളോട് എന്തെങ്കിലും താൽപ്പര്യം കാണിക്കുന്നതിനോ, ആകർഷണം ഏകപക്ഷീയമായിരിക്കാനാണ് സാധ്യത.

കൂടാതെ, നിങ്ങൾ ആകർഷിക്കപ്പെടുന്ന വ്യക്തിയെ പിന്തുടരാൻ നിങ്ങൾ എല്ലാ ശ്രമങ്ങളും നടത്തുന്നതായി നിങ്ങൾ കണ്ടെത്തുകയാണെങ്കിൽ, അത് ആകർഷണം ഏകപക്ഷീയമായിരിക്കാനും സാധ്യതയുണ്ട്.

ആകർഷണം ഏകപക്ഷീയമാണോ എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഉറപ്പില്ലെങ്കിൽ, നിങ്ങൾ ആകർഷിക്കപ്പെടുന്ന വ്യക്തിയുമായി ആശയവിനിമയം നടത്തേണ്ടത് പ്രധാനമാണ്.

അവരോട് ചോദിക്കുക അവർക്ക് നിങ്ങളോട് താൽപ്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളെക്കുറിച്ച് അങ്ങനെ തന്നെ തോന്നുന്നുവെങ്കിൽ.

ഇതും കാണുക: ഒരു സ്വപ്നത്തിൽ പൊങ്ങിക്കിടക്കുന്നതിന്റെ ആത്മീയ അർത്ഥം: ആത്മജ്ഞാനത്തിലേക്കുള്ള ഒരു യാത്ര

ചോദ്യം: കർമ്മ ബന്ധങ്ങൾ ഏകപക്ഷീയമാണോ?

ഒരു കർമ്മ ബന്ധത്തിനും പൂർത്തീകരിക്കാനും സ്നേഹിക്കാനും കഴിയില്ല ഏകപക്ഷീയതയില്ലാതെ.

എന്നിരുന്നാലും, കർമ്മ ബന്ധങ്ങൾ പലപ്പോഴും ഏകപക്ഷീയമാണ്, കാരണം ഒരാൾ സാധാരണയായി മറ്റൊരാളേക്കാൾ ബന്ധത്തിൽ കൂടുതൽ നിക്ഷേപം നടത്തുന്നു.

ഇത് വിവിധ കാരണങ്ങളാൽ സംഭവിക്കാം. മുൻകാല ജീവിതത്തിൽ നിന്നുള്ള പരിഹരിക്കപ്പെടാത്ത പ്രശ്നങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു വ്യക്തിയെ സുഖപ്പെടുത്താൻ സഹായിക്കാനുള്ള ആഗ്രഹം പോലെ.

കാരണം എന്തുതന്നെയായാലും, നിങ്ങൾ ഒരു ഏകപക്ഷീയമായ കർമ്മത്തിലാണെങ്കിൽബന്ധം, നിങ്ങളുടെ പങ്കാളിയുമായി ആശയവിനിമയം നടത്തുകയും നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും ഒരേ പേജിലാണെന്ന് ഉറപ്പാക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടത് പ്രധാനമാണ്.

John Curry

ജെറമി ക്രൂസ്, ഇരട്ട ജ്വാലകൾ, നക്ഷത്രവിത്തുകൾ, ആത്മീയത എന്നിവയുടെ മേഖലയിൽ വൈദഗ്ദ്ധ്യം നേടിയ ഒരു എഴുത്തുകാരനും ആത്മീയ ഉപദേശകനും ഊർജ്ജ രോഗശാന്തിക്കാരനുമാണ്. ആത്മീയ യാത്രയുടെ സങ്കീർണതകൾ മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ആഴമായ അഭിനിവേശത്തോടെ, ആത്മീയ ഉണർവും വളർച്ചയും ആഗ്രഹിക്കുന്ന വ്യക്തികൾക്ക് മാർഗനിർദേശവും പിന്തുണയും നൽകുന്നതിന് ജെറമി സ്വയം സമർപ്പിച്ചു.സ്വാഭാവിക അവബോധജന്യമായ കഴിവോടെ ജനിച്ച ജെറമി ചെറുപ്പത്തിൽ തന്നെ തന്റെ വ്യക്തിപരമായ ആത്മീയ യാത്ര ആരംഭിച്ചു. ഒരു ഇരട്ട ജ്വാല എന്ന നിലയിൽ, ഈ ദൈവിക ബന്ധത്തിൽ വരുന്ന വെല്ലുവിളികളും പരിവർത്തന ശക്തിയും അദ്ദേഹം നേരിട്ട് അനുഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്. തന്റെ സ്വന്തം ഇരട്ട ജ്വാല യാത്രയിൽ നിന്ന് പ്രചോദനം ഉൾക്കൊണ്ട്, ഇരട്ട ജ്വാലകൾ അഭിമുഖീകരിക്കുന്ന സങ്കീർണ്ണവും തീവ്രവുമായ ചലനാത്മകതയിലൂടെ സഞ്ചരിക്കാൻ മറ്റുള്ളവരെ സഹായിക്കുന്നതിന് തന്റെ അറിവും ഉൾക്കാഴ്ചകളും പങ്കിടാൻ ജെറമി നിർബന്ധിതനായി.ജെറമിയുടെ രചനാശൈലി അതുല്യമാണ്, ആഴത്തിലുള്ള ആത്മീയ ജ്ഞാനത്തിന്റെ സാരാംശം ഉൾക്കൊള്ളുന്നു, അതേസമയം അത് വായനക്കാർക്ക് എളുപ്പത്തിൽ ആക്സസ് ചെയ്യാനാകും. പ്രായോഗിക ഉപദേശങ്ങളും പ്രചോദനാത്മകമായ കഥകളും ചിന്തോദ്ദീപകമായ ഉൾക്കാഴ്ചകളും നൽകിക്കൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ബ്ലോഗ് ഇരട്ട ജ്വാലകൾ, നക്ഷത്രവിത്തുകൾ, ആത്മീയ പാതയിലുള്ളവർ എന്നിവരുടെ ഒരു സങ്കേതമായി വർത്തിക്കുന്നു.അനുകമ്പയും സഹാനുഭൂതിയും നിറഞ്ഞ സമീപനത്തിന് അംഗീകാരം ലഭിച്ച ജെറമിയുടെ അഭിനിവേശം വ്യക്തികളെ അവരുടെ ആധികാരികത സ്വീകരിക്കുന്നതിനും അവരുടെ ദൈവിക ഉദ്ദേശ്യം ഉൾക്കൊള്ളുന്നതിനും ആത്മീയവും ഭൗതികവുമായ മേഖലകൾക്കിടയിൽ യോജിച്ച സന്തുലിതാവസ്ഥ സൃഷ്ടിക്കുന്നതിലാണ്. അവന്റെ അവബോധജന്യമായ വായനകളിലൂടെയും ഊർജ്ജ സൗഖ്യമാക്കൽ സെഷനുകളിലൂടെയും ആത്മീയമായുംവഴികാട്ടിയായ ബ്ലോഗ് പോസ്റ്റുകൾ, അദ്ദേഹം എണ്ണമറ്റ വ്യക്തികളുടെ ജീവിതത്തെ സ്പർശിച്ചു, പ്രതിബന്ധങ്ങളെ തരണം ചെയ്യാനും ആന്തരിക സമാധാനം കണ്ടെത്താനും അവരെ സഹായിക്കുന്നു.ആത്മീയതയെക്കുറിച്ചുള്ള ജെറമി ക്രൂസിന്റെ അഗാധമായ ധാരണ ഇരട്ട ജ്വാലകൾക്കും നക്ഷത്രവിത്തുകൾക്കും അപ്പുറത്തേക്ക് വ്യാപിക്കുന്നു, വിവിധ ആത്മീയ പാരമ്പര്യങ്ങൾ, മെറ്റാഫിസിക്കൽ സങ്കൽപ്പങ്ങൾ, പുരാതന ജ്ഞാനം എന്നിവയിലേക്ക് വ്യാപിക്കുന്നു. വൈവിധ്യമാർന്ന പഠിപ്പിക്കലുകളിൽ നിന്ന് പ്രചോദനം ഉൾക്കൊണ്ട്, ആത്മാവിന്റെ യാത്രയുടെ സാർവത്രിക സത്യങ്ങളോട് സംസാരിക്കുന്ന ഒരു യോജിപ്പുള്ള ഒരു ടേപ്പ്‌സ്ട്രിയിലേക്ക് അവയെ നെയ്തെടുക്കുന്നു.പ്രഭാഷകനും ആത്മീയ അധ്യാപകനുമായ ജെറമി ലോകമെമ്പാടും വർക്ക് ഷോപ്പുകളും റിട്രീറ്റുകളും നടത്തി, ആത്മബന്ധങ്ങൾ, ആത്മീയ ഉണർവ്, വ്യക്തിഗത പരിവർത്തനം എന്നിവയെക്കുറിച്ചുള്ള തന്റെ ഉൾക്കാഴ്ചകൾ പങ്കിട്ടു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആഴത്തിലുള്ള ആത്മീയ പരിജ്ഞാനവുമായി ചേർന്നുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ താഴേത്തട്ടിലുള്ള സമീപനം, മാർഗനിർദേശവും രോഗശാന്തിയും തേടുന്ന വ്യക്തികൾക്ക് സുരക്ഷിതവും പിന്തുണയുള്ളതുമായ അന്തരീക്ഷം സ്ഥാപിക്കുന്നു.മറ്റുള്ളവരെ അവരുടെ ആത്മീയ പാതയിൽ എഴുതുകയോ നയിക്കുകയോ ചെയ്യാത്തപ്പോൾ, ജെറമി പ്രകൃതിയിൽ സമയം ചെലവഴിക്കുന്നതും വ്യത്യസ്ത സംസ്കാരങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം ചെയ്യുന്നതും ആസ്വദിക്കുന്നു. പ്രകൃതിയുടെ സൗന്ദര്യത്തിൽ മുഴുകുകയും ജീവിതത്തിന്റെ എല്ലാ തുറകളിലുമുള്ള ആളുകളുമായി ബന്ധപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നതിലൂടെ, സ്വന്തം ആത്മീയ വളർച്ചയും മറ്റുള്ളവരെക്കുറിച്ചുള്ള സഹാനുഭൂതിയോടെയുള്ള ധാരണയും ആഴത്തിലാക്കാൻ തനിക്ക് തുടരാനാകുമെന്ന് അദ്ദേഹം വിശ്വസിക്കുന്നു.മറ്റുള്ളവരെ സേവിക്കുന്നതിനുള്ള അചഞ്ചലമായ പ്രതിബദ്ധതയും അഗാധമായ ജ്ഞാനവും കൊണ്ട്, ജെറമി ക്രൂസ് ഇരട്ട ജ്വാലകൾക്കും നക്ഷത്രവിത്തുകൾക്കും അവരുടെ ദൈവിക കഴിവുകളെ ഉണർത്താനും ആത്മാർത്ഥമായ അസ്തിത്വം സൃഷ്ടിക്കാനും ആഗ്രഹിക്കുന്ന എല്ലാ വ്യക്തികൾക്കും വഴികാട്ടിയാണ്.തന്റെ ബ്ലോഗിലൂടെയും ആത്മീയ വഴിപാടുകളിലൂടെയും, അവരുടെ അതുല്യമായ ആത്മീയ യാത്രകളിൽ ആളുകളെ പ്രചോദിപ്പിക്കുകയും ഉയർത്തുകയും ചെയ്യുന്നു.