ਗਲਾ ਚੱਕਰ ਖੁੱਲਣ ਦੇ ਲੱਛਣ

John Curry 19-10-2023
John Curry

ਗਲੇ ਦਾ ਚੱਕਰ - ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੁਧ - ਗਰਦਨ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਊਰਜਾ ਕੇਂਦਰ ਹੈ, ਸਿੱਧੇ ਅਨਾਦਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ।

ਇਸਦੀ ਸਥਿਤੀ ਸਿਰ ਦੇ ਚੱਕਰਾਂ - ਤੀਜੀ ਅੱਖ ਅਤੇ ਤਾਜ ਚੱਕਰ - ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਬਾਕੀ ਹਿੱਸਾ ਸਰੀਰ ਦੇ ਭੌਤਿਕ, ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਅਤੇ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਕੇਂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਊਰਜਾ ਦਾ ਇੱਕ ਰਸਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਇਸਦੀ ਆਭਾ ਅਕਸਰ ਨੀਲੇ, ਜਾਮਨੀ ਜਾਂ ਫਿਰੋਜ਼ੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। "ਵਿਸ਼ੁੱਧਾ", ਗਲੇ ਦੇ ਚੱਕਰ ਲਈ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਨਾਮ, ਮੋਟੇ ਤੌਰ 'ਤੇ "ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸ਼ੁੱਧ" ਵਜੋਂ ਅਨੁਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਬੰਦ ਜਾਂ ਤੰਗ ਗਲਾ ਚੱਕਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਮਾਜਿਕ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।

ਸਾਨੂੰ ਜਨਤਕ ਬੋਲਣ, ਪੇਸ਼ਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਦੂਜਿਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਸਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ 'ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਵੇਖੋ: ਇੱਕ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦੇ ਪਿੱਛੇ 20 ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਅਰਥ

ਸਾਨੂੰ, ਜੇਕਰ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਬੰਦ ਜਾਂ ਤੰਗ ਗਲੇ ਦੇ ਚੱਕਰ ਨਾਲ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਗਲੇ ਦੇ ਚੱਕਰ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਚੱਕਰ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ।

ਪਰ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਗਲਾ ਚੱਕਰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਰਿਹਾ ਹੈ?

ਇਹ ਵੀ ਵੇਖੋ: 1111 ਟਵਿਨ ਫਲੇਮ ਰੀਯੂਨੀਅਨ - ਇਕੱਠੇ ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ

ਸੰਚਾਰ ਦੀ ਸੌਖ

ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਗਲੇ ਦਾ ਚੱਕਰ ਖੁੱਲ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦੂਜਿਆਂ ਨਾਲ ਸੰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ ਕੰਮ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਅੰਤਰਮੁਖੀਆਂ ਲਈ, ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਥਕਾਵਟ ਵਾਲੀਆਂ ਊਰਜਾਵਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਸਮਾਜਿਕ ਪਰਸਪਰ ਕ੍ਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਣਦੇ ਹਨ।

ਬਾਹਰੀ ਲੋਕਾਂ ਲਈ, ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਦੂਜਿਆਂ ਨਾਲ ਬੋਲਣ ਦਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਆਨੰਦ।

ਸੰਬੰਧਿਤ ਪੋਸਟਾਂ:

  • ਫਿਰੋਜ਼ੀ ਆਭਾ ਦਾ ਅਰਥ: ਊਰਜਾ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾਅਤੇ…
  • ਗਲੇ ਦੇ ਦਰਦ ਦਾ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਅਰਥ: ਪਿੱਛੇ ਦਾ ਰਹੱਸ…
  • ਚਿੱਟੇ ਚੱਕਰ ਦਾ ਅਰਥ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਮਹੱਤਵ
  • ਪਿੱਠ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਜਾਗ੍ਰਿਤੀ: ਵਿਚਕਾਰ ਸਬੰਧ…
ਸੰਬੰਧਿਤ ਲੇਖ ਸੰਤਰੀ ਚੱਕਰ ਦਾ ਅਰਥ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਮਹੱਤਵ

ਜਦੋਂ ਸੰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਧੇਰੇ ਆਰਾਮਦਾਇਕ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਸੰਪੂਰਨ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਬਦੀਲੀ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਗਲਾ ਚੱਕਰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਨਵਾਇਆ ਆਤਮਵਿਸ਼ਵਾਸ

ਇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਗਲਾ ਖੋਲ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਤਮ-ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਚੱਕਰ।

ਸਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ 'ਤੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਸਵੈ-ਸੰਬੰਧਿਤ, ਆਜ਼ਾਦ ਵਿਅਕਤੀ ਬਣਨ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਅਲੱਗ-ਥਲੱਗ ਲੋਕ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ - ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਨਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਮੰਤਰਾਂ ਅਤੇ ਉਚਾਰਣਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਸਾਡੇ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।

ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਮੁੜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਵੈ-ਮਾਣ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਆਤਮ-ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।

ਗਲੇ ਦੇ ਚੱਕਰ ਦੇ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਦੇ ਸਰੀਰਕ ਚਿੰਨ੍ਹ

ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਰੀਰਕ ਚਿੰਨ੍ਹ ਵੀ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗਲੇ ਦੇ ਚੱਕਰ ਦੇ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਲਈ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕੁਝ ਹੇਠਾਂ ਸੂਚੀਬੱਧ ਹਨ:

  • ਦਰਦ ਅਤੇ ਦਰਦ ਤੋਂ ਰਾਹਤ , ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਗਰਦਨ ਅਤੇ ਗਲੇ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ। ਗਲੇ ਵਿੱਚ ਅਕੜਾਅ ਜਾਂ ਗਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੰਢ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਭਾਵਨਾ ਅਚਾਨਕ ਅਤੇ ਅਚਾਨਕ ਗਾਇਬ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
  • ਗਲੇ ਦੀਆਂ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਰਾਹਤ , ਜਿਵੇਂ ਕਿਖੁਰਕਣਾ, ਲੇਰਿੰਜਾਈਟਿਸ ਅਤੇ ਗਲੇ ਦੀ ਲਾਗ। ਗਲੇ ਦਾ ਚੱਕਰ ਖੁੱਲਣ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਖੰਘ ਦਾ ਵੀ ਇਲਾਜ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
  • ਦੰਦਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਰਾਹਤ , ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਦੰਦਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਜਾਂ ਮੂੰਹ ਦੇ ਫੋੜੇ। ਗਲੇ ਦੇ ਚੱਕਰ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਨਾਲ ਮੂੰਹ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਗਲੇ ਵਿੱਚ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਊਰਜਾ ਫੈਲਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੰਦਾਂ ਦੇ ਦਰਦ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।
  • ਮਾਈਗਰੇਨ ਅਤੇ ਕਲੱਸਟਰ ਸਿਰ ਦਰਦ ਸਮੇਤ ਲਗਾਤਾਰ ਸਿਰ ਦਰਦ ਤੋਂ ਰਾਹਤ। ਭਾਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿਰ ਦਰਦ ਹੋਣ 'ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕੇਸ ਬੰਦ ਗਲੇ ਦੇ ਚੱਕਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਨਾਲ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਸੰਬੰਧਿਤ ਲੇਖ ਰੂਟ ਚੱਕਰ ਬਲੌਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ: ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਰੂਟ ਚੱਕਰ ਬਲੌਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ

ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗਲੇ ਦੇ ਚੱਕਰ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਲੱਛਣਾਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਖ਼ਰਕਾਰ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਮਾਪਦੇ ਨਹੀਂ ਹਾਂ?

John Curry

ਜੇਰੇਮੀ ਕਰੂਜ਼ ਇੱਕ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਲੇਖਕ, ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਸਲਾਹਕਾਰ, ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਜੋ ਜੁੜਵਾਂ ਅੱਗਾਂ, ਸਟਾਰਸੀਡਜ਼ ਅਤੇ ਅਧਿਆਤਮਿਕਤਾ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਮਾਹਰ ਹੈ। ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਯਾਤਰਾ ਦੀਆਂ ਪੇਚੀਦਗੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੇ ਡੂੰਘੇ ਜਨੂੰਨ ਨਾਲ, ਜੇਰੇਮੀ ਨੇ ਆਤਮਿਕ ਜਾਗ੍ਰਿਤੀ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।ਇੱਕ ਕੁਦਰਤੀ ਅਨੁਭਵੀ ਯੋਗਤਾ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਏ, ਜੇਰੇਮੀ ਨੇ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪਣੀ ਨਿੱਜੀ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਯਾਤਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜੁੜਵੀਂ ਲਾਟ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਉਸਨੇ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਅਤੇ ਪਰਿਵਰਤਨਸ਼ੀਲ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਬ੍ਰਹਮ ਸਬੰਧ ਨਾਲ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਆਪਣੀ ਟਵਿਨ ਫਲੇਮ ਯਾਤਰਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੋ ਕੇ, ਜੇਰੇਮੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਗਿਆਨ ਅਤੇ ਸੂਝ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਜੋ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਅਤੇ ਤੀਬਰ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ ਵਿੱਚ ਨੈਵੀਗੇਟ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ ਜੋ ਜੁੜਵਾਂ ਅੱਗਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।ਜੇਰੇਮੀ ਦੀ ਲਿਖਣ ਸ਼ੈਲੀ ਵਿਲੱਖਣ ਹੈ, ਡੂੰਘੀ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਬੁੱਧੀ ਦੇ ਸਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਾਠਕਾਂ ਲਈ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਸਦਾ ਬਲੌਗ ਦੋਹਰੇ ਲਾਟਾਂ, ਤਾਰਿਆਂ ਦੇ ਬੀਜਾਂ, ਅਤੇ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਮਾਰਗ 'ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਅਸਥਾਨ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਵਿਹਾਰਕ ਸਲਾਹ, ਪ੍ਰੇਰਣਾਦਾਇਕ ਕਹਾਣੀਆਂ, ਅਤੇ ਸੋਚ-ਉਕਸਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸੂਝ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।ਉਸਦੀ ਹਮਦਰਦੀ ਅਤੇ ਹਮਦਰਦੀ ਵਾਲੀ ਪਹੁੰਚ ਲਈ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ, ਜੇਰੇਮੀ ਦਾ ਜਨੂੰਨ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕ ​​ਸਵੈ ਨੂੰ ਗਲੇ ਲਗਾਉਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬ੍ਰਹਮ ਉਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਮੂਰਤੀਮਾਨ ਕਰਨ, ਅਤੇ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਅਤੇ ਭੌਤਿਕ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਇਕਸੁਰਤਾ ਵਾਲਾ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਉਸਦੇ ਅਨੁਭਵੀ ਰੀਡਿੰਗਾਂ, ਊਰਜਾ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੈਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇਨਿਰਦੇਸ਼ਿਤ ਬਲੌਗ ਪੋਸਟਾਂ, ਉਸਨੇ ਅਣਗਿਣਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਛੂਹਿਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ।ਜੇਰੇਮੀ ਕਰੂਜ਼ ਦੀ ਅਧਿਆਤਮਿਕਤਾ ਦੀ ਡੂੰਘੀ ਸਮਝ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ, ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਸੰਕਲਪਾਂ, ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਬੁੱਧੀ ਨੂੰ ਖੋਜਦੇ ਹੋਏ, ਦੋਹਰੇ ਲਾਟਾਂ ਅਤੇ ਤਾਰਿਆਂ ਦੇ ਬੀਜਾਂ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ। ਉਹ ਵਿਭਿੰਨ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਾਲਮੇਲ ਵਾਲੀ ਟੇਪਸਟਰੀ ਵਿੱਚ ਬੁਣਦਾ ਹੈ ਜੋ ਰੂਹ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਸੱਚਾਈਆਂ ਨੂੰ ਬੋਲਦਾ ਹੈ।ਇੱਕ ਮੰਗੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਪੀਕਰ ਅਤੇ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਅਧਿਆਪਕ, ਜੇਰੇਮੀ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵਰਕਸ਼ਾਪਾਂ ਅਤੇ ਰੀਟ੍ਰੀਟਸ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਆਤਮਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨਾਂ, ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਜਾਗ੍ਰਿਤੀ, ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਪਰਿਵਰਤਨ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਸੂਝ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਡੂੰਘੇ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਗਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ, ਉਸ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ, ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸਥਾਪਤ ਕਰਦੀ ਹੈ।ਜਦੋਂ ਉਹ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਮਾਰਗ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਜੇਰੇਮੀ ਕੁਦਰਤ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾਉਣ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਭਿਆਚਾਰਾਂ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰਨ ਦਾ ਅਨੰਦ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੁਦਰਤੀ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਕਰ ਕੇ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਤਮਿਕ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਹਮਦਰਦੀ ਵਾਲੀ ਸਮਝ ਨੂੰ ਡੂੰਘਾ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ।ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ਅਟੱਲ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਡੂੰਘੀ ਬੁੱਧੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਜੇਰੇਮੀ ਕਰੂਜ਼ ਦੋਹਰੇ ਲਾਟਾਂ, ਤਾਰਿਆਂ ਦੇ ਬੀਜਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਕ ਰੋਸ਼ਨੀ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੀ ਬ੍ਰਹਮ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣ ਅਤੇ ਇੱਕ ਰੂਹਾਨੀ ਹੋਂਦ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।ਆਪਣੇ ਬਲੌਗ ਅਤੇ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ਾਂ ਦੁਆਰਾ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਲੱਖਣ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਯਾਤਰਾਵਾਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਅਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।